AutoCAD Mechanical 2012
Soubor Readme
©2011 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk neschválila jinak, tato publikace ani její části nesmějí být reprodukovány v
žádné podobě, žádným způsobem a za žádným účelem.
Některé materiály zahrnuté do této publikace byly přetištěny se svolením vlastníků autorských práv.
Ochranné známky
Následující označení jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., jejích dceřiných společností či poboček v USA
a dalších zemích: 3DEC (provedení/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (provedení víru/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront
(provedení/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface,
Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap,
AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour
Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (obrázek), DesignCenter, Design Doctor, Designer's
Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert,
DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver,
Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kaydara,
Kaydara (provedení/logo), Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moonbox, MotionBuilder, Movimento,
MPA, MPA (provedení/logo), Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, MPX, MPX (provedení/logo), Moldflow Plastics Xpert, Mudbox,
Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, Opticore, Opticore Opus, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with
Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer,Reveal, Revit,
Showcase, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (provedení/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StudioTools, ToolClip,
Topobase, Toxik, TrustedDWG, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI a XSI (provedení/logo).
Všechny ostatní obchodní značky, názvy produktů a ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
Omezení odpovědnosti
TATO PUBLIKACE A INFORMACE V NÍ OBSAŽENÉ BYLY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK, INC. ZPŘÍSTUPNĚNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST AUTODESK,
INC. NEPOSKYTUJE K TĚMTO MATERIÁLŮM ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ANI VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, A TO VČETNĚ JAKÝCHKOLI
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.
Vydavatel:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA
Obsah
Kapitola 1
Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012 . . . . . . . . . . . . 1
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Instalace, konfigurace a hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Připojení k programu zapojení zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aktualizace ovladače grafické karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uživatelské rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Historie příkazů a systémových proměnných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funkční omezení a poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odebrání produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ochranné známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
iii
iv
Soubor Readme k aplikaci
AutoCAD Mechanical
2012
1
Přehled
Tento soubor Readme obsahuje důležité informace o aplikaci AutoCAD Mechanical 2012,
které nemusí být obsaženy v nápovědě.
Informace o všech aktualizovaných pokynech a známých softwarových problémech
vyhledáte v online souboru Readme .
Instalace, konfigurace a hardware
Instalace a konfigurace
Před instalací aplikace AutoCAD Mechanical 2012 ukončete všechny spuštěné aplikace.
Duální jednotky CD/DVD ROM
■
Pokud se pokusíte nainstalovat aplikaci AutoCAD Mechanical 2012 z různých jednotek
duální jednotky CD/DVD, instalace se nezdaří. Instalační proces je nutné dokončit
s použitím stejné jednotky.
Visual Basic for Applications (VBA)
Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) je možné zdarma stáhnout na adrese
http://www.autodesk.com/vba-download. Společnost Autodesk přechází z technologie VBA
na rozhraní .NET Framework. Modul VBA je k dispozici pro produkty založené na aplikaci
AutoCAD 2012 jako nepodporovaná funkce. V budoucích verzích aplikace AutoCAD
1
Mechanical nebude k dispozici. Společnosti Autodesk bude poskytovat dokumentaci a
další pomoc, aby zákazníkům a vývojářům usnadnila migraci z technologie VBA na rozhraní
.NET Framework.
Instalace modulu VBA pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
1 Zavřete všechny programy.
2 Navštivte stránku http://www.autodesk.com/vba-download a na základě vašeho
operačního systému stáhněte samorozbalovací spustitelný soubor (EXE).
Pro 32bitové systémy:AutoCAD_2012_VBAEnabler_Win_32bit.exe
Pro 64bitové systémy:AutoCAD_2012_VBAEnabler_Win_64bit.exe
3 V Průzkumníku Windows dvakrát klikněte na stažený soubor.
4 Rozbalte soubor do vámi požadovaného umístění nebo do výchozí umístění.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace ovladače DirectX pomocí nástroje SCCM
Instalace ovladače DirectX pomocí nástroje Microsoft System Center Configuration
Manager (SCCM) 2007 se nezdaří v počítačích s operačním systémem Microsoft Windows
XP. Před instalací pomocí nástroje SCCM stáhněte a nainstalujte ovladač DirectX 9
z instalačního disku aplikace AutoCAD Mechanical 2012 do jednoho z následujících
adresářů:
■ <kořenový adresář jednotky>\3rdParty\DirectX
Instalace prostředí VC++ pomocí nástroje SCCM si vynutí restart.
Instalace prostředí VC++ pomocí nástroje SCCM 2007 se nezdaří v počítačích s operačním
systémem Microsoft Windows XP. Před instalací pomocí nástroje SCCM stáhněte a
nainstalujte prostředí VC++ 2008 SP1 z instalačního disku aplikace AutoCAD Mechanical
2012 do jednoho z následujících adresářů v závislosti na typu procesoru:
■ <kořenový adresář jednotky>\3rdParty\x86\VCRedist\2008
■
<kořenový adresář jednotky>\3rdParty\x64\VCRedist\2008
Vlastní složka v rozmístěních
V Průvodci rozmístěním aplikace AutoCAD Mechanical 2012 můžete na stránce Vyberte
instalační složky pro podpůrný obsah určit vlastní složku, do které bude zkopírován
podpůrný obsah.
Pokud určíte umístění složky, ve které má uživatel podle Řízení přístupu uživatele systému
Microsoft Windows Vista oprávnění pouze ke čtení, potom se aplikace AutoCAD
Mechanical může začít chovat nestabilně. Chcete-li se tomuto chování vyhnout, ujistěte
2 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
se při vytváření rozmístění pomocí možnosti Vlastní složka, že máte ve svém počítači se
systémem Microsoft Windows Vista oprávnění k zápisu.
Možnost Jedna sdílená složka pro obrazy rozmístění
Pokud pro vytvoření obrazu rozmístění používáte možnost Jedna sdílená složka, určete
název složky, abyste se vyhnuli vytvoření neplatného obrazu rozmístění. Neponechávejte
název složky jako <Cesta ke sdílené složce>.
Microsoft.NET Framework 4.0 vyžaduje Součást zpracování obrázků systému Windows
Pokud vás instalační program společnosti Autodesk vyzve k instalaci platformy Microsoft
.NET Framework 4.0, instalační program platformy .NET Framework 4.0 vás může nejprve
vyzvat k instalaci Součásti zpracování obrázků systému Windows. K tomu může dojít,
pokud nemáte poslední opravy nebo aktualizace Service Pack systému Microsoft Windows.
Součást zpracování obrázků systému Windows budete pravděpodobně potřebovat, pokud
používáte systém Windows XP SP2 bez některých aktualizací. V případě potřeby jsou
instalační programy Součásti zpracování obrázků systému Windows k dispozici
v následujících umístěních:
■ Instalační program Součásti zpracování obrázků systému Windows (32bitová verze)
■
Instalační program Součásti zpracování obrázků systému Windows (64bitová verze)
Licence
Spuštění Správce síťových licencí v systému Microsoft Windows Vista
Při spuštění síťové verze aplikace AutoCAD Mechanical 2012 na pracovní stanici se
systémem Microsoft Windows Vista může dojít k chybě licence -15, pokud je správce
síťových licencí spuštěn v systému Windows Vista (FLEXlm server verze 11.4.100).
Postupujte následovně:
■
Nainstalujte nejnovější aktualizace pro systém Microsoft Windows Vista.
Pokud budou chyby přetrvávat, postupujte následovně:
■
V nabídce Start (Windows Vista), klikněte na položku Ovládací panely ➤ Centrum
síťových připojení a sdílení ➤ Spravovat síťová připojení. Klikněte pravým tlačítkem
myši na položku Připojení k místní síti. Klikněte na tlačítko Vlastnosti. Zrušte
zaškrtnutí políčka Internet Protocol 6 (TCP/IPv6). Klikněte na tlačítko OK.
Licenční soubor FLEXIm je vytvořen ve dvou umístěních
Dialog FLEXlm License Finder se při spuštění aplikace AutoCAD Mechanical 2012 nemusí
zobrazit uživatelům 64bitového systému Windows Vista, kteří nemají oprávnění správce.
Instalace, konfigurace a hardware | 3
Informace o licenčním serveru je uložena ve složce HLKM\SOFTWARE\Wow6432Node,
která není dostupná pro uživatele bez oprávnění správce.
Problém napravíte tak, že zkopírujete informace o licenčním serveru uložené ve výše
uvedeném umístění do složky HKLM\software\FLEXlm License Manager.
Hardware
Aktualizace ovladače grafické karty
V zájmu maximálního výkonu zkontrolujte a aktualizujte ovladač grafické karty. Další
informace naleznete v části Aktualizace ovladače grafické karty na straně 5.
Aplikace pro vzdálený přístup
Je-li aplikace AutoCAD Mechanical 2012 nakonfigurována k používání hardwarové
akcelerace, nedoporučujeme ve spojení s ní používat žádnou aplikaci pro vzdálený přístup.
Většina aplikací pro vzdálený přístup nedokáže hardwarovou akceleraci podporovat a
následkem toho může docházet k obecnému selhávání a nestabilitě. Pokud potřebujete
použít aplikaci pro vzdálený přístup, deaktivujte hardwarovou akceleraci, nebo pomocí
přepínače příkazového řádku /NOHARDWARE spusťte aplikaci AutoCAD Mechanical
2012 v softwarovém režimu.
Databáze certifikace hardwaru
Nejnovější soubor XML s certifikací hardwaru můžete stáhnout a nainstalovat na adrese
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.
Připojení k programu zapojení zákazníků
Zveme vás k účasti na řízení směru vývoje návrhového softwaru Autodesk.
Zúčastníte-li se programu zapojení zákazníků, budou společnosti Autodesk přeposílány
určité informace o tom, jak používáte aplikaci AutoCAD Mechanical. Jsou to například
informace o tom, jaké funkce nejvíce využíváte, s jakými problémy se setkáváte, a další
informace užitečné pro budoucí směřování produktu.
Další informace získáte kliknutím na následující odkazy.
■ Další informace o programu zapojení zákazníků společnosti Autodesk:
http://www.autodesk.com/cip
■
Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů společnosti Autodesk:
http://www.autodesk.com/cipprivacy
4 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Pokud se připojíte, budete moci zobrazovat hlášení, která vám pomohou optimalizovat
používání aplikace AutoCAD Mechanical.
Zapnutí a vypnutí programu zapojení zákazníka
1 Na panelu nástrojů InfoCenter vpravo od tlačítka Nápověda klikněte na rozevírací
šipku.
2 Klikněte na položku Program zapojení zákazníků.
3 V dialogu Program zapojení zákazníků vyberte, zda se chcete stát účastníkem,
nebo zda chcete účast ukončit.
4 Klikněte na tlačítko OK.
Aktualizace ovladače grafické karty
Chcete-li optimalizovat aplikaci AutoCAD Mechanical 2012, ověřte a aktualizujte ovladač
grafické karty.
Zjištění ovladače grafické karty
1 Spusťte aplikaci AutoCAD Mechanical 2012.
2 Do příkazového řádku zadejte 3dkonfig.
3 V dialogu Adaptivní degradace a ladění výkonu klikněte na položku Zobrazit
protokol ladění.
4 Další informace o systémovém ovladači grafické karty a verzi ovladače naleznete
v sekci 3D zařízení.
Pokud zjistíte, že potřebujete ovladač aktualizovat, vyhledejte certifikovaný ovladač pro
grafickou kartu na stránce http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard. Pokud žádný
ovladač nenajdete, navštivte webovou stránku výrobce grafické karty. Nemá-li výrobce
grafické karty aktualizovaný ovladač, zkontrolujte webovou stránku výrobce systému.
Společnosti jako IBM, Hewlett Packard a Dell často poskytují vlastní systémové ovladače.
Uživatelské rozhraní
pracovní prostory.
Pracovní prostor je sada nabídek, panelů nástrojů, palet a panelů pásu karet, které jsou
seskupeny a uspořádány tak, aby tvořily úlohově orientované kreslicí prostředí. S výjimkou
Aktualizace ovladače grafické karty | 5
pracovního prostoru AutoCAD Mechanical Classic je ve všech pracovních prostorech
zobrazen pás karet a nabídka aplikace. Dostupné jsou následující pracovní prostory:
Strojírenská Zobrazí aplikaci AutoCAD Mechanical s pásem karet a nabídkou aplikace.
Struktura Zobrazí nástroje pro strojírenskou strukturu.
3D základní Zobrazuje základní nástroje pro 3D modelování.
3D modelování Zobrazuje nástroje pro 3D modelování.
Mechanical Classic Zobrazí aplikaci AutoCAD Mechanical bez pásu karet.
Chcete-li přepnout mezi dostupnými pracovními prostory, proveďte jeden
z následujících postupů:
■
Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na rozevírací seznam Pracovní prostor a
vyberte pracovní prostor.
■
Na stavovém řádku aplikace klikněte na tlačítko Přepínání mezi pracovními prostory
a vyberte pracovní prostor.
Další související informace
Návrhové centrum
■
V anglické verzi je aplikace DesignCenter Online (karta Návrhové centrum online)
ve výchozím nastavení neaktivní. Lze jej aktivovat pomocí nástroje Pomůcka CAD
správce.
Historie příkazů a systémových proměnných
Výukové materiály
Chcete-li získat další informace o aplikaci AutoCAD Mechanical 2012, včetně nových a
aktualizovaných příkazů a systémových proměnných uvedených níže, použijte následující
zdroje:
■ Autodesk Exchange pro AutoCAD Mechanical
■
Nabídka Nápověda ➤ Další zdroje ➤ Nápověda pro vývojáře
■
Webové stránky společnosti Autodesk
Nové a aktualizované příkazy v aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Následující příkazy jsou nové nebo byly aktualizovány v této verzi:
6 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
AMFCFRAME
Vytvoří značky geometrické tolerance, které lze připojit k hranám a povrchům.
AMDATUMID
Vytvoří značky základny, které lze připojit k objektům označujícím hrany a povrchy pro
značky geometrické tolerance.
AMBOMEXTTEMP
Vytvoří šablonu extrakce a referenční výkres, které budou použity nástrojem Převádění
rozpisek.
AMMIGRATEBOM
Migruje výkresy do aplikace AutoCAD Mechanical a vytvoří rozpisky z kusovníků.
AMWELDSYM
Vytvoří značku svaru, která může být připojena ke svařovaným spojům.
Nové a aktualizované příkazy v aplikaci AutoCAD 2012
Následující příkazy jsou nové nebo byly aktualizovány v této verzi:
3DKONFIG
Nastavuje volby, které ovlivňují výkon 3D zobrazování.
-3DKONFIG
Nastavuje volby, které ovlivňují výkon 3D zobrazování.
3DEDITBAR
Změní tvar, měřítko, nebo upraví tečnost povrchů NURBS.
POLE
Vytvoří kopie objektů uspořádané v 2D nebo 3D vzoru.
ZAVŘIPOLE
Uloží nebo zruší změny provedené ve zdrojových objektech pole a ukončí stav úprav
pole.
EDITPOLE
Slouží k úpravám objektů asociativního pole a jejich zdrojových objektů.
KŘIVPOLE
Rovnoměrně rozmístí kopie objektu podél cesty nebo části cesty.
POLÁRPOLE
Rovnoměrně rozmístí kopie objektů v kruhovém poli kolem středového bodu nebo osy
rotace.
OBDPOLE
Rozmístí kopie objektu do libovolné kombinace řádků, sloupců a úrovní.
Historie příkazů a systémových proměnných | 7
AUTODOKONČENÍ
Určuje, které typy automatizovaných klávesových prvků jsou dostupné na příkazovém
řádku.
PROLNI
Vytvoří křivku spline v mezeře mezi dvěma vybranými úsečkami nebo oblouky.
ZKOS
Zkosí hrany objektů.
ZKOSHRANU
Zkosí hrany 3D těles a povrchů.
KLASICKÁSKUPINA
Otevře původní dialog Seskupení objektů.
PRŮZKUMNÍKOBSAHU
Vyhledá a vloží obsah, jako jsou výkresové soubory, bloky a styly.
ZAVŘIPRŮZKUMNÍKOBSAHU
Zavře okno Průzkumníka obsahu.
PŘEVOD
Optimalizuje 2D křivky a asociativní šrafy vytvořené ve verzi 13 aplikace AutoCAD nebo
starší.
KOPIE
Kopíruje objekty o určenou vzdálenost v určeném směru.
CUI
Slouží ke správě prvků přizpůsobeného uživatelského rozhraní v produktu.
PŘIZPŮSOBENÍ
Přizpůsobí palety nástrojů a skupiny palet nástrojů.
EXTRDATA
Extrahuje data výkresu a sloučí data z externího zdroje s tabulkou extrakce dat nebo
s externím souborem.
-EXTRDATA
Extrahuje data výkresu a sloučí data z externího zdroje s tabulkou extrakce dat nebo
s externím souborem.
VAŽDGN (-VAŽDGN)
Sváže podložení DGN s aktuálním výkresem.
PŘEVEĎDWG
Slouží k převodu verze formátu vybraných výkresových souborů.
8 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
PRODLUŽ
Protáhne objekty tak, aby se dotýkaly hran jiných objektů.
ZAOBLI
Zakulacuje a zaobluje hrany u objektů.
ZAOBLIHRANU
Zakulacuje a zaobluje hrany objektů těles.
FILTR
Vytváří seznam požadavků, které musí objekt splňovat, aby mohl být zahrnut v sadě
výběru.
ZÍSKEJODKAZ
Generuje adresu URL k online kopii aktuálního výkresu ve službě AutoCAD WS.
SKUPINA
Vytvoří a spravuje uložené množiny objektů nazývané skupiny.
EDITSKUPINU
Přidá a odebere objekty z vybrané skupiny nebo přejmenuje vybranou skupinu.
SPOJ
Spojí koncové body úseček, 2D a 3D křivek, oblouků, elips, eliptických oblouků, šroubovic
a křivek spline za účelem vytvoření jednoho objektu.
VÝPIS
Zobrazí data vlastností vybraných objektů.
ŠABLONOVÁNÍ
Vytvoří 3D těleso nebo povrch v prostoru mezi několika průřezy.
SPRAVUJODCHOZÍ
Spravuje odesílání souborů uložených na serveru služby AutoCAD WS.
MĚŘITGEOM
Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo
sekvence bodů.
POKRYJSÍTÍ
Slouží k vytvoření síťové plochy, která propojuje otevřené hrany.
ZPRÁVY
Zobrazuje hlášení z vašeho účtu služby AutoCAD WS.
OKOPIE
Kopíruje objekty, které jsou obsaženy v externí referenci, bloku nebo podložení DGN.
ODSAZHRANU
Historie příkazů a systémových proměnných | 9
Vytvoří uzavřenou křivku nebo křivku spline, která je odsazena o zadanou vzdálenost od
hrany vybrané plochy na 3D tělese nebo rovinném povrchu.
VÝKRESYONLINE
Otevře službu AutoCAD WS ve webovém prohlížeči a zobrazí seznam dostupných online
souborů.
OTEVŘIONLINE
Otevře editor služby AutoCAD WS ve webovém prohlížeči a zobrazí online kopii aktuálního
výkresu k online úpravám a sdílení.
MOŽNOSTI
Přizpůsobí nastavení aplikace AutoCAD.
ODSTRAŇPŘESAHY
Odstraní duplicitní nebo překrývající se úsečky, oblouky a křivky. Také spojí částečně se
překrývají nebo spojité segmenty.
-ODSTRAŇPŘESAHY
Odstraní duplicitní nebo překrývající se úsečky, oblouky a křivky. Také spojí částečně se
překrývají nebo spojité segmenty.
TLAČTÁHNI
Tlačí nebo táhne ohraničené oblasti.
ČISTI
Odebere z výkresu nepoužité položky, například definice bloku a hladiny.
-ČISTI
Odebere z výkresu nepoužité položky, například definice bloku a hladiny.
RVYBER
Vytvoří sadu výběru podle filtrovacích kritérií.
RCUI
Zobrazí editor Upravit uživatelské rozhraní ve sbaleném stavu.
VLASTNOSTIRYCHLÉ
Zobrazí data rychlých vlastností vybraných objektů.
SDÍLEJ
Sdílí online kopii aktuálního výkresu ve službě AutoCAD WS s ostatními uživateli.
SPLINEDIT
Upraví parametry křivky spline nebo převede vyhlazenou křivku na křivku spline.
PROPOJPOVRCHY
Vytvoří spojitý přechod mezi dvěma existujícími povrchy.
10 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
OPRAVPOVRCH
Vytvoří nový povrch přidáním zakončení na hranu povrchu, které tvoří uzavřenou smyčku.
ČASOVÁOSA
Poskytuje přístup k předchozím verzím online kopie aktuálního výkresu ve službě
AutoCAD WS.
USS
Spravuje uživatelské souřadnicové systémy.
UCSICON
Určuje viditelnost a umístění ikony USS.
ROZLOŽSKUPINU
Rozloží skupinu.
ODEŠLI
Odešle aktuální výkres do služby AutoCAD WS a určuje, zda se mají automaticky odeslat
změny.
ODEŠLISOUBORY
Odešle vybrané soubory do služby AutoCAD WS.
ZÁKLADNÍPOHLED
Vytvoří základní pohled z modelového prostoru nebo modelů aplikace Autodesk Inventor.
EDITPOHLED
Upraví existující 2D pohled.
PROMPOHLED
Vytvoří jeden nebo více promítnutých pohledů z existujícího 2D pohledu.
POHLEDNASTAVPROJ
Určuje aktivní soubor projektu pro výkresy obsahující výkresové pohledy z modelů
aplikace Inventor.
NORMAKRESLENÍ
Definuje výchozí nastavení pro 2D pohledy.
AKTUALIZUJPOHLEDY
Aktualizuje 2D pohledy, které zastaraly, protože zdrojový model byl změněn.
VHLADINA
Nastavuje viditelnost hladin ve výřezech.
-VÝŘEZ
Vytvoří více výřezů v modelovém nebo výkresovém prostoru.
Historie příkazů a systémových proměnných | 11
Nové a aktualizované systémové proměnné v aplikaci AutoCAD Mechanical
2012
Následující systémové proměnné jsou nové v této verzi:
AMDIMLAYOUTOSNAP
Vypne uchopení objektu pro virtuální body uchopení mezi entitami modelového prostoru
a výkresového prostoru při vytváření poznámek pro geometrii výřezu v rozvržení.
Nové a aktualizované systémové proměnné v aplikaci AutoCAD 2012
Následující systémové proměnné jsou nové nebo byly aktualizovány v této verzi:
APLAUTONAČTENÍ
Určuje, zda jsou načteny moduly plug-in.
ARRAYEDITSTATE
Označuje, zda je výkres ve stavu úprav pole, který se aktivuje při úpravách zdrojových
objektů asociativního pole.
ARRAYTYPE
Určuje výchozí typ pole.
AUTOCOMPLETEDELAY
Určuje dobu, která uplyne před zobrazením automatizovaných klávesových prvků na
příkazovém řádku.
AUTOCOMPLETEMODE
Určuje, které typy automatizovaných klávesových prvků jsou dostupné na příkazovém
řádku.
CONTENTEXPLORERSTATE
Udává, zda je okno Průzkumníka obsahu otevřeno nebo zavřeno.
DELOBJ
Určuje, zda bude geometrie použitá k vytvoření 3D objektů zachována nebo odstraněna.
DGNFRAME
Určuje, zda jsou rámečky podložení DGN v aktuálním výkresu viditelné nebo vykreslené.
DGNIMPORTMODE
Řídí výchozí chování příkazu DGNIMPORT.
DRAGP1
Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje, kolik vektorů systém vykresluje při
přetahování objektů ve 2D výřezu, než zkontroluje nový vstupní vzorek z myši.
DRAGP2
12 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Když je použita softwarová akcelerace, určuje, kolik vektorů systém vykresluje při
přetahování objektů ve 2D výřezu, než zkontroluje nový vstupní vzorek z myši.
DWFFRAME
Určuje, zda jsou rámečky podložení DFW nebo DWFx v aktuálním výkresu viditelné nebo
vykreslené.
DYNINFOTIPS
Vypne nebo zapne cyklické procházení tipy pro manipulaci s uzlem.
FRAME
Řídí zobrazení rámečků pro všechny obrázky, podložení a oříznuté externí reference.
FRAMESELECTION
Určuje, zda lze vybrat rám obrázku, podložení nebo oříznutou externí referenci.
GROUPDISPLAYMODE
Řídí zobrazení a uzly na skupinách, pokud je zapnut výběr skupin.
HPQUICKPREVTIMEOUT
Nastaví maximální délku trvání, po kterou se aplikace AutoCAD Mechanical pokusí
vytvořit náhled šraf při použití příkazu ŠRAFY.
IMAGEFRAME
Určuje, zda budou zobrazovány a vykreslovány rámečky obrázků.
LAYOUTCREATEVIEWPORT
Určuje, zda má být vytvořen jeden výřez na každé nové rozvržení přidané do výkresu.
PDFFRAME
Určuje, zda je viditelný rámeček podložení PDF.
PICKAUTO
Řídí automatický výběr oken při výzvě Vybrat objekty.
PICKDRAG
Řídí způsob kreslení výběrového okna.
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY
Řídí průhlednost náhledu vytvořeného pomocí příkazů PŘECHODPOVRCHU,
ZÁPLATAPOVRCHU, ZAOBLPOVRCH, ZAOBLIHRANU, ZKOSHRANU a ŠABLONOVÁNÍ.
PROPOBJLIMIT
Určuje maximální počet objektů, které lze najednou změnit pomocí palety Vlastnosti a
Rychlé vlastnosti.
RIBBONICONRESIZE
Řídí změnu velikosti obrázků na pásu karet na standardní velikosti.
Historie příkazů a systémových proměnných | 13
SHORTCUTMENUDURATION
Určuje dobu (v milisekundách), po kterou musí být stisknuto pravé tlačítko na ukazovacím
zařízení, aby se zobrazila místní nabídka v kreslicí ploše.
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS
Určuje, zda je zobrazen Správce nastavení stránek, když je vytvořeno nové rozvržení.
SNAPMODE
Zapne nebo vypne režim Krok.
SOLIDHIST
Řídí výchozí nastavení vlastnosti historie pro objekty těles.
SPLPERIODIC
Určuje, zda křivky spline a povrchy NURBS jsou vytvořeny s periodickými vlastnosti, když
jsou uzavřené, nebo zda budou vykazovat staré chování.
STARTUP
Určuje, zda se po spuštění nového výkresu pomocí příkazu NOVÝ nebo RNOVÝ zobrazí
dialogové okno Vytvořit nový výkres.
TBSHOWSHORTCUTS
Určuje, zda jsou klávesové zkratky zobrazeny v popiscích nástrojů.
TOOLTIPSIZE
Nastavuje velikost zobrazení místní nápovědy.
TOOLTIPTRANSPARENCY
Nastaví průhlednost pro popisky.
UCS2DDISPLAYSETTING
Zobrazí ikonu USS v případě, že je aktuální vizuální styl 2D drátový model.
UCS3DPARADISPLAYSETTING
Zobrazí ikonu USS v případě, že je vypnuté perspektivní zobrazení a je aktuální 3D vizuální
styl.
UCS3DPERPDISPLAYSETTING
Zobrazí ikonu USS, když je zapnuto perspektivní zobrazení a je aktuální 3D vizuální styl.
UCSSELECTMODE
Určuje, zda se ikona USS zvýrazní, když nad ni přesunete kurzor, a zda ji lze kliknutím
vybrat.
VPCONTROL
Určuje, zda jsou nabídky popisků výřezů zobrazeny ve všech výřezech.
WORKSPACELABEL
Řídí zobrazení popisku pracovního prostoru ve stavovém řádku.
14 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
XCLIPFRAME
Určuje, zda jsou hranice oříznutí externí reference v aktuálním výkresu viditelné nebo
vykreslené.
Nepřípustné příkazy a systémové proměnné
V této verzi nebyly schváleny následující příkazy a systémové proměnné:
Příkazy v aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
■ AMABOUT
■
AMHELP
Příkazy v aplikaci AutoCAD 2012
■ BLIPMODE
■
DSPOHLED
Systémové proměnné v aplikaci AutoCAD 2012
■ BLIPMODE
■
MATERIALSPATH
■
MATSTATE
■
SCREENBOXES
■
SCREENMENU
■
TRACEWID
Funkční omezení a poznámky
Známé problémy v aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Zde jsou uvedeny známé problémy vyskytující se u této verze:
Příkazy aplikace AutoCAD
■
Použití příkazu POLE u objektů mechanické struktury zahrnutých do skrytého stavu
může způsobit ztrátu dat u objektů v poli.
■
Asociativní pole nejsou povolena u několika objektů aplikace AutoCAD Mechanical.
Úplný seznam blokovaných objektů naleznete v části „funkce aplikace AutoCAD,
které mají být použity s opatrností“ v nápovědě.
Funkční omezení a poznámky | 15
Symboly
■
Při přidání odkazu označení povrchu ke geometrické toleranci, která byla původně
vytvořena bez odkazu, může dojít ke kritické chybě.
Dokumentace modelu
■
V některých případech nemusí být karta Poznámky ➤ panel Výkresové pohledy na
pásu karet viditelná. Pokud k tomuto problému dojde, spusťte příkaz NAČTICUI a
načtěte soubor modeldoc.cuix.
■
Nelze připojit symboly aplikace AutoCAD Mechanical ke geometrii pohledu výkresu
vytvořené pomocí příkazů ZÁKLADNÍPOHLED a PROMPOHLED.
■
Příkaz AMHOLECHART nerozpozná díry ve výkresových pohledech vytvořených
pomocí příkazů ZÁKLADNÍPOHLED a PROMPOHLED.
■
Příkaz AMBOM nerozpozná součásti a sestavy ve výkresových pohledech vytvořených
pomocí příkazů ZÁKLADNÍPOHLED a PROMPOHLED.
■
Příkaz AMAUTODIM nelze použít na výkresové pohledy vytvořené pomocí příkazů
ZÁKLADNÍPOHLED a PROMPOHLED.
Známé problémy v aplikaci AutoCAD 2012
Zde jsou uvedeny známé problémy v aplikaci AutoCAD 2012:
Import 3D modelů
■
Příkaz IMPORT nepodporuje geometrii sítě.
Import uživatelských nastavení
■
Pokud je v systému Windows Vista nebo Windows 7 povoleno Řízení uživatelských
účtů, nebo pokud nemáte oprávnění správce, import uživatelských nastavení může
způsobit chybu. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte některou z následujících
akcí:
■ Před spuštěním importu nastavení aplikace AutoCAD Mechanical 2012 se přihlaste
pomocí účtu správce.
■
Klikněte pravým tlačítkem na zástupce Import nastavení aplikace AutoCAD
Mechanical 2012 a spusťte proces jako správce.
16 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Materiály
■
Uživatelské knihovny vytvořené v aplikaci AutoCAD 2011 a upravené v aplikaci
AutoCAD 2012 nejsou v aplikaci AutoCAD 2011 podporovány. Materiály z upravených
uživatelských knihoven lze použít pouze v aplikaci AutoCAD 2012.
■
Neukládejte výkresy nebo jiné soubory do stejného umístění jako knihovny materiálů.
V případě, že budou knihovny materiálů odinstalovány, budou smazány i všechny
soubory ve stejném umístění.
Dokumentace modelu
■
Pohledy dokumentace modelu nepodporují objekty sítě.
Nápověda
■
Pokud výchozím internetovým prohlížečem NENÍ aplikace Internet Explorer®, nemusí
nápověda fungovat optimálně. Změňte výchozí prohlížeč na Internet Explorer®, který
podporuje všechny funkce nápovědy.
Odebrání produktu
Před odinstalováním aplikace AutoCAD Mechanical 2012 nebo jejích komponent zavřete
všechny spuštěné aplikace.
Jak odinstalovat aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku AutoCAD Mechanical 2012. Klikněte na položku Odinstalovat
nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko
Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 Na stránce Odinstalovat aplikaci AutoCAD Mechanical 2012 klikněte na tlačítko
Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Odebrání produktu | 17
Jak odinstalovat Knihovnu materiálů Autodesk 2012
Máte-li nainstalovány jiné produkty společnosti Autodesk, NEPROVÁDĚJTE odinstalování
knihovny materiálů.
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Odinstalujte následující komponenty v uvedeném pořadí:
■ Knihovna materiálů Autodesk 2012
■
Knihovna materiálů Autodesk – Knihovna obrázků v základním rozlišení 2012
3 Pokud jste stáhli knihovnu Autodesk Material Library Medium Resolution Image
Library 2012, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
Jak odinstalovat aplikaci Autodesk Inventor Fusion 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Autodesk Inventor Fusion 2012. Klikněte na položku Odinstalovat
nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko
Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 V okně Odinstalovat aplikaci Autodesk Inventor Fusion 2012 klikněte na tlačítko
Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Jak odinstalovat modul plug-in Autodesk Inventor Fusion pro aplikaci AutoCAD 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Modul plug-in Autodesk Inventor Fusion pro aplikaci AutoCAD
2012. Klikněte na položku Odinstalovat nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení
uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 V okně Odinstalovat modul plug-in Autodesk Inventor Fusion pro aplikaci AutoCAD
2012 klikněte na tlačítko Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
18 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
Jak odinstalovat Službu obsahu Autodesk
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Služba obsahu Autodesk. Klepněte na tlačítko Odinstalovat. Pokud
se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
Jak odinstalovat aplikaci Autodesk Vault 2012 (klient)
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Autodesk Vault 2012 (klient). Klikněte na položku Odinstalovat
nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko
Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 V okně Odinstalovat aplikaci Autodesk Vault 2012 (Client) klikněte na tlačítko
Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Jak odinstalovat aplikaci Autodesk Inventor View 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Autodesk Inventor View 2012 - čeština. Klikněte na položku
Odinstalovat nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte
na tlačítko Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 V okně Odinstalovat aplikaci Autodesk Inventor View 2012 klikněte na tlačítko
Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Jak odinstalovat aplikaci DWG TrueView 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku DWG TrueView 2012. Klikněte na položku Odinstalovat nebo
změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 Na stránce DWG TrueView 2012 klikněte na tlačítko Odinstalovat.
Odebrání produktu | 19
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Jak odinstalovat aplikaci Autodesk Design Review 2012
1 V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely ➤ Odinstalovat
program.
2 Vyberte položku Autodesk Design Review 2012. Klikněte na položku Odinstalovat
nebo změnit. Pokud se objeví dialog Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko
Ano.
3 V Průvodci instalací klikněte na tlačítko Odinstalovat.
4 Na stránce Autodesk Design Review 2012 klikněte na tlačítko Odinstalovat.
5 Klikněte na tlačítko Dokončit.
Ochranné známky
©2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk,
Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method,
for any purpose.
Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the
copyright holder.
Trademarks
The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its
subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 3DEC (design/logo),
3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio,
Alias|Wavefront (design/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance,
AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface,
Autodesk, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline,
AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Built with
ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale,
Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content
Explorer, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit,
DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet,
DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF,
Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame,
Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design,
Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (design/logo), ImageModeler,
20 | Kapitola 1 Soubor Readme k aplikaci AutoCAD Mechanical 2012
iMOUT, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer,
LiquidLight, LiquidLight (design/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop,
Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics
Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPX, MPX
(design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX,
Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology,
Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render
Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Showcase, Show Me, ShowMotion,
SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels,
Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis,
ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap,
WiretapCentral, XSI.
All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.
Disclaimer
THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE
BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE
MATERIALS.
Published by:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA
Ochranné známky | 21
22
Rejstřík
C
CIP (Program zapojení zákazníka)
4
S
Soubor Readme aplikace AutoCAD
1
P
Program zapojení zákazníků
4
23 | Rejstřík
24
Download

AutoCAD Mechanical 2012 Soubor Readme - Exchange