ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I
DENEY: CEKETLİ ISI DEĞİŞTİRİCİ
AMAÇ
Sıcak akışkandan soğuk akışkana geçen ısı transferinin hesaplanarak ceketli ısı değiştiricideki
toplam enerji denkliğinin çıkarılmasıdır.
TEORİ
DENEYİN YAPILIŞI
Şekil.1: Ceketli ısı değiştirici düzeneğinin fotoğrafı
1. Paralel akış için gerekli vanaları açın.
2. Isıtıcı tankı üst seviyesine kadar su ile doldurunuz.
3. AV9 vanasının açık, AV10 vanasının kapalı olduğundan emin olunuz.
4. Cihazı ve pompayı açınız.
5. Tank sıcaklığını 45°C’ye ayarlayınız. (ST16)
6. Sıcak su akış hızını (SC1) 3 L/dk’ya ayarlayın ve soğuk su akış hızını tank sıcaklığını
sabit kalacağı şekilde ayarlayınız.
7. Karıştırıcıyı çalıştırınız.
8. Deneysel sonuç tablosuna sıcaklık ve akış hızı değerlerini yazınız.
9. 5. Ve 6. Adımları farklı sıcaklıklar için tekrar uygulayınız: 50°C ve 60°C.
10. Bu sonuçlardan yararlanarak sıcak sudan aktarılan ısı transferini (qh), soğuk su
tarafından absorplanan ısıyı (qc), ısı kaybını (ql), logaritmik ortalama sıcaklık farkını
(ΔTlm) ve toplam ısı aktarım kat sayısını (U) bulunuz.
Tablo.1: Deneysel Sonuçlar
ST16 (°C)
ST1 (°C)
ST2 (°C)
ST3 (°C)
ST4 (°C)
ST5 (°C)
SC1 (L/dk)
SC2 (L/dk)
Tank Hacmi (L)
Karıştırma Hızı
(rpm)
Test 1
45
Test 2
50
Test 3
60
3
3
3
5.5
Maksimum
5.5
Maksimum
5.5
Maksimum
KAYNAKLAR
[1] M.CAN, E.PULAT, A.B.ETEMOGLU, “ Su-Su Çifti Türbülanslı Akış Isı Eşanjörü
Deneyi”, 2012.
Download

Ceketli Isı Değiştirici