Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Doç. Dr. M. Eda Ertörer
KISALTMALAR
FSH: Follikül uyarıcı hormon
LH: Luteinize edici hormon
E2: Östradiol
TSH: Tiroid uyarıcı hormon
PRL: Prolaktin
N:Normal
sT3:Serbest triiyodotiroinin
sT4: Serbest tiroksin
MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
B-HCG: Human Koryonik gonadotropin beta
T. Testosteron: Total testosteron
17-OH progesteron: 17-hidroksiprogesteron
USG: Ultrasonografi
PCOS: Polikistik Over Sendromu
CAH: Konjenital Adrenal Hiperplazi
DM: Diabetes mellitus
HT: Hipertansiyon
1. Anatomik bozuklukların tanısı için pelvik muayene özellikle yapılmalıdır
2. Kromozm analizine gerek yoktur
3. PCOS’da oligomenoreik olgularda hormon ölçümleri mümkünse folliküler fazda yapılmalıdır
4. PCOS over morfolojisi; dominant follikül (>10mm) izlenmemelidir, en az 1 overde 2-9mm volümünde 12 follikül saptanmalıdır.
5. PCOS’da yaklaşık %30 olguda hafif düzeyde PRL yüksekliği izlenebilir.
6. 17-OH progesteron ölçümünde normal sınırlar metodolojiye göre 2-4ng/ml arasında değişir.
Download

KISALTMALAR FSH: Follikül uyarıcı hormon LH: Luteinize edici