Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü: Doç Dr Mehmet Erdoğan
Gebelik öncesi
bilinen tiroid hastalığı
var !
GEBELİK HİPOTİROİDİ
Gebelik sırasında saptanmış
TSH yüksekliği ve/veya FT4
düşüklüğü var.
(1)
(3)
1-Takip eden kadın doğum uzmanı
acilen endokrinoloji uzmanı veya yoksa gebelikte
tiroid hastalıkları takibinde deneyimli dahiliye
uzmanından konsültasyonu istemelidir. Gebelik
boyunca ve sonrası endokrin uzmanınca (yoksa
dahiliye uzmanınca) takip edilmelidir.
Mümkünse programlı
gebelik olmalıdır.
Herhangi şekilde iyot yasağı
verilmişse, yasak kaldırılmalı.
(2)
1- Hemen L-tiroksin başlanır.
TSH, ilk trimestir için
0.1-2.5 mU/L; ikinci trimestır için
0.2-3 mU/L ve üçüncü
trimestrler için 0.3-3 mU/L
arasında olacak şekilde L-Tiroksin dozu
ayarlanır. Üç veya dört hafta
aralarla yapılan TSH ölçümleri
ile L-Tiroksin dozları artırılır.
Doz artırma kademeleri 12.5-25 ugr/
gündür. TSH istenilen hedeften belirgin
yüksekse 25 ugr/gün, hafif yüksekse
12.5 ugr/gün kademelerinde doz artımı
yapılır.
2-Acilen TSH ve FT4 ( veya TT4 ) ölçümlerini
tekrarla ve bakılmamışsa anti-TPO ve anti-Tg
da ölçüme ilave et.
3-Tekrarda da TSH yüksek bulunduğunda derhal
L-Tiroksin başlanır.
4-İyot yasağı herhangi nedenle verilmişse,
yasak kaldırılır.
(5)
(6)
2-TSH düzeyini üst sınıra yakın
değil alt sınıra yakın tuıtmak,
daha güvencelidir (0.4-1.0 mU/L gibi ).
Özellikle antikor yüksek olgularda bu
daha da önemlidir. L-Tiroksin dozu, TSH
alt sınıra yakın olacak şekilde ayarlanır.
(7)
3-TSH yüksekse anti-TPO ve Anti-Tg
antikorlar da bakılmalıdır.
4-Her TSH ölçümünde FT4 de (veya
TT4) de bakılmalıdır.
5-Doğum sorası L-Tiroksin dozu
gebelik öncesi düzeye indirilir.
4-6 hafta sonra TSH ölçümü ile kontrol
edilir
(8)
(4)
(2)
Download

Konu Editörü: Doç Dr Mehmet Erdoğan GEBEL K H POT RO D