Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
de Quervain Tiroiditi
Konu editörü : Prof Tevfik Sabuncu
Ağrılı Tiroid Bezinin Değerlendirmesi
(1)
USG
Diffüz
Nodül
(2)
Apse, Lenfadenopati
(3)
Nodüliçi kanama veya nekroz,
Kanser
Akut süpüratif tiroidit,
Lenfoma, Kanser
T3, T4, TSH
Hipotiroid
Ötiroid
Hipertiroid
RAIU
Düşük
de Quervain tiroiditi
Haşimoto
Riedel tiroiditi
Akut süpüratif tiroidit
Antikorlar negatif, ESR ve CRP yüksek
de Quervain tiroiditi
Tirotoksik fazda
Betabloker
NSAİİ
Steroid
(7)
Graves
(5)
Antikorlar yüksek, ESR ve CRP normal
Belirgin yüksek WBC,
(6) Toksik genel durum
Akut süpüratif tiroidit
TEDAVİ
Hipotiroidik fazda
Levotiroksin
(8)
Yüksek
de Quervain tiroiditi
Haşitoksikozis
Akut süpüratif tiroidit
Antitiroid antikorları, ESR, CRP
N veya hafif yüksek WBC,
Genel durum toksik değil
(4)
Ötiroidik fazda
(9)
İlaçsız takip
Haşimoto, Riedel tiroiditi
TİİAB, Drenaj, Antibiyotik
Download

Ağrılı Tiroid Bezinin Değerlendirmesi USG Diffüz Nodül Apse