BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI
HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA SERUM AKTİF
GHRELİN SEVİYELERİ
UZMANLIK TEZİ
Dr. Mustafa KULAKSIZOĞLU
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ
Ankara 2008
motilin;
bağırsak,
beyin
aksının
çeşitli
fonksiyonlarını
kontrol
eden
gastrointestinal peptid ailesinin birer temsilcileridir.
Hücre
proliferasyon ve
yaşamı
düzenlenmesi
Yemek
alımı, uyku
ve davranış
üzerine
etkisi
Kardiak
performans ve
vasküler
resistansa etkileri
BH, PRL,
ACTH ve
AVP
sekresyonu
stimülasyonu,
gonadotropin
sekresyonu
inhibisyonu
Enerji
metabolizması
Şekil 2: Ghrelinin bilinen biyolojik aktiviteleri.
Glukoz
metabolizması
Gastrik asit
salınımı ve motilite
üzerine etkisi
Endokrin ve ekzokrin
III- Hormon Biyolojisi ve Reseptör pankreas
Ailesi fonksiyonu
Şekil 2: Ghrelinin bilinen biyolojik aktiviteleri
4. HORMON BİYOLOJİSİ ve RESEPTÖR AİLESİ
4.1. BH salgılattırıcı reseptörler
Hipotalamik BHSH (büyüme hormonu salgılattırıcı hormon) tarafından
fizyolojik uyarıma ek olarak pitüiter bezden BH salınımı ‘’ BH sekrete edenler’’
7
Şekil 3: Ghrelinin enerji dengesini etkileyebileceği olası yollar
Enerji dengesini kontrol eden nöron, nöropeptitler ve reseptörler ağı ileri
derecede karışık ve çok merkezli bir sistemdir. Hipotalamus, periferden gelen
sinyaller, merkezi sinir sistemi komutları ve enerji metabolizmasını ayarlayan
nöroendokrin akslar arasında hayati bağı ve dengeyi sağlar.
17
Ortalama Ghrelin(fmol/ml)
40,00
Kontrol
Hipotiroid Grup 0.ay
Hipotiroid Grup 3.ay
(Ötiroid)
30,00
20,00
10,00
0,00
Kontrol
Hipotiroid Grup
Şekil 7: Grupların ortalama ghrelin seviyeleri
36
Download

00313. - Başkent Üniversitesi