İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
KONU
Konuşmacı
Moderatör
FSM SIRASI
ALİHAN ORAL
GÖKHAN GÖNENLİ
Eylül 2014 Mehmet Uzunlulu
15.9.2014 ASTIMLI HASTAYA YAKLAŞIM
İREM BOZKURT
AYŞE ÖZTÜRK
Ekim 2014 Banu Mesci
22.9.2014 BEHÇET SENDROMU
ESEN ERTUR
SİBEL AYDIN
Kasım 2014 Gül Sağun
29.9.2014 HIV ENFEKSİYONU
ABDULKADİR
KOÇANOĞLU
SAADET YAZICI
Aralık 2014 Gökhan Gönenli
13.10.2014 METABOLİK SENDROM
YEŞİM ÖNAL
MEHMET UZUNLULU Ocak 2015 Mehmet Uzunlulu
20.10.2014 BEL AĞRISINA YAKLAŞIM
EMİNE ERER
ESEN KASAPOĞLU
27.10.2014 ACİLDE ZEHİRLENME OLGULARINA YAKLAŞIM
MUSTAFA SADEÇOLAK GÜL SAĞUN
Mart 2015 Gül Sağun
BANU MESCİ
Nisan 2015 Gökhan Gönenli
8.9.2014 MEKANİK VENTİLASYON
3.11.2014 ORAL ANTİDİYABETİKLER
10.11.2014 PROTEİNÜRİYE YAKLAŞIM
MELEK ÖZDEMİR
17.11.2014 NASH
YAŞAR ÇOLAK
24.11.2014 HİPO-HİPERKALSEMİYE YAKLAŞIM
SÜHEYLA KAYA
1.12.2014 ŞOK ALGORİTMASI
GÖKHAN GÖNENLİ
8.12.2014 NÜTRİSYONEL TEDAVİ PRENSİPLERİ
ZEYNEP GÜL
15.12.2014 GUT HASTALIĞI
ESEN KASAPOĞLU
22.12.2014 KAN GAZI YORUMLANMASI
ŞENİZ TUNCAN
29.12.2014 İBH: SON GELİŞMELER
CELAL ULAŞOĞLU
5.1.2015 ROMATOLOJİDE DEĞİŞEN TANI KRİTERLERİ
SEMA KAYMAZ
ABDULLAH ÖZKÖK
Şubat 2015 Banu Mesci
Mayıs 2015 Mehmet Uzunlulu
Haziran 2015 Banu Mesci
GONCA TAMER
BANU MESCİ
GÖKHAN GÖNENLİ
ESEN KASAPOĞLU
12.1.2015 ARİTMİLERE YAKLAŞIM
HİLMİ ÇİFTÇİ
19.1.2015 NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ
ÖZGE TELCİ
26.1.2015 GESTASYONEL DİYABET
MEHMET UZUNLULU
2.2.2015 İSTATİSTİKTE PÜF NOKTALAR
OSMAN KÖSTEK
9.2.2015 SİROZUN KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ
İLYAS TUNCER
MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR AYIRICI
16.2.2015 TANISI
ŞANVER KOÇ
23.2.2015 AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNE YAKLAŞIM
SABAHAT ECDER
2.3.2015 PULMONER EMBOLİ
FATOŞ ASLAN
9.3.2015 ADRENAL YETERSİZLİĞE YAKLAŞIM
GONCA TAMER
TRANSPLANTASYON HASTALARINDA
16.3.2015 KULLANILAN İLAÇLAR
MEVLÜT KAÇAR
STEROİD TEDAVİSİNİN İÇ HASTALIKLARINDAKİ
23.3.2015 YERİ
NAİL BAMBUL
30.3.2015 AKUT PANKREATİT
SATILMIŞ BİLGİN
6.4.2015 PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ
AYTEKİN OĞUZ
ZEYNEP SAÇAR
ERKAN CEYLAN
ALİ RIZA ODABAŞ
GÜRALP TAŞAN
ZEYNEP SAÇAR
13.4.2015 RENAL TUBULER ASİDOZ
ÖZGE FAYDALIEL
20.4.2015 HASTA ÖTİROİD SENDROM
KAAN GÜNGÖR
27.4.2015 ADA-2015 ÖZET
SEMİH BAŞÇI
4.5.2015 HEPATİT B VE C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
NAİL BAMBUL
GÜLŞAH ŞAŞAK
MEHMET UZUNLULU
FERUZE ENÇ
11.5.2015 HEMOLİTİK ANEMİYE YAKLAŞIM
SELCAN TÜLÜ
18.5.2015 GEBELİKTE GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR
EBUBEKİR ŞENATEŞ
GÜL SAĞUN
25.5.2015 ONKOLOJİK ACİLLERE YAKLAŞIM
ABDÜLLATİF ŞİRİN
1.6.2015 RAMAZAN VE DİYABET
GÜL SAĞUN
8.6.2015 DİYABETİK ACİLLER
ESRA BALBAY
15.6.2015 ÜRİK ASİT YÜKSEKLİĞİNE YAKLAŞIM
Çarşamba günleri 12.45-14.00 arasında makale saati
toplantısı yapılacaktır
Perşembe günleri 12.45-13.30 arasında vaka taktimi
toplantısı yapılacaktır
Her sabah 08.00-08.30 arasında nöbet değerlendirme
toplantısı yapılacaktır
MEHMET KANBAY
BANU MESCİ
MÜMTAZ TAKIR
Download

2015 Yılı UBYT Programı Teşvik Miktarları - Ulakbim