Endokrin Algoritmler(2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu editörü : Uzm.Dr. Ilgın Yıldırım Çimşir
Diyabette Hipoglisemik Komalar ve Tedavisi
İntensif insülin tedavisi / Meglinid / Sülfonilüre
kullanan diyabetiklerde
semptomlu ya da semptomsuz düşük kan şekeri düzeyi
≤ 70 mg/dl
Ciddi
Başka bir kişinin yardımı ile karbonhidrat,
glukagon ya da resüsitasyonla hipoglisemiden düzelme
KŞ ölçülemese de KŞ
yükselmesi ile nörolojik düzelme olur.
Dokümante ve semptomatik
Hipoglisemi semptomları ile
birlikte ölçülen KŞ ≤70 mg/dl
Asemptomatik
Hipoglisemi semptomları olmadan ölçülen
KŞ ≤ 70 mg/dl
Semptomatik
Tipik hipoglisemi
semptomları var,
ancak bunu doğrulayacak KŞ ölçümü
yok
Pseudo / Rölatif
Kötü glisemik kontrollü diyabetiklerde
ölçülen KŞ normal
aralıktayken tipik
hipoglisemi semptomları yaşanması
Hipoglisemi için Risk Faktörleri
Göreceli ya da Mutlak İnsülin Fazlalığı
-Doz fazlalığı, zamanlama hatası ya da yanlış ilaç seçimi
-Glukoz alımının azalması (uzun süreli açlık ya da öğün atlama)
-Glukoz kullanımının artması (egzersiz)
-İnsülin duyarlılığında artış olması (egzersiz, kilo kaybı, hastalıktan
iyileşme, iyi glisemik kontrol, gece yarısı)
-Endojen glukoz üretiminin azalması (alkol alımı sonrası)
-İnsülin klirensinde azalma (böbrek yetmezliği)
Kontrregülatuvar Hormon Eksikliği
-ACTH-kortizol eksikliği
-Glukagon eksikliği
-Adrenalin eksikliği
-Büyüme hormonu eksikliği
Tedavi
Asemptomatikse;
-Ölçümü tekrarla
-Araba kullanma gibi kritik işler yapma
-Tedaviyi yeniden düzenle
Semptomatikse;
-15 gr basit karbonhidrat (3-4 glukoz tableti / 4-5 kesme
şeker / 200 ml meyve suyu) ver
-15 dakika sonra KŞ kontrolü yap, KŞ ≤ 80 mg/dl
ise tekrar 15 gr karbonhidrat ver
-15 dakika sonra KŞ kontrolü yap, KŞ ≥ 80 mg/dl
ancak öğüne 1 saatten daha uzun süre varsa
15-20 gr kompleks karbonhidrat almasını sağla
Ciddi ise;
Bilinci kapalı / yutma fonksiyoyetersizse;
parenteral tedavi uygulanır.
-i.v. / i.m. / s.c. glukagon
-i.v. 75-100 ml %20 dekstroz
ya da 150-200 ml %10 dekstoz
Sulfonilüreye bağlı gelişen ve
dekstroz infüzyonu ile kontrol
edilemeyen hipoglisemilerde,
insülin sekresyonunu inhibe
eden diazoksid veya oktreotidin
dekstroz infüzyonu ile birlikte
verilmesi yararlı olabilir.
Download

Programı İndir