TALİMAT
KONU
Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
RevizyonTarihi
Sayfa
1/1
GAZLI TAŞ TABANLI FIRIN KULLANMA
TALİMATI
Gaz dedentöründe gaz kaçağının kontrolü yapılır,
Manuel dedentör vanasının açılarak kısık ayarda ateşlenmesi sağlanır,
Yakıldıktan sonra taban taşlarının ısınması için (20 dk) fırın kapağının yarı
açık tutulması sağlanır,
Taban taşları ısındıktan sonra içerdeki pişirilecek ürüne göre ısının
ayarlanması yapılır,
HAZIRLAYAN
MUTFAK ŞEFİ
SİSTEM ONAYI
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR
Download

talimat gazlı taş tabanlı fırın kullanma talimatı