SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
( ARŞİMET PRENSİBİ )
Bir sıvıya kısmen ya da tamamen daldırılan bir
cisim sıvı tarafından yukarı yönde itilir. Bu itme kuvvetine
sıvının kaldırma kuvveti denir.
Kaldırma kuvveti ; cismin batan kısmının hacmi ve
sıvının öz kütlesi ile doğru orantılıdır.
3- Cismin öz kütlesi, sıvının öz kütlesinden
büyükse; cisim batarak sıvının tabanında dengede kalır.
FK
FK = Vb . ds
 Cismin ağırlığından, sıvının
kaldırma kuvveti çıkarılırsa, cismin
sudaki ağırlığı bulunur.
Ps = P - FK
gram-kuvvet = cm3. g/cm3
Vb : Cismin, sıvıya batan kısmının hacmi.
ds : Sıvının özkütlesi.
P
d c > ds
Kaldırma kuvveti aynı zamanda yeri değiştirilen
sıvının ağırlığına eşit olur.
Ps : Cismin sıvı içindeki ağırlığı
Sıvı Dolu Kap ( Taşırma Kabı )
Bir katı cisim sıvı dolu taşırma kabına atılırsa;
Cisimlerin Sıvı İçindeki Ağırlığı
Sıvıya daldırılan bir cisim ağırlığından FK kadar
kaybeder.
G = G - FK
G
G
 Bu durumda eğer
kap taşma kabı ise,
kapta ağırlaşma olmaz.
 Sıvı taşmayan kaba bırakılırsa kap, FK
kadar ağırlaşır.
Bir Cismin Sıvı İçindeki Dengesi
1- Cismin öz kütlesi (dc), sıvının öz kütlesinden
küçükse; cisim hacminin bir kısmı batmış durumda yüzer.
FK
P
d c< d s
FK : Kaldırma kuvveti
P : Cismin ağırlığı
FK - P = 0 ( Denge şartı )
FK = P ( Yüzme şartı )
Vb . ds = Vc . dc
2- Cismin öz kütlesi, sıvının öz kütlesine eşitse;
cisim tamamı batmış durumda yüzer.
FK
FK - P = 0 ( Denge şartı )
FK = P ( Yüzme şartı )
Vb . ds = Vc . dc
P
d c= d s
ds = dc

Vb = Vc
1- dc < ds ise, taşan sıvının kütlesi
cismin kütlesine eşit olur. Kabın ağırlığı
değişmez.
2- dc = ds ise, taşan sıvının hacmi
ve kütlesi, cisminkine eşit olur. Kabın
ağırlığı değişmez.
3- dc > ds ise, taşan sıvının hacmi,
cismin hacmine eşit olur. Aynı zamanda
cisim ağırlığından daha az ağırlıkta sıvı
taşırır. Dolayısıyla kapta ağırlaşma
meydana gelir.
Ağırlaşma miktarı = G - FK
 Kaptan sıvı taşmıyorsa;
Her üç durumda da kaptan taşan sıvı olmadığına göre kaptaki
kütle artışı cismin
kütlesi kadardır.
 d1 ve d2 öz kütleli, birbirine
karışmayan sıvılara bırakılan cisim
şekildeki gibi dengede kalıyorsa, cismin ağırlığı d1 ve d2 öz kütleli sıvıların
kendi içlerinde bulunan V1 ve V2
hacimlerine uyguladığı kaldırma
kuvvetleriyle dengelenmiştir.
(V1 + V2) . dc = V1 . d1 + V2 . d2
d1
d2
V1
V2
Download

Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde muhtelif mah. trafo alanı