Felsefe




Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı
Bilim Felsefesi ve Tarihi Anabilim Dalı
Felsefe

Bölümümüzün amacı, bireyin kendisi ve içinde
bulunduğu toplumu anlama ve sorgulama konusunda
bir bilinç oluşturmak; “akla uygun” etkinlikte
bulunmayı öğretmektir.
Felsefe





İçinden geldiği insan koşullarının
sorunları üzerine düşünme
İnsan zihnini cehaletten ve boş
inançlardan kurtarma çabası
Gerçeği/hakikati her şeyin
üstünde tutma ve sevme sanatı
Sorgulanmayan bir hayatın
yaşamaya değmeyeceği savunusu
Tek bir hakikat görüşü veya
eleştirel kuramla yetinmeme
Felsefe



Felsefi çeşitliliklere değer veren bir Felsefe Bölümü
Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan bir Felsefe
Bölümü
Hayatın içinde; insanla insan için bir Felsefe
Bölümü
Ne iş yapar?



Araştırmacı, Akademisyen
MEB’de Felsefe Grubu Öğretmeni
Kültür Bakanlığı, TRT gibi devlet kurum ve
kuruluşlarında, basın-yayın organları ile reklam
sektörlerinde uzman
Felsefe mezunları neler yapabilir?


Felsefenin kazandırdığı beceriler, kişi hangi işe
atılırsa atılsın, hangi konuda akademik kariyer
yapmaya karar verirse versin, ona önemli katkılar
sağlar.
Kişinin yaşamını derinleştirir ve zenginleştirir,
felsefe eğitimi geride bırakılacak bir eğitim olarak
kalmaz, yaşamla içiçe geçerek ömür boyu devam
eder.
NEDEN IKCÜ FELSEFE?




Anabilim Dalı zenginliği
Tüm felsefe yöntem, konu ve geleneklerine açık
olma
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşük
tutulması
Canlı bir felsefe ortamı: seminer şölenleri, konferans
ve konuşmalar, felsefeyele ilgili öğrenci kulüpleri
Download

Felsefe