BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Hakan Üçgün
Unvanı
Araştırma Görevlisi
Birimi
Bilgisayar Mühendisliği
Doğum Yeri/Yılı
Seyhan / 1989
E-Posta
[email protected]
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Bilgisayar Mühendisliği
2008-2012
Yüksek Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü /
Bilgisayar Mühendisliği
A.B.D
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
Erciyes
Üniversitesi
2012 - ...
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Güz
Bahar
Güz
Bahar
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Lisans
Bilkopter için GPS
Navigasyon
2012
Öğrenci
Sayısı
Yüksek Lisans
Ad Hoc Ağları için Kuyruk
Ağ Analizi ve ABC
Algoritmalarının
Hibritleştirilerek Routing
Protokolünün
Modellenmesi ve
Simülasyonu
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
YAYINLAR
Üçgün H. , Kesler M. , Karakuzu C. , Yüzgeç U. , Bilkopter için GPRS Tabanlı Navigasyon
Uygulaması, Eleco '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa,
542-546
KATILDIĞI SEMİNERLER / TARTIŞMALAR / BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
Download

Araş. Gör. Hakan ÜÇGÜN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi