Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Çalışma Adı
:
Sezgisel öğrenmeli YSA tabanlı dinamik sistem tanıma
Öğrenci sayısı : 1 (Abdullah MAZMAN Proje-2'deb devam)
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Son derece eğrisel örnek dinamik sistemlerin tanınması problemi
çerçevesinde yapay sinir ağlarının modelleme başarımının
incelenmesi
Programlama becerisi, ileri seviye MATLAB programlama
Proje hedefi
Örnek dinamik sistemlerin YSA ile belirlenen sezgisel
algoritmalardan biriyle modellenmesi
Kullanılacak araçlar
MATLAB
Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Çalışma Adı
: RC servolu 5 eksenli model robotun USB'den hareket denetim ara
yüzünün geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 2 (1 donanım+1 yazılım)
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Mekanik olarak RC servolarla gerçeklenmiş bir robotun belirli
hareketleri bir yazılım aracılığıyla ele veya otomatik olarak
yapmasının sağlanması
Programlama becerisi, temel elektronik devre tasarım ve
gerçekleme becerisi, gömülü sistem yazılımı geliştirme, PIC
programla, USB seri haberleşme
Robotun hareketini sağlayacak donanım ve yazılımın
geliştirilmesi
C# veya bir görsel programlama dili, mikro C, elektronik
elemanlar
Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Çalışma Adı
: EKG Cihazı ve Arayüz Yazılımının Geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 2 (1 donanım+1 yazılım) (Yasin ILDIZ&Yasemin GÜNALAY) Proje2'den devam
Elektronik devresi mevcut bir EKG cihazının gerçeklenmesi ve
Ana fikir/kısa tanım
bu cihazla ölçülen sinyallerin değerlendirilmesinin yapılacağı
yazılımın geliştirilmesi
Programlama becerisi, temel elektronik devre tasarım ve
Gerekli teorik/pratik altyapı gerçekleme becerisi, gömülü sistem yazılımı geliştirme, PIC
programla
Cihaz ve bağlı yazılım sisteminin sorunsuz çalışır duruma
Proje hedefi
getirilmesi
Kullanılacak araçlar
C# veya bir görsel programlama dili, mikro C, elektronik
elemanlar
Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Çalışma Adı
: Görüntü işleme tabanlı araç sayısı belirleme yazılımının
geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 2 (Şehmin AYAR&Seren ÖZDEMİR) Proje-2'den devam
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Kavşakta uygun bir yere yerleştirilmiş kameradan alınan anlık
görüntüden araç sayısını belirleyerek uyarlamalı trafik
sinyalizasyonunun uyarlamalı yapılması
Programlama becerisi, İleri düzey MATLAB programlama
Görüntüden araç sayısını veren yazılımın geliştirilmesi
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
MATLAB
Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Çalışma Adı
:
TEMUR
Öğrenci sayısı : 1 (Mert DEMİR Proje-2'deb devam)
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bitirme Çalışması Adı : Mikrodenetleyici tabanlı bomba algılama robotu
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-1 (İbrahim Yıldırım)
PIC ailesi bir mikrodenetleyici tabanlı paletli bir mobil robot ile
Ana fikir/kısa tanım
çevreden alınacak sensör (metal dedektörü vs.) bilgilerinin
değerlendirilerek bomba tespitinin yapılması hedeflenmektedir.
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
Bomba algılama robotu ile belirlenen hedefteki bombanın
Bitirme çalışması hedefi
(tehlikeli olduğu için bu kısımda bomba yerine metal
kullanılabilir) tespitinin sesli ve ışıklı olarak gösterimi
Kullanılacak araçlar
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, sensörler
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bitirme Çalışması Adı : Android tabanlı Yoklama Sistemi
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-2
Bu bitirme çalışmasının amacı üniversitedeki mevcut bir ders
için imzalanarak alınan yoklamaların yerine, öğrenci
Ana fikir/kısa tanım
kimliğindeki barkodların okunarak mobil bir cihaz yardımıyla
alınmasını ve veri tabanına gönderilmesini hedeflemektedir.
Gerekli teorik/pratik altyapı Veritabanı ve görsel programlama bilgisi gereklidir.
Bitirme çalışması hedefi
Verilecek hedef bir ders için örnek uygulama yapılması
Kullanılacak araçlar
Görsel programlama ve veritabanı yazılımları
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bitirme Çalışması Adı : Otonom Mobil Araç Tasarımı
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-3
PIC ailesi, MSP430 ailesi bir mikrodenetleyici ve üzerindeki
sensör devre ve mekanizmaları ile kendi kendine verilen bir rota
Ana fikir/kısa tanım
üzerinden engellere takılmadan gidecek bir otonom araç yapımı
hedeflenmektedir.
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
Belirlenen rota üzerinde engellere takılmadan aracın hedefe
Bitirme çalışması hedefi
varması planlanmaktadır.
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, sensörler,
Kullanılacak araçlar
Bluetooth veya RF alıcı verici ve gömülü sistemler ile ilgili
yazılımlar
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bitirme Çalışması Adı : GPS modülü ile konum tespiti
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-4
GPS modülünden alınan konum bilgilerinin mikrodenetleyici ve
Ana fikir/kısa tanım
bluetooth modülü yardımı ile PC yada mobil bir sistem üzerinde
google haritası üzerinde gösterilmesi.
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
GPS modülünden alınan konum bilgilerinin google haritası
Bitirme Çalışması hedefi
üzerinde gösterilmesi hedeflenmektedir.
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, GPS sensör,
Kullanılacak araçlar
Bluetooth modülü ve gömülü sistemler ile ilgili yazılımlar
Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bitirme Çalışması Adı : Engelliler için akıllı telefon uygulaması
Öğrenci sayısı: 2
Kodu
: UY-5
İşitme/Görme engelliler için temel fonksiyonları kullanabileceği
Ana fikir/kısa tanım
bir mobil uygulama geliştirilmesi
Mobil uygulama yazılımları, ses tanıma, metin okuma gibi
Gerekli teorik/pratik altyapı
uygulamalar
Yapılacak mobil uygulama ile engelli kişiler için faydalı mobil
Bitirme Çalışması hedefi
uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir
Kullanılacak araçlar
Mobil uygulama yazılımı, android işletim sistemli telefon
Yönetici: Doç. Dr. Metin Kesler
Bitirme Çalışması Adı : ARM Mikro denetleyici Tabanlı CMOS kamera ile görüntü aktarımı
Öğrenci sayısı: 1
Kodu : MK-1
Ana fikir/kısa tanım STM32F407VG ARM discovery kit ile OV7670 CMOS kamera
kullanılarak anlık video görüntüsü işlenecek ve PC bağlantısı veya
dahili SDkart belleğe aktarım yapılacaktır.
Gerekli teorik/pratik OV7670 CMOS kamera ARM discovery kitine Camera arabirim ile
altyapı
bağlantısı kurulacak, DMA modülü ve Serial Camera Control Bus
(SCCB) arabirimleri kullanılarak görüntü işlemesi sağlanacaktır.
Bitirme çalışması
ARM mikro denetleyici tabanlı anlık video görüntü elde edilmesi
hedefi
Kullanılacak araçlar STM32F407VG ARM mikro denetleyici, OV7670 CMOS kamera
modülü, Embeded C, C++ programlama dili,
Yönetici: Doç. Dr. Metin Kesler
Bitirme Çalışması Adı : Telit-EZ10 GPS/GPRS ile Navigasyon
Öğrenci sayısı: 1
Kodu : MK-2
Ana fikir/kısa tanım STM32F407VG ARM discovery kit ile Telit-EZ10 GPS/GPRS
kullanılarak anlık konum/koordinat bilgileri işlenecek ve PC
bağlantısı yapılarak navigasyon yapılacaktır.
Gerekli teorik/pratik Telit-EZ10 GPS/GPRS modülü STM32F407VG ARM discovery
altyapı
kitine RS-232 arabirim ile bağlantısı kurulacak, seri iletişim
modülü kullanılarak konum bilgisi alınacaktır.
Bitirme çalışması
ARM destekli GPS/GSM modülleri kullanarak PC tabanlı
hedefi
navigasyon becerisi kazanmak.
Kullanılacak araçlar STM32F407VG ARM mikro denetleyici, Telit-EZ10 GPS/GPRS
modülü, Embeded C, C++ görsel programlama dili,
Yönetici: Doç. Dr. Metin Kesler
Bitirme Çalışması Adı : Bilkopter'in 9DOF Sensör ile Konum ve Denge Denetimi
Öğrenci sayısı: 2
Kodu : MK-3
Ana fikir/kısa tanım Bilkopter donanımında kullanılan 9DOF sensörler ile konum ve
denge kontrolü sağlayan algoritmanın geliştirilmesi
Gerekli teorik/pratik STM32F407VG discovery kit ile SPI ve I2C protokolü, DCM
altyapı
Matris ve Euler Açıları, ITG3200 Gyro sensör, HMC5843 pusula
sensör, ADXL345 ivme sensör leri kullanılacak
Bitirme çalışması
Bilkopter'in denge konum kontrolünün sağlanması
hedefi
Kullanılacak araçlar STM32F407VG ARM mikro denetleyici, 9DOF sensör modülü,
Embeded C, C++ görsel programlama dili,
Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Emre DANDIL
Proje Adı :Bilgisayar Destekli Otomatik Hastalık Teşhis Sistemi Tasarımı
2(Proje II' den devam: İzzet ÖZTÜRK, Ufuk ÇAĞLAR)
Kodu
Öğrenci sayısı:
: ED-01
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Biyomedikal veriler kullanılarak görüntü işleme teknikleri ile
bütüncül bir hastalık teşhis sisteminin tasarımı yapılacak ve
uygulaması sağlanacaktır
Görüntü işleme, veri madenciliği, sınıflandırma konularında
tecrübeli olmak
Bilgisayar destekli otomatik hastalık teşhis sistemi tasarımının
yapılarak uygulamasını sağlayabilmek
Matlab, Android Programlama
Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Emre DANDIL
Proje Adı : Görüntü Bölütleme Yöntemlerinin Analizi İçin Arayüz Tasarımı ve Uygulaması
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: ED-02
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Görüntü bölütleme yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi için bir
yazılım
ile
görsel
arayüz
tasarlanarak
uygulaması
görselleştirilecektir.
Görüntü işleme konularında tecrübeli olmak
Görüntü bölütleme yöntemlerinin analizi için arayüz tasarımı ve
uygulaması için altyapı tasarımını oluşturabilmek
Matlab, C# ya da Java dillerine hakim olmak
Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Emre DANDIL
Proje Adı : Yapay Bağışıklık Algoritmaları ile Optimizasyon Uygulamaları
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: ED-03
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
YBS Klonal Seçim Algoritması ile optimizasyon uygulamaları
geliştirme üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir
YBS, KSA ve görüntü işleme konularında tecrübeli olmak
YBS Klonal Seçim Algoritması ile optimizasyon uygulamaları
gerçekleştirilecektir.
Matlab, C# ya da Java dillerine hakim olmak
Öğrencilerin getireceği yeni fikir/konular ile de Bitirme Çalışması konusu belirlenebilir.
Download

Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Sezgisel