Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Proje Adı
:
MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili
bir uygulama geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 1
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Bu tool'un ileriye dönük uygulama geliştirme amaçlı kullanımı
konusunda altyapı oluşturmak
Programlama becerisi, temel seviye MATLAB programlama
MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının
basit örnek bir uygulama ile öğrenilmesi ve dökümanının
oluşturulması
MATLAB, Simulink, Real-Time Windows Target toolbox
Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Proje Adı
:
MATLAB Embedded Coder toolbox kullanımı ve ilişkili bir
uygulama geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 1
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Bu tool'un ileriye dönük uygulama geliştirme amaçlı kullanımı
konusunda altyapı oluşturmak
Programlama becerisi, temel seviye MATLAB programlama
Proje hedefi
MATLAB Embedded Coder toolbox kullanımının basit örnek
bir uygulama ile öğrenilmesi ve dökümanının oluşturulması
Kullanılacak araçlar
MATLAB, Simulink, Embedded Coder toolbox
Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Proje Adı
:
MATLAB Simulink 3D Animation toolbox kullanımı ve ilişkili bir
uygulama geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 1
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Bu tool'un ileriye dönük uygulama geliştirme amaçlı kullanımı
konusunda altyapı oluşturmak
Programlama becerisi, temel seviye MATLAB programlama
MATLAB Simulink 3D Animation toolbox kullanımının basit
örnek bir uygulama ile öğrenilmesi ve dökümanının
oluşturulması
Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Proje Adı
:
geliştirilmesi
MATLAB Database toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama
Öğrenci sayısı : 1
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Bu tool'un ileriye dönük uygulama geliştirme amaçlı kullanımı
konusunda altyapı oluşturmak
Programlama becerisi, temel seviye MATLAB programlama
Proje hedefi
MATLAB Database toolbox kullanımının basit örnek bir
uygulama ile öğrenilmesi ve dökümanının oluşturulması
Kullanılacak araçlar
MATLAB, Database toolbox
Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU
Proje Adı
:
MATLAB Coder, Compiler toolboxlarının kullanımı ve ilişkili
bir uygulama geliştirilmesi
Öğrenci sayısı : 1
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Bu tool'un ileriye dönük uygulama geliştirme amaçlı kullanımı
konusunda altyapı oluşturmak
Programlama becerisi, temel seviye MATLAB programlama
MATLAB Coder, Compiler toolboxları kullanımının basit
örnek bir uygulama ile öğrenilmesi ve dökümanının
oluşturulması
MATLAB Coder, MATLAB Compiler
Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Proje Adı : Ses ile motor kontrolü
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-1
Bu projenin amacı Matlab üzerinden bir ses komutunu tanıtarak,
Ana fikir/kısa tanım
xbee modülü üzerinden kablosuz bir şekilde mikrodenetleyici
yardımı ile bir servo motoru kontrol etmek
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
Önceden sistemde tanımlanan bir ses komutu ile kablosuz
Proje hedefi
uzaktaki bir servo motorun kontrol edilmesi hedeflenmektedir.
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, Matlab, xbee
Kullanılacak araçlar
alıcı verici ve gömülü sistemler ile ilgili yazılımlar
Proje Adı : Mikrodenetleyici tabanlı uzaktan algılama
Öğrenci sayısı: 2
Kodu
: UY-2
PIC ailesi, MSP430 ailesi bir mikrodenetleyici ile çevreden
alınacak sıcaklık, nem, hız, eğim gibi bilgilerin RF ile kablosuz
Ana fikir/kısa tanım
uzaktaki başka bir mikrodenetleyici birime iletilerek bir LCD
ekranda değerlerin gösterilmesi hedeflenmektedir.
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
RF alıcı verici ve programlanan mikrodenetleyiciler yardımı ile
Proje hedefi
uzaktaki sensör bilgilerinin LCD üzerinde gösterilmesi
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, sensörler, RF
Kullanılacak araçlar
alıcı verici ve gömülü sistemler ile ilgili yazılımlar
Proje Adı : Android sistemi üzerinde uzaktan sıcaklık algılama
Öğrenci sayısı: 2
Kodu
: UY-3
MSP430 mikodenetleyicisi üzerindeki dahili sıcaklık bilgilerinin
Ana fikir/kısa tanım
alınarak bluetooth modülü ile android işletim sistemine sahip bir
sistem üzerinde gösterilmesi.
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
Gerekli teorik/pratik altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
Alınan sıcaklık bilgilerinin android işletim sistemine sahip bir
Proje hedefi
cihaz üzerinde gösterimi hedeflenmektedir.
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, sıcaklık
Kullanılacak araçlar
sensörü, bluetooth modülü, android işletim sistemine sahip cihaz
ve gömülü sistemler, görsel programlama ile ilgili yazılımlar
Proje Adı
: Genetik Algoritma ile sayısal filtre katsayılarının belirlenmesi
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-4
Genetik algoritma kullanılarak belirlenen n.dereceden sayısal bir
Ana fikir/kısa tanım
filtrenin katsayılarının bulunması hedeflenmektedir.
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Sayısal filtre, genetik algoritma konularında temel bilgisi olması
gereklidir.
Matlab platformu üzerinde genetik algoritma kullanılarak
belirlenen n.dereceden sayısal bir filtrenin katsayılarının
bulunması hedeflenmektedir.
Matlab yazılımı
Proje Adı : Erasmus/Farabi otomasyon sistemi
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: UY-5
LLP/Erasmus, Farabi değişim programları ile ilgili veri
Ana fikir/kısa tanım
girişlerinin, sorgulamanın ve raporlamanın olduğu bir otomasyon
uygulaması
Gerekli teorik/pratik altyapı Veritabanı ve görsel programlama dilleri bilgisi gereklidir.
Piyasadaki mevcut Erasmus/Farabi değişimi ile ilgili otomasyon
Proje hedefi
yazılımlarının yaptıkları ve fazlası hedeflenmektedir.
Kullanılacak araçlar
Görsel programlama ve veritabanı yazılımları
Proje Adı : RF tabanlı otomatik yoklama sistemi
Öğrenci sayısı: 2
Kodu
: UY-6
Bu çalışmasının amacı üniversitedeki mevcut bir ders için
imzalanarak alınan yoklamaların yerine, RF ID karta sahip
Ana fikir/kısa tanım
öğrencilerin sınıfa girerken otomatik yoklamasının alınması
hedeflemektedir.
Mikroişlemci/mikrodenetleyici,
veri
tabanı
ve
görsel
Gerekli teorik/pratik altyapı
programlama bilgisi gereklidir.
Proje hedefi
Verilecek hedef bir sınıf için örnek uygulama yapılması
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, RF ID ve
Kullanılacak araçlar
gömülü sistemler ile ilgili yazılımlar
Proje Adı : Android tabanlı nabız ölçer
Öğrenci sayısı: 2
Kodu
: UY-7
Kişinin nabız bilgisinin bir SpO2 probu ile alınarak kablosuz
Ana fikir/kısa tanım
haberleşme yoluyla bir Android tabanlı cihaz üzerinde
gösterilmesi hedeflemektedir.
Mikroişlemci/mikrodenetleyici, kablosuz haberleşme ve görsel
Gerekli teorik/pratik altyapı
programlama bilgisi gereklidir.
Proje hedefi
Kişinin nabız bilgisinin uzaktaki bir telefon ile takibi
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, SpO2 probu ve
Kullanılacak araçlar
gömülü sistemler, görsel programlama ile ilgili yazılımlar
Öğrencilerin getireceği yeni fikir/konular ile de proje konusu belirlenebilir.
Yönetici: Dr. Metin Kesler
Proje Adı : ARM Mikro denetleyici Tabanlı HTTP Web Hizmeti
Öğrenci sayısı: 2
Kodu : MK-1
Ana fikir/kısa tanım
Bu projede web sayfalarını (html veya CGI) ARM’ a yükleyip
uzaktan erişim sağlanacaktır. Uzaktan erişimle STM32F407VG
ARM mikro denetleyicinin donanımı kontrol ederek web sayfası
aracılığı ile veri alış-verişi yapılacaktır.
Gerekli teorik/pratik
STM32F407VG discovery kit ile RMII protokolü, Web tabanlı
altyapı
sistem geliştirme deneyimi, Ethernet protokol bilgisi
Proje çalışması hedefi Uzaktan erişimle STM32F407VG ARM mikro denetleyicinin
donanımı kontrol etmek.
Kullanılacak araçlar
STM32F407VG ARM mikro denetleyici, WaveShare DP83848
Ethernet Board Physical Layer Transceiver modülü, web sayfası
tasarım ara yüz programları
Yönetici: Dr. Metin Kesler
Proje Adı : Cep Telefonu ile Yönlendirilen Mobil Araç Tasarımı ve Denetimi
Öğrenci sayısı: 2
Kodu : MK-2
Ana fikir/kısa tanım
PIC ailesi ailesi bir mikrodenetleyici ve üzerindeki
sensör devre ve mekanizmaları ile cep telefonu ile uzaktan kontrol
edilebilen araç yapımı hedeflenmektedir.
Gerekli teorik/pratik
Mikroişlemci/Mikrodenetleyici donanım, elektronik ve gömülü
altyapı
sistemlerde yazılım konusunda bilgisi olması gereklidir.
Proje çalışması hedefi Cep telefonu ile uzaktan tam kontrol edilebilen araç yapımı
hedeflenmektedir.
Kullanılacak araçlar
Mikrodenetleyici ve elektronik devre elemanları, sensörler,
Bluetooth veya RF alıcı verici ve gömülü sistemler ile ilgili
yazılımlar
Yönetici: Dr. Metin Kesler
Proje Adı : Mikro denetleyici Tabanlı USB ile PC Arasında Đletişim
Öğrenci sayısı: 2
Kodu : MK-3
Ana fikir/kısa tanım
USB iletişim protokolünün incelenmesi ve mikro denetleyici ile PC
arasında USB üzerince iletişim kurulması.
Gerekli teorik/pratik
mikro denetleyici USB modülünün kulanımı, PC tabanlı görsel ara
altyapı
yüz programı, Seri iletişim protokol temel bilgi
Proje çalışması hedefi Mikro denetleyici ile PC arasında USB üzerinden bilgi alışverişi sağlamak.
Kullanılacak araçlar
Mikro denetleyici, C++ görsel programlama
Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Emre DANDIL
Proje Adı : İçerik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: ED-01
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Joomla tarzı bir içerik yönetim sistemi geliştirilecektir.
Web tasarımı ve web programlama konularında çalışmalar
yapabilecek seviyede olunması gereklidir.
Joomla tarzı bir içerik yönetim sistemi geliştirebilmek
PHP, ASP, ASP.NET, AJAX dillerine hakim olmak
Proje Adı : Veri Madenciliği Yöntemleri ile Kümeleme ve Sınıflandırma Uygulamaları
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: ED-02
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
K-Means, SOM, YSA, k-NN gibi kümeleme ve sınıflandırma
yöntemleri ile Weka üzerinde uygulama geliştirilecektir.
Weka yazılımı
Proje Adı : Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Araştırılması ve Uygulama Geliştirilmesi
Öğrenci sayısı: 1
Kodu
: ED-03
Ana fikir/kısa tanım
Gerekli teorik/pratik altyapı
Proje hedefi
Kullanılacak araçlar
Makine öğrenmesi yöntemleri araştırılarak bir yöntem ile uygulama
geliştirilecektir.
Matlab, C#, Java, C++
Download

Proje I Konuları