ÖZEL RÖPORTAJ / RÜSTEM MİNNİHANOV
Rüstem Minnihanov:
“Türk ve Tatar halkı
gerek konuştukları dil,
gerekse inanç birliği
açısından birbirine çok
yakın iki halk olma
özelliğine sahip.
Geçmişe dayanan
tarihi ilişkilerimiz var.”
T
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov Ekovitrin’e konuştu
TATARİSTAN’DA TÜRK YATIRIMLARI
2.7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Tataristan’daki yabancı yatırımların her geçen gün arttığını ifade eden
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, özellikle Türk yatırımcıların ülkesine
gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtiyor. Minnihanov, ülkedeki Türk
yatırımlarının 2,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını söylüyor.
42
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
ataristan ile Türkiye ilişkileri
her geçen gün yükselen bir ivmeye sahip. İki ülke ilişkileri
özellikle ekonomik anlamda
kendisini gösteriyor. Son olarak
Kastamonu Entegre’nin Özel
Ekonomik Bölge’si Alabuga’da gerçekleştirdiği yatırım Tataristan’daki
Türk yatırımlarının artarak devam ettiğini ortaya koyuyor. Tataristan
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, özellikle Türk yatırımcıların ülkesine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtiyor. Minnihanov, ülkedeki Türk yatırımlarının 2,7 milyar
dolar seviyesine ulaştığını söylüyor.
Cumhurbaşkanı
Minnihanov,
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Şeref Özata’ya önemli açıklamalarda bulundu.
“TÜRKİYE İLE TARİHİ
İLİŞKİLERİMİZ VAR”
Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye
ile Tataristan arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk ve Tatar halkı gerek konuştukları dil, gerekse inanç birliği açısından birbirine çok yakın iki halk olma özelliğine sahip. Geçmişe dayanan tarihi ilişkilerimiz var. Tatar halkının birçok temsilcisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önem-
ÖZEL
RÖPORTAJ
ŞEREF ÖZATA
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NDA GÖRÜŞTÜK
Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile özel bir görüşme
yaptık. Minnihanov Ekovitrin Genel Müdürü Şeref Özata’ya
önemli açıklamalarda bulundu.
li desteklerde bulundu. Bu bizim
gurur
kaynağımız.
Rusya
Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti
arasında gelişen ilişkiler kapsamında
Tataristan ve Türkiye ilişkileri de
oldukça iyi bir noktada. Bugün hem
ticari ve ekonomik, hem de kültürel
ilişkiler kapsamında Türkiye ile işbirliğimizi sürdürüyoruz.
Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenlediği etkinlik programlarına aktif şekilde katılıyoruz. Başkent Kazan
2014 yılında Türk Dünyası Kültür
Başkenti olarak ilan edildi.
Eskişehir’den sonra bayrak bize geçti. Eğitim alanında da işbirliğimizi
sürdürüyoruz. Türk iş çevrelerinin iş
yapması ve Tataristan Cumhuriyeti’ne
gelmesi için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türk hükümetine ve
Cumhurbaşkanı’na her konuda sağladıkları desteklerden ötürü teşek-
kürlerimizi ifade ediyoruz. Türk iş
adamlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmalar her yıl daha da
iyi bir seviyeye ulaşıyor. Birçok önemli projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz.
“TÜRK YATIRIMCILAR
BÜYÜK PROJELER
GERÇEKLEŞTİRİYOR”
Re s m i v e r i l e r e g ö r e
Tataristan’da 200’den fazla yabancı
şirket faaliyet gösteriyor…
Yaklaşık 280 şirket olduğunu belirtmek isterim. Yabancı yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor.
Türk yatırımcıların ülkemize ilgisi
her zaman vardı. Karşılıklı ticaret ya
da Türk inşaat firmalarının projelerimize katılması şeklinde ortak çalışmalarımız oluyor. İlişkilerimizin yapısı; Türk iş çevrelerinin Rusya
Federasyonu’nda gerçekleştirdikleri
ciddi yatırım projelerini kapsıyor.
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
43
ÖZEL RÖPORTAJ / RÜSTEM MİNNİHANOV
Alabuga, Tataristan’ın en
önemli şehirlerinden biri.
“TÜRK YATIRIMCILARIN İLGİSİNDEN MEMNUNUM”
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı
döneminde Tataristan’ı ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten sonra Türk yatırımcılarının Tataristan’a olan ilgisinin
arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türk yatırımcılarından memnunuz” dedi.
Bu durum hem ülkemize, hem de
Tataristan Cumhuriyeti’ne olan güvenin bir simgesi. Türk yatırımcılar
ülkemizde büyük projeler gerçekleştiriyorlar. Bilhassa Özel Ekonomik
Bölge Alabuga’da yürütülen projeler
dikkat
çekici.
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde ülkemize yaptığı ziyaretlerinden sonra Türk iş adamlarının ülkemize ilgisi daha da arttı. İki
ülke ilişkilerinin ve ticaretin daha iyi
bir seviyeye ulaşması için iş çevreleri ve heyetler bir araya geldi.
Forumlar düzenlendi. Tabii burada iş
adamlarının dışında devlet adamlarının da katkısı yadsınamaz. Sayın
Erdoğan, Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi gelişmesinde
çok önemli katkılar sağladı. Bu durum bizi memnun ediyor. İleride yeni projelerle ilgili aktif çalışmalar yapacağız. Aramızdaki karşılıklı ilişkilerin yapısı tamamıyla farklı. Sanayi
44
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
Türk iş çevreleri; Tataristan’daki iş hacmi,
dinamik yapısı ve yatırımcıya sağladığı
desteklerden ötürü ülkemizi tercih ediyor.
Türklerle çalışmak bizi de memnun ediyor.
Söz konusu projelerin başarılı şekilde gelişmesi
için elimizden gelen desteği kendilerine veriyoruz.
alanında Alabuga’ Özel Ekonomik
Bölgesi’nde Türk yatırımların beyan edilen toplam tutarı 110 milyar
rubleye (2,7 milyar dolar) ulaştı. Bu
tutarın yarısından fazlasını doğrudan
yatırımlar oluşturuyor. Türk yatırımcıların mevcut projelerin dışında
yeni projelerle yatırımları artıracağına
inanıyoruz.
Tataristan’ı Türkiye’nin dışında hangi ülkelerden iş adamları yatırım için tercih ediyor?
Özel Ekonomik Bölge’de gerçekleştirilen en büyük yatırımların
Türk şirketlerin yatırımları olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunun dışında Avrupa ve Amerikan şirketlerinin de yatırımları var. Yatırım konusunu değerlendirdikleri halde,
Güneydoğu Asya’dan şirket sayısı
çok düşük. Türk iş çevreleri;
Tataristan’daki iş hacmi, dinamik
yapısı ve yatırımcıya sağladığı desteklerden ötürü ülkemizi tercih ediyor. Türklerle çalışmak bizi de memnun ediyor. Söz konusu projelerin başarılı şekilde gelişmesi için elimizden
gelen desteği kendilerine veriyoruz.
ALABUGA ÖZEL
EKONOMİK BÖLGESİ
“Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi; Tataristan’ın en
gelişmiş sanayi bölgelerinden biri. Bugün bu
bölgede 13 fabrika faaliyet gösteriyor. En son iki
fabrika Türk işletmelerine ait.”
A l ab uga Öze l E kon om i k
Bölgesi’nden bahseder misiniz? Bu
bölgede Türk şirketlerin yatırımları
var mı?
Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi;
Tataristan’ın en gelişmiş sanayi bölgelerinden biri. İşletmelerin en kısa
sürede çalışmalarına başlayabilmeleri
için tüm gerekli alt yapı burada mevcut. Araziler düzenlenmiş durumda.
Yollar, ısıtma, gaz, elektrik enerjisi,
su temini işletmelerin kullanımına en
hızlı şekilde veriliyor. Sanayicilerin
tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra vergi kolaylıkları da var. Bugün bu bölgede 13
fabrika faaliyet gösteriyor. En son iki
fabrika Türk işletmelerine ait.
Bunlardan biri Coşkunöz’ün, Ford
Sollers araçları için presli sac parçaları üretim fabrikası. Diğeri ise
Kastamonu Entegre’ye ait. Bu tesis
de yine çok büyük bir kapasiteye sahip. MDF üretiminde yüksek kapasitede üretim yapacak. Bu sadece birinci aşaması. Daha sonraki aşamalarda ilave yatırımlarla bu tesis büyüyecek.
PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ ÖNCELİKLİ
SEKTÖRLER ARASINDA
Tataristan ekonomisinde hangi sektörler öne çıkıyor?
Tataristan ekonomisinin yapısı
petrol ihracatına dayanıyor.
Dolayısıyla petrol endüstrisi çok gelişmiş durumda. Petrol ve petrol
ürünleri öncelikli sektörlerin başında geliyor. Petrol ihracatı Tataristan
ekonomisinin büyümesine önemli
bir katkı sağlıyor.
Bunun dışında makine sanayisi
çok gelişmiş durumda. Otomobil,
uçak, helikopter ve gemi üretimi
ciddi bir gelişim kaydediyor. Üçüncü
husus da makine sanayisinde, inşaat
sektöründe kullanılan malzemelerin üretimi.
Türk yatırımcıların öngördükleri yatırımları değerlendirirsek, bu
yatırımlar arasında ağaç işleme, cam
ve cam malzemeleri üretimi, temizlik maddeleri, presli sac parçaları üretimi bulunuyor. Türk girişimcilerinin,
polimer işletme işini değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Tataristan; Rusya Federasyonu’nda
en büyük polimer ve kauçuk üreticisi konumunda. Söz konusu malzemelerin ülkemizde üretilmesiyle rekabet ortamı sağlanacak ve kaliteli
ürünler üretilebilecek. Türk iş çevrelerinin oto bileşkenler tedariki konusunu da değerlendirmeleri olabilir. Ayrıca inşaat sektörü de gelişime
açık bir sektör. Türk inşaat firmaları dünyada iyi bir üne sahipler.
Nerede ve hangi projelerde çalışabileceklerini bakabiliriz. IT-teknolojileri ve sağlık hizmetleri de büyümeye açık sektörlerin başında geliyor.
Türk ortaklarımızla birlikte burada
kliniklerin kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türk yatırımcıların buraya iş yapacakları pek çok
alan var. Tabii bir de turizm. Türk vatandaşlarını ülkemize bekliyoruz.
Tataristan, doğal ve kültürel varlıklarıyla birçok önemli değeri bünyesinde bulunduruyor.
“BULGAR BİZİM İÇİN
KUTSAL BİR KENT”
Sayın Cumhurbaşkanı, Bulgar
ş e h r i n e g i t ti k . Ta r i h i b i r k e n t .
Arkeoloji çalışmalarının devam ettiğini gördük. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bulgar; bizim gurur kaynağımız.
Tarihimiz… Köklerimiz buradan geliyor. Bulgar, seçkinlerin oluşturduğu bir şehir. Şehirde tıp ve sanat gelişmiş durumda. Orada eğitimli insanlar yaşadı. Bulgar şehri aynı zamanda Tataristan’daki mevcut po-
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
45
ÖZEL RÖPORTAJ / RÜSTEM MİNNİHANOV
tansiyeli gösteriyor. Bulgar bizim
için kutsal yer. 922 yılında İslam dininin gönüllü olarak kabul edildiği bir
kent. O zamanlardan bugüne geleneklerimiz korundu. Arkeolojik kazılara gelince; o dönemdeki eserlerin
sadece yüzde 5’ini gün ışığına çıkarabildik. Bu daha işin başlangıcı.
Buna rağmen büyük bir gelişim elde
etti. Bulgar şehri UNESCO’nun
Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.
Bu gelişme Bulgar şehrinin tüm dünya için önemli olduğunu gösteriyor.
Bulgar şehrinin UNESCO statüsüne
layık görülmesi konusunda bize destek veren Türk çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Kazan, Türk Dünyası Kültür
Başkenti unvanını Eskişehir’den devraldı. Bu dönemde neler yapmayı
planlıyorsunuz?
Pek çok etkinlik gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
Kazan’da
Türkvizyon’un organizasyonu yapılacak. Aralarında yarışacak hatta
daha önemlisi yeteneklerini gösterebilecekler. Türk dünyası ülkelerinden üstün yetenekli sanatçılarını
Kazan’da ağırlayacağız. Yine bunlardan en sembolik olanı, bayrağımızı
sonraki aday kente teslim edeceğimiz
Türk Dünyası Kültür Başkenti
Yılı’nın kapanış töreni olacak.
“TÜRKİYE’NİN BAŞARISI
BİZİ DE MEMNUN EDİYOR”
T ürki y e
Cu m hur i y et i
Cu mh ur b a ş k a n ı Re c e p Ta yy i p
Erdoğan’la çok iyi bir dostluğunuzun
olduğunu biliyoruz. Türkiye’yi nasıl
görüyorsunuz? Türkiye’ye ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Türkiye Cumhuriyeti her geçen
gün gelişimini sürdüren bir ülke.
Bu gelişim tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye, dünya ile rekabet
edebilecek üstünlüklerini ve avantajlarını çok iyi değerlendirmeye
başladı. Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde çok önemli işler yaptı. Ülkenizin çok dinamik şekilde geliştiğini görüyorum. Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesi sonrasında
46
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
tablo karşısında çok memnunuz.
Sık sık Türkiye’ye ziyaretlerde bulunuyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak için görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aynı zamanda kültürel ilişkileri de artırmaya çalışıyoruz. Bu dinamiğin
devam etmesini istiyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti’nin halk tarafından
seçilen cumhurbaşkanının ülkesine daha çok yararlı şeyleri getirmesini diliyorum. Türkiye gibi güzel bir ülkenin ileride daha iyi bir
noktaya ulaşacağını düşünüyorum.
Türkiye halk için refah diliyorum.
Türkiye insanları bize çok yakın.
“Kastamonu Entegre ülkemize çok
büyük bir yatırım yaptı”
A l ab uga ’ da K as t am onu
Entegre’nin açılışı gerçekleşti. Bu
açılışa siz de katıldınız…
Kastamonu Entegre çok büyük
bir yatırım gerçekleştirdi. Çok büyük
diyorum çünkü Rusya ve Tataristan
piyasasında ihtiyaç duyulan inşaat
malzemelerinin üretimi bu tesiste
üretilecek. Başka bir önemli konu da
fabrikaya değerli olmayan ağaç cinslerinden 700 bin metreküp odunun
tedarik edilmesi oldu. Bundan önceki dönemde Tataristan’da ağaç
ürünlerinin kullanıcısı yoktu. Yeni tesisle birlikte kesilmiş ağaçların nerede kullanabileceği konuşu da çözüme kavuşmuş oldu. İstihdam ya-
gerçekleştirilen törene katıldım.
Türkiye dünyada yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kalkınma
yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Türkiye’de ve yurt dışında Türk iş
adamlarına uygun ortamın ve koşulların kendilerine sağlandığını görüyoruz. Şehirlerin geliştiğini, insanların hayat seviyesinin yükseldi-
ratacak, büyük modern bir tesis kuruldu. En önemlisi de bu fabrika
MDF üretimi açısından Avrupa’da
en büyük, dünyada ise 3’üncü büyük
tesis olma özelliği taşıması.
Ürünlerin kalitesi ve gerekliliği açısından Rusya Federasyonu’nun ‘ithalat ikamesi’ planlarına uygun.
Eskiden bu tür levha ürünler yurt dışında ithal edilirdi. Ama artık bu
ürünleri Tataristan Cumhuriyeti’nde
üreteceğiz. Bu küçük ve orta ölçekli girişimciler için de çok faydalı
olacak. Burada üretilecek ürünlerin
kalitesi üst seviyede olduğundan ülkemizdeki mobilya üreticileri için de
talep görecek diye düşünüyorum.
ğini görüyoruz. Bu büyük bir emek
ister. Ve refahın sağlanmasında Sayın
Erdoğan’ın çok büyük katkısı olduğu kanısındayım. O, ekibi ile birlikte çok büyük işler başaran biri.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başarısını görmek bizi de memnun ediyor. Türkiye ile işbirliği içinde olan
bir ülke olarak bizler de bugünkü
“İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ”
Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler bugün hangi seviyede?
Türkiye
ile
Tataristan
Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin
Rusya Federasyonu ile Türkiye
Cumhuriyeti temasları kapsamında çok aktif şekilde geliştiğini söylemeliyim. Türk şirketlerinin Rusya
Federasyonu’nda gerçekleştirdikle-
CUMHURBAŞKANI İLE SELFİE
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, oldukça
sempatik bir kişiliğe sahip. Türkiye’ye de özel bir sevgisi var.
Minnihanov ile görüşmemiz bittiğinde kendi cep telefonu ile
selfie yaptı ve bu fotoğrafı instagram hesabında paylaştı.
ri en büyük projelerin, yatırımların
Tataristan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.
Eskiden de temaslarımız, münasebetlerimiz her zaman iyiydi. Bugün
ise ilişkilerimizin seviyesi çok fark-
lı. Rusya Federasyonu’na, büyük
yatırımlı
ciddi
projeler
Tataristan’dan geldi. Bu projeler
ülkemizde, cumhuriyetimizde başarılı olarak gerçekleştirilmesi için
Türk iş çevrelerinin, Türkiye lider-
RÖPORTAJ TRT AVAZ KANALI AY YILDIZIN İZİNDE
PROGRAMINDA YAYINLANACAK
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile yapılan özel röportaj
Ekovitrin Medya Grubu’nun yapımcılığını üstlendiği TRT Avaz kanalındaki
Ay Yıldızın İzinde programında da yayınlanacak.
TRT-Avaz’da yayınlanan Ay Yıldızın İzinde programı ile dünyada iz bırakan Türklerin izini sürüyoruz.
Türklerin iz bıraktığı kentlere, ülkelere giderek tarihin
derinliklerine iniyoruz ve bunu izleyicilerimize aktarıyoruz. Dünyadaki Türklere ve Türkiye’ye vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Her bir halkın, her ülkenin yaratıcı olması gerektiği kanaatindeyim. Ve her ülkenin hedefi, bu ülkelerde
yaşamakta olan insanların yararına ve hayrına gelişmektir. Rusya ile Türkiye arası ilişkilerin ve Tataristan’ın
da bu ilişkilerde önemli bir halkası olması; birleşebileceğimiz ortak noktalara, ortak projeyle yol veriyor.
Birbirimize saygılı olmalıyız, her birimizin diline, kültürüne saygı duymalıyız. Karşılıklı saygı sağlandığında
ise anlaşmazlıklar, savaş meydana gelmez. Barışın ve uyu-
mun olması önemli. Ve en önemlisi insanların sağlıklı
olması. İktidar olarak görevimiz; insanlarımıza huzuru,
istikrarı, refahı sağlamak. Hem bugüne hem yarına olan
güvenini sağlamalıyız.
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
47
ÖZEL RÖPORTAJ / RÜSTEM MİNNİHANOV
“Türk iş adamları bizim için
çok özel. Çünkü dinamik,
girişimci ve etkililer.
Tataristan Cumhuriyeti’nin;
Türk şirketlerin Rusya’nın
piyasasında yatırımlarda
bulunmaları için giriş
kapısını açabilecekleri yer
olduğuna inanıyorum.”
lerinin bize olan büyük güvenini
gösteriyor. Bu nedenle son yıllarda
büyük yol aldığımızı, ilerlediğimizi
düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti
dinamik şekilde gelişen bir ülke.
Türk iş adamları bizim için çok
özel. Çünkü dinamik, girişimci ve etkililer. Tataristan Cumhuriyeti’nin;
Türk şirketlerin Rusya’nın piyasasında yatırımlarda bulunmaları için
giriş kapısını açabilecekleri yer olduğuna inanıyorum. Bu yüzden, ilişkilerimizi çok yüksek seviyede olarak değerlendiriyorum.
Türkiye ile Tataristan’ın ortak
değerleri nelerdir?
Ortak değerlerimiz; tarihimiz,
yakın dilimiz, dinimiz, tarihsel yön-
48
EKOV‹TR‹N KASIM 2014
“TÜRKİYE HIZLA GELİŞEN
ÇOK DİNAMİK BİR ÜLKE”
Bu yıl içinde Türkiye’ye dört kez resmi ziyarette bulundunuz. Bizim
ülkemizden hangi duygularla döndünüz?
Türkiye hızla gelişen çok dinamik bir ülke. Dahası çok dinamik bir
iş çevresine sahip. İş çevreleri güvenin sağlandığı yere gider. Biz de tüm
bu noktaları birleştirmeyi başardık. Yatırımlara ve yatırımcılara ihtiyacımız var ve Türk iş çevreleri de gelişmelerinin devam için nereye
gideceklerini anladılar. Tataristan; yatırım projelerinin gerçekleştirileceği güvenli bir ülke. Karşılıklı güvenin olması en önemli unsur.
İnsanlar arası güven eskiden de vardı, ama iş çevreleri için başka tür
garantiler gerekir. Tataristan’ın bu konuda ciddi ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
den oluşan ilişkilerimizdir. Bunların
korunmasının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü yakın ve kardeşçe ilişkilerimizin temelini bu birliktelik oluşturuyor.
Sayın Cumhurbaşkanı, sizi sosya l m e d y a d a n d a t a k i p e d i yo r u z .
Aktif olarak sosyal medyayı kullandığınızı biliyoruz…
Çok sık seyahat ederim. Bir olayı ya da güzel bir doğa manzarası
gördüğümde izlenimlerimle sosyal
medyada paylaşmak isterim. Çünkü
insanların çoğu seyahat edemiyor.
Bu yüzden, her sabah işe gelip makam odası penceresinden bina
önünde başkentimizin merkezlerinden olan meydanı çekiyorum.
Bu insanlarımıza ‘Günaydın’ mesajım oluyor. Gün başlıyor, işimize
başlamalıyız.
Bu resmi buradaysam çekiyorum. Eğer başka ülkedeysem, ilginç
bir şeyler gördüğümde de kaydetmeye çalışıyorum. Böylece insanların
birbirine daha yakın olmasına, birbirilerini anlamasına yardımcı oluyor.
Bence bu çok önemli bir olay.
Download

T 2.7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI