T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T Ü RK İ YE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
38 K ALEM DİŞ SARF M A L Z E ME L ER İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
S a § iık B a k a r tığ ı
TtrittoKtton
HMmMKumv
1-AĞIZ EK A R TÖ R Ü -M U H TELİF (1. K ALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
2-
Uygulaması kolay olmalıdır.
Uygulandığında uygun görüş ve çalışma alanı sağlamalıdır.
Large, medium ve sırıall boyutlarında olmalıdır.
Sarı, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renklerde olacak.
Medikal pvc malzemeden yapılmış olmalıdır.
ALET DEZENFEK TANI A L D E IIİTSİZ (2.KALEM )
1.
Aldehit içermeyen , kontamine olmuş enstrümanlardaki kan ve proteinleri çözen, yüksek düzeyde
TEMİZLİK gücüne sahip konsantre dezenfektan olmalıdır.
2. Dental cerrahi enstrümanlar, frezler, endodontik enstrümanlar, video kameralar, tükürük emiciler,
plastik, cam ve çelik objeler vb. için kullanılmalı ve korozyona karşı yüksek seviyede KORUMA
sağlamalıdır.
3. Ultrasonic temizleyicilerde kullanılabilmelidir.
4. HIV(AIDS), HBV, TBC, Hepatit B, Virüs, Mikrop, Mantar, Bakteri ve mikro organizmalara karşı
DEZENFEKTE edici etkili koruma sağlamalıdır. Etkinlik Raporları Ürünün Üretim Serisine Ait
Olmalıdır. Bunu Da Mikrobiyolojik Etkinlik Raporlarında Üretim Numarası, Seri Numarası Ve Son
Kullanım Tarihi Açık Ve Net Olarak Belirtilmelidir.Mikrobiyolojik Etkinlik Raporlarının İse
Muayene Kabul aşamasında Sunulmalıdır.
5. Etki süreleri aşağıdaki değerlerden fazla olmamalıdır.
EFEKTİF SPEKTRUM (TESİRLİ TAYF) / NÜFUZ ZAMANI
Bactericide / Fungicide / MSRA (1)0,25 % solüsyon 15 dakikada
Tuberculocide2% solüsyon 1 saatte 4% solüsyon 15 dakikada
Hepatitis B / HIV(2)2% solüsyon 1 saatte 4% solüsyon 15 dakikada
Hepatitis C(3) 0,5% solüsyon 5 dakikada
Adeno Virüs (non-enveloped) 2% solüsyon 1 saatte
_Multi-drug resistant Staphylococcous aureus
Etkinlik Raporları Ürünün Üretim Serisine Ait Olmalıdır. Bunu Da Mikrobiyolojik Etkinlik
Raporlarında Üretim Numarası, Seri Numarası Ve Son Kullanım Tarihi Açık Ve Net Olarak
Belirtilmelidir. Mikrobiyolojik Etkinlik Raporlarının İse Muayene Kabul aşamasında Sunulmalıdır.
6. DGHM yönetmeliklerine ve EN 1040, EN1275(c,albicars), DGI1M listesine; CE 0483 uyumlu
olmalıdır.
7. Ürünün etki süresi en az 14 gün olmalıdır. Bu etkinliği kontrol edebilmek için kontrol stribi olmalı ve
teslim edilen her ambalaj için (1 İt, 2 İt veya 5 İt) en az 1800 adet kontrol stribi verilmedir.
8. Paketleme 1İ t , 21t veya 51t’lik ambalajlarda olmalı, numunesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
3-BA SE -P L A K (3. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pembe renkte olmalıdır.
Isı ile yumuşamalıdır.
En az 100 adetlik kutularda olmalıdır, (birim fiyat adet üzerinden verilecektir)
Kalınlığı en az 1 mm olmalıdır.
Hasta ağzında kolay deforme olmamalıdır.
Alt ve üst plak sayısı muayene komisyonunca belirlenecektir.
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T ÜRKİ YE K AMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR K AMU H A STANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
38 KALEM DİŞ SARF M A LZ E M E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
$ < > $ ık B a k a n c ı
4-BEZ İPE K FLASTER 5X5 (4. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beyaz renkli asetat bezden üretilmiş olmalıdır.
Yapışkanı çinko oksitli veya kauçuk bazlı olmalıdır.
Kolay yırtılabilmeli iyi yapışmalıdır.
Suya dayanıklı olmalı terlemeyle kolay çıkmamalıdır.
Üzerine yazı yazılabilmelidir.
Tek tek kutulanmış olmalıdır.
Kutunun üzerinde markası, Sağlık Bakanlığı izin no, son kullanma tarihi olmalıdır
5-CAM İY O N O M ER KAİDE SİM AN IŞIK LA SERTLEŞEN (5. KALEM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ürün; ışınla sertleşen, en az 8 gr’lık orijinal şırınga ambalajda olmalıdır.
Hydroxyapatit esaslı olmalı, resin filler bariıım sülfat ve folr tuzlan içermelidir.
Radyoopak olmalıdır.
Opak renk de olmalı, kompozit restorasyonlar altında opazite görevi yapmalıdır.
Asit ve diğer sıvılardan etkilenmeyerek pulpayı koruyucu bariyer özelliği olmalıdır.
Akışkan pasta kıvamında, kavitede direk kullanıma uygun olmalıdır.
Ambalaj içerisinde en az 20 adet uygulama uçları ve Türkçe prospektüsü olmalıdır.
Numunesi olmalı ve ihale kabul komisyonuna verilmelidir.
6 - DELİK Lİ FREZ KUTUSU (6. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
7-
134 C derecede termo dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Frezleritı konulabilmesine uygun delikli olmalıdır.
Steril edilebilir olmalıdır.
En az 90 frez kapasiteli olmalıdır.
_
ELDİVEN PO ŞET(7. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tek kullanımlık olmalıdır.
Nonsteril olmalıdır.
Polietilen özellikte olmalıdır.
Sağ - sol ayrımı olmadan her iki elde de kullanılabilmelidir.
100 ' lük orjinal ambalajında olmalıdır.
Sağlam o lm a lı, delik o lm am alı, kolay yırtılabilir ve kopabilir o lm am alı, kolay giyilebilir olmalıdır.
Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak şekilde olmalıdır.
8- ENJEK TÖ R İĞNE UCU(8.K ALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ürün orijinal ambalajında 100’lük kutularda olmalıdır.
5 cc. ve 10 cc.’lik gövdeye uyumlu olmalıdır.
İğne uçlarının boyları görülebilecek şekilde şeffaf renksiz steril plastik poşetlerde
olmalıdır.
Plastik poşet üzerinde iğne uçlarının boy ve çaplarını gösteren renkli şerit halka olmalıdır.
İğne uçlarının steril olduğu şeffaf plastik poşet üzerinde lazer ile yazılı olmalıdır.
Son kullaıl'ım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az I yıl olmalıdır.
İhaleye iştiı\k eden firma ürünün satış yetki belgesini muayeıje komisyonuna ibraz edecektir.
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T ÜRKİ YE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALI KESİ R KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SE KRE TE RL İĞİ
38 K A LE M DİŞ SARF M A L Z E M E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
S » § ! ık B a k a n i tğ ı
9-FLO R ASİDİLO FO SFAT JEL (9. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10-
Jel formunda olmalıdır.
Sakız, çilek ve nane tatlarında olmalıdır.
En az 250 M İ’ lik plastik şişelerde olmalıdır.
Jel, % 1,23 asidilo floriir fosfat içermelidir.
Son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
Üretici firmanın ismi üzerinde kayıtlı olmalıdır.
Jel, yoğun ve berrak olmalı, renklendirici ve alkol içermemelidir.
1 (Bir) dakika sürede etki etmelidir.
FREZ DEZENFEK TANI(IO .K ALEM )
1.
Aldehid içermeyen kontamine olmuş entriiınanlardaki kan ve proteinlerde çözünen dezenfektan olmalıdır.
2.
Dental cerrahi enstrümanlar, frezler, endodontik enstrümanlar, video kameralar, tükürük emiciler, plastik,
cam ve çelik objeler....vb. için kullanılmalıdır.
3.
Korozyona karşı yüksek seviyede koruma sağlamalıdır.
4.
Yüksek düzeyde temizlik gücü olmalıdır.
5.
6.
Ultrasonik temizleyicilerde de kullanabilmelidir.
HIV (Aids), HBV, TBC, Hepatit B, Virüs, Mikrop, Mantar, Bakteri ve Mikro organizmalara karşı etkili
koruma sağlamalıdır.
Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatnamesi olmalıdır.
Paketleme 1 ve 2 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
Üriin konsantre olmalıdır.
7.
8.
9.
11- G ASKET -M U H T E L İF (11. KALEM )
1.
2.
En az 12,7x12,7 ebatlarında olmalıdır.
05-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm kalınlıkta çeşitliliğe sahip olmalıdır.
12-GEÇİCİ KRON A K R İLİĞ İ A1-A2 (12. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
131.
2.
3.
Geçici kron-köprü, inley-onley yapımında kullanılmalıdır.
Kompozit esaslı olmalıdır.
Özel tabanca sistemiyle kullanılmalıdır.
Kendinden cilâlanabilme özelliği olmalıdır.
A l , A2 ,A3 ve B 3 olmak üzere en az 3 renk alternatifi olmalıdır.
Her yedeğin orijinal ambalajı içerisinde, en az 1 adet 50 mİ lik kartuş ve en az 15 adet mavi tabanca
karıştırma ucu yer almalıdır.
Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
Uzun dönem geçici restorasyon kullanımına uygun olmalıdır.
G Ö ZLÜK K O RUYUC U(13.K A LEM )
Yüksek görüş olanağı sağlayabilmelidir.
Camları kolay çizilmeye karşı dirençli bir mateıyalden yapılmalıdır.
Kişiye göre ayarlanabilen şakak uzunluğu olmalıdır.
Sağlık BakarA§ı
M*UWMKg**7iu
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
T ÜR K İ YE K AMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL S EKRETERLİ Ğİ
38 KALEM DİŞ SARF M A L Z EM E LE R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
14- G R İN A Z 0L (14. KALEM )
1.
2.
3.
4.
İçerisinde metronidazole Excipient g, s olmalıdır.
Kapalı bir tüpte olmalıdır.
En az 4,5 gr. Olmalıdır.
Üzerinde miyad belirten ibare olmalıdır.
15-HARD FREZ (İNCE) (15. K ALEM )
1. Uzunluğu 5 cırı olmalıdır.
2. Ürün diş protez laboratuar mikromotor piyasemenlcrinde kullanıma uygun Tıımgsten Carbit
malzemeden yapılmış olmalıdır, ve Ambalaj etiketi üzerinde üretici adı, yeri, katoloğ numarası, üretildiği
metalin (carbit) cinsi yazılı olmalıdır. Ürünün siyah, yeşil, mavi, kırmızı, pembe kodlarında çeşitli
üretimleri olmalıdır, ancak Komisyon uzunluk, aşındırıcılık mesafesi ve büyüklükleri diğer maddelerdeki
işaret edilen ölçeklerden farklı bir şekilde ihtiyaca göre beğenilerek değiştirebilir.
16-HARD FREZ (K ALIN) (16. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
Uzunluğu 5 cm olmalıdır.
Aşındırıcı kısım en az 1,5 cm uzunluğunda olmalıdır.
Aşındırıcı kısının eni en az 0,5 cm olmalıdır.
Ürün diş protez laboratuar mikromotor piyasemenlerinde kullanıma uygun Tıımgsten Caıbit
malzemeden yapılmış olmalıdır, ve Ambalaj etiketi üzerinde üretici adı, yeri, katoloğ numarası,
üretildiği metalin (caıbit) cinsi yazılı olmalıdır.
Ürünün siyah, yeşil, mavi, kırmızı, pembe kodlarında çeşitli üretimleri olmalıdır, ancak Komisyon
uzunluk, aşındırıcılık mesafesi ve büyüklükleri diğer maddelerdeki işaret edilen ölçeklerden farklı bir
şekilde ihtiyaca göre beğenilerek değiştirebilir.
17-HARD FREZ (K O N İK UÇ) (17. KALEM )
1.
2.
3.
4.
Uzunluğu 5 cm olmalıdır.
Aşındırıcı kısmı 1,5 cm olmalıdır.
En kalınlığı yarım cın’den başlayıp uç kışına doğru
daralmalıdır.
Ürün diş protez laboratuar mikromotor piyasemenlcrinde kullanıma uygun Tıımgsten
Carbit
malzemeden yapılmış olmalıdır, ve Ambalaj etiketi üzerinde üretici adı, yeri, katoloğ numarası,
üretildiği metalin (carbit) cinsi yazılı olmalıdır.
5. Ürünün siyalı, yeşil, mavi, kırmızı, pembe kodlarında çeşitli üretimleri olmalıdır, ancak Komisyon
uzunluk, aşındırıcılık mesafesi ve büyüklükleri diğer maddelerdeki işaret edilen ölçeklerden farklı bir
şekilde ihtiyaca göre beğenilerek değiştirebilir.
6. Konik uçlu olmalıdır.
18-KALSİYUM H İDRO K SİT K AİDE M ADDESİ IŞIKLA SERTLEŞEN (18.KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İki ayrı komponentten oluşmalı.
Kalsiyum hidroksit esaslı olmalı.
Yüksek derecede alkalen içermeli,
En az pH ’şı en az 11 olmalı.
RadyopakVlmalı,
Karıştırıldıktan sonra hemen sertleşmemeli
Çalışma siires yguıı olmalı,
KEZ.'
UMA
;o 10&V2
ip y e n l
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T Ü RK İ YE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL S E KRETERLİ Ğİ
38 K ALEM DİŞ SARF M A L Z EM E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
$ a § ! ı k B a k a n l ığ ı
Kmtm
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kendiliğinden sertleşme özelliği olmalı, ağız içine uygulandıktan en az 50 saniye
sonra sertleşmeli,
Kompozit, amalgam ve fosfat sunanların altına uygulandığında bazik etki göstermeli
reaksiyon yaratmamalı
Sertleşirken ısı açığa çıkmamalıdır.
Malzeme orjinal ambalajında olmalı,
Üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
Baz en az 11 g ve katalizör en az 1 lgtiip içinde olmalı, kapağı açıldığında kendiliğinde akmayacak
kıvamda olmalı,
Asittetchingse dayanıklı olmalı
Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
19-KAM A (19. K A L E M )
1.
2.
3.
4.
20-
Kamalar 1. sınıf akça ağacından olmalıdır.
Kutu içinde en az 5 farklı renk ve boyutta kamalar olmalıdır.
Kutuda toplam en az 240 adet kama olmalıdır.
Sap kısmı kare olmalıdır.
K ANAL DO LG U M A DDESİ(20.K ALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kolaylıkla doldurabilmeli,
Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır.
Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmeli,
Stabil olmalı, sertleşme esnasında ve sonrasından büzüşmemelidir.
Radyopak olmalı, dişi boyamamalı, mutojenik ve karsinojik olmamalıdır.
Bozulmadan uzun süre saklanabilmeli, pürüz olmamalı,
Kanal duvarlarına yapışmalıdır.
Bakterilere karşı sızdırınazlık sağlamalıdır.
Çinko-oksit esaslı olmalıdır.
Guta yerleştirilebilmelidir.
Toz+Likit halinde (toz en az -10 gr.+ likit en az 5 ml cam şişede) olmalıdır.
Ambalajında üretici firma adı, üretim tarihi vc son kullanma tarihi yazmalıdır.
Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
Teslimat aşamasında numuneye uygun olmayanlar için değiştirme garantisi olmalıdır.
Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
21- K ANAL İÇİ PO ST(21.K ALEM )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten veya titanyumdan yapılmış olmalıdır.
3. İçerisinde en az 240 adet pim bulunmalıdır.
4. Pimler en fazla 20 farklı boyda olmalıdır.
5. Set içerisinde en az 2 adet uygulama anahtarı olmalıdır.
6. Teslimat Aşamasında numuneye uygun olmayanlar için değiştirme garantisi olmalıdır.
7. Ulusal BilskBankası kodu olmalıdır
Saflık Bakanlığı
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T ÜRK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU H ASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL S E K RE TE RL İĞ İ
38 K ALEM DİŞ SARF M A L Z EM EL E Rİ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
22-K O M PO ZİT PO LİSAJ VE BİTİRM E D İSK LERİ (22. KALEM )
1. Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlaııılmasında kullanılabilmelidir.
2. Ürün; aııterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.
3. Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alüminyum oksitle kaplanmış olmalı ve dişe ısı
vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir.
4. Ürün set içerisinde 4 değişik ebatta (ekstra kalın, orta, ince ve ekstra ince) olmalıdır.
5. Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır.
6. Patentli bir mandrel sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca
değiştirilebilmelidir.
7. Ürün içerisinde en az 240 adet disk ve en az 5adet mandren bulunmalıdır.
8. Set içerisinde kullanım kılavuzu olmalıdır.
23-K O M PO ZİT Z IM PARA SI(23.K ALEM )
1. Bir tarafı ince bir tarafı kalın grenli yapıda,
2.
Kolay kopmayan, selüloit bant üzerinde tek taraflı zımparalar halinde, grenleri
alüminyum oksit olacaktır.
3.
Zımpara üzerinde ara yüzeylere girebilmesine olanak sağlayacak
zımpara
partiküllerinin bulunmadığı kısa bir alan olacaktır.
4.
Boyu en az 17 cm , eni en az 4. mm. Ve en az 100’lükkutularda
5.
Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
24-LASTİK
1.
25-
olmalıdır.
A K RİLİK ZIM PARA M U H TELİF K ALIN LIK TA (24. KALEM )
Laboratuar mikromotoruna uyumlu olmalıdır.
M ASKE (G Ö ZLÜ K TİPİ DENTAL YÜZ)25.K ALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.sınıf optik netliğe sahip olmalıdır.
Çalışma esnasında etrafa sıçrayan atıklardan gözleri ve yüzü korumaya yarayan şeffaf yüz koruyucusu
olmalıdır.
En az 5 adet yedek şeffaf yüz koruyucusu olmalıdır.
Dezenfektan malzemeden etkilenmemelidir.
Kolay çizilmemelidir.
Buğulanmamalıdır.
Hafif olmalıdır.
Kullanımı kolay olmalıdır.
Numaralı gözlükler üzerine takılabilmelidir.
Temizlenmesi ve yıkanması kolay olmalıdır.
Her kutu için ayrıca 20 tane şeffaf yüz koruyucusu verilecektir.
Şeffaf koruyucu; bir gözlüğe takılacak şekilde veya arkadan cırtlı, başı saran enli banda takılacak
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Şeffaf koruyucu bir gözlüğe takılacak şekilde dizayn edilmiş ise gözlüğün şakak uçları basıncı
azaltacak şekilde yumuşak olmalıdır.
Hafif, yüksek kaliteli yapıda olmalıdır.
Görüş engeli oluşturmadan koruma sağlamalıdır.
Herkese uygun standart boyda ve şeffaf olmalıdır.
TİTUBB kaydı olmalıdır.
Numunesi görülecek ve komisyon tarafından denenerek teknik şartnameye uygunluğu
T.C.
Saflık Bakanlığı
rçrtty
t
vk»*.ıbr***
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜ RK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
38 K ALEM DİŞ SARF M A L Z E M E L E R İ TE K N İ K ŞARTNAMESİ
26- M ÖL TAŞI(26.K ALEM )
1. Disk şeklinde olmalı
2. Kırılmaya dayanıklı olmalı
3. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
27-M TA JEL (27. K ALEM )
1. Endodontik komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş
siman olmalıdır.
2. İnce hidrofîlik partiküllerden oluşmuş olmalıdır.
3. Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa
örtiilemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.
4. Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş
engellenmelidir.
5. Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyoııunda periradikuler sementum formunun
oluşumunu sağlamalıdır.
6. Pulpa örtülemesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.
7. Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn: kanal perforasyonu için cerrahi işlem,
ters kanal dolumu), özelliklerini kaybetmemelidir.
8. Ürün içeriği Sİ02, K20, A1203, N a 2 0 , F e2 0 3 , S 0 3 , CaO, B İ203,M g0 ve çözülmemiş artıklar
(kristal silika, kalsiyum oksit ve potasyum sülfat ve sodyum) şeklinde olmalıdır.
9. Su ile ilk temasında jel şeklini almalı ve 10-15 dakika içinde sertleşmelidir. Sertleşme süresi;
başlangıç: 10 dakika; final: 15 dakika şeklinde olmalıdır. 15 dakika sonrasında tümüyle katılaşmış
olmalıdır.
10. Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.
11. Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte, gutta-percha’ya yakın olmalıdır. Radyografik
incelemeye uygun olmalıdır.
12. Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda
alkalik (pH 12) değere sahip olmalıdır.
13. Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde
olmalıdır.
14. Mükemmel marjinal örtüleme özelliğine sahip olmalıdır.
15. Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci
sağlamalıdır.
16. Ürün paketi içerisinde; 7 dozluk (1 gr) MTA White, 3ml distile su şişesi ve ölçü kaşığı bulunmalıdır.
28- POLİSAJ M OTORU İÇİN BEYAZ BEZ FIRÇA (28.K ALEM )
1.
Polisaj motoruna uyumlu olmalıdır.
29-PU LPA DEVİTALİZE EDİCİ AJAN (29. KALEM )
1-Pulpa devitalizanı olarak kullanılmalı.
2.
Arsenik içermemeli, güvenli devitalizasyon sağlamalı.
3.
Görsel kontrol için mavi renkte olmalı.
4.
3 gr’lık şırınga halinde olmalı.
5.
Kanal içinde 7-10 gün bekleme süresi olmalı.
6.
Numunesi t e l i f l e birlikte ihale komisyonuna verilmelidir
O A L IK E 8 İ
S A Ö I-
l& y o rıl
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T ÜRKİ YE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL S E KRETERLİ Ğİ
38 K ALEM DİŞ SARF M A L Z EM E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
S a ğ l ı k B a k a n l ığ ı
T'jrVj*K*rw
K
M
JW
rteJfclK/XV7H
J
30-R Ö N T G E N FİLM İ (K ENDİNDEN BANYO LU) (30. K ALEM J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kendinden banyolu olmalıdır.
Sınıf D hassasiyette olmalıdır.
3x4 cm ebatlarında olmalıdır.
Işık alım süresi azalmış olmalıdır.
30/45 saniyede yüksek hızda sonuç alınmalıdır.
Hijyeni sağlamak için ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
Maksimum kontrast, yüksek hassaslık oluşturmalıdır.
Numunesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.
31-SO Ğ U K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AK RİLİK TAK IM (TO Z_ LİKİT) (31. KALEM )
Orijinal ambalajında olacak, total parsiyel protezlerin tamirinde kullanılacaktır.
Şeffaf renkli olacak içerisinde yabancı partikül bulunmayacaktır.
Toz ve likit karıştırıldığında oda sıcaklığında hamur kıvamına gelecektir.
Uygun çalışma zamanı sağlayacak ve oda ısısında sertleşecektir.
1 k g ’lık toz, 500 cc’lik likidiyle birlikte olacaktır.
Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
32-Y EN G EÇ M A TRİX CİH AZI (32. K ALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
Paslanmaz çelikten olmalıdır.
Tek, orijinal plastik ambalajında olmalıdır.
135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.
Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyoııa uğraınamalıdır.
Üniversal yapıda olmalıdır.
33-Y Ü ZÜ K M A TRIX ALETİ (33. K ALEM )
1. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kimyasal yâda kuru hava sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.
3. Her biri tek tek orijinal ambalajında üzerinde üretici firmanın adı, barkot ve
lot numarası olmalıdır.
34-K O M PO M E R DOLG U(34. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ön ve arka dişlerdeki bütün kavite sınıflarının restarasyonu için kullanılabilmelidir.
İşıkla polimerize olmalıdır.
Flour serbestleştirme özelliği yüksek olmalıdır.
Radyoopak olmalıdır.
Kaviteye kolay yerleştirilebilecek ve yapışmayacak bir kıvamda olmalıdır.
Pürüzsüz bir yüzey elde edebilmelidir.
Asitsiz kullanılmalıdır.
Aşınma direnci yüksek olmalıdır.
Doku uyumlu ve estetiği yüksek seviyede olmalıdır.
Set içerisinde rh »7 4D aHpt Wnmnnl ucu, en az 4 ml lik bond, kompül tabancası, hazırlama kabı ve en az
50 adet uygul
11. M uh te li f renk
8
T.C.
id)
Saflık Bakancı
SAĞLI K BAKANLIĞI
TÜ RK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL S EKRETERLİ Ğİ
38 KALEM DİŞ SARF M A L Z E M E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
12. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
13. Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır
35-AK ITM A AK RİLİK SİSTEM İ İKG TOZ 500 M L LİK İT (35.KALEM)
1. Full ve parsiyel protezlerde, İskelet bitirme işlemlerinde, protez tamiri, astarlama ve besleme
işlemlerinde kullanılabilen dökme akriliği olmalıdır.
2. Kendi kendine polimerize olmalıdır.
3. Dökme süresi (22 °C de) en fazla 4,5 dakika olmalıdır.
4. Hamurlaşma süresi (22° C de) 13 dakika olmalıdır.
5. Sertleşme süresi 30 dakika (55°C ve 2,5 bar basınçta) olmalıdır.
6. Toz/ likit karıştırma oranı, 1 mİ/ 0.95 gr likit ve 1.7 gr toz olmalıdır.
7. Sıkıştırma-direnci 8,3 kJ/m2, bükülme direnci 79 MPa, bükülme modüliis değeri 2316 MPa, su
emilimi23,2 pg/mm3, çözünürlüğü 1,8 ug/mm3 değerlerinde olmalıdır.
8. Renkleri; 3 (yarı saydam pembe), 4 (şeffaf), 5 (pembe, damarlı), 6 (kayu pembe, damarlı), 7 (mavipembe, damarlı), 10 (yarı saydam pembe, damarlı) olmalıdır.
36-M UFLA (DU BLIK ATLI TEPIM E UYUM LU) (36.K ALEM )
1. Mufla dublikat sistemi çalışmak için özel olarak tasarlanmış olmalıdır
2 . Mufla 3 parçadan oluşmalıdır.üst parça şeffaf plastik olmalı, akıtma sistemi için tepesinde bir ve arka
çeperinde 3 adet aynı büyüklükte delik olmalıdır.üst kapağın yan kenarları klemps tutuculuğunu sağlamak
için kaiınlaştırılmış plastik olmalıdır.
3. Her Ambalaj içinde akrilik akıtma sistemi için kullanılan paslanmaz metal boru olmalıdır Muflanın içinde
yer alan metal plaka paslanmaz çelik olmalıdır. Metal plakaya bağlı 2 adet paslanmaz çelikten klemps
olmalıdır.
4. Alt taban kalın ve delikli plastik olmalıdır. Kolay deforme olmamalıdır. Tabanın ortasında çelik plakanın
tutuculuğunu sağlayan en az 2 cm çapında mıknatıs olmalıdır. Plastik bölümün arka yan yüzünde üst
kapağın arka çeperini kapatmak için kullanılan, vida ile plastiğe monte edilmiş paslanmaz çelik parça
olmalıdır- Ambalaj içinde akrilik akıtma sistemi için kullanılan paslanmaz metal boru olmalıdır.
5. Mufla orijinal ambalajında olmalıdır.
37-AN TİM İK R O BİYA L BARİYERLİ STERİL C ERRA H İ ELDİVEN (37.KALEM )
1. Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde HBV, HCV, HDV, HSV, HIV virüslerinden ve vücut
sıvıları ile bulaşan diğer tüm virüslere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktır.
2. Eldivenin koruyucu bariyer olarak bakterilere ve virüslere karşı yüksek koruma
sağlaması için antimikrobiyal madde içermesi gerekmektedir.
3. Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde Acinetobacter baumannii, Bacteroidesfragilis,
Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus gibi bakterilerinden ve vücut
sıvıları ile bulaşan diğer tüm bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktır.
Bakterilere karşı in-vitro test sonuçları hastaneye sunulmalıdır.
4. Dezenfektan karışımı, patojen koruma sağlayacaktır.
5. Eldiven yapılan testleri sonucunda, bakterilere ve virüslere maruziyetinde en az %99 ‘unu
öldürecektir ve etkisiz hale getirecektir.
6. Eldiven aktif dezenfektan içeriğini ve antimikrobiyal aktivitesini belgelendirilmiş olması
amacıyla eldivenin içerisindeki bariyerli koruma özelliğini, aktif dezenfektan içeriğini ve
antimikrobiyal özelliğini barındıran CE sertifikası Class 3 standartlarına sahip olması
gerekmektedir.
7. Eldiven virüs vöybatoerilere karşı etkili CHG (klorheksidinglukonat) içeren antimikrobiyal
astara sahip olmalıdıKBH.astar ortalama 81 mg CHG içermelidir.
i; £ S İR A Ğ I2
I
SfcĞLl'
raukes
Ch.HÜ_
r,i» !•*>•
0)
$9§iık BakanJığı
T.C.
SAĞLI K BAKANLIĞI
T ÜRK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
38 KALEM DİŞ SARF M A L Z E ME L ER İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
Myavv.İM
8. Eldiven pudra içermeyecektir.
9. Eldiven maksimum esnekliğe ve geçirmezlik bariyerine sahip olması amacıyla doğal
kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
10. Eldivenin alerji riskini minimize eden hipoallerjik protein seviyesi 30 (otuz) (jg/gr’dan
düşük olması gerekmektedir.
11. Eldiven kullanıcıya bariyer korunmasıyla birlikte rahat hareket kabiliyeti, ameliyat konforu
ve hassasiyet sağlaması amacıyla, parmak ucu kalınlığı en fazla 0,22 (sıfır virgül yirmi
iki) mm, avuç içi kalınlığı en fazla 0,2 (sıfır virgül iki) mm olmalıdır.
12. Eldivenin el manipiilasyonu cerrahi operasyon için uygun olmalıdır.
13. Eldiven kullanıcıya bariyer koruması ile birlikte ameliyat konforu ve hassasiyeti sağlamalıdır.
14. İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına
uygun olarak katlanmış olacaktır.
15. Eldiven manşet kısmının ameliyat gömleğinden kaymasını önleyecek şekilde yapışkan bant
içeren düz manşet seklinde üretilmiş olacaktır.
16. Eldivenin uzunluğu en az 290 (ikiyüzdoksan) mm olacaktır.
38- H ASTA ÖNLÜĞ Ü (38.K ALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
En az 80 (seksen)’lik paketlerde olacaktır, (birim fiyat adet üzerinden verilecektir)
Tek kullanımlık olmalı,en az 50 cm genişliğinde ve 60 cm uzunluğunda olmalıdır.
Dış yüzü sıvıları emici kağıt veya pamuk, iç yüzü hastayı ıslaklıktan koruyacak naylon olacaktır.
Hastanın boyun yerine gelen kısmı fabrikasyon olarak düzgün açılmasını ve bağlanmasını sağlayan delikli
çizgilerle işaretlenmiş olacak.
Boynu sararak bağlayan kısım yeterli uzunlukta olacaktır.
Hasta önlükleri test edilecek, kolaylıkla bağlanamayan uzunlukta olanlar ve düzgün bir şekilde
bağlanamadan kopan önlükler kabul edilmeyecektir.
Numunesi teklifle verilmelidir, klinik beğeni sonucu alınacaktır.
G ENEL HÜKÜM LER
1.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
kapsamında olan ürünlerden ihalede alımına çıkılan ürünler için muayene kabül komisyonuna ürünün
biyosidal ürün ruhsatnamesi verilecektir.
2.
Tıbbi malzemelerin kabulü hastane idarelerince oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından
yapılacaktır
3.
İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) a kayıtlı olması ve alımı yapılacak
malzemelerin TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir.
4.
İhale dosyasında teklif edilen tıbbi malzemelerin markası, onaylanmış ürün barkod numarasını belirtilmiş
olmalı, muayene komisyonu aşamasında farklı marka teslim edilmemelidir.
5.
İhalede örnek olarak getirilen malzeme mutlaka şartnameye uygun olan ve teklif edilen malzemeden
olmalıdır. Başka tip örnek getirilmemelidir.
6.
Malzemelerin kabulü esnasında uygun bulunmayan malzemeler ilgili firma tarafından en geç 5 (Beş) gün
içinde uygun olan malzemeler ile değiştirilecektir.
7.
Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini
belirten etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır.
8.
Ürünlerin teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (İki) yıl (malzemenin son kullanma tarihi orjinal
ambalajında yazmalı) olmalı ve bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 (Üç) ay
kala uzun miadlı ürünlerle değiştirilmelidir.
9.
Alınan malzeme kullanımı durduğu takdirde başhekimlik onayı ile yeni miyadlı malzeme ile değiştirmesi
gereklidir.
....... ~
ıo
RAUKESİtf A
s*Ğtıqı
m
Dt Hüseyi;
Dip
E3ALIK.
3
le y e n l
T.C.
S a ğ l ı k B » K a n lığ ı
SA ĞL IK BAKANLIĞI
T ÜRKİ YE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
38 KALEM DİŞ SARF M A L Z E M E L E R İ TEKNİ K ŞARTNAMESİ
T<Skf,l Ktrrv
10. Her malzemeden belirtilen miktarda, miktarı belirtilmeyen malzemeler için ise 1 (Bir) adet örnek numune
ihale komisyonuna ibraz edilmelidir. İhale komisyonu tarafından, numune değerlendirme aşamasında
tekrar numune istenebilir.
11. Malzemelerin garanti süresi ve miyadları şartnamede belirtilenlerin belirtildiği gibi, belirtilmeyenlerin en
az 2 yıl miyadlı olması gerekir.
12. Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar
“şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar
orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
13. Metal malzemelerin polisajları düzgün ve pürüzsüz olmalı, üzerlerinde markası silinmeyecek şekilde
yazılı olmalıdır.
ot»
z1
,
11
Download

1. KALEM - Sağlık Bakanlığı