OKUMANIN İLKELERİ
OKUMA NASIL BAŞLAR ?
HAYATİ AKYOL’A GÖRE
Okuma anlam
kurma sürecidir
Okuma akıcı
olmalıdır
Okuma stratejik
olmalıdır
Okuma hayat boyu
devam etmelidir
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU’NA GÖRE
Alfabe işi ilkokul, ilkel
okul işidir.
Fakat alfabe işi
Okuma, yaşama tekniğinden başka bir şey değildir.
Yaşamak onun özel şekilleri olan düşünmek, incelemek, duymak, üzülmek, dış etkilere cevap vermekten, yapmak ve yaratmaktan ayrı bir okuma faaliyeti yoktur.
İlkokul çağında olan
çocuklarda büyük bir okuma
hırsı vardır.
Okuma eğitiminde bu hırstan
yararlanılmalıdır.
Okuma eğitiminde,
çocuklar kitap
seçiminde serbest
bırakılmalıdır.
Çocuk, tahta, demir gibi bir
maddeye benzetilemez.
Çocuğu kendisinden başka bir
şeye benzeten her fikir kuru
kelimeciktir.
Çocuk okumanın
anahtarı olan harfleri
ve kelimeleri elde
ettikten sonra kendi
kendine okur.
Nasıl ki, fotoğrafçılık,
ressamlık, çilingirlik
bir sanatsa, okumak
da bir sanattır.
Özellikle okumanın bakmak, görmek,
seyretmekten apayrı bir şey olduğunu
anlamak lâzımdır.
En yüksek manasıyla okumak, yazarı yeni
baştan yaşamak, eserin tekrar inşasında bir
işçi gibi çalışmaktır.
Bu yeni baştan yaratma olmadıkça
okumaktan beklediğimiz bilgi sermayesi ve
düşünce istiklâli olmaz.
OKUMA NASIL BAŞLAR ?
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETIMININ
TEMEL AMAÇLARI
Türkçeyi doğru etkili olarak
kullanmayı sağlayan temel
becerileri kazandırmak, Türk
dilini sevdirmek.
Birinci sınıf çocuğunun
dağarcığına giren sözcük
ve cümlelerin doğru
yazılışını öğretmek.
Noktalama işaretlerinin(
nokta, virgül, soru işareti
ve büyük harfler)
kullanıldığı yerleri
öğretmek.
Öğrencinin sözcük
dağarcığını dolayısıyla
sözlü anlatımını
geliştirmek, yazılı anlatıma
hazırlamak.
Öğrencinin temel büyük ve
küçük harflerin yazılış
şekillerini, yönlerini
kavramalarını ve doğru, güzel
yazı yazmalarını sağlamak.
Birinci sınıf çocuğunun dağarcığına
giren basit sözcük ve cümlelerden
başlayarak sözcük, hece ve harflerin
okunmasını öğretmek, okuma
mekanizmasını kavratarak doğru,
çabuk ve anlamlı okumayı sağlamak.
Öğrenciye okuma
yazma alışkanlığı ve
zevkini vermeye
çalışmak.
Toplumsal iletişimi sağlayan
önemli etkenlerden biri olan
okuma yazmanın temelini
öğrencilere davranış olarak
kazandırmaktır.
Download

1. BÖLÜM-okumanın ilkeleri