Değersizlik İnancı
Değer Nedir?
 Değer soyut bir
kavramdır.
 Değerin hiçbir değeri
yoktur.
 Somut mal ya da
hizmetlerin değişimi için
yaratılmış bir kavramdır.
İnsanın değeri nedir?
 Bir insanı değerli yapan
nedir?
 Değersiz yapan nedir?
 İnsanın değeri nasıl
ölçülür?
 Kim karar verir?
İnanç Nedir?
 Doğruluğunu
sorgulamadan doğru
kabul ettiğimiz her türlü
fikir ya da önerme
 İnanç da soyut bir
kavramdır
Değersizlik İnancı Nedir?
 Bir insanın bilinçaltında
yerleşmiş olan değersiz
olduğu inancıdır.
 Tüm inançlar
bilinçaltındadır.
 İnançların toplamı
bilinçaltının yazılımıdır.
So what yani?
 Tüm inançlar soyuttur.
 Etkisi somuttur.
 Bedende nörolojik,
fiziksel, kimyasal, ruhsal,
değişikliklere neden olan
etkileri başlatır.
DI temel bir inançtır.
 Bu inanç kendine bağlı
değişik mini inançlar
oluşturur. Bunlar
yetersizlik, güçsüzlük,
beceriksizlik gibi
inançlarıdır.
Bilinçaltı ne yapar?
 Bilinçaltı bu
inançları kişiyi
korumak amacıyla
biriktirir.
Bilinçaltı ne yapar?
 Bilinçaltı düzeyde
oluşmuş her inanç
bilinçaltı için
doğrudur ve
korunmalıdır. Hem
inanç korunmalı
hem de bu inanç ile
canlı korunmalıdır
Dikkat; duygu değil inanç;
 Değersizlik psikolojide bilinen bir
kavramdır.
 Ancak tüm psikoloji kitapları ve
öğretileri bunu sanki doğuştan
gelen bir his olduğunu ileri sürerler.
 Bu kavramın babası olan Alfred
Adler tüm hastalıkların içinde bir
aşağılık kompleksi olduğundan
bahseder.
İnanç eylemin yazılımıdır
 BA inançlara göre korunma yaratır.
 Korunma eylem gerektirir.
 Bu nedenle inançlar eylem oluşturur.
DI ‘nın oluşturduğu
eylemlerin toplamı
değersizlik inancı
sendromudur.
Sendrom nedir?
Aynı
nedene
bağlı farklı
belirtilerin
toplamıdır.
DIS
Bir insanın bilinçaltında yerleşmiş olan
değersiz olduğu inancının ortaya
çıkardığı duygu, düşünce ve
davranışların tümüdür.
Amaç; Bu gerçeği(!) gizlemektir.
 Yani DI’na sahip bir
kişinin bilinçaltının
temel amacı bu inancı
gizlemektir.
 Bu inancı değişik
savunma
mekanizmaları
geliştirerek korur ve
gizler.
Değersizlik İnancını Savunma
mekanizmaları
1. Değerli kabul edilecek özelliklere sahip
olma çabası
2. Başkalarını değersiz kılma çabası
3. Fark edilmeme çabası
Değerli Kabul Edilme Çabaları
Beğenilmeye çalışmak
(Güzellik, yetenek)
 Statü kazanmaya çalışmak(kariyer, iyi meslek, doçent, profesör)
 Takdir edilecek davranış kalıplarına sahip olmaya çalışmak ( kibar,
olgun, anlayışlı, hatasız gibi)
 Toplumsal olarak güç sembolü kabul edilen nesnelere sahip olmaya
çalışmak. ( Ev, lüks otomobil, kaliteli markaya sahip olmak).
 Güçlü görünmeye çalışmak ( otorite, aile reisi, baba, erkek)
Değerli Kabul Edilme Çabaları
 Beğenilmeye çalışmak ( güzellik, yetenek)
Statü kazanmaya
çalışmak(kariyer, iyi meslek,
doçent, profesör)
 Takdir edilecek davranış kalıplarına sahip olmaya çalışmak (
kibar, olgun, anlayışlı, hatasız gibi)
 Toplumsal olarak güç sembolü kabul edilen nesnelere sahip
olmaya çalışmak. ( Ev, lüks otomobil, kaliteli markaya sahip
olmak).
 Güçlü görünmeye çalışmak ( otorite, aile reisi, baba, erkek)
Değerli Kabul Edilme Çabaları
 Beğenilmeye çalışmak ( güzellik, yetenek)
 Statü kazanmaya çalışmak(kariyer, iyi meslek, doçent, profesör)
Takdir edilecek davranış
kalıplarına sahip olmaya
çalışmak ( kibar, olgun,
anlayışlı, hatasız gibi)
 Toplumsal olarak güç sembolü kabul edilen nesnelere sahip olmaya
çalışmak. ( Ev, lüks otomobil, kaliteli markaya sahip olmak).
 Güçlü görünmeye çalışmak ( otorite, aile reisi, baba, erkek)
Değerli Kabul Edilme Çabaları
 Beğenilmeye çalışmak ( güzellik, yetenek)
 Statü kazanmaya çalışmak(kariyer, iyi meslek, doçent, profesör)
 Takdir edilecek davranış kalıplarına sahip olmaya çalışmak ( kibar,
olgun, anlayışlı, hatasız gibi)
Toplumsal olarak güç
sembolü kabul edilen
nesnelere sahip olmaya
çalışmak. ( Ev, lüks otomobil,
kaliteli markaya sahip
olmak)
 Güçlü görünmeye çalışmak ( otorite, aile reisi, baba, erkek)
Değerli Kabul Edilme Çabaları
 Beğenilmeye çalışmak ( güzellik, yetenek)
 Statü kazanmaya çalışmak(kariyer, iyi meslek, doçent, profesör)
 Takdir edilecek davranış kalıplarına sahip olmaya çalışmak ( kibar, olgun,
anlayışlı, hatasız gibi)
 Toplumsal olarak güç sembolü kabul edilen nesnelere sahip olmaya çalışmak. (
Ev, lüks otomobil, kaliteli markaya sahip olmak).
Güçlü görünmeye çalışmak (
otorite, aile reisi, baba,
erkek)
Başkalarını değersiz kılma çabaları
Eleştirmek, küçük görmek,
küçük düşürmeye çalışmak,
onu suçlu hissettirmeye
çalışmak




Bilerek kırmaya ve üzmeye, çalışmak
Kendini o kişiden üstün göstermeye çalışmak
Onu kendisine bağımlı hissettirmeye çalışmak
Onu çaresiz hissettirmeye çalışmak
Başkalarını değersiz kılma çabaları
 Eleştirmek, küçük görmek, küçük düşürmeye çalışmak, onu suçlu
hissettirmeye çalışmak
Bilerek kırmaya ve üzmeye,
çalışmak
 Kendini o kişiden üstün göstermeye çalışmak
 Onu kendisine bağımlı hissettirmeye çalışmak
 Onu çaresiz hissettirmeye çalışmak
Başkalarını değersiz kılma çabaları
 Eleştirmek, küçük görmek, küçük düşürmeye çalışmak, onu suçlu
hissettirmeye çalışmak
 Bilerek kırmaya ve üzmeye, çalışmak
Kendini o kişiden üstün
göstermeye çalışmak
 Onu kendisine bağımlı hissettirmeye çalışmak
 Onu çaresiz hissettirmeye çalışmak
Başkalarını değersiz kılma çabaları
 Eleştirmek, küçük görmek, küçük düşürmeye çalışmak, onu suçlu
hissettirmeye çalışmak
 Bilerek kırmaya ve üzmeye, çalışmak
 Kendini o kişiden üstün göstermeye çalışmak
Onu kendisine bağımlı
hissettirmeye çalışmak
 Onu çaresiz hissettirmeye çalışmak
Başkalarını değersiz kılma çabaları
 Eleştirmek, küçük görmek, küçük düşürmeye çalışmak, onu suçlu
hissettirmeye çalışmak
 Bilerek kırmaya ve üzmeye, çalışmak
 Kendini o kişiden üstün göstermeye çalışmak
 Onu kendisine bağımlı hissettirmeye çalışmak
Onu çaresiz hissettirmeye
çalışmak
Fark edilmeme çabaları
Mümkün olduğunca sessiz
olmak.
 Fark edilmemeye çalışmak.
 İyi bilinmeye çabalamak. Herkesin huyuna suyuna göre davranmak.
 Kimseye kendini ifade etmemek.
 Duygularını gizlemek.
Fark edilmeme çabaları
 Mümkün olduğunca sessiz olmak.
Fark edilmemeye çalışmak.
 İyi bilinmeye çabalamak. Herkesin huyuna suyuna göre davranmak.
 Kimseye kendini ifade etmemek.
 Duygularını gizlemek.
Fark edilmeme çabaları
 Mümkün olduğunca sessiz olmak.
 Fark edilmemeye çalışmak.
İyi bilinmeye çabalamak.
Herkesin huyuna suyuna
göre davranmak.
 Kimseye kendini ifade etmemek.
 Duygularını gizlemek.
Fark edilmeme çabaları
 Mümkün olduğunca sessiz olmak.
 Fark edilmemeye çalışmak.
 İyi bilinmeye çabalamak. Herkesin huyuna suyuna göre davranmak.
Kimseye kendini ifade
etmemek
 Duygularını gizlemek.
Fark edilmeme çabaları
 Mümkün olduğunca sessiz olmak.
 Fark edilmemeye çalışmak.
 İyi bilinmeye çabalamak. Herkesin huyuna suyuna göre davranmak.
 Kimseye kendini ifade etmemek.
Duygularını gizlemek.
DIS nasıl gelişir?
 Doğal gelişimi
engellenmesi
 Her insanın içinde
doğuştan gelen gelişme
potansiyeli vardır.
 Fiziksel bir engel yoksa her
insan aynı gelişme sürecini
gösterir.
 Beş duyusuyla etrafı tanır,
öğrenir ve öğrendiklerini
gelişmek ve hayatta kalmak
için kullanmaya başlar.
DI yerleştiren değişik durumlar ve
davranışlar
Çocuğun
öğrenme
çabalarına
saygı
duymamak
DI yerleştiren değişik durumlar ve
davranışlar
Çocuğun
doğal
gelişimine
saygı
duymamak
DI yerleştiren değişik durumlar ve
davranışlar
Çocuğun bir
takım
beklentileri
karşılaması
gerektiği
inancını
yerleştirmek
DI yerleştiren değişik durumlar ve
davranışlar
Çocuğun bir
takım
beklentileri
karşılaması
gerektiği
inancını
yerleştirmek.
 Çocuğun
duygularının
yok sayılması ya
da duygularını
ifade ettiği
zaman
utandırılması
 Aile
bireylerinden
birinin çocuğu
terk etmesi.
(Boşanma ya da
ölüm gibi).
Cinsel, fiziksel
ya da ruhsal
tacizlerde ve
istismarda
bulunmak
Telkinden inanca giden yol
 Bir düşüncenin, fikrin,
telkinin, gözlemin,
deneyimin inanç olarak
yerleşmesi için hipnotik
ilkelerin güçlü bir
şekilde işler olması
gerekir.
Telkinden inanca giden yol
 Hipnoz Bir fikrin
eleştirilmeden,
yargılanmadan,
sorgulanmadan doğru
kabul edilmesidir.
Telkinden inanca giden yol
 Hipnotik ilkelerin en
etkili olduğu dönem
çocukluk dönemidir.
 Çocuk, bilemez, itiraz
edemez. Kabul etmek
zorundadır. Yani
çocukken kritikal
faktörü açıktır.
Bir telkin
 otoriter olarak verilirse,
 içinde duygu yüklüyse,
 sık tekrar edilirse
hipnotik etki yaratır.
 Yani verilen telkin bilinçaltı tarafından kalıcı olarak
kabul edilir.
Yetersizlikten değersizliğe doğru kayış
 Yetersizlik çocuk için doğaldır
 Anne-Baba bunu bilmezse çocuğu yetersiz olduğuna
inandırır.
 Dili öğrendikçe anlamını bilmediği soyut kavramlarla
tanışır.
 Soyutluk hipnozdur.
İnancın gücü nereden gelir?
 İnancı besleyen güç – enerji duygudur
 O inancı inanç yaparken bastırılan duygular
inancın yakıtı olur.
 O halde bir inancın gücünü ortadan kaldırmak
demek, o inancı yaratan duyguyu ortadan
kaldırmak demektir.
İnancın gücü nereden gelir?
 Yani duygusal enerjiyi boşaltırsak inancı besleyen
bir güç kalmaz.
 İşte bizim uyguladığımız iyileştirmelerin ana
hedefi budur. Duyguyu boşalt, inancı yok et, irade
yeniden güçlü hale gelsin.
Sorunların nedeni
 Tüm sorunlar DI’nın yarattığı duygusal baskıdan
kaynaklanır.
 Savunma mekanizmaları yetersiz kaldıkça duygusal
baskı artar.
 Kişi bu duygusal baskının etkisinden kaçmaya çalışır.
 Duygusal baskı
 Bedende hissedilen olumsuz his
=
STRES
 Duygular sizi yöneten
güçtür. Bilinçaltı gücünü
birikmiş duygulardan
alır. Kötü hislerden uzak
duracak şekilde sizi
yönetir.
 Çoğu sorunların nedeni
bu duyguları
hissetmemek amacına
yöneliktir.
Alışkanlıkların
amacı kötü
duyguları
bastırmaktır
Psikolojik sorunlar
duyguların fazlalığı
ve
düzenlenememesinden
kaynaklanır
Fiziksel sorunlar
bedende bastırılan
duyguları daha fazla
bastırma gayretinin
sonucunda ortaya çıkar
ÇATIŞMA
 Sosyal bir varlık olma
çabasıyla değersizlik
inancının
çatışmasıdır.
2 çeşit çatışma var
 Savunma mekanizmaları
arasındaki çatışma
(bilinçaltı bilinçaltı
çatışması)
 İnançlarla insan kalma
çabası arasındaki
çatışma (Bilinç –
bilinçaltı çatışması)
Bilinçaltı çatışmayla yaşayamaz
 Çatışma bir tarafın lehine çözülür.
 Çözüm
 A) Duygusal baskı yaratarak
 B) Fiziksel-ruhsal semptom yaratarak
 C) Fiziksel hastalık yaratarak
 Çözülmeye çalışılır.
Temel hedef
 Yeniden insan olduğunu hatırlamak ve insan gibi
olmaktır.
 İnsansam gücüm sınırlıdır.
 Sosyal bir varlıksam hata yaparım.
 İnsansam başkalarından yardım alabilirim.
 Özetle insan olmak insan olduğunu içsel olarak
hissetmek halidir.
 Bu spirituel bir kavramdır.
 Ama somut olarak hissedilen bir durumdur.
 Değersizlik inancını yaratan savunma
mekanizmalarından kurtuldukça, yani egoyu
zayıflattıkça kendiliğinden ortaya çıkan doğal bir
durumdur.
Tekrar insan gibi hissetmek Kendi çocukluğunla
buluşmaktır
 ABD li tanınmış psikolog John Bradshaw çocuğun
doğal özelliklerini aşağıdaki gibi sıralıyor.
 1. Merak;
 2. İyimserlik;
 3. Masumiyet;
 4. Bağımsızlık;
 5. Mizah;
Tekrar insan gibi hissetmek Kendi çocukluğunla
buluşmaktır
 ABD li tanınmış psikolog John Bradshaw
çocuğun doğal özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralıyor.
 6. Esneklik;
 7. Özgür Oyun;
 8. Eşsizlik;
 9. Doğal spirituellik;
 10. Sevgi; çocuklar doğal olarak sevgiye ve şefkate
eğilimlidir. Karşılıksız sevgi doğal bir beklentidir.
BİR FELSEFİK BAKIŞ
 7-PATH Oto Hipnoz Kursu
 www.otohipnozkursu.com
Download

Fark edilmemeye çalışmak.