AK PARTİ’NİN KÜRESEL BARIŞ
VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYEBOSNA HERSEK İLİŞKİLERİ
4SİNA KISACIK & FURKAN KAYA
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL, 2015
Dayton Barış Antlaşması: 21 Kasım 1995
 Bosna-Hersek bağımsız bir devlet
olarak tanınmaktadır.
 Bosna-Hersek Devleti, içinde Bosna
ve Hırvat Federasyonu’yla bir Sırp
Cumhuriyeti’ni içermektedir.
Toprakların %51’i federasyona, %49’u
ise Sırp Cumhuriyeti’ne aittir.
 Saraybosna bir merkezi hükümet,
milli meclis, başkanlık sistemi ve
anayasal mahkemeye sahip birleşik
bir yapıda kalacaktır.
 Başkan ve meclis demokratik
yollardan seçilecektir.
 Kolektif başkanlık sistemi birer
Boşnak, Hırvat ve Sırp üyenin
katılımıyla gerçekleştirilecektir.
AHMET DAVUTOĞLU’NA GÖRE;
 “Türkiye’de 20 sene önce
Bosna’yı kaç kişi bilirdi?
Saraybosna dediğimizde ne
çağrıştırırdı bu söz insanlara?
 Yani, “Biz Osmanlı değiliz, yeni
bir ulus devletiz, bunlarla
alakamız yok” diyemezsiniz;
onlar sizi zorluyor. Burada
tarihin yeniden
yorumlanmasından kast edilen
budur
AK PARTİ’NİN BALKAN POLİTİKASI
 Ankara, Balkanlardaki siyaset
sürecinin büyük güçlerin
tekelinden çıkartılıp bu
coğrafyada bulunan ülkelere
bahşedilmesi gerekliliğinin altını
çizmektedir.
 Türkiye tarafından bu noktada
üzerinde durulan husus
“Bölgesel Sahiplik/Sahiplenme”
kavramıdır.
 Bu grup içi dayanışma ve
işbirliği, iktisadi manada
karşılıklı bağımlılık ile
taçlandırılmalıdır.
“Üçlü Danışma Süreci”
 Türkiye- Bosna HersekSırbistan,
 Türkiye-Bosna HersekHırvatistan.
ANKARA’NIN ULUSLARARASI ARENADA
BOSNA HERSEK’E DESTEĞİ
 Ankara, Bosna-Hersek’in
toprak bütünlüğünün
muhafazasına ilaveten
güvenlik ve de istikrar içinde
hayatını sürdürebilmesi için
bu ülkenin NATO ve Avrupa
Birliği gibi uluslararası
yapılarla bütünleşebilmesine
yönelik büyük çaba
harcamıştır.
BOSNA HERSEK’İN NATO ÜYELİK
PLANINA DAVET EDİLMESİ
 Ahmet Davutoğlu’nun çabası,
Bosna-Hersek’in NATO Eylem
Planı’nda yeşil ışık görmesinin
en kayda değer
nedenlerinden biridir.
 Bu zorlu mücadelede
Davutoğlu, 28 NATO üyesinin
çoğunu, Bosna-Hersek’e
olumlu cevap vermeleri için
inandırdı. Bu, Davutoğlu’nun
şahsi gayretinin yanı sıra
Türkiye’nin Bosna-Hersek
politikasının bir göstergesidir.
AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE SARAYBOSNA ARASINDA
EKONOMİK VE KÜLTÜREL
İLİŞKİLER
EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
 Türkiye ve Bosna Hersek
tarihten gelen güçlü bağlar ile
‘iki kardeş ülke’ olarak
münasebetlerini sürdürüyor.
 Ortak tarih ve kültürel miras iki
önemli ülkeyi ortak paydada
buluşturuyor.
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
 Balkanlar’da klasik
dönem Osmanlı
mimarisinin en güzel
örneklerinden biri,
Sokollu Mehmet Paşa
Köprüsü Türkiye
tarafından restore
ediliyor
Aliya İzzetbegoviç’in Doğduğu Evin Tadilatı
 Bosna Hersek
Devleti’nin kurucu
Cumhurbaşkanı Alija
İZZETBEGOVİÇ’in
doğduğu ev Merhamet
Derneği’yle birlikte bir
anı evine dönüştürüldü.
Saraybosna Mevlevihanesi Yeniden İnşaası
 Saraybosna
Mevlevihanesi,
yeniden inşa edilmiş
olup, bugün “Balkanlar
Mevlana Araştırmaları
Merkezi” olarak hizmet
vermektedir.
İstanbul-Saraybosna Konferans Salonu
Kurulması
 300 kişi kapasiteli
konferans salonunun
ismi iki ülke arasındaki
tarihi-kültürel
birlikteliğe işaret etmek
üzere “İstanbulSaraybosna” olarak
belirlendi.
Tarımsal Kalkınma Projeleri
 Toplam 287 mülteci
aileye 23 çeşit tarla ve
bahçe tohumu dağıtımı
gerçekleştirildi.
 Proje kapsamında 3 adet
traktör ve 7 adet 300 kg
kapasiteli meyve sebze
kurutma makineleri hibesi
gerçekleştirilmiştir.
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK EKONOMİK
İLİŞKİLERİ
 Bosna-Hersek’te faaliyet
gösteren 40’a yakın Türk
şirketi bulunmaktadır.
 Yatırımların toplamı 145
milyon dolar
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK TİCARET
HACMİ
2012= 363 Milyon dolar
2013= 398 Milyon dolar
2014= 417,4 Milyon dolar
TÜRK YATIRIMCILARA BOSNAHERSEK’TE SUNULAN FIRSATLAR
 Yatırım teşvikleri ve vergi kolaylıkları.
 Yatırımcıların kazançlarını yurt dışına serbestçe transfer
edebilmesi.
 Düşük enerji maliyetleri.
 Serbest Ticaret Anlaşması.
 Yatırımcılara uygun kredi olanağı.
SONUÇ
 Ankara’nın oluşturulmasına ön ayak olduğu Üçlü Danışma Mekanizması kanalıyla
Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan aralarında istişareler gerçekleştirerek
problemlerini halletmeye çaba göstermektedirler.
 Ekonomik alanda ilişkiler istenen düzeyde olmamasına karşın Türkiye’nin BosnaHersek’te dikkat çekici yatırımları vardır.
 Kültürel alanda ise, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın yaptığı çalışmalar, Türk
dizileri ve burada açılan Yunus Emre Kültür Merkezi iki ülke arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 Ankara, Saraybosna’nın her zaman yanında ve arkasında olacağının altını çizmektedir.
Türkiye’nin Bosna-Hersek’e yönelik sürekli artış gösteren bu yakından alakasının
gelecek senelerde de devam edeceği tespitinde bulunulabilir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download

Saraybosna Sunum - Uluslararası Politika Akademisi – (UPA)