21.9.2014
VATANDAŞLIK
YIL SONU SEMİNERİ
İdare Hukuku
BALIKESİR YEDİİKLİM EĞİTİM KURUMLARI
Merkezden Yönetim Kuruluşlarının hiç birinin Kamu Tüzel Kişiliği yoktur.
Yerinden Yönetim Kuruluşlarının ise hepsinin Kamu Tüzel Kişiliği vardır.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
İdare Hukuku
Kanunla Kurulan İdari Birimler
• İl İdaresi
• İlçe İdaresi
• Büyükşehir Belediyesi
• İl Özel İdaresi
Bunların dışında bakanlıklar ve üniversiteler de kanunla
kurulurlar.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Taşra Teşkilatı
1) İl İdaresi
• Vali
• İl İdare Kurulu
Valiye yardımcı bir danışma kuruludur ve Vali başkanlığında
toplanır. Üyeleri arasında il milli eğitim, tarım, veteriner,
bayındırlık,sağlık,kültür, hukuk işleri müdürü ve defterdar
bulunur. ( İl Emniyet Müdürü İl İdare Kurulunun üyeleri
arasında değildir.)
• İl İdare Şube Başkanları
Bakanlıkların ildeki temsilcilikleri, bağlı müdürlükleridir. Bir
kısmı İl İdare Kurulunun üyesidir.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Taşra Teşkilatı
1) İl İdaresi
• Vali
Hem devletin, hem hükümetin hem de bütün bakanlıkların
temsilcisidir.
İçişleri Bakanı’nın teklifi, Bakanlar Kurulu kararnamesi ve
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanırlar.
Vali olmanın özel şartları yoktur. Bu yüzden valilik bir istisnai
memurluktur.
Yetki genişliğine sahiptir. Yerel yönetimler üzerinde idari
vesayet yetkilerini kullanarak onların kararlarını denetler.
Yabancı devlet temsilcileriyle görüşebilir ve olağanüstü
toplumsal olaylarda doğrudan askeri makamlardan yardım
isteyebilir.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Taşra Teşkilatı
2) İlçe İdaresi
• Kaymakam
İlçe idaresinin başı ve ilçede sadece hükümetin temsilcisidir.
İçişleri Bakanlığı müdürler kurulunun önerisi ve İçişleri
Bakanlığı kararnamesi ile atanırlar.
Kaymakam olmanın özel şartları vardır bu yüzden kaymakamlık
bir meslek memurluğudur.
İlçedeki yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkileri vardır
ancak kaymakamların yetki genişliği yoktur. Ayrıca yabancı
devlet temsilcileriyle görüşemezler ve olağanüstü
toplumsal olaylarda askeri makamlardan doğrudan yardım
isteyemezler.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
1
21.9.2014
Taşra Teşkilatı
2) İlçe İdaresi
• Kaymakam
• İlçe İdare Kurulu
Kaymakam başkanlığında toplanır. Üyeleri arasında yazı işleri
müdürü, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, gıda tarım
ve hayvancılık müdürü yer alır.
• İlçe İdare Şube Başkanları
Her bakanlığı ilçedeki temsilcileridir. Bir kısmı ilçe idare
kurulunun üyesidir.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
1) Belediye
Nüfusu 5000’in üzerinde olan yerlerde Danıştay’ın görüşü
alınarak İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı müşterek
kararname ile kurulurlar.
• Belediye Başkanı
Belediyelerin yürütme organıdır. Doğrudan seçimle iş başına
gelir.
• Belediye Meclisi
En yetkili karar alma organıdır. Bütün üyeleri seçimle iş başına
gelir.
• Belediye Encümeni
Yardımcı karar alma organıdır. Üyelerinin bir kısmını belediye
meclisi kendi üyeleri içinden seçer, bir kısmını başkanseçer.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
2) Büyükşehir Belediyesi
• Büyükşehir Belediye Başkanı
• Büyükşehir Belediye Meclisi
• Büyükşehir Belediye Encümeni
Büyükşehir belediyesinin yardımcı karar alma organıdır.
Üyelerinin bir kısmı doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı
tarafından seçilir. Bir kısmı ise Büyükşehir Belediye
Meclisinin kendi seçtiği üyelerden oluşur.
ÖNEMLİ : Başkan ve meclis üyelerini geçici olarak İçişleri
Bakanı, kesin olarak ise Danıştay görevden alabilir.
Belediye başkanlığı makamı kesin olarak boşalırsa meclis
üyeleri kendi içinden bir kişiyi belediye başkanı olarak seçer.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Taşra Teşkilatı
3) Bucak İdaresi
Coğrafi bakımdan birbirine yakın köy ve kasabaların
birleştirilmesiyle oluşturulmaktaydılar. İçişleri Bakanlığı’nın
hazırladığı müşterek kararname ile kurulmaktaydılar.
Günümüzde yeni bucak kurulmamaktadır.
Yetkili Organları : Bucak Müdürü, Bucak Meclisi, Bucak
Komisyonu
4) Bölgesel Kuruluşlar
Birden fazla ilin bir araya getirilmesiyle, kanunla yada kanunun
açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak kurulurlar. SGK bölge
müdürlükleri, GAP, Çalışma bölge müdürlükleri ve serbest
ticaret bölgeleri gibi bazı örnekleri vardır.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
2) Büyükşehir Belediyesi
İl sınırları içindeki yerleşim yerlerinin toplam nüfusunun
750.000 ve üzerinde olduğu yerlerde kanunla kurulurlar.
• Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir belediyesinin yürütme organıdır ve doğrudan halk
tarafından seçilir.
• Büyükşehir Belediye Meclisi
Büyükşehir belediyesinin en yetkili karar alma organıdır.
Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilmez. Üyelerinin bir
kısmı, ilçe belediye meclislerinin seçtiği üyelerden oluşur. İlçe
belediye başkanları ise Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal
üyeleridir.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
3) İl Özel İdaresi
İlin kurulmasına ilişkin kanunla kendiliğinden kurulurlar.
Belediye sınırları dışındaki yerlerde hizmet verirler.
• Vali
İl Özel İdaresinin başı ve yürütme organıdır.
• İl Genel Meclisi
İl Özel İdaresinin en yetkili karar alma organıdır. Üyeleri
doğrudan halk tarafından seçilir.
• İl Daimi Encümeni
İl Özel idaresinin yardımcı karar alma organıdır. Üyelerinin bir
kısmını İl Genel meclisi kendi üyeleri içinden seçer, bir
kısmını vali seçer.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
2
21.9.2014
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
4) Köy
Nüfusu 2000’in altında olan yerlerde İçişleri Bakanlıığı
kararnamesi ile kurulurlar.
• Köy Muhtarı
Köyün yürütme organıdır ve doğrudan köydeki seçmenler (köy
derneği) tarafından seçilir. Köyün tüzel kişiliğinin
temsilcisidir.
• İhtiyar Heyeti
Köyün en yetkili karar alma organıdır. İki üyesi dışındaki üyeleri
köydeki seçmenler (köy derneği) tarafından seçilir.
Önemli : Köy öğretmeni ve köy imamı ihtiyar heyetinin doğal
üyeleridir.
Yerel Yönetimler
(Mahalli İdareler)
4) Köy
• Köy Muhtarı
• İhtiyar Heyeti
• Köy Derneği
Köydeki seçmenlerden oluşur. Köyün yardımcı karar alma
organıdır.
Önemli : Büyükşehir Belediyesi kurulan yerlerde İl Özel İdaresi
ve Köyler kaldırılmıştır. İl Özel İdarelerinin yetkileri
Büyükşehir Belediyelerine devredilmiş, köyler ise mahalleye
dönüşmüştür.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Kamu Görevlileri
Kamu Görevlilerinin Türleri
• Memurlar
• Sözleşmeli Personel
• Geçici Personel
• İşçiler
Memurluğa Girişteki Temel İlkeler
• Serbestlik
• Eşitlik
• Liyakat (Mesleki Yeterlilik)
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Memurlar
Memurluktaki Sınıflar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (Büro personelleri)
Teknik Hizmetler Sınıfı (Mühendis, mimar, istatistikçi vs.)
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (Kaloriferci, tesisatçı vs.)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (Avukatlar)
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı (Öğretmenler, müdürler vs.)
Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı (Valiler, kaymakamlar vs.)
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Doktorlar, hemşireler vs.)
Emniyet Hizmetleri Sınıfı (Polisler, komiserler vs.)
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı (Mit memurlukları)
Din Hizmetleri Sınıfı (İmamlar, müezzinler vs.)
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Memurlar
Memurluğa Giriş Koşulları
• Genel Koşullar (657’de belirtilmiş)
• Özel Koşullar
İstisnai Memurluklar (Özel Şartları Yok)
•
•
•
•
•
•
•
Valiler
Elçiler, Büyükelçiler, Daimi temsilciler
Cumhurbaşkanlığı Genel sekreterliği
Bakanlar Kurulu Sekreterliği
Bakan Yardımcılıkları
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleri (Danışmanlıkları)
TBMM, Toki ve MİT memurlukları
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Memurlar
Memurların Ödev ve Yükümlülükleri (Müspet Ödevler)
• Anayasa ve devlete bağlılık
• Hukuka uygun emirlere uyma (amirlere itaat)
• İşbaşında bulunma
• Uyumlu giyinme
• Tarafsızlık
• Mal bildiriminde bulunma (Mesleğe girişte ve beş yılda bir)
• Resmi belge, araç ve gereci görev sonrasında iade etme
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
3
21.9.2014
Memurlar
Memurlara Konan Yasaklar (Menfi Ödevler)
• Siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı
• İkinci bir görev alma, ticaret ve sanatla uğraşma yasağı
• Grev ve toplu eylemlerde bulunma yasağı
• Gizli bilgileri açıklama yasağı
• Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı
• Dernek kurma ve derneklere üye olma yasağı
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Güncel Gelişmeler
• Venedik Film Festivali’nde Kaan Müjdeci’nin ‘Sivas’ adlı filmi
Jüri Özel Ödülü aldı. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Doğan İzci
aldı.
• İskoçya’da 18 Eylül’de İngiltere’den bağımsızlık için referandum
düzenlendi. %55 hayır oyu çıktı.
• Atatürk biyografisinin yazarı Andrew Mango hayatını kaybetti.
• Sovyetler Birliği’nin son dışişleri bakanı ve Gürcistan eski
devlet başkanı Eduard Şevardnadze hayatını kaybetti.
• 2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası İspanya’da yapıldı.
ABD Dünya şampiyonu oldu.
• 2014 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Türkiye’de
yapılacak.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Memurlar
Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları
• Uyarma (… daha dikkatli olması gerektiğinin bildirilmesi)
• Kınama ( … hatalı olduğunun yazılı olarak bildirilmesi)
• Aylıktan Kesme (1/8 ile 1/30 arasında brüt maaştan kesinti)
• Kademe İlerlemesinin Durdurulması ( 1 – 3 yıl arasında )
• Memurluktan Çıkarma
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Güncel Gelişmeler
• 2014 NATO Zirvesi İngiltere – Galler’de düzenlendi.
• Şu anki NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, bu
görevi 1 ekimde eski Norveç başbakanı Jens Stoltenberg’e
devredecek.
• Rusya – Soçi’de yapılması planlanan 2014 G – 8 Zirvesi, Kırım
olayları yüzünden Belçika – Brüksel’de yapıldı. Rusya’nın
üyeliği askıya alındı.
• 2014 Dünya Kupası Brezilya’da yapıldı. Almanya kazandı.
• 2014 Oscar ödüllerinde en çok ödül alan film ‘Yerçekimi –
Gravity’ oldu. En iyi film ödülünü ise ‘12 Yıllık Esaret’ aldı.
• 2014 Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış
Uykusu’ adlı filmi Altın Palmiye ödülü aldı.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
Güncel Gelişmeler
• Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı ilk kez halkoylaması yöntemiyle
seçildi. 62. hükümet ve 26. başbakan görevdedir.
• 2014 yılında Türkiye’den en son Bergama ve
Bursa – Cumalıkızık, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne
girmiştir.
• 2014’te düzenlenen Avrupa (Vantaa – Finlandiya) ve
Dünya Güreş Şampiyonası’nda (Taşkent – Özbekistan) Taha
Akgül altın madalya kazandı.
• 2014 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda (Bakü – Azerbaycan)
Servet Tazegül altın madalya kazandı.
BAŞARIYA GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANINIZDA
4
Download

2014 kpss anayasa yılsonu seminer sunumu 2