AĞRI HALK SAĞLIĞI ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ BELGELER
Diploma Değişikliği:
Dilekçe
Geçici Mezuniyet Belgesi
Not Döküm Belgesi
Hizmet Birleştirme:
Hizmet Belgesi
Dilekçe
Emeklilik İşlemleri:
SGK Hizmet Dökümü
Dilekçe
Hizmet Belgesi-
Memurluktaki Atama Kararı
Unvan Belgesi
Emeklilik Belgesi
Hizmet Puanı İtiraz (PBS):
Valilik Onayı
Hizmet Puanı İtiraz Formu
Tebellüğ Belgesi
Dilekçe
3.Adet Maaş Kesenek Bordrosu
PBS Çıktısı
Hizmet Belgesi
Hizmet Belgesi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Pasaport Başvurusu:
İkametgah İlmühaberi
Dilekçe (Kadrosu en az 3 de olacak)
Kimlik Fotokopisi
Pasaport Talep Formu
8.Adet Fotoğraf
ÇKYS Çıktısı(Son Durum)
1.Adet Öğrenim Belgesi(Diploma)
Askerlik Borçlanma Belgesi
Zimmet Tutanağı
Hazırlık Belgesi Saydırma:
Dilekçe
Diploma Sureti (Hazırlık Belgesi)
Hizmet Belgesi
Download

Özlük İşleri Gerekli Belgeler