Şekil 3. 1. Diyotun yapısı ve sembolü
Şekil 3. 2. Diyot karakteristik eğrisi
Resim 3. 1. Çeşitli diyot resimleri
Tablo 3. 1. 1 N 4000 serisi bazı diyotların katalog değerleri
Şekil 3. 3. Polarmasız PN bileşimi
Şekil 3. 4. Doğru polarmalı PN bileşimi
Şekil 3. 5. Ters polarmalı PN bileşimi
Şekil 3. 6. Kristâl diyotun sembolü
A
K
Resim 3.2. Kristâl diyot resimleri
Şekil 3.7. Diyotun doğru ve ters polarmalı durumu
Şekil 3. 8. Kristâl diyot karakteristik eğrisi
Resim 3. 3. Çeşitli güç diyotları resimleri
Şekil 3. 9. Zener diyotun a) Sembolü b) Devreye bağlantısı
Resim 3. 4. Zener diyot resimleri
Şekil 3. 10. Zener diyot karakteristik eğrisi
Şekil 3. 11. Zener diyotun çalışma voltajının belirlenmesi
Şekil 3. 12. Tünel diyot sembolü ve doğru yön karakteristiği
Şekil 3.13. Led diyotun sembolü ve iç görüntüsü
Resim 3. 5. Led (ışık yayan diyot) resimleri
Şekil 3. 14. Çift ve üç renkli led diyotların bağlantıları
Şekil 3. 15. Foto diyotun sembolü ve devreye bağlantısı
Resim 3.6. Foto diyot resimleri
Şekil 3. 16. Varikap diyotun sembolü, yapısı ve karakteristik eğrisi
Şekil 3. 17. Ters polarmalı varikap diyot
B oş b ö lge
P
N
_
_
E
1 .P laka
+
I
2 .P laka
E
Ry
Ry
+
I
Şekil 3. 18. Schottky diyotunun sembolü
A
K
Sekil 3.19. Gunn diyot sembolü
Şekil 3.20. PIN diyotun yapısı
P
I
Y alıtk an
tab ak a
N
Şekil 3. 24. Kızılötesi diyotun sembolü ve resimleri
Şekil 3. 21. Hazır köprü diyot
Resim 3. 7. Hazır köprü diyot resimleri
Şekil 3. 22. Analog ölçü aleti ile diyot kontrolü
Şekil 3. 23. Dijital ölçü aleti ile diyot kontrolü
Şekil 3.24. Diyotların seri bağlanması
Şekil 3.25. Diyotların paralel bağlanması
ÜNİTE 3 SORULARI
Download

PowerPoint Sunusu