Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sistemi Nedir?
1.1
Bir organizasyonda karar vermeye ve
kontrole destek olmak amacıyla ham
verileri girdi olarak alan ve birbiri ile
bağlantılı parçaların (donanım, yazılım,
ağ, insan, ve veritabanı) bu veriyi
toplaması, düzenlemesi, işlemesi,
özetlemesi ile bilgi üreten ve bu bilgiyi
saklayıp, gerekli kişi ve departmanlara
dağıtan, asıl amacı hızlı ve doğru karar
vermeyi destekleyerek firmaya rekabet
üstünlüğü sağlamak olan
sistemlerdir.
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sistemi Nedir?
• Veri: Ham verilerin akışı olayları temsil
eder. Ticari işlemler gibi…
• Bilgi: Organizasyonlardaki insanlar için
anlamlı ve yararlı olan gerçekler
kümesidir. Karar vermek gibi…
1.2
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sistemi Nedir?
Veri ve Bilgi
Sekil 1-2
1.3
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sisteminin Fonksiyonları
Girdi
İşleme ve
Süreç
Çıktı
GERİBESLEME
1.4
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sisteminin Fonksiyonları
1.5
Sekil 1-3
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilgisayar Sistemleri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayarın donanım ve yazılımına
bağlıdır.
• Bilginin işlenmesi ve yayılması
• En önemli fark bilişim sisteminin
İNSAN unsurunu içermesidir.
1.6
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sistemleri Üzerine Ticari Bir Bakış Açısı
• Yönetsel ve organizasyonel bir
çözüm
• Bilgi teknolojileri üzerine kurulur.
• Çevreye karşı meydan okuyan
rekabetçi bir duruş
1.7
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Bilişim Sistemleri
ORGANİZASYONLAR TEKNOLOJİ
BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
Yönetim
1.8
Sekil 2-4
© 2003 by Prentice Hall
Download

NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?