2013-2014 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yeri
BİS 603
İstatistiksel Hesaplamalar I
29/01/2014
10.00-11.00
Anabilim Dalı
BİS 604
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
28/01/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 605
Biyoistatistik
28/01/2014
10.00-11.00
Anabilim Dalı
BİS 615
Örnekleme
27/01/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 620
Lojistik Regresyon
28/01/2014
15.30-16.30
Anabilim Dalı
BİS 621
Deney Planlama
27/01/2014
11.00-12.00
Anabilim Dalı
BİS 627
Hız, Oran ve Orantılar İçin İst. Yöntemler
28/01/2014
10.30-11.30
Anabilim Dalı
BİS 637
Sağlık Alanına Özel İstatistikler Yöntemler
30/01/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 654
Doğrusal Regresyon Çözümlemesi
31/01/2014
10.00-11.00
Anabilim Dalı
BİS 710
Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler
27/01/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 712
Klinik Denemeler
27/01/2014
14.30-15.30
Anabilim Dalı
BİS 718
Yaşam Çözümlemesi
28/01/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 719
Kategorik Veri Çözümlemesi I
28/01/2014
14.30-15.30
Anabilim Dalı
BİS 735
Biyoistatistik
28/01/2014
14.30-15.30
Anabilim Dalı
BİS 745
Geçerlik ve Güvenirliğe İlişkin İst. Yöntemler
31/01/2014
11.00-12.00
Anabilim Dalı
BİS 750
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler I
31/01/2014
13.30-14.30
Anabilim Dalı
BİS 756
İstatistiksel Hesaplamalar II
29/01/2014
11.00-12.00
Anabilim Dalı
BİS 757
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler II
31/01/2014
14.30-15.30
Anabilim Dalı
BİS 771
R Yazılımına Giriş
30/01/2014
09.30-10.30
Anabilim Dalı
BİS 786
Veri Madenciliği
30/01/2014
10.30-11.30
Anabilim Dalı
Download

2013-2014 güz dönemi bütünleme sınav tarihleri