BÖLÜM 1
BİLİŞİMLE İLGİLİ
GENEL
KAVRAMLAR VE İŞ
DÜNYASINDA
BİLİŞİMİN ÖNEMİ
1.1
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
BÖLÜMÜN ÖĞRENME AMAÇLARI
• Günümüz rekabetçi iş dünyasında bilişim
sistemlerinin rolü nedir?
• Bilişim sistemleri tam olarak nedir?
• Yöneticiler için bilişim neden önemlidir?
• Bilişim sistemlerinin organizasyonlar ve
yönetim üzeirndeki etkileri?
1.2
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
AMAÇLAR
• İnternet ve internet teknolojisi işleri nasıl
değiştirdi?
• Bilişim sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasında temel yönetim yaklaşımları
nelerdir?
1.3
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
YÖNETİMİN REKABET HAMLELERİ
1. Rekabetçi ve etkin sistemler dizayn
etmek
2. Global iş dünyasının sistem
gereksinimlerini iyi anlamak
3. Organizasyonun hedeflerini
destekleyen bilişim mimarisi yaratmak
1.4
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
YÖNETİMİN REKABET HAMLELERİ
4. Bilişim sistemlerinin iş değerini tespit
etmek
5. Sosyal ve etik sorumluluk açısından
sistemi insanların kontrol edip,
anlayacak ve kullanabilecekleri şekilde
dizayn etmek
1.5
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
İş Dünyasını Değiştiren Global
Çapta Dört Büyük Etken:
1.
2.
3.
4.
1.6
Global ekonominin doğuşu
Endüstriyel ekonomilerde değişim
Özel teşebbüslerdeki değişim
Dijital firmanin doğuşu
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Global Ekonominin Doğuşu
•
•
•
•
1.7
Global pazarlarda yönetim ve kontrol
Dünya pazarlarında rekabet
Global iş grupları
Global dağıtım sistemleri
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Endüstriyel Ekonomilerde Değişim
•
•
•
•
1.8
Bilgiye dayalı ve bilgi tabanlı ekonomiler
Verimlilik
Yeni ürünler ve hizmetler
Verimlilik ve stratejik mal varlığı odaklı bilgi
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanin Doğuşu
Endüstriyel Ekonomilerde Değişim
•
•
•
•
1.9
Zamana dayalı rekabet
Kısa ürün ömrü
Çalkantılı iş dünyası
Bilgi bazında sınırlı calışan
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
İş Gücü Grafiği 1900-1997
Sekil 1-1
1.10
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Özel Teşebbüslerdeki Değişim
•
•
•
•
•
•
•
1.11
Hiyerarşi kademelerinin azaltılması
Merkeziyetçilikten uzaklaşma
Esneklik
Bağımsız birimler
Düşük işlem ve koordinasyon maliyetleri
Çalışanlara yetki verilmesi
İşbirliği ve takım çalışması
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Dijital Firmanın Doğuşu
•
•
•
•
1.12
Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla
dijital olarak iletişime imkan vermesi
Dijital ağ yoluyla çekirdek iş
süreçlerinin üstesinden gelinmesi
Organizasyonların ortak
malvarlıklarının dijital yönetimi
Çevredeki değişiklikleri hızlı algılama
ve çabuk cevaplandırma
© 2003 by Prentice Hall
Download

NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?