*
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
1
Diyotların eşik seviye voltajı Vd=0,7V ise I akımlarını hesaplayınız.
+
-
R1
1,2K
D1
Vs
5V
=
 − 
5 − 0,7
=
= 1,26
1 + 2 1,2 + 2,2
R2
2,2K
+ -
D1
Vs
4V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
R2
5,1K
D2
=
+
=
2
 − 1 − 2
1
4 − 0,7 − 0,7
= 0,5098
5,1
Diyotlar ideal iken ve ideal değilken (Vd=0,7) I akımını hesaplayınız
ve hata oranını bulunuz.
+ R1
1,5K
Vs
10V
D1
R2
1,8K
D2
+


10
=
=
= 3,03
1 + 2 1,5 + 1,8
 =
 − 1 − 2 10 − 0,7 − 0,7
=
1 + 2
1,5 + 1,8
= 2,61
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
3
2,61 − 3,03
% =
∗ 100 = 16,1%
2,61
 = 0  = 0,7 için I
akımını hesaplayınız.
5v
 = 0 için
5
 = = 2,5
2
0 = 0
2K
Diyot İletimdedir.
Vo
 = 0,7 için
5 − 0,7
=
= 2,15
2
0 = 0,7
+
I
Diyot İletimdedir.
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
4
-
5v
 = 0  = 0,7 için I
akımını hesaplayınız.
 = 0 için
 = 0
0 = 0
Diyot kesimdedir.
2K
 = 0,7 için
 = 0
0 = −0,7
Vo
I
Diyot kesimdedir.
+
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
5
 = 0  = 0,7 için I
akımını hesaplayınız.
 = 0 için
 = 0
0 = 0
+
Diyot kesimdedir.
 = 0,7 için
 = 0
0 = 0,7
2K
I
Diyot kesimdedir.
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
Vo
6
-5v
 = 0  = 0,7 için I
akımını hesaplayınız.
 = 0 için
0 − −5
=
= 2,5
2
0 = 0
+
-
Vo
Diyot kesimdedir.
2K
I
 = 0,7 için
−0,7 − −5
=
= 2,15
2
0 = −0,7
Diyot kesimdedir.
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
7
-5v
 = 0 için I
akımını
hesaplayınız.
D1 D2 kesimdedir
D3 iletimdedir.
3V
D3
2V
D2
1V
D1
3−0
=
= 3
1
0 = 3
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
Vo
I
1K
8
5V
 = 0 için I
akımını
hesaplayınız.
5−1
=
= 4
1
0 = 1
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
1K
1V
D1
2V
D2
3V
D3
9
I
D2 D3 kesimdedir
D1 iletimdedir.
Vo
10V
I
 = 0 için I akımını
ve Vo’ı hesaplayınız.
10 − 0
=
= 1
10
0 − −10
2 =
= 1
10
D1 kesimdedir.
10 − −10
=
= 1
20
 = 2
0 − −10
1 = 2 =
10
0 = 0
10K
Vo
D1
10K
-10V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
10
D2
I2
 = 0,7 için diyot
akımlarını bulunuz.
10V
15V
D2
5V
R3
1K
D1
R1
1K
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
D3
R2
5K
11
-5V
1 = 15 − 0,7 = 14,3
14,3>10 D1 diyotu
kesimdedir.
2 − 1 2 − (−5) 2 − −0,7 − 5
+
+
=0
1
5
1
2 = 8
2
ID2
D2
1 − 2 14,3 − 8
=
=
= 6,3
1
1
3 =
5−3 −2
3
=
4,3−8
1
5V
10V
15V
X
D1
ID3
v1
V2
R1
1K
= −3,7 !!!
R2
5K
D3 diyotu kesimdedir.
-5V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
12
D3
IR2
R3
1K
5V
10V
15V
D1 diyotu kesimdedir 1 = 0
ID2
X
D2
D1
ID3
v1
V2
R1
1K
R2
5K
D3 diyotu kesimdedir 3 = 0
R3
1K
X
D3
5V
10V
15V
IR2
-5V
2 = 2
2 =
ID2
D2
15 − 0,7 − −5
19,3
=
1 + 2
6
D1
ID3
D3
v1
R1
1K
R2
5K
= 3,22
-5V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
13
IR2
R3
1K
-5V
 = 0,7 için diyot akımlarını
bulunuz.
 = 0,7 ve tüm
diyotların iletimde
olduğunu varsayalım.
 = 2,7 = −5,7
10 − 2,7
1 =
= 7,3
1
ID2
10V
IR1
2
3
 − (−10)
−5,7 + 10
=
=
= 4,3
3
1
14
IR3
VB
D1
 − 2,7 − −5,7
=
=
= 8,4
2
1
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
IR2
VA
R1
1K
D2
2V
R2
1K
ID1
R3
1K
1 = 1 + 2
7,3 = 1 + 8,4
1 = −1,1
D1 KESİMDE
2 + 2 = 3
8,4 + 2 = 4,3
2 = −4,1
D2 kesimde
-10V
-5V
1 2  
10− −10
1 +2 +3
1 = 2 = 3 = 
=
20
3
10V
= 6,67
ID2
IR1
IR2
VB
VA
R1
1K
R2
1K
D1
ID1
2V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
15
IR3
R3
1K
-10V
10V
 = 0,7 ç ℎ  
2V
 = 0,7
R1
100
D1
D2
R2
73
-20V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
16
10V
 = 0,7 ç ℎ  
 = 0,7
R1
100
D1
 = 10,7
2
2V
ID1
VX
 − 2 − (−20) 10,7 − 0,7 + 20
=
=
= 0,411
2
73
1 =
 − (−2) 10,7 + 2
=
= 0,127
1
100
IR1
D2
IR2
1 + 1 + 2 = 0
1 +0,127+0,411=0
1 =-0,538A
R2
73
1 .
-20V
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
17
10V
D1 kesimde D2 iletimde olduğunu kabul
edersek
−1 = 2 = 2
2V
ID1
R1
100K
−2 − 2 − −20
=
1 + 2
VX
−2 − 0,7 + 20
=
= 0,1
173
IR1
D2
IR2
R2
73K
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
18
-20V
*Bağlantı
www.mku.info.tr/not.rar
Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar
19
Download

Arş Gör Muhammed Kürşad Uçar