PETROKİMYASAL ÜRÜNLER PETKİM VERİLERİ
25-31 AĞUSTOS 2014
ÜRÜN ADI
(İNGİLİZCE)
ORTHOXYLENE
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ORTOKSİLEN
FİYAT
($/mt)*
1260-1310
TOLUEN
HEKZAN
TOLUENE
HEXANE
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
1050-1100
900-950
1290-1340
WHITE SPIRIT(DİĞER
SOLVENTLERÇÖZÜCÜ)
FTALİK ANHİDRİT
WHITE SPIRIT
850-900
PHTALIC ANHYDRIDE
1300-1350
FİYAT TÜRÜ**
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
* Kaynak: Petkim
verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED:
Mediterranean
*Kaynak: Petkim verileri
** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East
Asia, MED: Mediterranean
PETROKİMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ
25-31 AĞUSTOS 2014
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
MONOETİLEN GLİKOL
SAF TEREFTALİK ASİT
ORTOKSİLEN
PARAKSİLEN
AKRİLONİTRİL
TOLUEN
HEKZAN
WHITE SPIRIT(DİĞER
SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
ALÇAK YOĞUNLUK
POLİETİLEN (GENEL
MAKSATLI)
YÜKSEK YOĞUNLUK
POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
YÜKSEK YOĞUNLUK
POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
YÜKSEK YOĞUNLUK
POLİETİLEN (FİLMLİK)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
MONO ETHYLENE GLYCOL
PURE TEREPTHALIC ACID
ORTHOXYLENE
PARAXYLENE
ACRYLONITRILE
TOLUENE
HEXANE
WHITE SPIRIT
LOW DENSITY
POLYETHYLENE (GENERAL
PURPOSE)
HIGH DENSITY
POLYETHYLENE (BLOW
MOLDING)
HIGH DENSITY
POLYETHYLENE (INJECTION
MOLDING)
HIGH DENSITY
POLYETHYLENE (FILM
GRADE)
FİYAT
($/mt)*
1068-1078
1030-1032
bilgi alınamadı
bilgi alınamadı
2048-2052
bilgi alınamadı
bilgi alınamadı
FİYAT
TÜRÜ**
CIF NWE
CFR SE ASIA
FOB RDAM
FOB RDAM
CIF MED
FOB RDAM
FOB RDAM
bilgi alınamadı
1679-1685
FOB RDAM
FOB NWE
1727-1731
1597-1602
CFR TURKEY
FOB NWE
1647-1651
1604-1609
CFR TURKEY
FOB NWE
1647-1651
1644-1649
CFR TURKEY
FOB NWE
1647-1651
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR
(SÜSPANSİYON)
POLİPROPİLEN
POLYVINYLCHLORIDE
(SUSPENSION)
POLYPROPYLENE
(HOMOPOLYMER)
PHTALIC ANHYDRIDE
1015-1019
1077-1081
1666-1671
1691-1695
bilgi alınamadı
FOB NWE
CFR TURKEY
FOB NWE
CFR TURKEY
CFR SE ASIA
FTALİK ANHİDRİT
* Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED:
Mediterranean
*
Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED:
Mediterranean
Download

FİYAT