DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
1
Deney Adı
Çakmaklar –Alev
Oluşturma
Standard No
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Deney Aralığı
50-120mm
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
*
30 dak.
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
Akredite
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 4 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
30 dak.
-
*
30 dak.
5
Çakmaklar –Hacimsel Yer
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Değiştirme
0,85
*
1 saat
6
Çakmaklar –Yakıtla
Uyumluluk
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
15mg/dak
*
29 gün
7
Çakmaklar –Yakıt Kaybına
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Dayanıklılık
15mg/dak
*
1 saat
8
Çakmaklar –Düşmeye
Dayanıklılık
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
-
*
14 saat
9
Çakmaklar –Yüksek
Sıcaklığa Dayanıklılık
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
15mg/dak
*
2 Gün
10
Çakmaklar –İç Basınca
Dayanıklılık
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
20 bar
*
20 dak
11
Çakmaklar –Yanma
Davranışı
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
-
*
30 dak
12
Çakmaklar –Yanma
Çevrimine Dayanıklılık
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
-
*
1 saat
13
Çakmaklar –Sürekli
Yanmaya Dayanıklılık
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
-
*
20 dak
4
Yayın Tarihi
30 dak.
-
3
LAB-D-6-LS-004
*
Çakmaklar –Alev
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Yükseklikleri
Çakmaklar –Sıçrama veya
Püskürmeye ve Alev
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Yüksekliğinde Değişmeye
Dayanıklılık
Çakmaklar –Alev
TS EN ISO 9994/Nisan 2007
Söndürme
2
Doküman No
Sayfa 1 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Deney Adı
Standard No
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Yığın Yoğunluğu
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Elek Analizi
Yangın Söndürme TozlarıKimyasal MuhtevaTS EN 615/Ocak 2010
Monoamonyum Fosfat
TS 5684/Nisan 1988
tayini
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Kimyasal MuhtevaTS 4971/Kasım 1986
Sodyum bikarbonat tayini
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Kimyasal MuhtevaTS 5156/Nisan 1987
Potasyum bikarbonat tayini
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Kimyasal MuhtevaTS 6042/Ekim 1988
Potasyum klorür tayini
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Kimyasal MuhtevaTS 1428/Ekim 1973
Amonyum Sülfat tayini
Yangın Söndürme TozlarıKekleşme ve
TS EN 615/Ocak 2010
Topaklaşmaya Dayanım
Yangın Söndürme TozlarıTS EN 615/Ocak 2010
Su İticiliği
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
-
*
20 dak
-
*
30 dak
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
1kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
En az 10 kutu
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
1kg
1kg
1kg
-
*
2 gün
-
*
1 gün
-
*
1 Gün
-
*
1 Gün
-
*
2 Gün
-
*
2 Gün
-
*
2 Saat
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
23
Kibritler-Gözle Muayene
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
20 dak
24
Kibritler-Tamamlanmış
Ürün
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
30 dak.
En az 5 kutu
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
25
Kibritler-Kibrit Çöpü
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
30 dak.
En az 100
adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Sayfa 2 / 73
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az 5 kutu
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
2 Gün
En az 100
adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
2 Gün
En az 5 kutu
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
2 Gün
En az 5 kutu
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
1 Saat
En az 100
adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
4 gün
En az 100
adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
3 Saat
1 litre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
1 Gün
1 litre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Min.110gr/m2
*
2 Gün
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
1 Saat
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
15 Dak.
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
27
Kibritler-Tutuşma
Performansı
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
2 Gün
28
Kibritler-Isıya Dayanıklılık TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
*
29
Kibritler-Tutuşturma
Yüzeyinin Performansı
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
30
Kibritler-Çarpma Deneyi
31
Kibritler-Kükürt dioksit
emisyonu Deneyi
TS EN 480-10/Ocak 2010
TS EN 480-12/Mart 2008
TS 3957/Nisan 1983
36
Plasterler–Yapıştırıcının
Ağırlığı
TS 3957/Nisan 1983
37
Plasterler–Tamponun
Ağırlığı
TS 3957/Nisan 1983
Min.115gr/m2
Min.25gr/m2
Min.30gr/m2
Min.34gr/m2
Min.24gr/m2
Sayfa 3 / 73
0
Akreditasyon
Kapsamında
-
30 dak.
35
Revizyon Tarihi
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
*
34
15.08.2014
En az 100
adet
TS 3778 EN 1783/Nisan 2003 -
33
Yayın Tarihi
-
Kibritler-Kibrit Kabları
Kibritler-Ağır metal
muhtevası
Kimyasal Katkılar-Beton
Harç ve şerbet için –Suda
Çözünebilir Klorür
Muhteva Tayini
Kimyasal Katkılar-Beton
Harç ve şerbet için –Alkali
Muhtevasının Tayini
Plasterler–Sırt
Malzemesinin Ağırlığı
LAB-D-6-LS-004
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
26
32
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
38
Plasterler–Tamponun
Antiseptik İçeriği
TS 3957/Nisan 1983
39
Plasterler–Su Buharı
Geçirgenliği
TS 3957/Nisan 1983
40
Plasterler–Suya Dayanım
41
Plasterler–Yapıştırıcının
Çinko Oksit İçeriği
TS 3957/Nisan 1983
42
Plasterler–Tamponun
Boyutları
TS 3957/Nisan 1983
43
Çimentolar- Kızdırma
Kaybı
44
TS 3957/Nisan 1983
TS 10157/Nisan 2008
TS EN 197-1/Mart 2002
*TS EN 196-2/Ocak 2010
TS 10157/Nisan 2008
Çimentolar -Çözünmeyen
TS EN 197-1/Mart 2002
Kalıntı
*TS EN 196-2/Ocak 2010
45
TS 10157/Nisan 2008
Çimentolar -Sülfat Miktarı TS EN 197-1/Mart 2002
*TS EN 196-2/Ocak 2010
46
TS 10157/Nisan 2008
TS EN 197-1/Mart 2002
*TS EN 196-2/Ocak 2010
47
48
Çimentolar- Klorür
Muhtevası
Çimento-Sülfata
Dayanıklı-C3A +C4AFXRF metodu ile
Çimentolar- Puzolanik
Özellik
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
-
*
1 Gün
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Min 500gr/m2
Min 1000gr/m2
*
1 Gün
En az 85 X
10mm 4 adet
deney parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Min. 1,568N/cm
*
1 Gün
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Min. %10
*
1 Gün
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
1 Saat
5 Adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
2 saat
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
1 Gün
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Sülfata Dayanıklı
CEM I
CEM III
Sülfata Dayanıklı
CEM I
CEM III
Sülfata Dayanıklı
CEM I
CEM II
CEM III
CEM IV
Sülfata Dayanıklı
CEM I
CEM II
CEM III
CEM IV
1 kg
1 kg
1 kg
*
2 Gün
1 kg
*
4 saat
1 kg
TS 10157/Nisan 2008
TS EN 196-2/Ocak 2010
-
*
4 saat
TS EN 196-5/Ocak 2010
CEM IV
*
15 gün
Sayfa 4 / 73
1 kg
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Deney Adı
Kurşunsuz Benzin-Kurşun
Tayini
Otomotiv Yakıtları-DizelHidrokarbon Türlerinin
Tayini
Otomotiv Yakıtları-Yağ
Asidi Metil Esterleri-Ester
ve Linolenik Asit Metil
Ester İçeriğinin Tayini
Otomotiv Yakıtları-Yağ
Asidi Metil EsterleriMetanol Muhtevası Tayini
Otomotiv Yakıtları-Yağ
Asidi Metil EsterleriSerbest ve Toplam Gliserol
Muhtevası ile Mono, Di ve
Trigliserit Muhtevasının
Tayini
Direnç Telleri ve Direnç
Şeritleri-Elektrikli Isıtma
Amaçlı-Kimyasal İçerik
Tayini-AAS Yöntemi İle
Yapı ve Sıva AlçılarıKalsiyum Sülfat İçeriği
Tayini
Standard No
Deney Aralığı
TS EN 228/Mart 2010
*TS EN 237/Nisan 2008
2,5-10mg/lt
TS 3082 EN 590/Nisan 2006
*TS EN 12916/Ekim 2006
Kaynama
150-400ºC
Noktası
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
*
3 Gün
*
1 saat
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
1 Litre
1 Litre
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
Akredite
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
1 Litre
TS EN 14214/Mart 2010
*TS EN 14103/Şubat 2007
-
*
1 gün
TS EN 14214/Mart 2010
*TS EN 14110/Haziran 2007
-
*
1 gün
1 Litre
1 Litre
TS EN 14214/Mart 2010
*TS EN 14105/Şubat 2007
TS 4850/Mayıs 1986
TS EN 13279-1/Şubat 2009
*TS EN 13279-2/Mayıs 2007
-
*
1 gün
-
*
4 gün
20 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
2 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
Talebe
göre
değişir.
En az 3 Adet
Deney
Parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
*
4 Saat
En az 3 Adet
Deney
Parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Korozyon DeneyleriYapay Atmosferlerde Tuz TS EN ISO 9227/Ekim 2006 Püskürtme Deneyleri
Cerrahi ve Diş
Hekimliğinde Kullanılan TS 5172 EN ISO 13402/Nisan
El Aletleri-Korozyon İçin 2003
Kaynar Su Deneyi
Sayfa 5 / 73
0
No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
58
59
60
61
62
63
Deney Adı
Cerrahi ve Diş
Hekimliğinde Kullanılan
El Aletleri-Bakır Sülfat
Deneyi
Cerrahi ve Diş
Hekimliğinde Kullanılan
El Aletleri-Isıl Deney
Demir ve Çelikten
Yapılmış Malzemeler
Üzerine Sıcak Daldırılmış
Galvaniz KaplamalarÖzellikler ve Deney
Metotları-Kaplama Kütlesi
Tayini
Çelik Tel ve MamullerÇinko veya Çinko Alaşımlı
Kaplamalar-Kaplama
Kütlesi Tayini
Çelik Tel ve MamullerÇinko veya Çinko Alaşımlı
Kaplamalar-Daldırma
Deneyi
Dikenli Tel,Üstüvane-Tuz
Püskürtme Deneyi
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
TS 5172 EN ISO 13402/Nisan
2003
*
30 Dak.
3 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 5172 EN ISO 13402/Nisan
2003
*
1 Saat
3 adet
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 914 EN ISO 1461/Kasım
2001
-
*
4 Saat
En az 3 Adet
Deney
Parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 10244-2/Ocak 2005
-
*
2 Saat
1 metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 10244-2/Ocak 2005
-
*
2 Gün
1 metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 8745/Ekim 1998
-
*
5 Gün
1 Metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
64
Dikenli Tel,ÜstüvaneKaplama kütlesi
TS 8745/Ekim 1998
-
*
2 Saat
1 Metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
65
Dikenli Tel,ÜstüvaneKimyasal Analiz
TS 8745/Ekim 1998
-
*
1 Gün
1 Metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
66
Çinko Oksit-Renk Tayini
TS 5404/Aralık 1987
-
*
5 Dak.
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
67
Çinko Oksit-Rutubet
Tayini
TS 5404/Aralık 1987
-
*
5 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Sayfa 6 / 73
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
68
Çinko Oksit-Çinko Oksit
Miktarı Tayini
TS 5404/Aralık 1987
-
*
2 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
69
Çinko Oksit-Suda Çözünen
TS 5404/Aralık 1987
Madde Tayini
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
70
Çinko Oksit-Kurşun
Miktarı Tayini
TS 5404/Aralık 1987
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
71
Çinko Oksit-Kadmiyum
Miktarı Tayini
TS 5404/Aralık 1987
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
72
Çinko Oksit- Elek üstü
Kalıntısı
TS 5404/Aralık 1987
-
*
2 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
73
Alüminyum SülfatYoğunluk Tayini
TS EN 878/Mayıs 2007
-
*
15 Dak. 1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
74
Alüminyum Sülfat-Ticari
Ürün Bileşimi
TS EN 878/Mayıs 2007
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 878/Mayıs 2007
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 878/Mayıs 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 878/Mayıs 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 888/Mart 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
75
76
77
78
Alüminyum Sülfat-Demir
MiktarıTayini
Alüminyum SülfatÇözünmeyen Madde
Miktarı Tayini
Alüminyum Sülfat-Toksik
Maddeler
(Kadmiyum,Krom, Nikel,
Kurşun )Tayini
Demir (III) KlorürGörünüş
79
Demir (III) Klorür-Ticari
Ürün Bileşimi
TS EN 888/Mart 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
80
Demir (III) KlorürSafsızlıklar (Mangan)
TS EN 888/Mart 2007
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
Sayfa 7 / 73
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
81
82
83
Deney Adı
Standard No
Demir (III) KlorürTS EN 888/Mart 2007
Safsızlıklar Fe (II)
Demir (III) KlorürÇözünmeyen Madde
TS EN 888/Mart 2007
Miktarı Tayini
Demir (III) Klorür- Toksik
Maddeler
TS EN 888/Mart 2007
(Kadmiyum,Krom, Nikel,
Kurşun )Tayini
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
84
Demir (II) Sülfat-Görünüş TS EN 889/Mart 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
85
Demir (II) SülfatYoğunluk Tayini
TS EN 889/Mart 2007
-
*
15 Dak. 1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
86
Demir (II) Sülfat-Ana
Ürün
TS EN 889/Mart 2007
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 889/Mart 2007
-
*
1 Saat
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 889/Mart 2007
-
*
1 Gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS EN 889/Mart 2007
-
*
1 Gün
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
TS 12330/Kasım 1997
-
*
9 Gün
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
87
88
89
90
Demir (II) Sülfat-Mangan
Tayini
Demir (II) SülfatÇözünmeyen Madde
Miktarı Tayini
Demir (II) Sülfat- Toksik
Maddeler
(Kadmiyum,Krom, Nikel,
Kurşun )Tayini
Yağlama Yağları-Metal
Muhtevası (Kalsiyum,
Çinko, Magnezyum,
Fosfor) Tayini
Sayfa 8 / 73
1-2 kg
1 Litre
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
91
92
Deney Adı
Standard No
Yağlama yağları,
endüstriyel yağlar ve ilgili
ürünler - Yağlama yağları
(Sınıf L) - Baz yağlar TS 13369/Nisan 2008
Naftenik ve parafinik
esaslı-Kadmiyum, Krom,
Kurşun, Kalsiyum, Fosfor,
Çinko Tayini
Bakir Sülfat-Bakır Sülfat
Miktarı Tayini
TS 1774/Şubat 2001
93
Bakir Sülfat-Arsenik
tayini(AAS)
94
Bakir Sülfat-Kurşun
tayini(AAS)
TS 1774/Şubat 2001
95
Bakir Sülfat-Kadmiyum
tayini(AAS)
TS 1774/Şubat 2001
96
97
98
TS 1774
TS 1774/Şubat 2001
Bakir Sülfat-Suda
Çözünmeyen madde tayini
TS 1774/Şubat 2001
Bakir Sülfat-Demir
tayini(AAS)
TS 1774/Şubat 2001
Bakir Sülfat-PH Tayini
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
*
9 gün
1 Litre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 13369
%en az 98
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
8 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
40 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
8 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
% m/m en cok 0.05
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
300 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
3.5
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
-
99
Sodyum Hidroksit-Kostık TS 1865/Aralık 2008
Alkalılık(NaOH)
*TS ISO 979/Nisan 2007
%46-99
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 1158
100
Sodyum Hidroksit- Sülfat TS 1865/Aralık 2008
Tayini
*TS 933/Nisan 2003
200-350 ppm
*
2 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 933
101
Sodyum Hidroksit -Suda TS 1865/Aralık 2008
Çözünmeyen madde tayini *TS 1207/Kasım 1972
% m/m en cok 0.05
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 1207
Sayfa 9 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
102
Sodyum Hidroksit -Bakir
tayını(AAS)
103
Standard No
TS 1865/Aralık 2008
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
1-2 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 1865
Sodyum Hidroksit -Demir TS 1865/Aralık 2008
tayini(AAS)
15-20ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 1865
104
Asetik Asit- Buharlaşma
kalıntısı
TS 869/Nisan 1987
*TSISO 759/Nisan 2007
0.01-0.06
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 1235
105
Asetik Asit-Asetik asit
Tayini
TS 869/Nisan 1987
*TS 4583/Ekim 1985
% m/m 40-99.5
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4583
106
Asetik Asit-Demir
tayini(AAS)
TS 869/Nisan 1987
2-10 ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 869
107
Asetik Asit-Ağır metal
tayini(AAS)
TS 869/Nisan 1987
5-20ppm
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 869
108
Sülfürik Asit (Teknik) Kurşun Tayini
TS 692/Kasım 1986
Kütlece % ençok 0.05
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 692
109
Sülfürik Asit -Yoğunluk
20C, g/ml
TS 4835/Nisan 1986
1,22+-0,10
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4835
110
Sülfürik Asit(Teknik) Sülfürik Asit Tayini
TS 692/Kasım 1986
*TS 4774/Nisan 1986
Kütlece %
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4774
Kütlece %en çok
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4775
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
Sülfürik Asit(Teknik) TS 4775/Nisan 1986
Kül Tayini
Sülfürik Asit
(Akümülatörlerde
112
TS 694/Kasım 1986
Kullanılan) -Demir Tayini
(AAS)
Sülfürik
Asit(Akümülatörlerde
113
TS 694/Kasım 1986
Kullanılan) -Bakır Tayini
(AAS)
111
Sayfa 10 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
114
115
116
117
Deney Adı
Sülfürik
Asit(Akümülatörlerde
Kullanılan) ManganTayini (AAS)
Sülfürik
Asit(Akümülatörlerde
Kullanılan) -İndirgen
Maddeler Toplamı
Sülfürik
Asit(Akümülatörlerde
Kullanılan) -Kül Tayini
Amonyum Klorür-Rutubet
Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
TS 694/Kasım 1986
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
TS 694/Kasım 1986
ml en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
TS 694/Kasım 1986
*TS 4775/Nisan 1986
Kütlece %en çok
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4775
TS 771/Şubat 1994
%(m/m) en çok 1.0
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
118
Amonyum Klorür ,Kuru
Madde
TS 771/Şubat 1994
% (m/m), en az 98.5
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
119
Amonyum Klorür Demir
Tayini (AAS)
TS 771/Şubat 1994
% (m/m) ,en çok 0.01
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
120 Amonyum Klorür -Sülfat
TS 771/Şubat 1994
% (m/m) ,en çok 0.3
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
% (m/m) ,en çok 0.2
*
1 gün
1-2 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
121
Amonyum Klorür- Suda
Çözünmeyen Madde
TS 771/Şubat 1994
122 Amonyum Klorür -pH
TS 771/Şubat 1994
4.0-6.5
*
1 gün
1-2 KG
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 771
123 Kül Tayini
TS 4775/Nisan 1996
Kütlece % ençok 0.15
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4775
Kütlece %en çok
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4775
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
TS 693/Kasım 1986
124 Sanayinde Kullanılan-Kül
*TS 4775/Nisan 1986
Tayini
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
125 Sanayinde KullanılanTS 693/Kasım 1986
Demir Tayini (AAS)
Sayfa 11 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
126 Sanayinde KullanılanArsenik Tayini (AAS)
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
127 Sanayinde KullanılanBakır Tayini (AAS)
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
128 Sanayinde KullanılanKurşun Tayini (AAS)
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
129 Sanayinde KullanılanSülfürik Asit Tayini
Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç
130 Sanayinde KullanılanYoğunluk Tayini Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
131
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Üre Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
132
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Yoğunluk Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
133
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Kırılma İndisi Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
134 Bölüm1: Kalite Gerekleri
Alkalilik NH3 cinsinden
Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
TS 693/Kasım 1986
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
TS 693/Kasım 1986
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
TS 693/Kasım 1986
Kütlece %en çok
*
1 gün
3lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 694
TS 693/Kasım 1986
Kütlece %
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4774
TS 693/Kasım 1986
*TS 4835/Nisan 1986
1,22+-0,10
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 4835
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
Sayfa 12 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
135
136
137
138
139
Deney Adı
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Biüre Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Çözünmeyen Madde
Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
Bölüm1: Kalite Gerekleri
Fosfat (PO4) Tayini
Dizel Motorlar-NOx
Azaltma Maddesi Aus-32
Bölüm1: Kalite Gerekleri
ICP-OES Yöntemi İle Eser
Element Muhtevası Tayini
Kurşun Av SaçmalarıÖzgül Kütle Tayini
Standard No
Deney
Süresi
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
1 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS ISO 22241-1
*
4 gün
3 lt
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS ISO 222411
TS 352/Ekim 1998
*
1 gün
50 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 352
*
4 gün
50 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 352
*
3 gün
1 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 13820
*
2 gün
1 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 101517
Kurşun Av SaçmalarıTS 352/Ekim 1998
Kimyasal Analiz
Yalıtım Mamülleri141 Binalarda KullanılanTS EN 13820/Ocak 2004
Organik Muhteva Tayini
Kagir Harcı - Deney
Metotları - Bölüm 17: Taze
TS EN 1015-17/Aralık
142 Harçlarda Suda
2002
Çözünebilen Klorür
Muhtevasının Tayini
140
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Doküman No
Sayfa 13 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
143
144
145
146
147
148
149
150
Deney Adı
Seramik Karolar-Bölüm
15:Sırlı Karolardan
Ekstrakte Edilen Kurşun
Ve Kadmiyumun Tayini
Vernikler-Ftalik Reçine
Esaslı-Ftalik Anhidrit
Tayini
Boyalar-Selülozik ParlakNitro Selüloz Tayini
Kablolar- Yangın
Şartlarında Ortak Deney
Metotları- Kablolardan
Alınan Malzemelerin
Yanması Sırasında Açığa
Çıkan Gazlara Uygulanan
Deneyler- Bölüm 2-1:
İşlemler- Halojen Asit
Gazı Miktarının Tayini
Boyalar-Ftalik Reçine
Esaslı-Çözücüde Çözünen
Maddede Ftalik Anhidrit
Tayini
Sıcak daldırmayla sürekli
olarak kaplanmış çelik
yassı mamuller – Teknik
teslim şartları-Kaplama
Kütlesi
Plastik borular ve ekleme
parçaları – Opaklık tayini
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanGörünüş
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
TS EN ISO 1054515/Nisan 2000
*
4 gün
En az 3 karo
(10cmx10cm)
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN ISO
10545-15
TS 8657/Aralık 1990
*
3 gün
100 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 8657
TS 789/Aralık 1992
*
1 gün
100 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 789
TS EN 50267-2-1/Mayıs
2001
*
1 gün
2L
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN
50267-2-1
TS 11650/Nisan 1995
*
3 gün
100 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 11650
TS EN 10346/Haziran
2010
*
2 saat
1 metre
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN
10346
TS EN ISO 7686/Mart
2006
*
1 gün
En az 3 Adet
Deney Parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN ISO
7686
TS EN 12904/Ocak 2010
*
30 dak
1 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
Sayfa 14 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
151
152
153
154
155
156
157
158
Deney Adı
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılan-Tane
Büyüklüğü Dağılımı
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanGevşek Yığın Yoğunluğu
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanSıkıştırılmış Yığın
Yoğunluğu
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanAsitte Çözünen Madde
Miktarı
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanSilika Tayini
Silis kumu ve silis çakılı İçme ve kullanma sularının
arıtımında kullanılanKimyasal Bileşim (Al2O3,
Fe2O3,CaO,K2O, Na2O)
Kristal Cam-Yoğunluk
Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
TS EN 12904/Ocak 2010
*
2 saat
1 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS EN 12904/Ocak 2010
*
1 saat
500 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS EN 12904/Ocak 2010
*
1 saat
500 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS EN 12904/Ocak 2010
*
2 gün
500 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS EN 12904/Ocak 2010
*
2 gün
100 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS EN 12904/Ocak 2010
*
2 gün
1 kg
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS EN 12904
TS 6500/Şubat 1989
*
4 saat
100 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 6500
Kristal Cam-Kurşun Oksit
TS 6500/Şubat 1989
Tayini
*
3 gün
En az 3 Adet
Deney Parçası
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 6500
Sayfa 15 / 73
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
159
160
161
162
163
164
Deney Adı
Aktif olmayan tıbbî
cihazlar – Hidrofil
pamuklu gazlı bez ile
hidrofil pamuklu ve vizkoz
gazlı bez için performans
özellikleri ve deney
yöntemleri-Sülfat külü
Tekstil Mamullerinde Kül
Miktarı Tayini
Temizleme MaddeleriMutfak Donanımlarında
Yağ Sökücü Ve
Temizleyici Olarak
Kullanılan -Genel
Özellikler
Temizleme MaddeleriMutfak Donanımlarında
Yağ Sökücü Ve
Temizleyici Olarak
Kullanılan -Serbest Alkali
İçeriği
Temizleme MaddeleriMutfak Donanımlarında
Yağ Sökücü Ve
Temizleyici Olarak
Kullanılan -Suda
Çözünmeyen Madde
Temizleme MaddeleriMutfak Donanımlarında
Yağ Sökücü Ve
Temizleyici Olarak
Kullanılan -Viskozite
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
TS EN 14079/Aralık 2007
*
2 gün
250 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
TS 8003/Şubat 1990
*
2 gün
250 g
Genel Kimya &Enstrümantal
Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon
Kapsamında
TS 13396
*
15 dak
250 ml
TS 13396
*
1 saat 15
100 ml
dak
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TS 13396
*
6 saat
500 ml
-
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TS 13396
1 saat
Sayfa 16 / 73
500 ml
0
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Temizleme MaddeleriMutfak Donanımlarında
Yağ Sökücü Ve
165
Temizleyici Olarak
Kullanılan -Performans
Özelliği
TS 13396
*
7 Saat 10
500 ml
dak
166 Sabun -Genel Özellikler
TS 54
*
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
167 Sabun -Kararlılık Deneyi
TS 54
*
25 saat
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
168 Sabun -Yağ Asitleri
TS 54
*
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TS 54
*
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
1 saat 15
50 g
dak
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
8 saat
100 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
8 saat
100 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
169
Sabun -105ºC De Uçucu
Maddelerin Tayini
Sabun -Serbest Alkali
TS 54
Tayini
Sabun -Sabunlaşmamış Ve
171 Sabunlaşamayan Maddeler TS 54
170
172
Sabun -Sabunlaşmamış
Yağlı Maddeler
TS 54
-
Sabun -Serbest Yağ
TS 54
Asitleri
Sabun -Etanolde
174 Çözünmeyen Maddelerin TS 54
Tayini
Sabun -Suda Çözünmeyen
175
TS 54
Madde Tayini
*
1,5 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
18 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
18 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
176 Sabun -Asit Sayısı Tayini TS 54
*
9 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
173
Sayfa 17 / 73
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
177 Sabun -Klorür Tayini
TS54
*
1,5 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
178
Sabun -Aktif Oksijen
Tayini
TS54
*
1,5 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
179
Sabun -Toplam Alkali
Tayini
TS 54
*
2 saat
250 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
180
Sabun -Yağ Asitleri Titr
Derecesinin Tayini
TS 54
*
30 dak
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Sentetik Deterjanlar TS 518
Görünüş
Sentetik Deterjanlar Biyolojik Parçalanabilirlik
182 Tayini Ön Eleme
TS 518
Deneyi(Anyonik Aktif
Madde İçerenlerde)
Sentetik Deterjanlar 183
TS 518
Toplam Aktif Madde
181
184
Sentetik Deterjanlar -Ph
Tayini
TS 518
Sentetik Deterjanlar TS 518
Kararlılık
Hidroklorik Asit-Sanayide
Ve Temizleme İşlerinde
TS 883
186
Kullanılan -Genel
Özellikler
Hidroklorik Asit-Sanayide
187 Ve Temizleme İşlerinde
TS 883
Kullanılan -Yoğunluk
185
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
24 gün
En az 1 litre
*
8 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
2 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
Orijinal
ambalajında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
*
15 dak
250 ml
15 dak
250 ml
*
Sayfa 18 / 73
0
-
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Hidroklorik Asit-Sanayide
188 Ve Temizleme İşlerinde
Kullanılan -Toplam Asit TS 883
TS 13372
Halı Şampuanı -Genel
189
Özellikler
Halı Şampuanı-Anyonik TS 13372
190
Aktif Madde Tayini
TS 13372
191 Halı Şampuanı -Ph
192
193
194
195
196
197
198
199
Halı Şampuanı -Biyolojik TS 13372
Parçalanabilirlik
Temizlik Maddeleri Yüzey TS 12039
İçin Sıvı- Genel Özellikler
Temizlik Maddeleri Yüzey TS 12039
İçin Sıvı -Toplam Aktif
Madde
Temizlik Maddeleri Yüzey
İçin Sıvı -Biyolojik
Parçalanabilirlik Tayini Ön TS 12039
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Temizlik Maddeleri Yüzey TS 12039
İçin Sıvı -Kararlılık
Temizlik Maddeleri Yüzey TS 12039
İçin Sıvı -Ph
Temizlik Maddeleri El
TS 11885
Yıkamada Kullanılan Genel Özellikler
Temizlik Maddeleri El
Yıkamada Kullanılan TS 11885
Viskozite
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
*
*
*
*
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
*
Doküman No
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
2 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 saat
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1 saat
500 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
24 gün
En az 1 litre
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
*
*
24 gün
En az 1 litre
-
6 ay
Orijinal
ambalajında
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1 saat
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
Sayfa 19 / 73
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Temizlik Maddeleri El
200 Yıkamada Kullanılan Kararlılık
Temizlik Maddeleri El
201
Yıkamada Kullanılan -Ph
Temizlik Maddeleri El
202 Yıkamada Kullanılan Köpürme
Temizlik Maddeleri El
Yıkamada Kullanılan 203
Köpük Oluşturma Özelliği
Tayini
Temizlik Maddeleri El
204 Yıkamada Kullanılan Koroziflik
Temizlik Maddeleri El
Yıkamada Kullanılan Biyolojik Parçalanabilirlik
205
Tayini Ön Eleme
Deneyi(Anyonik Aktif
Madde İçerenlerde)
Temizlik Maddeleri El
206 Yıkamada Kullanılan Toplam Aktif Madde
Çamaşır Yumuşatıcıları 207
Genel Özellikler
Standard No
TS 11885
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
*
TS 11885
*
TS 11885
*
TS 11885
TS 11885
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
6 ay
Orijinal
ambalajında
30 dak
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
15 dak
50 g
48 saat
250 ml
*
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Akredite
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TS 11885
*
TS 11885
*
TS 13274
*
208
Çamaşır Yumuşatıcıları Katyonik Aktif Madde
TS 13274
*
209
Çamaşır Yumuşatıcıları Ph
TS 13274
*
210
Çamaşır Yumuşatıcıları Sudaki Çözünürlük
TS 13274
*
Sayfa 20 / 73
0
No
-
24 gün
En az 1 litre
8 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
211
212
213
214
215
216
Deney Adı
Sodyum Hipoklorit
Çözeltisi-Sanayide Ve
Çamaşır Suyu Olarak
Kullanılan -Genel
Özellikler
Sodyum Hipoklorit
Çözeltisi-Sanayide Ve
Çamaşır Suyu Olarak
Kullanılan -Tortu
Sodyum Hipoklorit
Çözeltisi-Sanayide Ve
Çamaşır Suyu Olarak
Kullanılan -Aktif Klor
Sodyum Hipoklorit
Çözeltisi-Sanayide Ve
Çamaşır Suyu Olarak
Kullanılan -Kararlılık
Sodyum Hipoklorit
Çözeltisi-Sanayide Ve
Çamaşır Suyu Olarak
Kullanılan -Naoh Tayini
Cam Temizleme MaddesiSıvı -Genel Özellikler
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
8 saat
700 g
*
1 saat
50 g
*
1 saat
50 g
*
*
TS 11636
217
Cam Temizleme MaddesiTS 11636
Sıvı -Kararlılık
*
218
Cam Temizleme MaddesiSıvı -Uygulama Özelliği TS 11636
*
219
Cam Temizleme MaddesiSıvı -Performans Deneyi TS 11636
*
220
Cam Temizleme MaddesiTS 11636
Sıvı -Ph
*
Sayfa 21 / 73
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
250 ml
*
TS 5682
15.08.2014
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
TS 5682
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
TS 5682
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
TS 5682
TS 5682
Doküman No
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
4 saat
60 ml
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
24 saat
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1,5 saat
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 gün
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
0
Akreditasyon
Kapsamında
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Deney Adı
Cam Temizleme MaddesiSıvı -Depolama Kararlılığı
Şampuanlar-Sentetik-Saç
Temizliğinde Kullanılan Genel Özellikler
Şampuanlar-Sentetik-Saç
Temizliğinde Kullanılan Toplam Aktif Madde
Şampuanlar-Sentetik-Saç
Temizliğinde Kullanılan Biyolojik Parçalanabilirlik
Tayini Ön Eleme
Deneyi(Anyonik Aktif
Madde İçerenlerde)
Şampuanlar-Sentetik-Saç
Temizliğinde Kullanılan Ph
Şampuanlar-Sentetik-Saç
Temizliğinde Kullanılan İnorganik Tuzlar
Mekanik Temizleme
Maddesi -Genel Özellikler
Mekanik Temizleme
Maddesi -Suda
Çözünmeyen Maddelerin
Tane Büyüklüğü
Mekanik Temizleme
Maddesi -Toplam Aktif
Madde
Mekanik Temizleme
Maddesi -Rutubet Ve
Uçucu Madde Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
*
TS 11636
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Sayfa 22 / 73
-
24 gün
En az 1 litre
30 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
4 saat
250 g/ml
8 saat
250 g ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TS 4495
0
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
TS 4495
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
50 ml
*
TS 4495
No
8 saat
*
*
15.08.2014
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TS 4495
Revizyon Tarihi
250 ml
*
TS 9676
15.08.2014
15 dak
TS 9676
TS 9676
Yayın Tarihi
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1 yıl
*
TS 9676
LAB-D-6-LS-004
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Orijinal
Ambalajında
Deney
Süresi
*
TS 9676
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Mekanik Temizleme
Maddesi -Suda
231
Çözünmeyen Madde
Tayini
Mekanik Temizleme
232
Maddesi -Ph Tayini
233
234
235
236
237
238
239
240
Mekanik Temizleme
Maddesi -Aktif Klor
Mekanik Temizleme
Maddesi -Biyolojik
Parçalanabilirlik Tayini Ön
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Genel Özellikler
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Biyolojik
Parçalanabilirlik Tayini Ön
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Toplam Aktif Madde
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Suda Çözünmeyen
Madde Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Fosfat Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Sodyum Disilikat
Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS 4495
*
*
TS 4495
*
TS 5155
Sayfa 23 / 73
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1,5 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
24 gün
En az 500 g
15 dak
250 g
0
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
24 gün
En az 500 g
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 gün
100 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TS 5155
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
50 ml
*
TS 5155
No
2 saat
*
*
15.08.2014
50 g
TS 5155
TS 5155
15.08.2014
8 saat
*
*
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
TS 4495
TS 5155
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
TS 4495
Doküman No
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Sodyum
241
Karboksimetil Selüloz
Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
242 Tipi -Optik Beyazlatıcı
Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
243
Tipi -Ph Tayini
244
245
246
247
248
249
250
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Klorür Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -Köpük Yüksekliği
Tayini
Çamaşır Deterjanı Sanayi
Tipi -İncelik Tayini
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Genel Özellikler
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Ph Tayini
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Kararlılık
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Bulutlanma
Noktası İndisi Tayini
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
3 gün
50 g
1 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TS 5155
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
TS 5155
Doküman No
TS 5155
*
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TS 5155
*
1 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TS 5155
*
1 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TS 5155
*
6 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
TS 13410
TS 13410
TS 13410
15 dak
*
*
2 saat
6 saat
250 ml
50 g
500 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TS 13410
*
Sayfa 24 / 73
3 saat
50 ml
0
Akreditasyon
Kapsamında
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
251
252
253
254
255
Deney Adı
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Köpük Hacmi
Tayini
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Uçucu Olmayan
Madde
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Korozyon Etkisi
Durulama Katkı
Maddeleri-Bulaşık
Makinalarında KullanılanParlatıcı -Kül Tayini
Çözücü-Kireç Pas İçin Genel Özellikler
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
1 saat
50 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TS 13410
*
TS 13410
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
TS 13410
TS 13410
Doküman No
*
*
*
TS 13414
*
4 saat
6 saat
50 g
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
6 saat
50 g
15 dak
250 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
256
Çözücü-Kireç Pas İçin Magnezyum Oksit Tayini
TS 13414
257
Çözücü-Kireç Pas İçin Metanil Sarısı Tayini
TS 13414
258
Çözücü-Kireç Pas İçin -Ph
TS 13414
Tayini
*
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
259
Çözücü-Kireç Pas İçin Toplam Asitlik
TS 13414
*
1 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
260
Çözücü-Kireç Pas İçin Renk Değişimi
TS 13414
*
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
Sayfa 25 / 73
0
Akreditasyon
Kapsamında
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
261
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Genel Özellikler TS 13411
*
262
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Asitlik
*
263
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Hidroklorik Asit TS 13411
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Fosforik Asit
Tuvalet Temizleme
265 Maddesi -Toplam Aktif
Madde
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Biyolojik
266 Parçalanabilirlik Tayini Ön
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Tuvalet Temizleme
267
Maddesi -Rutubet Tayini
264
268
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Demir Tayini
Tuvalet Temizleme
269 Maddesi -Suda
Çözünmeyen Madde
Tuvalet Temizleme
Maddesi -Parçacık
270
Büyüklüğü
271
TS 13411
*
*
TS 13411
Deney
Süresi
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
250 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1 saat
50 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 saat
50 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
1 saat
50 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TS 13411
24 gün
En az
g/ml
TS 13411
500
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
TS 13411
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
250
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
*
TS 13411
3 saat
*
TS 13411
Çamaşır Ve Oda Parfümü TSEK 20
Genel Özellikler
*
Sayfa 26 / 73
1 saat
500 g
15 dak
250 ml
0
Akreditasyon
Kapsamında
15 dak
*
TS 13411
Doküman No
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
272
273
274
275
276
277
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Çamaşır Ve Oda Parfümü TSEK 20
Ph
*
Çamaşır Ve Oda Parfümü Uçucu Yağ Tayini
Yardımcı Yıkama
Maddeleri-Yağ Ve Kir
Sökücü-Sanayi Tipi
Çamaşır Makinalarında
Kullanılan -Genel
Özellikler
Yardımcı Yıkama
Maddeleri-Yağ Ve Kir
Sökücü-Sanayi Tipi
Çamaşır Makinalarında
Kullanılan -Ph Tayini
Yardımcı Yıkama
Maddeleri-Yağ Ve Kir
Sökücü-Sanayi Tipi
Çamaşır Makinalarında
Kullanılan -Toplam
Alkalilik
Yardımcı Yıkama
Maddeleri-Yağ Ve Kir
Sökücü-Sanayi Tipi
Çamaşır Makinalarında
Kullanılan -Toplam Aktif
Madde
*
TSEK 20
Deney
Süresi
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
1 saat
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
TSEK 21
15 dak
250 g/ml
*
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TSEK 21
2 saat
50 g
*
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
TSEK 21
1 saat
50 g
*
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
TSEK 21
8 saat
Sayfa 27 / 73
Doküman No
50 g
0
Akreditasyon
Kapsamında
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
278
279
280
281
282
283
284
285
Deney Adı
Yardımcı Yıkama
Maddeleri-Yağ Ve Kir
Sökücü-Sanayi Tipi
Çamaşır Makinalarında
Kullanılan -Biyolojik
Parçalanabilirlik Tayini Ön
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan Genel Özellikler
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan -Ph
Tayini
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan Toplam Alkalilik
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan Kalsiyum Bağlama
Özelliği
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan Biyolojik Parçalanabilirlik
Tayini Ön Eleme
Deneyi(Anyonik Aktif
Madde İçerenlerde)
Bulaşık DeterjanıSanayide Kullanılan -Aktif
Klor
Kireç Önleyici Ve
Beyazlatıcı Toz -Genel
Özellikler
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TSEK 21
24 gün
En az
g/ml
500
15 dak
250 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
50 g/500 ml
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
1 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
*
TSEK 22
*
TSEK 22
*
TSEK 22
*
TSEK 22
1 saat
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
-
50 g
*
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
TSEK 22
24 gün
En az
g/ml
1,5 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 g/ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TSEK 22
*
TSEK 91
Sayfa 28 / 73
500
0
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Kireç Önleyici Ve
286 Beyazlatıcı Toz -Sodyum
Tripolifosfat Tayini
Kireç Önleyici Ve
287 Beyazlatıcı Toz -Sodyum
Perkarbonat Tayini
Kireç Önleyici Ve
Beyazlatıcı Toz -Sodyum
288
Karboksimetil Selüloz
Tayini
Kireç Önleyici Ve
289 Beyazlatıcı Toz -Sodyum
Klorür
Kireç Önleyici Ve
290
Beyazlatıcı Toz -Ph Tayini
Kireç Önleyici Ve
Beyazlatıcı Toz -Suda
291
Çözünmeyen Madde
Tayini
Temizlik Maddesi-Cilalı
292 Yüzeyler İçin -Genel
Özellikler
Temizlik Maddesi-Cilalı
293
Yüzeyler İçin -Ph
Temizlik Maddesi-Cilalı
294 Yüzeyler İçin -Toplam
Aktif Madde
Temizlik Maddesi-Cilalı
295
Yüzeyler İçin -Yoğunluk
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
*
TSEK 91
*
TSEK 23
500 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TSEK 23
Sayfa 29 / 73
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
3 gün
50 g
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
2 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
30 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
8 saat
50 g
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
15 dak
250 ml
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TSEK 23
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
2 saat
*
TSEK 23
No
Genel Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvarı
*
TSEK 91
15.08.2014
50 g
*
TSEK 91
15.08.2014
8 saat
*
TSEK 91
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
TSEK 91
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
TSEK 91
Doküman No
0
Akreditasyon
Kapsamında
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
296
297
298
299
300
301
Deney Adı
Temizlik Maddesi-Cilalı
Yüzeyler İçin -Biyolojik
Parçalanabilirlik Tayini Ön
Eleme Deneyi(Anyonik
Aktif Madde İçerenlerde)
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Uzunluk ve
Genişlik
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Kalınlık
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Gönyeden Sapma
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Yüzey Düzgünlüğü
Tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Basınç Dayanımı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
24 gün
TS EN 13163/Nisan 2002 *TS EN 822/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 823/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 824/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 826/Mart 1998
-
-
500
Sayfa 30 / 73
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Genel Kimya & Enstrümental
Analiz Laboratuvarı
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
1 adet tam
boy numune
1 adet tam
boy numune
*
1 Gün
1 adet tam
boy numune
5 Gün
5 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
15.08.2014
1 adet tam
boy numune
*
4 Saat
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 825/Mart 1998
En az
g/ml
*
4 Saat
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
4 Saat
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
TSEK 23
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
302
303
304
305
306
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Görünür Yoğunluk
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Sabit Normal
Laboratuar şartlarında
(230C/%50Bağıl Nem
)Boyut Kararlılığının
Tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Belirli sıcaklık ve
nem şartları altında boyut
kararlılığının tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Belirli basınç yükü
sıcaklık şartları altında
deformasyon tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Basınç altında
Sünme Tayini
Standard No
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1602/Mart 1998
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1603/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1604/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1605/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1606/Mart 1998
-
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
3 adet uygun
boyutlarda
145 gün
kesilmiş
numune
Sayfa 31 / 73
15.08.2014
3 adet tam
boy numune
*
12 gün
15.08.2014
5 adet tam
boy numune
*
7 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
30 Gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
5 Saat
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
307
308
309
310
311
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Yüzeylere dik
çekme dayanımının tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Yüzeylere paralel
çekme mukavemetinin
tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Kısmi daldırma ile
kısa süreli su
absorpsiyonunun tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Su buharı
geçirgenlik özelliklerinin
tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Daldırma
metoduyla uzun süreli su
absorpsiyonunun tayini
Standard No
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1607/Mart 1998
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1608/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 1609/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 12086/Mart 1998
-
TS EN 13163/Mart 2010 *TS EN 12087/Mart 1998
-
Sayfa 32 / 73
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
3 adet uygun
21 boyutlarda
kesilmiş
numune
*
30 gün
15.08.2014
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
Min
gün
15.08.2014
5 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
3 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
5 gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
5 gün
Doküman No
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
312
313
314
315
316
Deney Adı
Standard No
Isı Yalıtım MamulleriTS EN 13163/Mart 2010 Binalar İçin-fabrikasyon *TS EN 12088/Mart 1998
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Uzun süreli
difüzyona bağlı su
absorpsiyonunun tayini
Isı Yalıtım MamulleriTS EN 13163/Mart 2010 Binalar İçin-fabrikasyon *TS EN 12089/Mart 1998
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Bükülme
özelliklerinin tayini
Isı Yalıtım MamulleriTS EN 13163/Mart 2010 Binalar İçin-fabrikasyon *TS EN 12091/Mart 1998
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük-Donma-çözülme
mukavetinin tayini
Isı Yalıtım MamulleriTS EN 13163/Mart 2010 Binalar İçin-fabrikasyon *TS EN 12667/Şubat 2003
Olarak İmal edilenGenleştirilmiş Polistiren
Köpük - Isıl Direnç ve Isı
İletkenliği
Isı Yalıtım MamulleriTS EN 13164/Mart 2010Binalar İçin-fabrikasyon *TS EN 822/Mart 1998
Olarak –ekstrüzyonla İmal *TS EN 824/Mart 1998
edilen polistiren
*TS EN 825/Mart 1998
köpük(XPS)özelliklerUzunluk,genişlik,gönyeden
sapma ve yüzey
düzgünlüğü
Deney Aralığı
-
-
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
30 gün
2 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
5 gün
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
*
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
6 adet uygun
Min 150 boyutlarda
gün
kesilmiş
numune
-
*
3 Gün
-
3
adet
numune
50x50cm
*
1 Gün
Sayfa 33 / 73
1 adet tam
boy numune
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
317
318
319
320
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerKalınlık
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBelirtilen sıcaklık ve nem
şartlarında boyut kararlılığı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBasma gerilmesi veya
basma dayanımı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBelirli sıcaklıkta boyut
kararlılığı
Standard No
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 823/Mart 1998
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1604/Mart 1998
-
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 826/Mart 1998
-
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1604/Mart 1998
-
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
2 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
5 Gün (45 5 adet uygun
gün
boyutlarda
şartlandır kesilmiş
ma)
numune
*
7 Gün (45 2 adet uygun
boyutlarda
gün
şartlandır kesilmiş
ma)
numune
Sayfa 34 / 73
0
No
1 adet tam
boy numune
*
7 gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
4 Saat
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
321
322
323
324
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBelirli sıcaklık ve nem
şartları altında boyut
kararlılığı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBelirli basma yükü ve
sıcaklık şartları altında
deformasyon
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerYüzeylere Dik Çekme
Dayanımı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerBasma Sünmesi
Standard No
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1604/Mart 1998
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
7 Gün (45 2 adet uygun
boyutlarda
gün
şartlandır kesilmiş
ma)
numune
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1605/Mart 1998
-
*
12 Gün 3 adet uygun
(45 gün boyutlarda
şartlandır kesilmiş
ma)
numune
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1607/Mart 1998
-
*
5 Gün
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 1606/Mart 1998
-
*
Sayfa 35 / 73
5 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
Min 122
2 adet uygun
Gün (45
boyutlarda
gün
kesilmiş
şartlandır
numune
ma)
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
325
326
327
328
329
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerDaldırmayla uzun süreli su
emme
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerDifüzyonla uzun süreli su
absorpsiyonunun tayini
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özelliklerDonma-Çözülme
Dayanımı
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özellikler- Su
buharı geçirgenliği
Isı Yalıtım MamulleriBinalar İçin-fabrikasyon
Olarak –ekstrüzyonla İmal
edilen polistiren
köpük(XPS)özellikler- Isıl
Direnç ve Isı İletkenliği
Standard No
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 12087/Mart 1998
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 12088/Mart 1998
-
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 12091/Mart 1998
-
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 12086/Mart 1998
-
15.08.2014
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
2 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
2 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
5 adet uygun
Min 150 boyutlarda
gün
kesilmiş
numune
*
Min
gün
TS EN 13164/Mart 2010*TS EN 12667/Şubat 2003
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
30 Gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
30 Gün
Doküman No
-
3 adet uygun
21 boyutlarda
kesilmiş
numune
*
3 Gün
Sayfa 36 / 73
3
adet
numune
50x50cm
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
330
331
332
333
334
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Isıl Direnç ve
Isı İletkenlik
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Uzunluk ve
Genişlik
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Kalınlık
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Gönyeye
uygunluk(gönyeden
sapma)
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzelliklerDüzlemsellik(yüzey
düzgünlüğü)
Standard No
TS EN 13162-Mart 2010
*TS EN 12667/Şubat 2003
Deney Aralığı
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 822/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 823/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 824/Mart 1998
-
-
-
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 825/Mart 1998
-
1 adet tam
boy numune
4 Saat
Rulo:1, şilte
ve
levha:3
adet numune
*
*
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
1 adet tam
boy numune
*
Sayfa 37 / 73
15.08.2014
3
adet
numune
50x50cm
4 Saat
1 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
4 Saat
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
3 gün
Doküman No
1 adet tam
boy numune
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
335
336
337
338
339
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Boyut
Kararlılığı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Yüzeylere
Paralel Çekme
Mukavemeti
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler-Belirli sıcaklıkta
boyut kararlılığı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Belirli sıcaklık
ve nem şartları altında
boyut kararlılığı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Basma
gerilmesi veya basma
dayanımı
Standard No
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1604/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1608/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1604/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1604/Mart 1998
Deney Aralığı
-
-
-
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 826/Mart 1998
-
7 gün
5 gün
Rulo:3, şilte
5,ve levha 1
adet
uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
7 gün
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
*
Sayfa 38 / 73
15.08.2014
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
5 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
7 gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
*
Doküman No
5 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
340
341
342
343
344
Deney Adı
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Yüzeylere dik
çekme
dayanımı(mukavemeti)
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Kısa süreli su
absorpsiyonu
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Uzun süreli su
absorpsiyonu
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzellikler- Su buharı
geçirgenliği
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
yün(MW) MamullerÖzelliklerSıkıştırılabilirlik
(Kalınlık(dL)Kalınlık(dB)Sıkıştırlabilirlik(c)
Standard No
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1607/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 1609/Mart 1998
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 12087/Mart 1998
Deney Aralığı
-
-
-
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 12086/Mart 1998
-
TS EN 13162-Mart 2010
* TS EN 12431/Mart 1998
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
5 gün
5 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
3 gün
4 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
30 gün
4 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
*
*
*
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
-
3 adet uygun
Min 21 boyutlarda
gün
kesilmiş
numune
*
5 gün
Sayfa 39 / 73
3 adet uygun
boyutlarda
kesilmiş
numune
0
No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
*
TS EN ISO 3251/ Nisan 2009 Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 5809 /Nisan 1998
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Su ile Seyreltmeye
Dayanıklılık
TS 4323/Nisan 1985
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Depolama Kararlılığı
TS 4324-T1/06.02.2007
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Dona Dayanıklılık
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Sıcağa Dayanıklılık
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Fırça ve Rulo ile uygulama TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Kaplama Gücü
TS 4321/Nisan 1985
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Kuru Film Tabakasının
Görünüşü
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
Suya Dayanıklılık
TS EN ISO 2812-2 / Temmuz Su bazlı iç ve dış
2007
cephe boyalar
*
Alkaliye Dayanıklılık
TS 5808/Nisan 1988
*
346 Katı Madde Miktarı
347 Viskozite
349
350
351
352 pH Değeri
353
354
355
356
357
TS 5808/Nisan 1988
Deney Aralığı
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
345 Görünüş
348
Standard No
Ücret
(TL)
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
Sayfa 40 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
30 dak.
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
30 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
4 gün
500 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
7 gün
500 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
358
Deney Adı
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 4318 EN ISO 2813
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 5808/Nisan 1988
Su bazlı iç ve dış
cephe boyalar
*
TS 39/Kasım 1996
Solvent bazlı boyalar
*
TS 5809/Nisan 1988
Solvent bazlı boyalar
*
Çözücülerle Seyreltmeye
Dayanıklılık
TS 4323/Nisan 1985
Solvent bazlı boyalar
*
Depolama Kararlılığı
TS 4324-T1/06.02.2007
Solvent bazlı boyalar
*
TS 2620 EN ISO 1524
Solvent bazlı boyalar
*
TS 4318 EN ISO 2813
Solvent bazlı boyalar
*
Solvent bazlı boyalar
*
TS 6312 EN ISO 9029
Solvent bazlı boyalar
*
TS 39/Kasım 1996
Solvent bazlı boyalar
*
360 Parlaklık
Örtme Gücü
362 Görünüş
363 Viskozite
364
365
Deney Aralığı
TS 5808/Nisan 1988
Ovalamaya Dayanıklılık
Düşük Sıcaklıkta Film
359 Oluşturma Özelliği
361
Standard No
Ücret
(TL)
366 İncelik Derecesi
367
Parlaklık (60º Ölçme
Açısında)
368
Kuruma Süresi (saat) ,max TS 4317/Nisan
1985:T1/03.04.1998
369 Su Miktarı
370 Uygulanabilirlik
Sayfa 41 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
7 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
5 saat
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
30 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
8 saat
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
371
Deney Adı
Film Tabakasının
Görünüşü
372 Esneklik
373 Örtme Gücü
374 Yapışma Derecesi
375 Suya dayanıklılık
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 39/Kasım 1996
Solvent bazlı boyalar
*
TS 4328 EN ISO 1519
Solvent bazlı boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Solvent bazlı boyalar
*
TS EN ISO 2409
Solvent bazlı boyalar
*
TS 4317 –T1/ 03.04.1998
Solvent bazlı boyalar
*
Standard No
376
Alkali ve Asitlere
Dayanıklılık
TS EN ISO 2812-1 / Temmuz Solvent bazlı boyalar
2007-Method 3
*
377
Sıvı Sabun ve Deterjan
Çöz. Day.
TS 4314 EN ISO 2812-1
Solvent bazlı boyalar
*
378
Mineral Yağlara
Dayanıklılık
TS 4314 EN ISO 2812-1
Solvent bazlı boyalar
*
379
Uçucu Olmayan Madde
Tayini
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Solvent bazlı boyalar
*
TS 4321/Nisan 1985
Solvent bazlı boyalar
*
380 Kaplama Gücü
Kromatik koordinatları ve TS 1871/Ocak 2003
parlaklık faktörü
TS 1871/Ocak 2003
383 Örtme Gücü
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Yol çizgi boyaları
*
Yol çizgi boyaları
*
Sayfa 42 / 73
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
*
381
382
Deney
Süresi
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Yol çizgi boyaları
*
TS 1871/Ocak 2003
Yol çizgi boyaları
*
TS 1871/Ocak 2003
Yol çizgi boyaları
*
TS 11651/Nisan 1995
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
Katı Madde Miktarı
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
Kaymaklanma
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 4317–T1/ 03.04.1998
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 11651/Nisan 1995
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 789/Aralık 1992
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
Bir Üst Kat Boyaya
Uygunluk
TS 11651/Nisan 1995
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
Pigment Kusması
TS 11651/Nisan 1995
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
385 Kusma Direnci
386 Alkali Direnci
387 Görünüş
389
390 Uygulanabilirlik
391 Kuruma Süresi
392
Film Tabakasının
Görünüşü
393 Örtme Gücü
394 Zımparalanma Kolaylığı
395
396
Deney Aralığı
TS 1871/Ocak 2003
384 Depolama Kararlılığı
388
Standard No
Ücret
(TL)
Sayfa 43 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
28 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
7 gün
200 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
7 gün
200 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
397
Deney Adı
Darbeye Dayanıklılık
398 Film Tabasının Esnekliği
399 Tuzlu Suya Dayanıklılık
400
Depolama Kararlılığı
401 Görünüş
402 Karışabilme Özelliği
403 Uygulanabilirlik
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 10284/Kasım 2000
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 8751/Şubat 1991
Yağ reçine esaslı
astarlar ve macunlar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
Kuruma Süresi iz kalmama TS 4317/Nisan 1985
zamanı
TS 11590/Mart 1995
405 Karışım ömrü
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
Film Tabakasının
406 Görünüşü
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
404
407 Sarkma Özelliği
408 Kontrast Oranı
Bir Üst Kat Boyaya
409 Uygunluk
TS 11650/Nisan 1995
Sayfa 44 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
7 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
15 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
410
Deney Adı
Parlaklık , 60° ölçme
açısında, en az
411 Darbeye Dayanıklılık
412
Tuzlu Suya Dayanıklılık
413 Benzine Dayanıklılık
414
Uçucu Olmayan Madde
Tayini
415 Alkaliye Dayanıklılık
Tuzlu Su Sisine
416 Dayanıklılık
417 İncelik Derecesi, µm
418 Yapışma Özelliği
419 Epoksi Reçine Teşhisi
Standard No
Deney Aralığı
TS 4318 EN ISO 2813
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS EN 2620 EN ISO 1524
Epoksi reçine esaslı sentetik *
boyalar
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11590/Mart 1995
Epoksi reçine esaslı
sentetik boyalar
*
421 Görünüş
Kuru Dokunma Zamanı
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 4317/Nisan 1985
Selülozik boyalar
*
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
7 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
8 gün
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
“www.tse.org.tr” adresinden
15 dak. 50 gr.
ulaşılabilinir.
Sayfa 45 / 73
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
*
420
422
Ücret
(TL)
Doküman No
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
Boya Labora
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
TS 2620 EN ISO 1524
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 4318 EN ISO 2813
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
Sıcaklık Etkisine
Dayanıklılık
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
Suya Dayanıklılık
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
Benzine Dayanıklılık
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
Uçucu Olmayan Madde
Tayini
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Selülozik boyalar
*
Nitroselüloz Tayini
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
423 Ezilme Derecesi
424 Uygulanabilirlik
425
Film Tabakasının
Görünüşü
426 Örtme Gücü
427 Parlaklık
428
Baskıya Dayanıklılık
429 Pigment Kusması
430
431
432
433
434
Ücret
(TL)
435 Benzen Tayini
Sayfa 46 / 73
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
8 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 789/Aralık 1992
Selülozik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 10284/Kasım 2000
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 4317/Nisan 1985
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 789/Aralık 1992
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
Sararma, beyaz renkli boya TS 11650/Nisan 1995
için, en çok
TS 11650/Nisan 1995
445 Pigment Kusması
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 4318 EN ISO 2813
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 4328 EN ISO 1519
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 4318/Nisan 1988
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
436
Klorlu Hidrokarbonların
Tayini
437 Görünüş
438 Kaymaklanma
439 Uygulanabilirlik
440
Kuruma Süresi iz kalmama
zamanı
441
Film Tabakasının
Görünüşü
442 Örtme Gücü
443 Işık Haslığı
444
446
Parlaklık , 60° ölçme
açısında, en az
447 Film Tabasının Esnekliği
448 Suya Dayanıklılık
Sayfa 47 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
2 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
138 saat 100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
449 Benzine Dayanıklılık
Uçucu Olmayan Madde
Tayini
Ftalik anhidrit, çözücüde
451 çözünen maddede,
%(m/m) min
Parlama Noktası, °C
452
450
453 Görünüş
454 Renk, Gardner renk skalası
455 Uygulanabilirlik
Ücret
(TL)
Standard No
Deney Aralığı
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11650/Nisan 1995
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 1754 EN ISO1523
Ftalik reçine esaslı
sentetik boyalar
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS EN ISO 4630-1 :2006
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
456
Kuruma Süresi , sert
kuruma süresi (saat)
TS 4317/Nisan 1985
Selülozik esaslı
vernikler
*
57
Film Tabakasının
Görünüşü
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
458 Baskıya Dayanıklılık
459 Isıya Dayanıklılık
460 Suya Dayanıklılık
461 Kaynar Suya Dayanıklılık
Sayfa 48 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
78 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
8 saat
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
15 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
8 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
27 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
8 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
6 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
462 Benzine Dayanıklılık
463 Uçucu Madde ,%
464
Nitroselüloz(Çözücüde
çözünen maddede)
465 Görünüş
466
Kinematik Viskozite
(200C ‘de mm2/s)
467 Renk (İyot numarası)
468
Bezir Yağında
Çözünürlük
469 Kuruma Süresi
470
Film Tabakasının
Görünüşü
471 Baskıya Dayanıklılık
472 Esneklik
473 Suya Dayanıklılık
474 Kaynar Suya Dayanıklılık
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 11604/Nisan 1995
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 789/Aralık 1992
Selülozik esaslı
vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 1451 EN ISO 3104
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 4317/Nisan 1985
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 8693/Ocak 1991
Yağ Esaslı Vernikler
*
Sayfa 49 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
4 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
48 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
5 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
66 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
48 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
475 Uçucu Madde (% m/m)
476 Görünüş
477 Film Oluşturma Özelliği
478
Tahtada Leke Bırakma
Özelliği
479 Donma Çözülme Dayanımı
480 pH Tayini
481 Viskozite Tayini
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS EN ISO 3251/Nisan 2009
Yağ Esaslı Vernikler
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
Standard No
482
Buharlaşma Kalıntısı
Miktarı Tayini %, (m/m)
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
483
Kül Miktarı Tayini %,
(m/m)
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 3891/Şubat 1983
Polivinil asetat esaslı
yapıştırıcılar
*
TS 5808/Nisan 2006
T1:13.03.2007
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
Bağdaşıklık (Homojenlik) TS 5808/Nisan 2006
T1:13.03.2007
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
TS 4324/Nisan 1985
T1:06.02.2007
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
484 Yapışma Dayanımı
485
486
487
Görünüş
Depolama Kararlılığı
Sayfa 50 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
1 saat
50 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
1 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
15 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
15 dak.
500 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
4 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
15 dak.
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 gün
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
488
489
Deney Adı
Yaş Ovma Direnci (μm)
Örtme Gücü (%)
490 Tane Büyüklüğü (μm)
491
492
Parlaklık (gloss)
Küf Gelişimine Direnç
Tayini
Standard No
TS EN ISO 11998/Ekim 2006 Su bazlı iç cephe
boyalar
*
TS ISO 6504-3/Nisan 2003
T1:25.04.2006
T2:03.07.2007
TS 2585 /Şubat 1985 ve
TS 2620 EN ISO 1524
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
TS 4318 EN ISO 2813/
Mart 2002
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
TS 13200/ Nisan 2006
Su bazlı iç cephe
boyalar
*
TS 7847/Nisan 2006
493 Görünüş
494 Bağdaşıklık
495 Depolama Kararlılığı
496
Parlaklık
497 Kuru Film Kalınlığı (µm)
498 Tane Büyüklüğü(µm)
499
Su Buharı Aktarım Hızı
(g/m2.d)
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
TS 7847/Nisan 2006
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
TS 4324/Nisan 1985
Su bazlı dış cephe
T1:06.02.2007
boyalar ve kaplama
malzemeleri
TS 4318 EN ISO 2813/
Su bazlı dış cephe
Mart 2002
boyalar ve kaplama
malzemeleri
TS EN 1062-1 /Nisan 2006
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
TS 2585 /Şubat 1985 ve
Su bazlı dış cephe
TS 2620 EN ISO 1524
boyalar ve kaplama
TS EN ISO 787-7/ Mart 2010 malzemeleri
TS EN ISO 7783-2 /Kasım
Su bazlı dış cephe
2002
boyalar ve kaplama
malzemeleri
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
28 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
4 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
16 saat
3.5 ay
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
15 dak.
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
30 gün
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
16 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
24 saat
100 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
Akredite
4 saat
500 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
60 gün
*
*
*
*
*
*
*
Sayfa 51 / 73
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
500
Su Aktarım Hızı
m2.h0.5)
(kg/
501
Çatlak Örtme Özelliği
(µm)
502
Karbon dioksit
Geçirgenliği (g/ m2.d )
TS EN 1062-3 /Mart 1999
EN 1062-7
TS EN 1062-6 / Kasım 2002
TS 13200/ Nisan 2006
503 Küf Gelişimine Direnç
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
Su bazlı dış cephe
boyalar ve kaplama
malzemeleri
-
*
Polimer Bitümlü Örtü’de
Su Geçirmezliği Tayini
Polimer Bitümlü Örtü’de
506 Çekme Mukavemeti ve
Kopma Uzaması
Polimer Bitümlü Örtü’de
507
Sıcaklık Dayanımı
TS 11758-1
TS EN 1928
En fazla 2 bar
*
TS 11758-1
TS 1908
Madde 2.3.3
TS 11758-1
Madde 2.3.4
-
*
505
110-120 ºC
*
508
Polimer Bitümlü Örtü’de
Boyut Kararlılığı
TS 11758-1
TS EN 1107-1
-
*
509
Polimer Bitümlü Örtü’de
Boyut ve Toleranslar
TS 11758-1
TS EN 1849-1
-
*
510
Polimer Bitümlü Örtü’de
Soğukta Bükülme Tayini
TS 11758-1
TS EN 1109
20 ºC -40 ºC arası
*
511
Polimer Bitümlü Örtü’de TS 11758-1
Ambalajlama ve İşaretleme Madde 3.1ve 3.2
-
*
Sayfa 52 / 73
15.08.2014
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
0
Akreditasyon
Kapsamında
500 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
21 gün
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
-
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
31 gün(*) 500 gr.
1000 gr.
Boya ve Hazır sıva
Laboratuvarı
-
3.5 ay
30 dak.
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
4 gün
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
2 gün
4 saat
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
2 gün
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
1 gün
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
1 gün
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
30 dak.
En az
1 rulo
Petrokimya Laboratuarı
-
*
*
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
*
TS 11758-1
Madde 1.2.1
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
Polimer Bitümlü Örtü’de
Görünüş
504
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Fuel-oil’de
512 Görünüş
TS 2177
Madde 4.2.1
-
Fuel-oil’de
513 Kinematik Viskozite
TS 2177
TS 1451 EN ISO 3104
-
Fuel-oil’de
514 Kapalı kap parlama noktası
tayini
Fuel-oil’de
515 Su muhtevası tayini
TS 2177
TS EN ISO 2719
En az 40 ºC
TS 2177
TS 124 EN 1428
-
Fuel-oil’de
516 Toplam Tortu Tayini
TS 2177
TS ISO 10307-2
-
Fuel-oil’de
517 Kükürt muhtevası tayini
TS 2177
TS EN ISO 8754
En fazla %0,20(m/m)
Fuel-oil’de
518 Kül muhtevası tayini
TS 2177
TS EN ISO 6245
0,001 %(m/m) ile
0,180 %(m/m) arası
*
TS 2177
TS EN ISO 12185
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
TS 2177
TS 1233 ISO 3016
-
*
-
*
519
Fuel-oil’de
Yoğunluk tayini
520
Fuel-oil’de
Akma noktası tayini
521
TS 2177
Fuel-oil’de
Madde 7.1 ve 7.2
Ambalajlama ve İşaretleme
Motorin’de
TS EN 590
522 Kapalı kap parlama noktası TS EN ISO 2719
tayini
En az 40 ºC
En az
1 litre
2 saat
En az
100 ml.
1 saat
En az
200 ml
1 gün
En az
200 ml
2 gün
En az
500 ml
1 saat
En az
100 ml
1 gün
En az
50 ml
30 dak.
En az
100 ml
5 saat
En az
250 ml
30 dak
-
1 saat
En az
200 ml
*
*
*
*
*
Sayfa 53 / 73
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
30 dak.
*
LAB-D-6-LS-004
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
*
Doküman No
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Petrokimya Laboratuarı
0
No
Akreditasyon
Kapsamında
-
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Motorin’de
Karbon Kalıntısı Tayini
Motorin’de
524 Kül muhtevası tayini
TS EN 590
TS 6148 EN ISO 10370
En fazla %30 (m/m)
*
TS EN 590
TS EN ISO 6245
0,001 %(m/m) ile
0,180 %(m/m) arası
*
Motorin’de
525 Su muhtevası tayini
TS 3082 EN 590
TS 6147 EN ISO 12937
Kütlece 0,003 ile
0,100 arası
*
TS EN 590
TS 2741 EN ISO 2160
*
523
Motorin’de
527 Toplam kirlilik tayini
TS EN 590
TS EN 12662
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
6 mg/kg ile
30 mg/kg arası
Motorin’de
528 Kükürt muhtevası tayini
TS EN 590
TS EN ISO 20846
3 mg/kg ile
500 mg/kg arası
*
Motorin’de
529 SFTN tayini
TS EN 590
TS EN 116/AC
-
*
TS EN 590
TS EN ISO 12185
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
TS EN 590
TS 1451 EN ISO 3104
-
*
Motorin’de
526 Bakır şerit korozyonu
530
Motorin’de
Yoğunluk tayini
Motorin’de
531 Kinematik Viskozite
TS EN 590
Motorin’de
Setan indisi hesaplanması TS EN ISO 4264
TS EN 590
Motorin’de
533
TS 1232 EN ISO 3405
Destilasyon
532
Deney
Süresi
6 saat
*
IBP 0ºC’nin üzerinde
FBP yaklaşık 400 ºC
*
Sayfa 54 / 73
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
50 ml
6 saat
En az
100 ml
30 dak.
En az
20 ml
4 saat
En az
100 ml
8 saat
En az
1 litre
1 saat
En az
100 ml
3 saat
En az
200 ml
30 dak.
En az
100 ml
2 saat
En az
100 ml.
30 dak.
-
2 saat
En az
250 ml
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
*
32,5 ile 56,5 arası
Doküman No
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
--
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Motorin’de
534
Oksidasyon Kararlılığı
Motorin’de
535 HFFR Yağlama Özelliği
Tayini
Antifriz’de
536
Görünüş
Antifriz’de
Köpürme Miktarı
Antifriz’de
538 Radyatör Hortumlarına
Etki
Antifriz’de
539
Korozyon Önleme Özelliği
537
Standard No
TS EN 590
TS EN ISO 12205
TS EN 590
TS EN ISO 12156-1
Deney Aralığı
IBP 175ºC’nin
üzerinde
%90(v/v) 370ºC’nin
altında
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
*
-
*
TS 3582
Madde 5.3.10
-
*
TS 3582
Madde 5.3.11
-
*
TS 3582
Madde 5.3.12
-
*
TS 3582
TS EN ISO 12185
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
540
Antifriz’de
Bağıl Yoğunluk
541
Antifriz’de
Donma Noktası
TS 3582
Madde 5.3.3
-
*
542
Antifriz’de
Kaynama Noktası
TS 3582
Madde 5.3.4
-
*
543
Antifriz’de
Kül muhtevası tayini
TS 3582
Madde 5.3.5
-
*
544
Antifriz’de
PH tayini
TS 3582
Madde 5.3.6
-
*
545
Antifriz’de
Su muhtevası tayini
TS 3582
TS 6312 EN ISO 9029
% 1 (V/V)’ye kadar
olan
*
Sayfa 55 / 73
Akreditasyon
Kapsamında
Akredite
2 gün
En az
1 litre
2 saat
En az
100 ml
30 dak.
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
1 litre
Petrokimya Laboratuarı
-
1 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
1 litre
Petrokimya Laboratuarı
-
4 gün
15 gün
En az
500 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
30 dak.
5 saat
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
2 saat
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
1 gün
En az
50 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
1 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
1 gün
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
*
TS 3582
Madde 4.2.1
0
No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
546
Antifriz’de
Araç boyasına etki
547
Dişli yağı’nda
Görünüş
Dişli yağı’nda
548 Kinematik Viskozite
Tayini
Dişli yağı’nda
549 Viskozite İndeksi
Hesaplanması
Dişli yağı’nda
550
Yanma Noktası Tayini
551
Dişli yağı’nda
Akma noktası tayini
Dişli yağı’nda
552 Bakır şerit korozyonu
Dişli yağı’nda
553 Köpük yapma özelliği
Standard No
TS 3582
Madde 5.3.9
-
*
TS 11485
Madde 1.2.1
-
*
TS 11485
TS 1451 EN ISO 3104
-
TS 11485
TS 3096 ISO 2909
2-70 mm2/s viskozite
aralığında
*
TS 11485
TS EN ISO 2592
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
*
TS 11485
TS 1233 ISO 3016
-
*
TS 11485
TS 2741 EN ISO 2160
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
-
*
TS 11485
TS 1834 ISO 6247
Dişli yağı’nda
TS 11485
554 Ambalajlama İşaretleme ve Madde 3.1 ve 3.2
Değerlendirme
TS 11874
Harman yağı’nda
555
Madde 1.2.1
Görünüş
Harman yağı’nda
556 Kinematik Viskozite
Tayini
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 11874
TS 1451 EN ISO 3104
Deney
Süresi
1 saat
30dak.
-
*
En az
100 ml.
30 dak.
En az
100 ml.
15.08.2014
Revizyon Tarihi
2 saat
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
5 saat
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
4 saat
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
1,5 gün
En az
1 litre
Akredite
*
*
*
*
2 saat
Sayfa 56 / 73
Yayın Tarihi
Petrokimya Laboratuarı
30dak.
-
LAB-D-6-LS-004
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
50 ml
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
2 saat
30dak.
-
Doküman No
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az
100 ml.
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
557
Harman yağı’nda
Yanma Noktası Tayini
558
Harman yağı’nda
Bağıl Yoğunluk
559
Harman yağı’nda
Akma noktası tayini
Standard No
TS 11874
TS EN ISO 2592
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
*
TS 11874
TS 1013 EN ISO 3675
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
TS 11874
TS 1233 ISO 3016
-
*
-
*
-
*
TS 11874
Harman yağı’nda
TS 4614
PH tayini
Harman yağı’nda
TS 11874
561 Emülsiyon kararlılığı
TS 5353
tayini
Harman yağı’nda
TS 11874
562 Ambalajlama İşaretleme ve Madde 3.1 ve 3.2
Değerlendirme
TS 12153
Kalıp yağı’nda
Madde 4.2.2
563
Görünüş
560
Kalıp yağı’nda
564 Kinematik Viskozite
Tayini
Kalıp yağı’nda
565 Kapalı kap parlama noktası
tayini
Kalıp yağı’nda
566
Akma noktası tayini
Kalıp yağı’nda
567 Emülsiyon kararlılığı
tayini
Kalıp yağı’nda
568
Toplam asit sayısı tayini
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
-
Deney
Süresi
2 saat
En az 40 ºC
TS 12153
TS 1233 ISO 3016
-
*
TS 12153
Madde 5.3.5
-
*
TS 12153
TS 7909 ISO 7537
-
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
-
1 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
6 gün
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
2 saat
En az
100 ml.
1 saat
En az
200 ml
5 saat
En az
250 ml
1 saat
En az
50 ml
3 saat
En az
200 ml
*
Sayfa 57 / 73
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
200 ml
15.08.2014
Petrokimya Laboratuarı
*
*
Revizyon Tarihi
En az
250 ml
30dak.
TS 12153
TS EN ISO 2719
15.08.2014
5 saat
*
-
Yayın Tarihi
En az
500 ml
*
TS 12153
TS 1451 EN ISO 3104
LAB-D-6-LS-004
1 saat
30dak.
-
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
Deney Adı
Kalıp yağı’nda
Düşük sıcaklık kararlılığı
Standard No
TS 12153
Madde 5.3.9
TS 12153
Kalıp yağı’nda
Yüksek sıcaklık kararlılığı Madde 5.3.10
Kalıp yağı’nda
TS 12153
Ambalajlama İşaretleme ve Madde 6.1 ve 6.2
Değerlendirme
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
Madde 1.2.1
Görünüş
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS 1451 EN ISO 3104
40 C’de Kinematik
Viskozite Tayini
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS 1451 EN ISO 3104
100 C’de Kinematik
Viskozite Tayini
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS EN ISO 2592
Parlama Noktası Tayini
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS 1013 EN ISO 3675
Bağıl Yoğunluk Tayini
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS 1233 ISO 3016
Akma noktası tayini
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
TS 3096 ISO 2909
Viskozite İndeksi
Hesaplanması
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
-
*
-
*
-
*
Deney
Süresi
-
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
100 ml
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
2 saat
En az
100 ml.
Petrokimya Laboratuarı
2 saat
En az
100 ml.
2 saat
En az
200 ml
1 saat
En az
500 ml
5 saat
En az
250 ml
30 dak.
En az
100 ml.
Akredite
*
*
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
-
*
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
*
Sayfa 58 / 73
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
*
0
No
En az
100 ml
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
1 gün
*
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
2-70 mm2/s viskozite
aralığında
Yayın Tarihi
-
30dak.
-
LAB-D-6-LS-004
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
30dak.
-
Doküman No
Petrokimya Laboratuarı
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Tekstil makinası yağlama
579 yağı’nda
Bakır şerit korozyonu
Standard No
TS 12154
TS 2741 EN ISO 2160
Tekstil makinası yağlama TS 12154
580 yağı’nda
TS 1834 ISO 6247
Köpük yapma özelliği
Tekstil makinası yağlama TS 12154
yağı’nda
Madde 3.1 ve 3.2
581
Ambalajlama İşaretleme ve
Değerlendirme
TS 12330
Motor yağı’nda
Madde 1.2.1
582
Görünüş
Motor yağı’nda
583 Kinematik Viskozite
Tayini
Motor yağı’nda
584
Görünür Viskozite Tayini
Motor yağı’nda
585 Viskozite İndeksi
Hesaplanması
Motor yağı’nda
586
Akma noktası tayini
587
Motor yağı’nda
Parlama Noktası Tayini
Motor yağı’nda
Buharlaşma Kaybı Tayini
Motor yağı’nda
589 Pompalanabilme Sınır
Sıcaklığı
588
Deney Aralığı
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
-
-
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
*
4 saat
1,5 gün
En az
1 litre
30dak.
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
30dak.
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
2 saat
En az
100 ml.
3 gün
En az
250 ml
30 dak.
En az
100 ml.
5 saat
En az
250 ml
2 saat
En az
200 ml
1,5 gün
En az
200 ml
2 gün
En az
200 ml
*
*
-
TS 12330
TS 1896
-
*
TS 12330
TS 3096 ISO 2909
2-70 mm2/s viskozite
aralığında
*
TS 12330
TS 1233 ISO 3016
-
*
TS 12330
TS EN ISO 2592
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
*
TS 12330
TS 4847
-
*
TS 12330
TS 4409
-
*
*
Sayfa 59 / 73
Akreditasyon
Kapsamında
Akredite
En az
100 ml
*
TS 12330
TS 1451 EN ISO 3104
0
No
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 12330
TS 8416
-
*
TS 12330
TS 1834 ISO 6247
-
*
Motor yağı’nda
TS 12330
592 Toplam Baz Sayısı Tayini TS 5655 ISO 3771
-
Motor yağı’nda
TS 12330
593 Toplam Asit Sayısı Tayini TS 2432 EN 12634
0,1 mg KOH/g ile
250 mg KOH/g
arasında
%0,0005 den çok
kükürt bulunan
numuneler
-
Motor yağı’nda
KYB Viskozitesi
Motor yağı’nda
591 Köpük yapma özelliği
590
Motor yağı’nda
594 Kükürt Muhtevası Tayini
TS 12330
TS 1539
Motor yağı’nda
TS 12330
595 Sülfatlanmış Kül
TS 1985
muhtevası tayini
Motor yağı’nda
TS 12330
596 Ambalajlama İşaretleme ve Madde 3.1 ve 3.2
Değerlendirme
TS EN 228
Kurşunsuz benzin’de
597
TS EN 228
Görünüş
-
TS EN 228
TS EN ISO 20846
3 mg/kg ile
500 mg/kg arası
*
Kurşunsuz benzin’de
600 Gom muhtevası tayini
TS EN 228
TS EN ISO 6246
-
*
Sayfa 60 / 73
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
100 ml
15.08.2014
Petrokimya Laboratuarı
3 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
3 saat
En az
200 ml
1 gün
En az
100 ml
30 dak.
30 dak.
En az
100 ml
1 saat
En az
100 ml
5 saat
En az
250 ml
Akreditasyon
Kapsamında
-
Petrokimya Laboratuarı
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az
1 adet şişe
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
En az
200 ml
30dak.
Kurşunsuz benzin’de
599 Kükürt muhtevası tayini
Revizyon Tarihi
3 saat
*
*
15.08.2014
Petrokimya Laboratuarı
*
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
Yayın Tarihi
En az
1 litre
*
TS EN 228
TS EN ISO 12185
LAB-D-6-LS-004
1,5 gün
*
*
Kurşunsuz benzin’de
Yoğunluk tayini
2 gün
*
-
598
Deney
Süresi
Doküman No
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Kurşunsuz benzin’de
601 Buhar basıncı tayini
602
Kurşunsuz benzin’de
Destilasyon
Kurşunsuz benzin’de
603 Bakır şerit korozyonu
604
Yakıt Biyodizel’de
Yoğunluk tayini
Standard No
TS EN 228
TS EN 13016-1
TS EN 228
TS 1232 EN ISO 3405
TS EN 228
TS 2741 EN ISO 2160
TS EN 14213
TS EN ISO 12185
Deney Aralığı
Buhar basıncı 37,8
ºC’de 9 kPa ile 150
kPa arasında olan
uçucu sıvılar
IBP 0ºC’nin üzerinde
FBP yaklaşık 400 ºC
Ücret
(TL)
*
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
15.08.2014
*
-
Yakıt Biyodizel’de
606 Sülfatlanmış Kül
muhtevası tayini
Yakıt Biyodizel’de
607 Su muhtevası tayini
TS EN 14213
TS 1985
-
TS EN 14213
TS 6147 EN ISO 12937
Kütlece 0,003 ile
0,100 arası
*
Yakıt Biyodizel’de
608 Toplam kirlilik tayini
TS EN 14213
TS EN 12662
6 mg/kg ile
30 mg/kg arası
*
Yakıt Biyodizel’de
609 Kükürt muhtevası tayini
TS EN 14213
TS EN ISO 20846
3 mg/kg ile
500 mg/kg arası
*
Yakıt Biyodizel’de
610 SFTN tayini
TS EN 14213
TS EN 116/AC
-
*
TS EN 14213
TS 1233 ISO 3016
-
Sayfa 61 / 73
Akreditasyon
Kapsamında
Akredite
1 saat
Petrokimya Laboratuarı
2 saat
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
4 saat
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
30 dak.
En az
100 ml
2 saat
En az
100 ml.
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
30 dak.
En az
20 ml
8 saat
En az
1 litre
1 saat
En az
100 ml
3 saat
En az
200 ml
5 saat
En az
250 ml
Akredite
Akredite
*
*
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
En az
250 ml
*
TS EN 14213
TS 1451 EN ISO 3104
Yakıt Biyodizel’de
Akma noktası tayini
LAB-D-6-LS-004
*
Yakıt Biyodizel’de
605 Kinematik Viskozite
611
Deney
Süresi
Doküman No
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
612
Yakıt Biyodizel’de
Karbon Kalıntısı Tayini
TS EN 14213
TS 6148 EN ISO 10370
En fazla %30 (m/m)
*
613
Yakıt Biyodizel’de
Değerlendirme
TS EN 14213
Madde 4.1 ve 4.2
-
*
Oto Biyodizel’de
Yoğunluk tayini
TS EN 14214
TS EN ISO 12185
600 kg/m3 ile
1100 kg/m3 ile
*
614
Oto Biyodizel’de
615 Kinematik Viskozite
TS EN 14214
TS 1451 EN ISO 3104
-
*
Oto Biyodizel’de
616 Sülfatlanmış Kül
muhtevası tayini
Oto Biyodizel’de
617 Su muhtevası tayini
TS EN 14214
TS 1985
-
TS EN 14214
TS 6147 EN ISO 12937
Kütlece 0,003 ile
0,100 arası
*
Oto Biyodizel’de
618 Toplam kirlilik tayini
TS EN 14214
TS EN 12662
6 mg/kg ile
30 mg/kg arası
*
Oto Biyodizel’de
619 Kükürt muhtevası tayini
TS EN 14214
TS EN ISO 20846
3 mg/kg ile
500 mg/kg arası
*
Oto Biyodizel’de
620 SFTN tayini
TS EN 14214
TS EN 116/AC
-
*
TS EN 14214
TS 2741 EN ISO 2160
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
En az 40 ºC
Oto Biyodizel’de
621 Bakır şerit korozyonu
Oto Biyodizel’de
TS EN 14214
622 Kapalı kap parlama noktası TS EN ISO 2719
tayini
Deney
Süresi
6 saat
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
50 ml
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
Akredite
En az
1 şişe
30 dak.
En az
100 ml
2 saat
En az
100 ml.
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
30 dak.
En az
20 ml
8 saat
En az
1 litre
1 saat
En az
100 ml
3 saat
En az
200 ml
4 saat
En az
100 ml
1 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
*
-
*
Sayfa 62 / 73
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
30dak.
*
0
No
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
623
TS EN 14214
TS 6148 EN ISO 10370
En fazla %30 (m/m)
*
TS EN 14214
Madde 5.1 ve 5.2
-
*
TS 103
TS 117
-
*
TS 103
TS EN 13358
-
TS 103
TS EN 1426
330 x 0,1 mm ile
500 x 0,1 mm arası
*
TS 103
TS 125
En az %25 bitüm
bulunduran maddeler
*
TS 103
Madde 3.1 ve 3.2
-
*
TS 113
Madde 1.2.1
-
TS 113
Madde 2.3.1
-
*
TS 113
TS 132 Madde 7
-
*
TS 113
TS 132 Madde 8
-
TS 113
TS 132 Madde 9
-
Deney Adı
Oto Biyodizel’de
Karbon Kalıntısı Tayini
Oto Biyodizel’de
Değerlendirme
Asfalt çatı örtü astarı’nda
625 Saybold Furol viskozite
tayini
Asfalt çatı örtü astarı’nda
626
Destilasyon
624
Asfalt çatı örtü astarı’nda
Penetrasyon
Asfalt çatı örtü astarı’nda
628 Karbonsülfürde
çözünürlük
627
629
Asfalt çatı örtü astarı’nda
Değerlendirme
630
Asfalt emülsiyonu’nda
Görünüş
Asfalt emülsiyonu’nda
Yapışma
Asfalt emülsiyonu’nda
632 Fırça ile uygulama
yatkınlığı
Asfalt emülsiyonu’nda
633 Püskürtme ile uygulama
yatkınlığı
Asfalt emülsiyonu’nda
634
Birim hacim ağırlığı
631
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Standard No
*
Deney
Süresi
6 saat
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
50 ml
15.08.2014
-
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az
400 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
300 ml
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
30dak.
2 saat
2 saat
En az
300 ml
2 saat
En az
300 ml
2 saat
En az
400 ml
*
0
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
3 saat
En
az
orijinal
ambalaj
En
az
orijinal
ambalaj
En az
1 litre
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
En az
1 şişe
*
Sayfa 63 / 73
LAB-D-6-LS-004
30dak.
30dak.
*
Doküman No
1
Petrokimya Laboratuarı
-
1
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
635
Asfalt emülsiyonu’nda
Buharlaştırma Kalıntısı
TS 113
TS 132 Madde 1.3
-
*
636
Asfalt emülsiyonu’nda
Kalıntının Kül Müktarı
TS 113
TS 135
-
*
637
Asfalt emülsiyonu’nda
Su miktarı
TS 113
TS 132 Madde 1.1
-
*
TS 113
TS EN ISO 2592
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
*
TS 113
TS 132 Madde 11
-
*
TS 113
TS 132 Madde 12
-
*
TS 113
TS 132 Madde 13
-
*
TS 113
Madde 3.1 ve 3.2
-
*
TS EN 544
Madde 4.1.2 ve 4.1.3
-
TS EN 544
Madde 6.2
-
TS EN 544
Madde 6.3
-
TS EN 544
TS EN 12311-1
-
Asfalt emülsiyonu’nda
Alevlenmezlik
Asfalt emülsiyonu’nda
639 Asfalt katmanının
sağlamlığı
Asfalt emülsiyonu’nda
640
Isıtma deneyi
638
641
Asfalt emülsiyonu’nda
Esneklik
642
Asfalt emülsiyonu’nda
Değerlendirme
Bitümlü levhalar
643 shingle’da
Gözle muayene
Bitümlü levhalar
644 shingle’da
Bitüm kütlesi
Bitümlü levhalar
645 shingle’da
Boyut muayenesi
Bitümlü levhalar
646 shingle’da
Çekme Dayanımı
Deney
Süresi
4 saat
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
200 ml
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
1 gün
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
2 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
2 gün
3 gün
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
-
En az
300 ml
En
az
orijinal
ambalaj
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
Petrokimya Laboratuarı
-
3,5 gün
*
1
30dak.
En az 1 adet
orijinal ürün
8 saat
En az 1 adet
orijinal ürün
30 dak.
En az 1 adet
orijinal ürün
2 gün
En az 1 adet
orijinal ürün
*
*
*
0
Akreditasyon
Kapsamında
1 gün
30dak.
Sayfa 64 / 73
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Bitümlü levhalar
647 shingle’da
Çivi ile yırtılma dayanımı
Bitümlü levhalar
648 shingle’da
Su emme
Bitümlü levhalar
shingle’da
649
Kabarcıklanmaya karşı
direnç
Bitümlü levhalar
shingle’da
650
Yüksek sıcaklıklarda
akmaya direnç
Bitümlü levhalar
shingle’da
651
Metal kaplamalı levhaların
soyulmaya karşı direnci
Bitümlü levhalar
shingle’da
652
Ambalajlama ve İşaretleme
Değerlendirmesi
Kaplama sınıfı bitüm’de
653
Penetrasyon
654
Sıvı petrol asfaltı’nda
Görünüş
Sıvı petrol asfaltı’nda
655 Saybold Furol viskozite
tayini
Sıvı petrol asfaltı’nda
656
Kinematik Viskozite
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS EN 544
TS EN 12310-1
-
TS EN 544
Madde 6.4.3
-
TS EN 544
Madde 6.4.5
-
TS EN 544
TS EN 1110
-
TS EN 544
TS EN 12311-1
-
TS EN 544
Madde 8.1 ve 8.2
-
TS EN 544
TS EN 1426
330 x 0,1 mm ile
500 x 0,1 mm arası
*
TS 1083
Madde 1.2.1
-
*
TS 1083
TS 117
-
TS 1083
TS EN 12595
6 mm2/s ile
300000 mm2/s arası
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
*
Doküman No
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
-
Petrokimya Laboratuarı
-
En az 1 adet
orijinal ürün
7 gün
En az 1 adet
orijinal ürün
10 gün
En az 1 adet
orijinal ürün
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az 1 adet
orijinal ürün
Petrokimya Laboratuarı
2 gün
En az 1 adet
orijinal ürün
Petrokimya Laboratuarı
*
-
*
-
*
-
*
30 dak
5 saat
30 dak
*
*
Sayfa 65 / 73
En az
300 ml
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
3 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
3 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
0
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
2 gün
*
No
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
TS 1083
Sıvı petrol asfaltı’nda
Alevlenme Noktası Tayini TS EN ISO 2592
TS 1083
Sıvı petrol asfaltı’nda
658
TS EN 13358
Destilasyon
TS 1083
Sıvı petrol asfaltı’nda
659
Kalıntının yüzme deneyi TS 1077
TS 1083
Sıvı petrol asfaltı’nda
660
TS 1079
Penetrasyonlu Kalıntı
657
Deney Aralığı
Parlama noktası 79
ºC’nin üstünde olan
*
-
*
-
Sıvı petrol asfaltı’nda
Duktulite
Sıvı petrol asfaltı’nda
Trikloroetilende
çözünürlük
Sıvı petrol asfaltı’nda
Su miktarı
Sıvı petrol asfaltı’nda
Ambalajlama ve İşaretleme
Değerlendirmesi
Selülozik Tiner’de
Genel Özellikler
TS 1083
TS EN 13398
-
TS 1083
TS EN 12592
-
TS 1083
TS 124 EN 1428
-
TS 1083
Madde 3.1 ve 3.2
-
TS 9720
Madde 1.2.1
-
666
Selülozik Tiner’de
Bağıl Yoğunluk
TS 9720
Madde 2.3.2
-
667
Selülozik Tiner’de
Damıtma
TS 9720
Madde 2.3.3
-
668
Selülozik Tiner’de
Buharlaşma Kalıntısı
TS 9720
Madde 2.3.4
-
669
Selülozik Tiner’de
Asitlik
TS 9720
Madde 2.3.5
-
661
662
663
664
665
Ücret
(TL)
*
*
*
*
*
*
Sayfa 66 / 73
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
En az
400 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
300 ml
Petrokimya Laboratuarı
4 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
30 dak
En az
200 ml
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
En az
1 litre
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
1 gün
30 dak
*
Yayın Tarihi
Petrokimya Laboratuarı
2 saat
*
*
LAB-D-6-LS-004
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
200 ml
Deney
Süresi
*
*
Doküman No
Akreditasyon
Kapsamında
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
-
1 saat
En az
100 ml
Petrokimya Laboratuarı
2 saat
En az
250 ml
Petrokimya Laboratuarı
4 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
1 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
0
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standard No
Deney Aralığı
670
Selülozik Tiner’de
Toplam Hidrokarbonlar
TS 9720
Madde 2.3.6
-
671
Selülozik Tiner’de
Aromatik Hidrokarbonlar
TS 9720
Madde 2.3.7
-
672
Selülozik Tiner’de
Alifatik Hidrokarbonlar
TS 9720
Madde 2.3.7
-
673
Selülozik Tiner’de
Alkoller Esterler
TS 9720
Madde 2.3.7
-
674
Selülozik Tiner’de
Benzen
TS 9720
Madde 2.3.8
-
675
Selülozik Tiner’de
Klorlu Hidrokarbonlar
TS 9720
Madde 2.3.9
-
676
Selülozik Tiner’de
Toluenle Seyrelme Oranı
TS 9720
Madde 2.3.10
-
TS 9720
TS 2741 EN ISO 2160
37,8 ºC’da buhar
basıncı 124 kPa’ı
aşmayan uçucu
maddeler
-
Selülozik Tiner’de
677 Bakır şerit korozyonu
678
Selülozik Tiner’de
Renk
TS 9720
Madde 2.3.12
679
Selülozik Tiner’de
Koku
TS 9720
Madde 2.3.13
-
TS 9720
Madde 2.3.14
-
TS 9720
Madde 3.1 ve 3.2
-
Selülozik Tiner’de
Leke
Selülozik Tiner’de
681 Ambalajlama ve İşaretleme
Değerlendirmesi
680
Ücret
(TL)
*
*
*
*
*
*
*
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
5 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
4 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
2 saat
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
1 gün
En az
200 ml
Petrokimya Laboratuarı
4 saat
En az
100 ml
30 dak.
En az
1 litre
Petrokimya Laboratuarı
30 dak.
En az
1 litre
Petrokimya Laboratuarı
Deney
Süresi
5 saat
*
*
-
30 dak.
*
30 dak
Sayfa 67 / 73
En az
1 litre
En az 1 adet
orijinal
ambalaj
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
Petrokimya Laboratuarı
0
Akreditasyon
Kapsamında
-
*
*
No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
682
683
684
685
686
Deney Adı
PlastiklerTermopilastikler-kütlesel
erime akış hızı (MFR) ve
hacimsel erime akış hızı
(MVR)’nin tayini( metotA)
Plastikler ve EbonitBatma Sertliğinin
Durometre İle Tayini
(Shore Sertliği)
Elastik Yer Döş.-Levha
ŞeklindeGenişlik,Uzunluk,
Düzgünlük ve Yüzey
Düzlüğünün Tayini
Elastik Yer Döş.- Yer
karolarının Kenar
Uzunluğunun, Dikliğinin
ve Doğrusallığının Tayini
Elastik Yer Döş.-Toplam
Kalınlığın Tayini
Standard No
TS EN ISO 1133/Mart 2006
TS EN ISO 868/Mart 2006
TS EN 426/
Aralık 1995
-
100 Shore A/D
30m
Deney
Süresi
TS EN 427/Şubat 1996
TS EN 428/Ekim1995
150mm
1 gün
1 kg
1 gün
100mm*100
mm*6mm
*
-
*
-
*
-
*
-
*
1000N
*
Sayfa 68 / 73
15.08.2014
15.08.2014
2 gün
30m
2 gün
250mm
2 gün
0.2m2
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
3 gün
0.1m2
2 gün
0.1m2
2 gün
1 m2
2 gün
20cm
0
No
200mm
*
*
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
0-200mm
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
1 gün
TS EN 430/Mart 1996
Elastik Yer Döş.- Birim
Alan Kütlesinin Tayini
Elastik Yer Döş.- Isıya
TS EN 434/Ocak 1996
Maruz Bırakıldıktan Sonra
688
Boyut Kararlılığının ve
Bükülmenin Tayini
Elastik Yer Döş.-Yoğunluk TS EN 436/Mart 1996
689
tayini
Elastik Yer Döş.-Aşınma TS EN 660-2 Nisan 1999
690
Direncinin Tayini
Elastik Yer Döş.-Ek Yeri TS EN 684/Mart 2006
691
Mukavemeti tayini
687
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Doküman No
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
692
Deney Adı
Boy, Genişlik, Toplam
Bant Kalınlığı
693 Kaplama Kalınlığı
694 Yapışma
695
696
697
698
699
700
Plastikler-Su
Absorbsiyonu Tayini
Plastik Boru Sistemleri Plastik Bileşenler Boyutların Tayini
Plastik Boru ve Kanal
Sistemleri- Termoplastik
Borular-Çevre Boyunca
Dış Darbeye Mukavemet
Deneyi
Termoplastik borular,
ekleme parçaları ve
takımlar-Sıvıların
taşınmasında kullanılan-İç
basınca direncin tayiniBölüm 1:Genel yöntem
Plastik Boru ve Kanal
Sistemleri-Termoplastik
Boru ve Ekleme Parçaları Vicat Yumuşama
Sıcaklığının (VYS) Tayini
Termoplastik borular –
Uzunluğundaki değişim –
Deney metodu ve
parametreler
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS 547 EN ISO 14890/Nisan
2004
-
*
TS 547 EN ISO 14890/Nisan
2004
-
*
TS EN ISO 252/Nisan 2008
1000N
*
TS EN ISO 62/Nisan 2009
120g
*
TS EN ISO 3126/Mart 2006
-
*
TS EN 744
/Nisan 1997
16 kg
Deney
Süresi
TS EN ISO 1167-1/Temmuz
2006
100 bar
TS EN 727/Eylül 1995
300C
2 gün
Kaplama Katı
2 gün
30cm
3 gün
100 cm2
1 gün
30 cm
*
TS EN ISO 2505/mart 2010
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
20 cm
*
Sayfa 69 / 73
15.08.2014
2m
*
1 gün
15.08.2014
2m
*
1 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
1m2
1-1000
gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
1 gün
1 gün
Doküman No
1m
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
701
702
703
704
Deney Adı
Plastik Boru ve Kanal
Sistemleri-Enjeksiyon
Kalıplamayla İmal edilen
Termoplastik Ekleme
Parçaları-Sıcaklık
Etkisinin Gözle Tayini
Plastik Boru ve Kanal
Sistemleri-Termoplastik
Borular-Kademeli Olarak
Uygulanan Dış Darbeye
Mukavemetin Tayini
Plsatikler-Yoğunluk ve
Özgül Ağırlığın Yer
Değiştirme Metodu İle
Tayini
Plastikler-Çekme
Özelliklerinin Tayini
Plastikler-Yük Altında
Eğilme Sıcaklığının Tayini
Plastik Boru ve Kanal
Sistemleri- Termoplastik
706 Borular-Kademeli Olarak
Uygulanan Dış Darbeye
Mukavemetin Tayini
Plastik Boru SistemleriPolietilen Boru
707 Malzemeleri ve
Elemanları-Uçucu Madde
Muhtevasının Tayini
705
Standard No
TS EN ISO 580/Mart 2006
Deney Aralığı
1600 mm
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN 1411/Ekim 1998
10 kg
TS EN ISO 1183-1/Aralık
2006
-
*
TS EN ISO 75/ Ekim 2006
300C
*
TS EN 1411
/Ekim 1998
16 kg
*
TS EN 12099/Mart 1998
-
100 cm2
1 gün
100 cm2
1 gün
100 cm2
Sayfa 70 / 73
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
2m
*
1 hafta
15.08.2014
5 metre
1 gün
1 gün
15.08.2014
3 adet
*
TS 1398-2 EN ISO 527-2/Mart 1000N
1997
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
1 gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
1 gün
Doküman No
100 gram
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
708
709
710
711
712
713
714
715
716
Deney Adı
Plastik Borular ve Kanal
Sistemleri-Poliolefin
Borular ve Ekleme
Parçaları- Oksidasyon
İndüksiyon Süresinin
Tayini
Plâstikler- Diferansiyel
Taramalı Kalorimetri
(DSC)- Bölüm 1: Genel
Prensipler
Termoplastik borular Çekme özelliklerinin tayini
- Bölüm 1: Genel deney
yöntemleri
Hidrokarbonlara Karşı
Dayanım (Sıvılaştırılmış
Petrol gazları Hortumlar)
Vulkanize KauçuklarÇekme Gerilme-Uzama
Özelliklerinin Tayini
Lastikler-(Vulkanize
Kauçuklar) Hızlandırılmış
Yaşlandırma veya
Sıcaklığa Dayanıklılık
Deneyler
Lastikler ve
Termoplastikler-Ozon
Çatlamasına Karşı
Dayanıklılık Tayini
Vulkanize Kauçuklarda
Yoğunluk Tayini (metot
A)
Kül Tayini (PVC Su
Tutucu Conta)
Standard No
TS EN 728/Nisan 1997
Deney Aralığı
700C
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
TS EN ISO 11357-1/Mart
2010
700C
TS EN ISO 6259-1/Ocak 2004 1000N
TS 1846/Şubat 1995
TS ISO 37/Temmuz 2010
TS ISO 188/Aralık 2008
1000N
-
TS ISO 1431-1/Şubat 2009
400 pphm
15.08.2014
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
Akredite
Plastik-Lastik Lab.
-
100mm
100mm
*
1 gün
30 cm
2 gün
100mm
1 gün
100 cm2
*
*
*
14 gün
Yayın Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
*
1 gün
LAB-D-6-LS-004
Revizyon Tarihi
*
1 gün
Doküman No
100 cm2
*
1-14 gün 100 cm2
TS 2827 ISO 2781/Şubat 2005 -
*
TS 3078 /Aralık 2007
*
0-100%
Sayfa 71 / 73
Mamül
500gr
standard
3 gün
100 cm2
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
717 Plastikler-Kül Tayini
Lastikler-Sıvıların
Etkisinin Tayini
Lastikler ve
Termoplastikler- Ortam
Sıcaklığında, Yüksek veya
719
Düşük Sıcaklıklarda
Basınç Altında Kalıcı
Ezilme Oranının Tayini
Sıcaklık
720 Dayanımı(İlkyardım
çantası)
Darbeye Dayanımı
721
(İlkyardım çantası)
718
Çözünmeye Dayanımı
(İlkyardım çantası)
Isı Yalıtım MamulleriBinalarda kullanılan –
Fabrika yapımı mineral
723
yün(MW) MamullerÖzellikler-Noktasal Yük
Altında Davranış
722
Standard No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
TS EN ISO 3451-1/Nisan 2009 0-100%
*
TS ISO 1817/Temmuz 2010
-
*
TS 4595 ISO 815/Mart 1997
250C-(-100C)
*
TS 4019/Şubat 1991
200C
*
TS 4019/Şubat 1991
200C
*
TS 4019/Şubat 1991
200C
*
TS EN 12430/Haziran 2013
0-5 kN
*
*Deney ücretlerimize www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sayfa 72 / 73
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Alma
Miktarı
Yöntemi
Deney
Süresi
3 gün
250 g
-
100 cm2
-
100 cm2
1 gün
2
1 gün
2
1 gün
2
1 gün
Doküman No
3
15.08.2014
0
No
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
Akreditasyon
Kapsamında
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Plastik-Lastik Lab.
-
Isı Yalıtım Laboratuvarı
Akredite
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
GEBZE KİMYA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sayfa 73 / 73
Doküman No
LAB-D-6-LS-004
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
0
Download

Gebze Kimya Laboratuvarı Hizmet Profili