T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (İSGÜM)
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LABORATUVARI
KKD TEST TALEP FORMU
Talep No:
Talep Tarihi:
(Lab. tarafından doldurulacak)
KURUM/ KURULUŞ BİLGİLERİ
Adı:
YETKİLİ BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı:
Adresi:
Unvanı:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Fatura Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Sıra
No
Numunenin Ayrıntılı Tanımı
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Numune *
Miktarı
Talep Edilen Test No
(Sayfa 2’deki Hizmeti Verilen/Talep Edilen
Testler bölümünden faydalanılmalıdır)
Deney Ücreti ve Değerlendirme
(Lab. tarafından doldurulacak)
Toplam Deney Ücreti( KDV Dahil) :
* Numune miktarları talep ettiğiniz testin numarasında yazılan açıklamalara bakarak belirlenmelidir.
Talep No:
HİZMETİ VERİLEN / TALEP EDİLEN TESTLER
(İstenilen test talepleri aşağıdaki kutucuklara işaretlenmelidir)
Test
No
1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
2
2/1
2/2
3
3/1
3/2
3/3
4
4/1
4/2
4/3
4/4
Hizmeti Verilen Testler
Test Fiyatı
Talep
Edilen
(X)
AYAK KORUYUCU DONANIMLAR TESTLERİ (TS EN 20344)
Taban Katları Arasındaki Yapışma Dayanımının Tayini
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Saya Astarı ve Dil -Yırtılma Dayanımı
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Saya Malzemesinin Gerilme Dayanımının Tayini
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1’er çift
ayakkabı)
Darbe Direnci
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Baskı Direnci
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Topuk Bölgesinin Enerji Absorpsiyonunun Tayini
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Batmaya Dayanıklı Plakaların Delinme Direncinin Tayini
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Taban astarının aşınma direnci
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
Astar aşınma direnci
(TS EN 20344:2011’e göre gerekli numune sayısı 3 farklı ölçüden (S,M,L) 1 er çift
ayakkabı)
GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR TESTLERİ
Arttırılmış Sağlamlık
(TS 5558 EN 168:2005 ‘e göre gerekli numune sayısı 12 adet)
Malzeme ve Yüzey Kalitesinin Tayini
(TS 5558 EN 168:2005 ‘e göre gerekli numune sayısı 6 adet)
300 TL*
300 TL*
300 TL*
240 TL*
240 TL*
300 TL*
300 TL*
100 TL*
100 TL*
80 TL*
60 TL *
KAFA KORUYUCU DONANIMLAR TESTLERİ
Şok Absorpsiyonu Testi
(TS EN 397:2012’ e göre gerekli numune sayısı 4 adettir)
1000 TL
Delinme Testi
(TS EN 397:2012’ e göre gerekli numune sayısı 4 adettir)
1000 TL
Çene Bandı Halkalarının Gerilme Kuvvetinin Tayini
(TS EN 397:2012’ e göre darbe testinde kullanılan numune için bu test
uygulanmaktadır.)
90 TL*
KORUYUCU KIYAFETLER SINIRLANDIRILMIŞ ALEV YAYILIMI TESTLERİ
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 nolu testlerin hepsi 1 kıyafet takımı numunesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Test ücretleri
hesaplanırken istenen testler ayrı ayrı fiyatlandırılacaktır.
Alev Yayılması (Giysilerin Dikişsiz kısmı)
500 TL*
[TS EN ISO 15025]
Alev Yayılması (Giysilerin Dikişli kısımları)
500 TL*
[TS EN ISO 15025]
Giysilerin iç astarına alev yayılma deneyi
500 TL*
[TS EN ISO 15025]
Giysilerin manşet malzemelerine alev yayılma deneyi (manşet varsa)
500 TL*
[TS EN ISO 15025]
2/5
Talep No:
Yardımcı bileşenler (fermuar, toka, vb) alev yayılma deney ve işlevsellik kontrolü
4/5
[TS EN ISO 15025]
5
5/1
6
6/1
6/2
7
7/1
7/2
8
8/1
8/2
9
9/1
9/2
10
10/1
11
11/1
*
KORUYUCU KIYAFETLER DELİNME TESTİ
Delinme Direnci
[TS EN 863] Standarda uygun olması istendiğinde 1 adet koruyucu kıyafet
gerekmektedir.
KORUYUCU KIYAFETLER KOPMA VE YIRTILMA TESTLERİ
Kumaşların Gerilme Özellikleri-Bölüm 1: En Büyük Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında
Boyca Uzamanın Tayini
[Şerit Metodu TS 13934 – 1 Standarda uygun olması istendiğinde 1 adet koruyucu
kıyafet gerekmektedir. ]
Kumaşların Yırtılma Özellikleri-Bölüm 2: Pantolon Biçimindeki Deney Numunelerinin
Yırtılma Kuvvetinin Tayini
[Tek Yırtma Metodu TS 13937 – 2 Standarda uygun olması istendiğinde 1 adet
koruyucu kıyafet gerekmektedir. ]
KORUYUCU ELDİVENLER AŞINMA, DELİNME DİRENCİ TESTLERİ
Aşınma Dayanımı
[TS EN 388 Standarda uygun olması istendiğinde 2 çift eldiven ve 1 çift yedek olmak
üzere toplam 3 çift eldiven gerekmektedir]
Delinme Direnci
[TS EN 388 Standarda uygun olması istendiğinde 2 çift eldiven ve 1 çift yedek olmak
üzere toplam 3 çift eldiven gerekmektedir]
YÜKSEK GÖRÜLEBİLİRLİK UYARISI OLAN KORUYUCU KIYAFET TESTLERİ
Yapay Işığa Karşı Renk Haslığı Testi
[TS EN 20471:2013, madde 5.2, 1 adet reflektif yelek gerekmektedir. ]
Renk Tayini Testi
[TS EN 20471:2013, madde 7.2, 1 adet reflektif yelek gerekmektedir. ]
KORUYUCU ELDİVENLER SU VE HAVA SIZDIRMAZLIK TESTLERİ
KORUYUCU ELDİVENLER - KİMYASAL MADDELER VE
MİKROORGANİZMALARA KARŞI – BÖLÜM 2: NÜFUZİYETE KARŞI DİRENCİN
TAYİNİ
[TS EN 374-2 Standardına göre uygunluk testinin raporlanması istenilmesi durumunda
her bir deney için değişik ebatlarda 4 adet eldivenin deney işlemi esnasında test edilmesi
gerekmektedir. ]
KORUYUCU ELDİVENLER - KİMYASAL MADDELER VE
MİKROORGANİZMALARA KARŞI – BÖLÜM 2: NÜFUZİYETE KARŞI DİRENCİN
TAYİNİ
[TS EN 374-2 Standardına göre uygunluk testinin raporlanması istenilmesi durumunda
her bir deney için değişik ebatlarda 4 adet eldivenin deney işlemi esnasında test edilmesi
gerekmektedir.]
KORUYUCU ELDİVENLER TEMAS ISISI TESTLERİ
Temas Isısı Tayini
[TS EN 702 Standardına göre uygunluk testinin raporlanması istenilmesi durumunda
her bir deney için 3 adet eldiven numunesi gerekmektedir]
KORUYUCU ELDİVENLER YIRTILMA TEST MALİYETLERİ
Koruyucu Eldivenlerin Yırtılma Kuvveti Tayini
[TS EN 388 standardına göre yapılan deney için 2 çift numune gerekmektedir.]
600 TL*
200 TL *
50 TL*
50 TL *
200 TL*
200 TL *
180 TL *
110 TL*
350 TL*
350 TL*
250 TL*
30 TL*
Birim fiyatlara, genel KDV uygulanır.
3/5
Talep No:
HİZMET SÖZLEŞMESİ
1-Talebinizin işleme alınması için, bu form alt kısmında bulunan bölümün, imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi tarafından onaylandıktan
sonra elden, posta/kargo yoluyla numunelerle birlikte İSGÜM KKD Laboratuvarına ulaştırılmalıdır.
2-Talep Formunun imzalanması ile birlikte sözleşmenin şartlarını taraflar peşinen kabul etmiş sayılır.
3- Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
4- Numune adedi testi yapılacak standarda göre eksik ya da yanlış gönderildiği takdirde durum tarafınıza bildirilir. Doğru numunelerin talep
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde laboratuvara ulaştırılamaması halinde deney talebi iptal edilir. Testi iptal edilen numuneler
laboratuvarımızdan elden alınır ya da istek halinde kargo yolu ile karşı ödemeli olarak gönderilir.
5- Numune laboratuvara ulaştıktan itibaren 15 iş günü içerisinde testi tamamlanır ve tarafınıza hizmet teslim fişi gönderilir.
6-Hizmet teslim fişi tarafınızca alındıktan sonra test ücreti ZİRAAT BANKASI, Ankara Emek Şubesi, 405 083 11 – 5007 nolu hesaba, hizmet
bedelinin yatırılması ve dekontun bir kopyasının 0 312 215 50 91 nolu faksa diğer kopyasının da hizmet alınan İSGÜM KKD Laboratuvarı
faksına (aşağıda faks numarası verilmiştir) gönderilmesi gerekir.
7- Talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme belgesi laboratuvara ulaştırılmayan talepler iptal edilerek numuneleri tasfiye edilir.
8- Dekontun tarafımıza iletilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde raporlama işlemi tamamlanır ve tarafınıza gönderilir.
9- Hizmeti Verilen Testler Bölümde belirtilen test metotlarının dışında farklı bir metot uygulanmaz.
10- İSGÜM hizmetleri, İSG Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğine göre yürütülmekte olup her bir TEST ile ilgili formdaki fiyatlar İSG
Döner Sermaye İşletmesi o yıla ait birim fiyat listesinden (KDV Hariç) alınmıştır. Fiyat verilmeyen deneylerin testleri kurumumuzca
yapılmamaktadır.
11-Talebiniz ile ilgili başka sorunlarınız olduğunda lütfen ilgili müşteri temsilcimiz ya da yetkili kişi ile temasa geçiniz.
12- İtiraz süresi sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 aydır. İşlemleri tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde alınmayan numuneler tasfiye edilir.
13 - Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda ya da diğer nedenlerle testlerin gerçekleştirilemediği durumlarda müşteri yazılı veya sözlü
bilgilendirilir.
Ankara
Tel: 0 312 257 16 08
Faks:0 312 257 16 11
Adres: İSGÜM - İş Sağlığı ve Güvenliği
Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul Yolu 14.km
06370 Köyler, Yenimahalle/ANKARA
4/5
Talep No:
MÜŞTERİ
Yukarıda beyan edilen tüm şartları kabul ediyorum.
Talep Eden Kurum Yetkilisinin/ Kişinin
Adı-Soyadı / Unvan :
Tarih:…./…../20.…
İmza /Kaşe:
KKD TEST LABORATUVARI
Talep Kabul Tarihi
Talebi Kabul Eden
Talebin Havale Edildiği Personel
(Adı-Soyadı)
(İmza)
Açıklama (varsa)
5/5
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız