TAM METİN YAZAR LİSTESİ
A. Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Gözde İNAL,
Seda SAKA
BORİK ASİDİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİ
ÜZERİNE BORAKS KATKISININ ETKİSİ
Abdulwahab GIWA, Süleyman KARACAN
Adnan ALDEMİR, Ayşe AKPINAR, Hasan TOĞRUL,
Hale HAPOĞLU,
Mustafa ALPBAZ
ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ
DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI
(“DECOUPLING”) “PID” KONTROLÜ
KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLU İÇİN BİR
SİMÜLATÖRÜN KESİKLİ VE SÜREKLİ ZAMANDA
PARAMETRİK OLMAYAN MODELLEMESİ
Alev AKPINAR BORAZAN, Ecem Müge ANDOĞLU
ŞERBETÇİOTU (Humulus lupus L.) YAĞININ
ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
Ayça ATA , Bikem ÖVEZ
Kırmızı Alg Gracilaria verrucosa’nın Atıksu Arıtım
Potansiyeli
Ayşe Hilal ULUKARDEŞLER, Yahya ULUSOY
3. NESİL BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ OLAN
ALGLERİN TÜRKİYE’DE ÜRETİLEBİLİRLİK
POTANSİYELİ
Ayşe Tuğçe Çokkuvvetli, Tülay G. Madenoğlu, Nihal
C. Üremek,
Mehmet Sağlam, Mithat Yüksel, Levent Ballice
KAVAK AĞACI TALAŞININ SUYUN
KRİTİKALTI/KRİTİKÜSTÜ KOŞULLARDA
GAZLAŞTIRMASIYLA HİDROJEN VE METAN
ÜRETİMİ
Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren AKKUŞ
REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ
ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON
YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM
KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ
Bahadır K. KÖRBAHTİ, Selin ALACA
Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC)
Kullanılarak Tetrasiklin Antibiyotiğinin
Elektrokimyasal Degradasyonunun İzlenmesi
Barış ŞİMŞEK, Emir H. ŞİMŞEK
KUBİK TAZE BETONUN KONVEKTİF ISI AKTARIM
KATSAYISI ÜZERİNDE DENEYSEL TAGUCHI
OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI
Barış ŞİMŞEK, Emir H. ŞİMŞEK
TAZE BETON KONVEKİF ISI AKTARIM KATSAYISI:
MERKEZİ KOMPOZİT TASARIMINA DAYALI CEVAP
YÜZEYİ YÖNTEMİ KULLANARAK OPTİMİZASYON
VE MODELLEME
Bilgehan POLATOĞLU ,Ayşe Vildan BEŞE
KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE
KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas
L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN
İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ
KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE
KURUTMA PROSESLERİNİN KIZILCIK (Cornus mas
L.) MEYVESİNİN ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ)
İÇERİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au
Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve
Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
Bilgehan POLATOĞLU , Ayşe Vildan BEŞE
Bircan Haspulat Ahmet Ferat Üzdürmez, Fahriye
Sarı,Handan Gülce, Emine Kılıç, Ahmet GÜLCE
Burcu Alp, Serap Cesur, Devrim Balköse
İnorganik ve Organik Katkılı PCL Kompozitlerin Isıl
ve Enzimatik Bozunma Mekanizmaları ve Kinetiği
Canan URAZ, Tuğba GÜRMEN ÖZÇELİK
DAMLAMA YATAKLI REAKTÖRDE
NİTROBENZENİN KATALİTİK HİDROJENASYONU
Çağla Pınar ARSLAN TATAR, Günseli ÖZDEMİR
SOLVENT KULLANILAN SEKTÖRLERDE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Çisem Kırbıyık, Ayşe E. Pütün, Murat Kılıç, Ersan
Pütün
SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR METALLERİN
ADSORPSİYONUNDA TARIMSAL ATIK ESASLI
AKTİF KARBONUN KULLANIMI
KÜMEN ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ BİR
DAMITMA KOLONUNUN BENZETİMİ
Damla Gül , Abdulwahab GIWA , Süleyman
KARACAN
Deniz AKIN, Arzu YAKARa, Ufuk GÜNDÜZb
Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu
Dilara TOKKAN, Soner KUŞLU, Turan ÇALBAN,
Sabri ÇOLAK
Duygu OVA, Bikem ÖVEZ
Ece Mindek, Gonca Sağlam, Ahmet R. Özdural
Eda AKGÜL, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ, Handan
GÜLCE , Ahmet GÜLCE , Emine KILIÇ
Enes ŞAYAN, Aytaç İNGEÇ
Esin Apaydın Varol, Ülker Mutlu
Ezgi BAYRAKDAR, Mehmet Ali Faruk ÖKSÜZÖMER,
Tuba GÜRKAYNAK ALTINÇEKİÇ
Fatih AYNACI, Sinan KUTLUAY, Ekin YILDIRIM
KIPÇAK, Mesut AKGÜN
Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu
Fulya Memioğlu, Ayşe Bayrakçeken, Tuba Öznülüer,
Metin Ak
Gamze ÇETİN, Ahmet KAŞGÖZ
Gamzenur Özsin, Murat Kılıç, Ayşe E. Pütün, Ersan
Pütün
Gonca Sağlam, Ece Mindek, Ahmet R. Özdural
NANOPARÇACIKLAR İLE SULU ORTAMDAN
BROMTİMOL MAVİSİNİN ADSORPSİYONU
KİTOSAN MEMBRANIN ETİL ASETAT/SU
KARIŞIMLARI İÇİN PERVAPORASYON
PERFORMANSININ İNCELENMESİ
ANOD ÇAMURUNDAKİ GÜMÜŞÜN AMONYUM
TİYOSÜLFAT ÇÖZELTİLERİNDE MİKRODALGA
ENERJİSİ İLE EKSTRAKSİYONUNUN
OPTİMİZASYONU
BİYOLOJİK KİRLİLİĞİN 2,4DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT
ADSORPSİYONUNA ETKİSİ
Kontak Lenslerde Zamanla Değişen Lizozim
Konsantrasyon Gradientlerinin Simülasyonu ve
Homojen Difüzyon Katsayısının Etkisi
YENİ BİR İLETKEN POLİMER:
POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN)
ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE
ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Ultrases yardımıyla hazırlanmış aktif karbonla sulu
çözeltilerden Ni (II) adsorpsiyonu
BİYOKÜTLE PİROLİZ SIVI ÜRÜNÜNÜN
KARAKTERİZASYONU
NİKEL ESASLI KATALİZÖRLERİN POLİOL
YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE
KARAKTERİZASYONU
SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA 2-PROPANOLÜN
KATALİTİK GAZLAŞTIRILMASI
ZEOLİT DOLGULU PERVAPORASYON
MEMBRANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Polipirol/karbon Kompozitlerinin PEM Yakıt
Pilinde Meydana Gelen Karbon Korozyonuna
Dayanımının İncelenmesi
POLİVİNİL ALKOL (PVA) ESASLI NANOKOMPOZİT
HİDROJELLERİN SENTEZİ VE BAZI
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ORMAN ATIKLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN
BOYAR MADDE GİDERİMİNDE KULLANILMASI
Kromatografik Kolonlarda Çok Komponentli
Bileşenlerin Ayrılma Performansının Genel Hız
Göksenin Kurt Çömlekçi, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi
Ulutan
Görkem Değirmen, Ayşe E. Pütün, Murat Kılıç, Ersan
Pütün
Gülbahar ER , Zeynap TAŞ, Melek YILGIN
Gülin ERSÖZ, Süheyda ATALAY
Gülşen ALBAYRAK ARI, Christina İOJOİU , Jean-Yves
SANCHEZ
H. Banu YENER, Özge ÇALIŞKAN, Embiye AKSU,
Şerife Ş. HELVACI
Hasan ARSLANOĞLU , H. Soner ALTUNDOĞAN,
Fikret TÜMEN
Model Tabanlı Simülasyonu
PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL
İŞLEM ETKİSİ
NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN
DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ
BİYOKÜTLE VE LİNYİT-ODUN KARIŞIMLARININ
SABİT YATAKTA YANMA DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA BULUNAN
REAKTİF KIRMIZI 2 AZO BOYAR MADDESİNİN
AKTİF KARBON KULLANILARAK KATALİTİK ISLAK
HAVA OKSİDASYONU İLE GİDERİMİNİN
ARAŞTIRILMASI
NİTRO FONKSİYONEL GRUP İÇEREN POLİFENİLEN
OKSİT ESASLI MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI
Mikroemülsiyon Sistem Parametrelerinin Nano
Boyutta TiO2 Üretimine Etkileri
LİMONDAN ELDE EDİLEN SORBENT
KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN BAZİK
MAVİ-3 GİDERİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
Hasan ARSLANOĞLU, H. Soner ALTUNDOĞAN,
Fikret TÜMEN
BAKIR CÜRUFLARINDAN DEMİR (III) SÜLFAT LİÇİ
İLE
BAKIR, KOBALT VE NİKEL EKSTRAKSİYONU
ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
İbrahim Hakkı Karakaş,Mehmet Çopur, M. Muhtar
KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT’ TEN BORİK
Kocakerim , Zeynep Karcıoğlu Karakaş
ASİT ÜRETİMİ
İdil Yılmaz İpek, Çiğdem Çağlar, Seren Günay, Çağla BAZI POLİMER ADSORBENTLERLE SULARDAN
Yaşar, Nalan Kabay, Mithat Yüksel
FENOL VE BİSFENOL A (BPA) GİDERİLMESİ
İlker KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL
MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU
ÇÖZELTİLERDEN
Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ
Kayhan Bayazıt, Ş. İsmail Kırbaşlar
(SU + BUTİRİK ASİT + BUTİL ASETAT) ÜÇLÜ
SİSTEMİNİN SIVI-SIVI DENGE VERİLERİNİN DEĞİŞİK
SICAKLIKLARDA İNCELENMESİ
M. Semih Bingöl Mehmet Çopur ,İ. Hakkı Karakaş,
M. Muhtar Kocakerim
Mehmet ÇOPUR, Ayşe Merve ASLANDAŞ, İ.Hakkı
KARAKAŞ,
M.Muhtar KOCAKERİM
Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN
Melike SINIRKAYA, A. Kadir ÖZER, M.Şahin
GÜLABOĞLU
Meltem KIZILCA, Mehmet ÇOPUR, M.Muhtar
KOCAKERİM
Merve DENİZ, Satılmış BASAN
Merve YİĞİTER, Kübra ARSLAN, Erdal
KARADURMUŞ
Murat Akdoğan, Ayşe E. Pütün, Murat Kılıç, Ersan
BASINÇ ALTINDA KOLEMANİT’ TEN KARBON
DİOKSİT GAZI İLE BORİK ASİT ÜRETİMİ
BORAKSTAN SODYUM BİKARBONAT ÜRETİMİ
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN KLİNOPTİLOLİT
İLE GİDERİLMESİNİN ANALİZİ
FOSFAT KAYASI İLE BACA GAZI
DESÜLFÜRİZASYONU SONUNDA ELDE EDİLEN
ÜRÜNÜN VE HAM FOSFAT KAYASININ H2SO4’DE
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ
KALKOPİRİTİN KAVRULMASI
POLİANİLİN/KLİNOPTİLOLİT KOMPOZİTLERİNİN
SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA
MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE
KARAKTERİZASYONU
BOYAR MADDE GİDERİMİNDE TÜTÜN TARLA
Pütün
Murat KILIÇ ve Ayşe E. PÜTÜN
Murat Kılıç, Gamzenur Özsin, Ersan Pütün, Ayşe E.
Pütün
Murat Kılıç, Gamzenur Özsin, Ersan Pütün, Ayşe E.
Pütün
Murat Kılıç, Özge Çepelioğullar, Ayşe E. Pütün
Musa Büyükada, Filiz Yıldız, Bahar Öksüz, Veyis
Selen
N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz
Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe
Biçer, Filiz Kar
Nihal Ü. Cengiz, Tülay G. Madenoğlu, Mehmet
Sağlam, Mithat Yüksel, Levent Ballice
Nur KARAŞAHİN, Doç. Dr. Serap CESUR, Prof. Dr.
Mesut YENİGÜL
Nur TAŞKIN, Emel ÇALIŞKAN, Erdal KARADURMUŞ
Nurcan BORULU, Turan ÇALBAN, Soner KUŞLU,
Sabri ÇOLAK
Osman Nuri Ata, Kıvılcım Aygün, Hüseyin Okur
Özge ÇALIŞKAN, Volkan ÇAKIR, H. Banu YENER,
Şerife Ş. HELVACI
Özge ÇEPELİOĞULLAR, Murat KILIÇ, Ayşe E.
PÜTÜN
Özge ÇEPELİOĞULLAR, Murat KILIÇ, Ayşe E.
PÜTÜN
Özlem Karagöz, Mehmet Çopur, Muhtar Kocakerim
Özlem TEPE, Arzu Y. DURSUN
Özlem TEPE, Arzu Y. DURSUN,
Gülbeyi DURSUN
Öznur SARIKCI, Ayla ÖZER
Ramazan ORHAN, M. Deniz TURAN, Gülbeyi
DURSUN
ATIĞININ KİMYASAL AKTİVASYONU İLE ELDE
EDİLEN AKTİF KARBONUN KULLANIMI
Euphorbia rigida’NIN FARKLI KİMYASALLARLA
AKTİVASYONU İLE
ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLARIN SULU
ÇÖZELTİLERDEKİ
ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN VE KİNETİĞİNİN
İNCELENMESİ
MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ
ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
AKTİF KARBON ADSORPSİYONUYLA AĞIR METAL
GİDERİMİNİN
DENEY TASARIMI İLE OPTİMİZASYONU
PLASTİK ATIKLARI PİROLİZ KİNETİĞİ
PARAMETRELERİNİN
İZOTERMAL OLMAYAN KOŞULLARDA
BELİRLENMESİ
ULTRASES DESTEKLİ SİSTEMLERDE
BOYARMADDE GİDERİMİ
KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6
KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU
ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN
ADSORPLANMASI
Hemiselüloz Model Bileşiği Mannoz’un
K2CO3 ve Aktif Karbon Katalizörleri Varlığında
Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılması
BASINÇLI VE SICAK SU ŞARTLARINDAKİ PA 6,6
(POLİAMİD) GF 30 KOMPONENTLERİN
YAŞLANMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
SULARIN OZON İLE DEZENFEKSİYONUNDA
ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN YAN ÜRÜNLERDEN
BROMATIN TAKİBİ
PİRİT KÜLLERİNDEN YÜKSEK FIRINA MALZEME
HAZIRLANMASI
MİKRODALGA VE HAVA SIYIRMA İLE SULU
ÇÖZELTİLERDEN AMONYAĞIN
UZAKLAŞTIRILMASI
Isıl Hidroliz Yöntemi ile Nano Boyutta TiO2
Üretiminde
Reaktif Çözeltisinin Etkisi
PAMUK SAPI’NIN TERMAL BOZUNMA
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE KİNETİĞİ
BİYOKÜTLE-PLASTİK KARIŞIMININ YAVAŞ
PİROLİZİ
TİNKALDEN BORİK ASİT ÜRETİMİNİN
OPTİMİZASYONU
Bacillus pumilus İLE EKZO PEKTİNAZ ÜRETİMİNDE
ORTAM pH’ ININ ETKİSİ
SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON
YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES
PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN
SARGASSUM ACİNARUM’A BİYOSORBSİYONU
ODUN TALAŞI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN
REAKTİF BLACK 5'İN UZAKLAŞTIRILMASI
Sabri ÇOLAK, Dilara TOKKAN
Saliha KILIÇARSLAN, Meltem DOĞAN, Timur DOĞU
Seda Eren, Tülay G. Madenoğlu, Nihal C. Üremek,
Mehmet Sağlam, Mithat Yüksel, Levent Ballice
Sevgi Polat, Murat Kılıç, Ayşe E. Pütün, Ersan Pütün
Seyhan GÜNYELİ, Ş. İsmail KIRBAŞLAR, Hasan USLU
Seyhan GÜNYELİ, Zeynep İLBAY, Ş. İsmail
KIRBAŞLAR, Hasan USLU
Sinan KUTLUAY, Fatih AYNACI, Ekin YILDIRIM
KIPÇAK, Mesut AKGÜN
Şakir YILMAZ, Orhan KARAMAN, Mehmet
KALENDER, Cevdet AKOSMAN
Tansel KAHRAMAN, Serap CESUR, Devrim
BALKÖSE
Tülay Güngören Madenoğlu, Mehmet Sağlam,
Mithat Yüksel, Levent Ballice
Uğur ÖZVEREN, Aylin BOZTEPE, Hülya BİLAKAYA,
G. Ezgi CİĞER, G. Özden ÖZBAKIR, Z. Sibel
ÖZDOĞAN
Uğur ÖZVEREN, Gonca TUNCEL, Selen HARMAN,
Burak ENGÜR, Sibel ÖZDOĞAN
Uğur Özveren, Naime Duygu Bozdağ, Samet Şahin,
Sibel Özdoğan
Veyis Selen, Musa Büyükada
Veyis Selen, Musa Büyükada, Dursun Özer, Gülbeyi
Dursun
Veyis Selen, Özlem Selen, Esra Zöğ, Dursun Özer
Yelda KÜÇÜKGÖKSEL, Ayşe Beyza AYSAN, Serap
CESUR
Yeliz DURAK ÇETİN, Tülay DURUSOY
Yunus ÖNAL, Çiğdem SARICI ÖZDEMİR, Selim
ERDOĞAN, Canan AKMİL BAŞAR
Yunus ÖNAL, Çiğdem SARICI-ÖZDEMİR, Didem
EREN-SARICI, Nilgün KIZILKAYA, Canan AKMİLBAŞAR, Selim ERDOĞAN, Pınar BİÇİCİ
Yunus ÖNAL, Fatma BİLİN, Canan AKMİL BAŞAR,
BAKIRI GİDERİLMİŞ ANOD ÇAMURUNDAN
KURŞUNUN LİÇİNGİ
Fe-MCM-41 KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE
İZOBÜTAN DEHİDROJENASYON UYGULAMALARI
ÇAM AĞACI TALAŞININ KRİTİKALTI – KRİTİKÜSTÜ
SU GAZLAŞTIRMASINDA RUTENYUM EMDİRİLMİŞ
AKTİF KARBON KATALİZÖRÜNÜN HİDROJEN VE
METAN OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ŞARAP FABRİKASI ÜZÜM ATIKLARI İLE
METİLEN MAVİSİ GİDERİMİ
İTAKONİK ASİTİN FERMANTASYON ORTAMINDAN
ALIQUAT 336 İLE REAKTİF EKSTRAKSİYONUNUN
İNCELENMESİ
PENİSİLİN G’NİN FERMANTASYON ORTAMINDAN
AMBERLİTE LA-2 İLE REAKTİF
EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
SÜPERKRİTİK SU ORTAMINDA ZEYTİN
KARASUYUNUN PT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK
HİDROTERMAL ARITIMI VE GAZLAŞTIRILMASI
GAZLARIN YAPI MALZEMELERİNDE ETKİN
DİFÜZYON KATSAYILARININ BULUNMASI
OLEİK ASİT/ GMO ve KİL KATKILI
POLİKAPROLAKTON KOMPOZİT FİLMLERİN ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ
KATALİTİK KRİTİKALTI/KRİTİKÜSTÜ SU
GAZLAŞTIRMASI YÖNTEMİ İLE GLİKOZDAN
HİDROJEN VE METAN ÜRETİMİ
PIRINANIN PIROLIZININ TG-MS KULLANILARAK
İNCELENMESI VE FTIR ILE KARAKTERIZASYONU
PİRİNANIN GAZLAŞTIRILMASININ KİNETİK
AÇIDAN İNCELENMESİ
TG-MS ve FTIR Kullanılarak Fındık Kabuğunun
Gazlaştırılmasının İncelenmesi
REACTIVE YELLOW 145’İN SULU ÇÖZELTİLERDEN
UZAKLAŞTIRILMASI
REACTIVE RED 195 BOYARMADDESİNİN
ULTRASES DESTEKLİ GİDERİMİNDE KİNETİK VE
TERMODİNAMİK
PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
FINDIK KÜSPESİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN
BOYARMADDE GİDERİMİ
SÜPERMARKET POŞETLERİ İLE
POLİKAPROLAKTON FİLMLERİNİN
BİYOBOZUNURLUK SÜREÇLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
POLİETİLEN (PE), POLİPROPİLEN (PP) VE
POLİSTİREN (PS)
POLİMERLERİNİN, TURBA İLE KARIŞIMLARININ
YANMA
KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ
Grafit içeren doğal kil ile boya adsorpsiyonu
Çeşitli Madensel Atıklardan Seramik Eldesi Üzerine
Sıcaklığın Etkisi
Farklı Çözücüler ile Modifiye Edilmiş Kayısı
Selim ERDOĞAN, Çiğdem SARICI ÖZDEMİR
Zeynel ÖZTÜRK, Dursun Ali KÖSE, Ömer ANDAÇ,
Göksel ÖZKAN
Dilem ARTAR, Şule YAĞMUR, Neslihan DURANAY,
Filiz KAR
Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL
Mehmet Gürsoy, Ö. Murat Doğan, Bekir Zühtü Uysal
Nurdan Bahar, H. Soner Altundoğan, Fikret Tümen
Özgün Deliismail , Banu Yener , Fehime ÇakıcıoğluÖzkan , Şerife Şeref Helvacı
Yusuf Ziya SARITOP, Neslihan DURANAY, Filiz KAR,
Melek YILGIN
Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ, Recep
BONCUKÇUOĞLU, İbrahim H. KARAKAŞ
Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ, Recep
BONCUKÇUOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL
Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ, Recep
BONCUKÇUOĞLU, İbrahim H. KARAKAŞ
Filiz Karacan, Haydar Dişbudak, Mahmut Eken,
Erhan Aksu, Selen Nimet Gürbüz Güner, İ. Galip
Arı, Ahmet Demirbaş, Ömer Kantoğlu
Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN
Şeyda TAŞAR, Neslihan DURANAY
Şeyda TAŞAR, Neslihan DURANAY
Çekirdeği Kabuğunun Selülozik Yapısının
İncelenmesi
BAZI ORGANOMETALİK KOMPLEKSLERİN TEORİK
VE DENEYSEL HİDROJEN DEPOLAMA
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
BAZI ORGANOMETALİK KOMPLEKSLERİN TEORİK
VE DENEYSEL HİDROJEN DEPOLAMA
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
BİYO KÜTLEDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN
ADSORPSİYON
KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE
KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU
AKIŞKAN YATAKTA KARBON NANOTÜP ÜRETİMİ
KALKOPİRİTTEN ELDE EDİLEN LİÇ
ÇÖZELTİLERİNDEN
DEMİRİN UZAKLAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
DOĞAL ZEOLİT TAŞIYICILI TiO2
FOTOKATALİZÖRLERİNİN ÜRETİLMESİ VE
TEREFTALİK ASİT ADSORPSİYON
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİTİNDEN ÜRETİLEN AKTİF
KARBONUN
ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
MANGAN FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN
MİKRODALGA YÖNTEMİYLE SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT
NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT
NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
LaF3:Ce ve LaF3:Ce /LaF3 (çekirdek ve
çekirdek/kabuk)
Nanokristalinin Sentezlenmesi
BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN
SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA
GAZLAŞTIRILMASI
MOBİLYA FABRİKASI ATIK TOZUNDAN ÜRETİLEN
BİYOCHARLARIN
YAPISINA İŞLEM PAMATRELERİNİN ETKİSİ
MOBİLYA FABRİKASI ATIK TOZUNUN YAVAŞ VE
HIZLI PİROLİZİ
Şeyda TAŞAR, Neslihan DURANAY
MOBİLYA FABRİKASI ATIK TOZUNUN PİROLİZ
ÜRÜN VERİMLERİ ÜZERİNE AZOT AKIŞ HIZI VE
PELET BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ
Dilek Çağlar, Özlem Türkera, Gökçen A. Altun
Çiftçioğlu, M.A. Neşet Kadırgan
Eten Gazından Etanol Eldesinin Yoğunluk
Fonksiyonu Teorisi İle Kinetik Çalışması
Download

Tam Metin Yazar Listesi