HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
SABAH
ÖĞLE
A BLOK ZEMİN
SPOR SALONU
HARİTAVE
YAPI
KANTİN
ÇEVRESİ
RESSAMLIĞI
VE
B BLOK
ÇEVRESİ
ZEMİN
B ARASI
BLOK 1.KAT
B BLOK 2.KAT
HAVUZ ÇEVRESİ
HURDALIK
KÜTÜPHANE
VE ÇEVRESİ
NÖB.BİLİŞİM
MD.YRD.
GİRİŞ
ÇEVRESİ
KAPISI
A BLOK ZEMİN
SPOR SALONU
HARİTAVE
YAPI
KANTİN
ÇEVRESİ
RESSAMLIĞI
VE
B BLOK
ÇEVRESİ
ZEMİN
B ARASI
BLOK 1.KAT
B BLOK 2.KAT
HAVUZ ÇEVRESİ
HURDALIK
KÜTÜPHANE
VE ÇEVRESİ
NÖB.BİLİŞİM
MD.YRD.
ÇEVRESİ
Nöbet Yerleri -> GİRİŞ KAPISI
Pazartesi
A.YÜRÜK
M.TAŞ
E.KARATÜM
H.UZ
Ç.AYDINY.YOLDAŞ
U.İRİTAŞ
O.BAHARGÜLÜ
F.SUNGURAY
U.İRİTAŞ
V.BIÇAKÇI
Ö.ERDOĞAN
Ö.AŞIK O.DEMİR
N.AKYOL
M.BEKTAŞ
G.ÖLMEZOĞLU
H.TURAN
G.DUMAN
M.ŞAHİNZ.TÜM M.ÖZDEMİR
M.ERDOĞAN
Y.YİĞENOĞLU
A.YÜKSEL
F.İSLAM V.GÜNEL
A.ÇAKICI
N.ÖZER D.ŞAHİN
S.KIDIK
D.BALENC.DEVECİ
S.KIDIK
F.TÜRKMEN
M.OZ
T.ÇINAR
Salı
E.TURAN
N.DUGAN
N.ALTINPINAR
M.CAN M.ÇİÇEKM.KÜÇÜKSEYMEN
İ.IŞIK
B.KUTLUF.VARÇİN
A.AYDIN
Çarşamba
O.KARATAŞ
E.YILMAZ
E.TAŞ Ş.AYDOĞAN
A.BAKIR Z.TAŞTAN
S.GİZDEŞ
M.ÖZCAN
Y.TEKATLI
K.TOPGÜL
M.ÇALIŞ E.ERDALY.GÜL
N.SAĞLAMER
Y.SALGAR
S.BAYKARA
M.TUNÇ
Perşembe
K.ORAKÇI
A.YILDIRIM
N.ÖZEN
Ç.KARAKAŞ
V.TARIK ÇAY
F.YONCA
H.ÖZCANH.AYDAŞ
Y.KÖLE İ.USLU M.ÖZYUMŞAK
M.ÇELİKEL
S.KURU
İ.ÇETİN D.BİÇERC.ÖZDOĞAN
F.TANATAR
M.AYDINF.DİKE O.SATIK A.YAMAN
T.KILIÇ
H.ZABUNB.SAVCI İ.BAYSALF.TANATAR
Ç.BATMAZ
S.ÜNAL S.KARACA
İ.KARACALIOĞLUG.ÖVEÇ T.KALLİNCİ
M.RÜZGAR
M.PEDÜK
Cuma
B.ÇEVİK
E.TUNCAY
O.UNURLU
Z.EKİNCİH.AKSOY
M.ÖZ
Z.GÖKERB.BALIKÇI
Ö.GÖRKEN
R.KARAÖREN
M.TÜRKMEN
E.AKIN H.PEKTAŞ
C.YURDACAN
R.GÖDE H.CANSIZ
N.DAŞDEMİR
İ.BENLİ Ü.ALTINKAYA
A.ÇAKIRM.YAĞIZB.KAPLAN
E.ADIGÜZEL
M.EYİDOĞAN
M.BAKIRİ.BENLİ
E.ULAŞ
R.GÜLTEKİN
M.ÖZDEMİR
N.YIKICI O.EREN Ö.KARA M.AKKOCA
Ö.MENTEŞ
Ü.ERDEMİR
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
G.KÖROĞLU
H.ARSLAN
B.KAYA
A.TOKALI
T.ARABACI
F.ARSAKAY
A.ERDOĞAN
A.TEMELLİ
M.MEDET
H.YALINIZ
İ.KAYA S.AKSOYE.ODABAŞI
A.YANAR
Ü.DEMİR
İ.ARSLAN
İ.DURMUŞ
A.TOMBUL
H.YALINIZ
İ.CANOĞULLARI
A.SOYAD
Ö.KURT
M.ALKANA.TAŞTAN
Ö.DOKUYUCU
H.YALAZA
G.POLAT
S.TOMBUL
R.AVAN
R.VAROLH.KABLAN
M.IŞIKLI A.POLAT
K.KÜÇÜK
N.SERTLER
U.ALPTÜRK
M.SARI Y.GÜL
S.SOĞANCI
S.YAZARA.BOZ
A.ASLAN
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
8-Sabahçıların nöbeti 07:15 de başlar 13:05 de biter. Öğlencilerin nöbeti 12:30 de başlar 17:45 de biter.
9- 16/02/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Download

1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak. 2