KARTAL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇIRAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMEN GÖREV FORMU
İşletme Adı
Meslek Dalı
Adres
Cep_Telefonu
İşveren Vekili
imza-kaşe
İşverenin / Pratik Eğitimden Sorumlu Usta Öğreticinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
No
Sınıf
AÇIKLAMA
İş yeri ve Öğrenci Hakkındaki Bilgiler; (İlgili kutuyu İşaretleyin)
Öğrenci pratik eğitimini sürdürmektedir.
İş yeri adresi değişmiştir.
Öğrenci işyerinden ayrılmıştır.
İşveren olmadığı için imza ve görüş alınamadı
İş yeri şu anda kapalıdır.
Diğer hususlar.
Pratik Eğitim konusu ve Öğretmenin görüş ve gözlemleri
Usta Öğreticinin görüş, gözlem ve istekleri
Var
İş yerinde İşletmedeki Meslekî Eğitim Çalışmalarına
Gidiş Saati
Yok
Dönüş Saati
İncelenmiştir.
..../..../20
..../..../20
Meslek Dersi Öğretmen
Müdür Yardımcısı
KARTAL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇIRAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMEN GÖREV FORMU
İşletme Adı
Meslek Dalı
Adres
Cep_Telefonu
İşveren Vekili
imza-kaşe
İşverenin / Pratik Eğitimden Sorumlu Usta Öğreticinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
No
Sınıf
AÇIKLAMA
İş yeri ve Öğrenci Hakkındaki Bilgiler; (İlgili kutuyu İşaretleyin)
Öğrenci pratik eğitimini sürdürmektedir.
İş yeri adresi değişmiştir.
Öğrenci işyerinden ayrılmıştır.
İşveren olmadığı için imza ve görüş alınamadı
İş yeri şu anda kapalıdır.
Diğer hususlar.
Pratik Eğitim konusu ve Öğretmenin görüş ve gözlemleri
Usta Öğreticinin görüş, gözlem ve istekleri
Var
İş yerinde İşletmedeki Meslekî Eğitim Çalışmalarına
Gidiş Saati
Yok
Dönüş Saati
İncelenmiştir.
..../..../20
..../..../20
Meslek Dersi Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Download

İşletmede Mesleki Eğitim