PETROKİMYASAL ÜRÜNLER PETKİM VERİLERİ
1-7 EYLÜL 2014
ÜRÜN ADI
(TÜRKÇE)
ORTOKSİLEN
ÜRÜN ADI
(İNGİLİZCE)
ORTHOXYLENE
FİYAT
($/mt)*
1260-1310
TOLUEN
HEKZAN
TOLUENE
HEXANE
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
1050-1100
900-950
1290-1340
WHITE
SPIRIT(DİĞER
SOLVENTLERÇÖZÜCÜ)
FTALİK ANHİDRİT
WHITE SPIRIT
850-900
PHTALIC
ANHYDRIDE
1300-1350
FİYAT TÜRÜ**
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
* Kaynak: Petkim
verileri
** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia,
MED: Mediterranean
Download

ÜRÜN ADI