Doç. Dr. Nevzat Alkan
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
[email protected]
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
1
UYUTUCU, UYUŞTURUCU
ve
UYARICI MADDELER
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
2
Keyif verici maddeler =
Psikoaktif maddeler
İnsana ve topluma zararlı
Bağımlılık yaparlar
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
3
Psişik bağımlılık = Balayı dönemi = İtiyad = Ceza
ehliyeti tam
Tolerans
Fiziksel bağımlılık = İptila = Madde teminine
yönelik suçlarda ceza ehliyeti yok
Yoksunluk sendromu
Zehirlenme dönemi
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
4
Ceza kanunu yönünden 3 grup;
- Üretimi, bulundurulması, satışı özel izinle:
Haşhaş
- İlaç kötüye kullanımı; Morfin, barbitüratlar
Yeşil – Kırmızı reçeteler
- Kullanımı, bulundurulması, satılması,
taşınması, imalatı yasak; Esrar, eroin, kokain.
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
5
Politoksimani
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
6
Esrar;
Cannabis sativa = Hint keneviri
THC = Tetrahidrocanabiol
Mariuana, haşhiş
İyi mal, kötü mal
Eldesi kolay, ucuz, yaygın.
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
7
Morfin
Haşhaş bitkisi; Morfin, kodein,
tebain, papverin, narsein vs.
Tolarens hızlı,
bağımlılık çabuk.
Terminal malignite olgularında.
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
8
Eroin
Diasetil morfin
Asetik asid anhidrit,
Narkotik raporlarında da.
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
9
Kokain
Coca bitkisi
Güney Amerika – Latin Amerika
Nasal cerrahide topikal anestezik
Kardiak yan etkiler
Perikondral dolaşımı bozarak nasal septum
perforasyonu
Crack
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
10
LSD
Liserjikasiddietilamid
Sentetik halusinojen
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
11
Amfetamin türevleri
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
12
Ölüm olayında;
Madde tespiti asıl.
Altın vuruş;
İntihar,
Saf madde,
Tolerans kaybı.
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
13
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
14
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
15
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
16
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
17
Doç. Dr. Nevzat Alkan
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
[email protected]
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
18
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
19
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
20
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
21
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
22
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
23
Pablo Escobar
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
24
Doç. Dr. Nevzat Alkan
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
[email protected]
Doç. Dr. Nevzat Alkan
2004-2005 Ogretim Yılı
25
Download

Uyutucu - Uyuşturucu - İstanbul Tıp Fakültesi