ENDOÜROLOJİ
DERNEĞİ
ANKARA NUMUNE
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
İÇ ANADOLU
BÖLGESEL
EĞİTİM
TOPLANTISI
Her yönü ile
Ürolojik Laparoskopik Cerrahi
Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARA
15 Kasım 2014
ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ
İÇ ANADOLU BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI
15 KASIM 2014
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Ankara
Onursal Başkan: Prof. Dr. Nurullah Zengin
Sempozyum Başkanı: Doç. Dr. Altuğ Tuncel
Bilimsel Sekreter: Doç. Dr. Yılmaz Aslan
Bilimsel Komite (Soyadı sıralamasına göre):
Doç. Dr. Serkan Altınova
Doç. Dr. Yılmaz Aslan
Prof. Dr. Hasan Bakırtaş
Uzm. Dr. Melih Balcı
Doç. Dr. A. Erdem Canda
Uzm. Dr. Fatih Çanaklı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Gülpınar
Uzm. Dr. Çağrı Güneri Uzm. Dr. Özer Güzel
Doç. Dr. A.Hakan Haliloğlu
Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu
Doç. Dr. Okan İstanbulluoğlu
Uzm. Dr. Tolga Karakan
Doç. Dr. Cüneyt Özden
Prof. Dr. İ. Yaşar Özgök
Doç. Dr. Fazlı Polat
Doç. Dr. Mustafa Sofikerim
Yrd. Doç. Dr. Devrim Tuğlu
Doç. Dr. Altuğ Tuncel
Doç. Dr. Lütfi Tunç
Prof. Dr. Fatih Yalçınkaya
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yozgat
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Özel Acıbadem Hastanesi, Eskişehir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Özel Koru Hastanesi, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yozgat
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karabük
ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ
İÇ ANADOLU BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI
15 KASIM 2014
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, Ankara
PROGRAM
09.00-09.20
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Altuğ Tuncel (Ankara Numune E.A.H. Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu)
Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı (Endoüroloji Derneği Başkanı)
Doç. Dr. Fatih Dede (Ankara Numune E.A.H. Başhekimi)
Prof. Dr. Nurullah Zengin (Ankara Numune E.A.H. Yöneticisi)
09.20 - 09.30
Laparoskopik cerrahinin temel fizyolojik etkileri - Fazlı Polat
09.30 - 09.40
Ürolojik laparoskopik cerrahide kullanılan ekipmanlar ve operasyon odasının hazırlığı Devrim Tuğlu
09.40 - 09.50
Laparoskopik giriş ve sütür teknikleri - Özer Güzel
09.50 - 10.00
Laparoskopik cerrahide fizyolojik komplikasyonlar - Tolga Karakan
10.00 - 10.10
Laparoskopide cerrahi komplikasyonlar - Melih Balcı
10.10 - 10.25
Laparoskopik cerrahide preoperatif hazırlık ve postoperatif bakım - Ömer Gülpınar
10.25 - 10.45
Kahve Molası
10.45 - 11.00
Laparoskopik nefropeksi - Çağrı Güneri
11.00 - 11.15
Laparoskopik böbrek kist dekortikasyonu - Yılmaz Aslan
11.15 - 11.30
Laparoskopik basit nefrektomi - A. Hakan Haliloğlu
11.30 - 11.45
Laparoskopik radikal nefrektomi/nefroüreterektomi - Abdurrahim İmamoğlu
11.45 - 12.00
Laparoskopik parsiyel nefrektomi - Mustafa Sofikerim
12.00 - 12.15
Laparoskopik adrenalektomi - Hasan Bakırtaş
12.15 - 13.45
Öğle Yemeği
13.45 - 14.00
Laparoskopik piyeloplasti - Altuğ Tuncel
14.00 - 14.15
Laparoskopik piyelolitotomi/üreterolitotomi - Okan İstanbulluoğlu
14.15 - 14.30
Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu - Cüneyt Özden
14.30 - 14.45
Laparoskopik radikal prostatektomi - Fatih Yalçınkaya
14.45 - 15.00
Pediatrik yaş grubunda laparoskopik cerrahi – Fatih Çanaklı
15.00 - 15.15
Kahve Molası
15.15 - 15.30
Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi - Lütfi Tunç
15.30 - 15.45
Robot yardımlı laparoskopik sistektomi ve üriner diversiyon - Serkan Altınova
15.45 - 16.00
Robot yardımlı sıfır iskemi parsiyel nefrektomi – A. Erdem Canda
16.00 - 16.15
Laparoskopik cerrahi de eğitim modelleri - İ. Yaşar Özgök
Katılım Sertifikalarının Takdimi
Download

basvuru ilan-son.pdf - İTÜ Avrupa Birliği Merkezi, Erasmus Ofisi