ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ
Domuz Modelinde
Bakırköy
Laparoskopi Kursu-4
Acıbadem Üniversitesi
Deney Hayvanları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
İSTANBUL
26-27 Eylül 2014
DOMUZ MODELİNDE
BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU -4
Değerli Meslektaşlarımız;
Laparoskopik ürolojik cerrahinin son yıllardaki hızlı gelişimi nedeniyle, üroloji
uzmanlık öğrencilerinin ve üroloji uzmanlarının laparoskopik cerrahi öğrenmeleri
zorunlu hale gelmiştir. Bizce laparoskopiye yeni başlayacak olanların ilk aşamada
hayvan modellerinde eğitimleri gereklidir.
Düzenlediğimiz ilk 3 kurs sonucunda sizlerden aldığımız geri bildirimler ve öneriler
sayesinde bu kursumuzun oldukça yararlı olacağı kanaatindeyiz. Kurslarımızda
meslektaşlarımızın iki gün boyunca hayvanlar üzerinde pratik yapmasını sağlanmış
ve her kursiyerin deneyimli eğitmenler eşliğinde canlı domuzda laparoskopik
nefrektomi operasyonu gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Sizlerden gelen yoğun istek
üzerine bu kursun dördüncüsünü düzenlemenin heyecanı ve haklı gururu
içerisindeyiz.
26-27 Eylül 2014 tarihinde yapılacak kursumuzun yararlı olması dileğiyle
saygılarımızı sunarız.
Doç. Dr. Volkan TUĞCU
Kurs Başkanı
DOMUZ MODELİNDE
BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU -4
Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Üroloji Kliniği
&
Endoüroloji Derneği
Kurs Başkanı
Dr. Volkan TUĞCU
Kurs Yeri
Acıbadem Üniversitesi - Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarih
26-27 Eylül 2014
Kurs Sekreteri
Dr. Selçuk ŞAHİN
Dr. Doğukan SÖKMEN
Kurs Eğitmenleri:
Dr. Şenol ADANUR
Dr. Alper BİTKİN
Dr. Yusuf İlker ÇÖMEZ
Dr. Sait ÖZBİR
Dr. Necmettin PENBEGÜL
Dr. Hakan POLAT
Dr. Berkan REŞORLU
Dr. Haluk SÖYLEMEZ
Dr. Erkan SÖNMEZAY
Dr. Abdulmuttalip ŞİMŞEK
Dr. Murat TUNCER
Dr. Fatih URUÇ
Dr. Mehmet YÜCEL
Dr. Uğur YÜCETAŞ
DOMUZ MODELİNDE
BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU -4
26 Eylül Cuma ( Friday, September 26 )
08:30-08:45
Açılış konuşması
( Opening speech )
Dr.VolkanTuğcu
Dr. Ali İhsan Taşçı
08:45-09:00
Laparoskopik cerrahi aletler
( Laparoscopic surgical instruments)
Dr. Necmettin Pembegül
09:00-09:15
Hasta ve ameliyathane hazırlığı
( Patient and operating room preparation )
Dr. Şenol Adanur
09:15-09:30
Domuzda laparoskopik nefrektomi-video sunumu
( Laparoscopic nephrectomy on pig model- video presentation )
Dr. Uğur Yücetaş
09:30-10:00
Kahve Molası (Coffee break)
10:00-12:30
Maket ve simülasyon üzerinde eğitim
( Training on models and simulation )
12:30-13:30
Öğle yemeği ( Lunch )
13:30-14:00
Laparoskopik video sunumları
( Laparoscopic video presentations )
Dr. Selçuk ŞAHİN
14:00-14:15
Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Erkan Sönmezay
14:00-16:30
Maket ve simülasyon üzerinde eğitim
( Training on models and simulation )
18:00
Akşam Yemeği ( Dinner )
27 Eylül Cumartesi ( Saturday, September 27 )
08:30-08:45
Ürolojide laparoskopi eğitimi
( Laparoscopy training in urology )
Dr. Shalid Aziz Anwer Khan
08:45-09:00
Adım adım laparoskopik nefrektomi
( Step by step laparoscopic nephrectomy )
Dr. Turan Çaşkurlu
09:00-09:15
Pnömoperitonyum patofizyolojik etkileri
(Pathophysiological effects of pneumoperitoneum)
Dr. Berkan Reşorlu
09:15-09:30
Laparoskopi komplikasyonları
(Complications of Laparoscopy)
Dr. İlker Çömez
09:30-10:00
Kahve Molası (Coffee break)
10:00-12:30
Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
( Laparoscopic nephrectomy on alive pig)
12:30-13:30
Öğle yemeği ( Lunch )
13:30-14:00
Laparoskopik video sunumları
( Laparoscopic video presentations )
14:00-16:30
Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
( Laparoscopic nephrectomy on alive pig)
16:30-17:00
Sertifika verilmesi ve kapanış
( Certificate issuance and closing )
Toplantı Sekreteryası
Dr. Doğukan Sökmen
Tel: 0533 382 01 33
e-mail: [email protected]
Dr. Selçuk Şahin
Dr. Selçuk Şahin
Tel: 0505 247 73 18
e-mail: [email protected]
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Üroloji Kliniği
Download

Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-4