Domuz Modelinde
Bakırköy Laparoskopi
Kursu-2
Prof. Dr. Abhay RANE
&
Prof. Dr. Peter RIMINGTON’ un
katılımlarıyla
07-08 Mart 2014
DOMUZ MODELİNDE BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU-2
Değerli Meslektaşlarımız;
Laparoskopik ürolojik cerrahinin son yıllardaki hızlı
gelişimi nedeniyle, üroloji uzmanlık öğrencilerinin ve
üroloji uzmanlarının laparoskopik cerrahi öğrenmeleri
zorunlu hale gelmiştir. Biz laparoskopiye yeni başlayacak
olanların ilk aşamada hayvan modellerinde eğitimleri
gereklidir.
21-22 Haziran 2013 tarihinde kursumuzun birincisini
düzenledik. Meslektaşlarımız iki gün boyunca hayvanlar
üzerinde pratik yapmasını sağlanmıştır. Her kursiyer
deneyimli
eğitmenler
eşliğinde
canlı
domuzda
laparoskopik nefrektomi operasyonu gerçekleştirdi.
Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu kursun ikincisini
düzenlemeye karar verildi ve kurslar periyodik olarak
devem edecek.
07-08 Mart 2014 tarihinde yapılacak kursumuz dünyaca
ünlü tek port cerrahisi ve onkolojik laparoskopide sayısız
deneyimi mevcut olan Dr. Abhay RANE ve Dr. Peter
RIMINGTON’ un katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.
Kursumuzun yararlı olması dileğiyle saygılarımızı sunarız.
Doç. Dr. Volkan TUĞCU
Kurs Başkanı
DOMUZ
MODELİNDE
BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ
KURSU-2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk
E.A.H.
Üroloji Kliniği
&
Endoüroloji Derneği
Kurs başkanı
Dr. Volkan TUĞCU
Kurs yeri:
İstanbul Üniversitesi Avcılar
Kampüsü Veterinerlik Fakültesi
Tarih: 7-8 Mart 2014
Kurs sekreteri: Dr. Selçuk ŞAHİN
Kurs eğitmenleri:
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
-Dr.
Şenol ADANUR
M. Fatih AKBULUT
Tolga AKMAN
Bekir ARAS
Gökhan ATIŞ
Alper BİTKİN
Cemal GÖKTAŞ
Cengiz KARA
Hakan POLAT
Berkan REŞORLU
Haluk SÖYLEMEZ
Erkan SÖNMEZAY
Abdulmuttalip ŞİMŞEK
Mehmet YÜCEL
Uğur YÜCETAŞ
Tevfik ZİYPAK
DOMUZ MODELİNDE BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU-2
7 Mart Cuma (Friday, March 7)
08:30-08:45
Açılış konuşması
(Opening speech)
Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Doç. Dr. Halil ALIŞ
Doç. Dr. İlknur AKTAŞ
08:45-09:00
Laparoskopik cerrahi aletler
(Laparoscopic surgical instruments)
Doç. Dr. Haluk SÖYLEMEZ
09:00-09:15
Hasta ve ameliyathane hazırlığı
(Patient and operating room preparation)
Yrd. Doç. Dr. Tevfik ZİYPAK
09:15-09:30
Domuz anatomisi
(Pig anatomy)
Vet. Esma YILDAR
09:30-09:45
Akılcı ilaç kullanımı
(Rational drug use)
Op. Dr. Erkan SÖNMEZAY
09:45-10:00
Kahve Molası
(Coffee break)
10:00-12:30
Grup 1; Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
(Group 1; Laparoscopic nephrectomy in alive pig)
Grup 2; Maket üzerinde eğitim
(Group 2; Training on models)
12:30-13:30
Öğle yemeği
(Lunch)
13:30-14:00
Laparoskopik video sunumları
(Laparoscopic video presentations)
14:00-16:30
Grup 1; Maket üzerinde eğitim
(Group 1; Training on models)
Grup 2; Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
(Group 2; Laparoscopic nephrectomy in alive pig)
Op. Dr. Selçuk ŞAHİN
DOMUZ MODELİNDE BAKIRKÖY
LAPAROSKOPİ KURSU-2
8 Mart Cumartesi (Saturday, March 8)
08:30-08:45
Ürolojide laparoskopi eğitimi
(Laparoscopy in urology training)
Prof. Dr. Peter RIMINGTON
08:45-09:00
Tek port ürolojik cerrahi
(Laparo-endoscopic single side surgery)
Prof. Dr. Abhay RANE
09:00-09:15
Pnömoperitonyum patofizyolojik etkileri
(Pathophysiological effects of pneumoperitoneum)
Doç. Dr. Berkan REŞORLU
09:15-09:30
Laparoskopi komplikasyonları
(Complications of Laparoscopy)
Prof. Dr. Ali Rıza KURAL
09:30-10:00
Kahve Molası
(Coffee break)
10:00-12:30
Grup 1; Maket üzerinde eğitim
(Group 1; Training on models)
Grup 2; Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
(Group 2; Laparoscopic nephrectomy in alive pig)
12:30-13:30
Öğle yemeği
(Lunch)
13:30-14:00
Laparoskopik video sunumları
(Laparoscopic video presentations)
14:00-16:30
Grup 1; Canlı domuzda laparoskopik nefrektomi
(Group 1; Laparoscopic nephrectomy in alive pig)
Grup 2; Maket üzerinde eğitim
(Group 2; Training on models)
16:30-17:00
Sertifika verilmesi ve kapanış
(Certificate issuance and closing)
Doç. Dr. Volkan TUĞCU
Download

domuz modelinde bakırköy laparoskopi kursu