ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ
YERİNDE CANLI
ROBOTİK ÜROLOJİK
CERRAHİ KURSU
Atatürk E.A.H.
ANKARA
16-17 Mart 2015
1’E 1 YERİNDE CANLI
ROBOTİK ÜROLOJİK CERRAHİ KURSU
Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi
Robotik Cerrahi Ameliyathanesi
16-17 Mart 2015
16 Mart 2015 - Pazartesi
08.00-08.30
DaVivci Xi kullanımı hakkında genel
Op. Dr. Kemal Ener
08.30-09.00
Port girişi ve robotun kurulumu (Docking)
Op. Dr. Kemal Ener
09.00-12.00
Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi
Doç. Dr. Ali Fuat Atmaca
12.30-13.30
Öğlen yemeği
13.30-14.00
Port girişi ve robotun kurulumu (Docking)
Op. Dr. Fuat Özcan
14.00-17.00
Robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi
Doç. Dr. A.Erdem Canda
19.00-22.00
Akşam yemeği
17 Mart 2015 - Salı
08.00-08.30
DaVivci Xi kullanımı hakkında genel bilgiler
Op. Dr. Erem Asil
08.30-09.00
Port girişi ve robotun kurulumu (Docking)
Op. Dr. Erem Asil
09.00-12.00
Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi
Doç. Dr. Serkan Altınova
12.30-13.30
Öğlen yemeği
13.30-14.00
Port girişi ve robotun kurulumu (Docking)
Op. Dr. Asım Özayar
14.00-17.00
Robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti
Doç. Dr. Ali Fuat Atmaca
Download

ankara yerinde canlı - Endouroloji Derneği