ÜROLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİ
MEDİKAL ONKOLOJİ
RADYOLOJİ
PATOLOJİ
NÜKLEER TIP
TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ
MULTİDİSİPLİNER ÜROLOJİK ONKOLOJİ KURSU
11 Nisan 2015 / Ankara
Gazi Üniversitesi 75.Yıl Konferans Salonu
TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ
MULTİDİSİPLİNER ÜROLOJİK ONKOLOJİ KURSU
11 Nisan 2015 / Gazi Üniversitesi 75.Yıl Konferans Salonu, Ankara
09:00 - 09:30
Açılış Konuşmaları
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Türk Üroloji Derneği Başkanı
Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şube Başkanı
Gazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Onursal Başkanı
09:40 - 12:30
Prostat Kanseri Oturumu
09:40 - 10:00
Lokal ileri prostat kanserinde tedavi (c T3,lenf nodu +)
10:00 - 10:20
Radikal Prostatektomi sonrası PSA relapslarında tedavi
10:40 - 11:00
Kastrasyon dirençli prostat kanserlilerde tedavi
11:00 - 11:10
Kahve arası
11:10 - 11:30
Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon
11:30 - 11:50
Rebiyopsi endikasyonları (patoloji)
11:50 - 12:10
Prostat Kanserinde Pet BT’nin yeri ( nükleer tıp)
12:10 - 12:30
Radikal prostatektomi sonrası radyoterapinin Yeri (radyasyon onkolojisi)
12:30 - 13:30
Öğle yemeği
13:30 - 15:40
RCC Oturumu
13:30 - 13:50
İleri yașta RCC tedavisi
13:50 - 14:10
Renal kitlelerde biyopsi (Patoloji)
14:10 - 14:30
Parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır (+)’lığının tedavisi
14:30 - 14:40
Kahve arası
14:40 - 15:00
Metastatik RCC’de tedavi (Medikal Onkoloji)
15:00 - 15:20
Radikal Nefrektomi sonrası soliter böbrek fonksiyonlarının takibi (Nefroloji)
15:20 - 15:40
Üroloji’de PET-MRI’ın yeri (Nükleer Tıp)
Download

Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu