www.tto.etu.edu.tr
[email protected]
ETÜ - TTO PROFESYONEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI (PRODESTEK)
PRODESTEK 3001 TÜBİTAK PROGRAMI - 26 AĞUSTOS / 2 EYLÜL 2014
PRODESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA
ETÜ - Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) üniversitemizin teknoloji transfer performansını artırmak amacıyla,
teknoloji transfer faaliyetlerini Üniversitemiz adına yürütmektedir.
Bu doğrultuda, siz değerli araştırmacılarımızın proje yazma yeteneklerinizi geliştirmek ve desteklemek
üzere “Profesyonel Proje Destek Programı (PRODESTEK)” geliştirilmiştir. Farklı destek çağrılarına özel ve
ilgili diğer programlar kapsamında, ilan edilen kamu ve özel proje desteklerine göre, araştırmacılarımıza
“hızlandırılmış proje yazım ve hazırlık” desteği verilecektir. Programların nihai amacı, her türlü akademik
ve proje çalışmalarınızı tamamlayacak şekilde ve ilgili proje çağrılarına zamanında ve nitelikli biçimde
başvurmanızı sağlayacak biçimde, profesyonel proje yazım, hazırlık, başvuru ve yönetim desteği
verilmesidir.
PRODESTEK 3001 TÜBİTAK PROGRAMI’NIN HEDEFLERİ NELERDİR?



TÜBİTAK 3001 “Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 3 (üç)
araştırmacımızın proje hazırlık, yazım ve başvurularına teknik ve idari destek sağlamak
Üniversitemiz araştırmacılarına proje yazım desteğinin sağlanması yolu ile başarının artırılması
Araştırmacılarımızın proje yazım, geliştirme ve yürütme deneyimlerinin artırılması
TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI HAKKINDA BİLİNMESİ
GEREKENLER:
TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK ARDEB tarafından
desteklenen projelerde daha önce yürütücü olarak görev ALMAMIŞ olan akademisyen ve
araştırmacıların sunacakları ar-ge projelerini (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) 60.000
TL’ye kadar desteklemektedir.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Bütçesi: 2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve
Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir. Aylık 1.800 TL’ye kadar burs
desteği sağlanmaktadır (1). Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı
seyahatler için 10.000 TL’ye kadar, proje yayılım giderleri için 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
Detaylı program bilgileri için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi adresinden faydalanılabilir.
1
Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.
PRODESTEK PROGRAMI başvurularınız için ETÜ – TTO Proje Yönetimi ve Geliştime Birimi’nden Banu Aktalay (Dahili: 4504)
[email protected] ya da Hande Tokuçoğlu (Dahili: 4453) [email protected] başvurabilirsiniz.
A: TOBB - ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Merkezi (ETÜ - TTO) TOBB ETÜ Kampüsü Söğütözü Mah. 06520 ANKARA
T: +90 312 292 44 53
F: +90 312 292 44 54
E-posta: [email protected]
Web: www.tto.etu.edu.tr
www.tto.etu.edu.tr
[email protected]
PRODESTEK 3001 TÜBİTAK PROGRAMI’NA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
KİMLER BAŞVURABİLİR?
TÜBİTAK 3001 programı ve tamamlayıcısı olan PRODESTEK 3001 Programı, üniversitemizin sosyal ve fen
bilimleri alanlarında çalışan tüm akademisyenlerine açıktır.
Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine başlayan Teknoloji Transfer Ofisi olarak, daha önce TÜBİTAK
desteği ALMAMIŞ akademisyen ve araştırmacılarımızın projeleri arasından yapılacak değerlendirme
neticesinde seçilecek 3 adet projenin yazılması ve başvurunun gerçekleştirmesi süreçlerine efektif katkı
sağlanacaktır. Başvuran akademisyenimizin önereceği projenin, üniversitemizde yürütülen akademik bir
çalışma ya da tez çalışmasının tamamı veya bir parçası ile ilgili olması beklenir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
o
o
o
o
Araştırmacılarımız, “PRODESTEK BAŞVURU FORMU”’nu eksiksiz biçimde doldurarak,
Proje Yönetimi ve Geliştirme Birim Koordinatörümüz Banu AKTALAY’a
[email protected] ya da Hande TOKUÇOĞLU’na [email protected]
adreslerinden ETÜ – TTO’ya “PRODESTEK 3001 PATENT BAŞVURUSU” başlığını
kullanarak EN GEÇ 2 Eylül 2014 SALI gününe değin teslim etmelidir.
Başvuran araştırmacımızın önereceği projenin, üniversitemizde yürüttüğü ilgili
çalışmanın (uygulamalı proje, akademik çalışma veya tez çalışması) tamamı veya bir
parçası ile ilgili olması beklenir.
Önerilen proje başvurusunun uygunluğu ilgili kurulda değerlendirildikten sonra, uygun
bulunan patent başvuruları, PRODESTEK 3001 kapsamında desteklenmesine karar
verilecektir.
Başvurusu kabul edilen araştırmacılarımız bilgilendirilerek, ETÜ – TTO Proje Yönetimi
ve Geliştirme Birimi tarafından yönlendirileceklerdir.
DEĞERLENDİRME:
PRODESTEK programları kapsamında, başvuruda bulunulan proje desteği talepleriniz için “TOBB - ETÜ
Proje Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde,
başvurulması düşünülen proje etkisi (impact) ve proje başarı değeri (success) gözetilerek 100 puan
üzerinden yapılacak puanlama yapılacaktır. Puanlama sonucunda, her çağrıya ilişkin en yüksek puan alan
3 veya daha fazla araştırmacımıza ve projelerine, ETÜ – TTO olarak profesyonel yazım, başvuru ve proje
yönetim destekleri verilecektir.
PRODESTEK 3001 TÜBİTAK PROGRAMI TAKVİMİ:
26 Ağustos – 2 Eylül 2014
2 Eylül 2014 Salı
PRODESTEK 3001 TÜBİTAK Programı Çağrısının Yapılması
Son Başvuru Günü
3 – 4 Eylül 2014
Değerlendirme Süreci
5 Eylül 2014
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
8 – 9 Eylül 2014
Başvuruların Kabulü ve Proje Yazım – Yönetim Desteğinin Başlatılması
PRODESTEK PROGRAMI başvurularınız için ETÜ – TTO Proje Yönetimi ve Geliştime Birimi’nden Banu Aktalay (Dahili: 4504)
[email protected] ya da Hande Tokuçoğlu (Dahili: 4453) [email protected] başvurabilirsiniz.
A: TOBB - ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Merkezi (ETÜ - TTO) TOBB ETÜ Kampüsü Söğütözü Mah. 06520 ANKARA
T: +90 312 292 44 53
F: +90 312 292 44 54
E-posta: [email protected]
Web: www.tto.etu.edu.tr
Download

PRODESTEK 3001 Programı Duyurusu