1 Şubat 2014/Cumartesi
Açılış Konuşmaları 10.00
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL İstanbul Barosu Başkanı
I. OTURUM 10.30-12.00
Ekolojik Kriz Cenderesinde Kentlerimiz
Kolaylaştırıcı: Av. Ali ARABACI
Türkiye Barolar Birliği Yön. Kur. Üyesi , Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Bşk.
Trakya’dan Kocaeli’ne Büyük İstanbul Örneği
Çare ÇALIŞKAN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Ankara Örneği
Orhan SARIALTUN TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı
Ergene Örneği
Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Van Örneği
Prof. Dr. Mustafa SARI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
III. OTURUM 10.00-11.30
Planlama Hukukunda “Olağanüstü Hal” Uygulamaları ve Yasalar
Kolaylaştırıcı: Eyüp MUHÇU TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
Tarlabaşı ve 5366 sayılı yasa
Prof. Dr. İclal DİNÇER Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler:6306 Sayılı Afet Yasası
Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalar
Arş. Gör. Seda YURTCANLI İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
“Kamu”laştırma
Yrd. Doç. Dr. Özge AKSOYLU Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kolluk Faaliyetinin Özelleştirilmesi Olarak Planlama Hukuku
Av. Can ATALAY TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi
11.30-12.00 Soru-Cevap
12.00-13.00 Öğle Arası
IV. OTURUM 13.00-14.30
Soru- Cevap 12.00-12.30
Kentler ve İfade Özgürlüğü
Öğle Arası 12.30-13.30
II. OTURUM 13.30-15.00
Plan mı Pilav mı
Kolaylaştırıcı: Av. İzzet VARAN
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Neoliberalizmin Yeni Formülü: Planlamadan Projeciliğe
Mücella YAPICI TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi
Sermaye Birikim Amacı Olarak Planlama
Gürkan AKGÜN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Üyesi
Planlamada Kır Kent Dengesi
Ahmet ATALIK TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Bşk.
Kentsel Dönüşüm ve İmar Planları
Av. Dr. Bülent TOKUÇOĞLU TBB Çevre ve Kent Hukuku Kom. Üyesi
15.00-15.30 Soru – Cevap
Kolaylaştırıcı: Av. Fikret İLKİZ İstanbul Barosu
Mekanı Siyasetten Arındırmak: İktidar ve Sermaye Arasında Sıkışmış ‘Kamusallık’
Yaşar Adnan ADANALI, Kent Çalışmaları, Berlin Teknik Üniversitesi Doktora Adayı
İfade Özgürlüğü ve Mekan İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş KARAN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamusal Alan, İfade Özgürlüğü ve İktidar İlişkisi Bağlamı’nda Taksim Meydanı
Derya KARADAĞ Yüksek Mimar
14.30-15.00 Soru-Cevap
Taksim’de Basın Açıklaması 16.00
02 Şubat 2014/Pazar 10.00-15.00
Kuzey Ormanları Savunması Rehberliğinde Kuzey Ormanlarında ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Rezerv Alanı
İlan Edilen Bölgede İnceleme Gezisi
TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
Download

Daha büyük formatta görüntülemek için tıklayınız