Proje Başvurusu Yaparken Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU
Banu GÖKÇAY
Bilimsel Programlar Uzmanı
13.03.2014
Başvuru Formunun Hazırlanması
TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi
Sistemi (ARBİS) kayıtları güncel
olmalı
Proje yürütücüsü ve araştırmacılar
(yurt dışı araştırmacılar hariç)
Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ikamet etmeli
Araştırmacıların katkı oranları
belirlenmeli
Hem elektronik hem de basılı
kopya olarak gönderilmesi
gereken belgeler eksiksiz olarak
ve belirtilen tarihe kadar
TÜBİTAK’a ulaştırılmalı
2
1
Başvuru Formu Çıktısı-1
3
Başvuru Formu Çıktısı-2
4
2
Başvuru Formu Çıktısı-3
5
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formu istenilen
formatta hazırlanmalı ve Türkçe doldurulmuş olmalı
Başvuru formunda yer alan
tüm konu başlıkları
eksiksiz doldurulmalı ve
projeyi değerlendirebilecek
yeterlilikte bilgi içermeli
Başvuru Formları |
TÜRKİYE BİLİMSEL ve
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
KURUMU
6
3
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait
proforma faturalar mutlaka olmalı
Araştırma projesi kriterlerine uygun olmalı
Altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmamalı
Yurt dışı alan çalışması olmamalı
•7
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Projede yer alan metinsel
ifadeler, daha önce
Kurumumuza sunulmuş olan
projelerde yer alan ifadelerle
büyük ölçüde benzerlik
içermemeli
Proje ekibinde yer alan
kişilerin aynı/benzer içerikli
projeleri
yürürlükte/sonuçlanmış
olmamalı
Proje yürütücüsü olarak aynı
dönemde aynı programa
birden fazla proje
başvurusunda bulunulmamalı
8
4
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Literatür özeti ham liste olarak verilmemeli,
literatür referansı verilerek tartışılmış olmalı,
literatür özetinde verilen referanslar metin ile
ilişkilendirilmeli
Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı
uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman
bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ
ödenebileceğine dair onay belgesi eklenmeli
9
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Projenin Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi gerektirip
gerektirmediği belirlenmeli
Gerekiyor ise alınacak belge istenilen kriterlere uygun
olmalı
Gerekli olup-olmadığına karar verebilmek için aşağıdaki
Etik Kurul Yönlendirme Şemasına bakınız.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari/1001/icerik-basvuru-formlari
10
5
Etik Kurul Yönlendirme Şeması
11
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve
değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz
puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmamalı
(Özel Ret Durumu)
Daha önce sunulmuş olan projeler için "Proje Önerisi Değişiklik
Bildirim Formu" doldurulmalı
12
6
Başvuru Formunun Hazırlanması-devam
Daha önce
sunulmuş olan
projeler için
"Feragat Formu "
(gerekli ise)
doldurulmalı
13
2013-2. Dönem Başvurularında En Çok Karşılaşılan İade
Gerekçeleri-1
NO
İADE GEREKÇELERİ
TOPLAM
ORAN (%)
152
33,9
45
10,0
49
10,9
38
8,5
34
7,6
8
33
7,3
11
1
23
5,1
7
4
6
17
3,8
8
1
9
2,0
1001
3501
1005
1
Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği
Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup
Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması
116
30
6
2
Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması
30
6
8
3
Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması
28
10
11
4
Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Olmaması / Belirtilen
Tarihten Sonra Gelmesi / Online Başvurunun Yapılmaması
27
5
5
5
Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel
Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi / Yetersiz
Bulunması
29
5
6
Başvuru Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Bazı Maddelerinin
Eksik Olması / İstenilen Formatta Hazırlanmamış Olması
22
3
7
Proje Yürütücüsünün / Yurtdışı Araştırmacının Programın Başvuru Koşullarını
Sağlamaması / Programa Uygunluk Belgelerinin Eksik Olması
(KARİYER/UBAP/EVRENA)
11
8
Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Kuruluş Yetkilisi İmzasının Olmaması /
İmzanın Orjinal Olmaması / İmzanın Kime Ait Olduğunun Belli Olmaması /
İmzanın İstenilen Kişiye Ait Olmaması
9
Literatür Özetinin; Ham Liste Şeklinde Verilmiş Olması / Literatür Referansı
Verilerek Tartışılmamış Olması, Literatür Künyesinin Belli Olmaması, Literatür
Özetinde Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması, Referans
Listesinin Eksik Olması
1011
1
1
14
7
2013-2. Dönem Başvurularında En Çok Karşılaşılan İade
Gerekçeleri-2
10
Benzer İçerikli Bir ProjeninYürürlükte ya da Sonuçlanmış Olması / Başka Bir
Kuruluşa Sunulmuş Olması
9
11
Talep Edilen Makina-Teçhizatlardan Herhangi Birinin Toplam Fiyatının KDV
ve Vergiler Dahil 100.000 TL'yi Aşması / Tek Bir Sistemin Parçası Oldukları
Halde Bölünerek Ayrı Ayrı Yazılan Cihazların Birleştirildiğinde Toplam
Fiyatının 100.000 TL'yi Aşması / Talep Edilen Teçhizata KDV ve Vergiler
Eklendiğinde Bütçenin 360.000 TL'yi Aşması
7
12
Altyapı Oluşturmaya Yönelik Bir Proje Olması
13
Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında Proje Ekibinin İmzalarının Eksik
Olması / Yürütücü İmzasının Islak İmza Olmaması / Başvuru Formunda Adı
Geçen Araştırmacıların Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfasında İmzalarının
Olmaması
14
Hak Sahipliği Beyan Formunun Eksik Olması / Formda Yer Alması Gereken,
Yürütücü ve/veya Araştırmacı İmzalarının Eksik Olması / Yürütücü İmzasının
Islak Olmaması
3
15
Proje Yür. Etik Kurula Sevk Edilmesi ya da AYEK Yönetmeliği Uyarınca Ceza
Alması/ Yürütücünün İdari Görevinin Olması/Enstitü Projelerinin Bşk. Kararı
İle İade Edilmesi/Projenin Vakıf Tarafından Önerilmesi
3
16
Özel ret olan(özgün değerden iki kez <1 alan) benzer projenin 3. kez
sunulması
2
17
Projenin Yurt Dışı Saha Çalışması Olması
18
Patent/Faydalı Model/Tescil taramasının yapılmamış olması
TOPLAM
1
10
2,2
1
8
1,8
8
3
11
2,4
4
1
5
1,1
4
0,9
4
0,9
2
0,4
0
0,0
1
1
4
314
77
55
2
4
0,9
448
98,4
15
Teşekkürler
16
8
Download

(Microsoft PowerPoint - Proje haz\375rlamada dikkat edilecek