Doç.Dr. Özgür ALTAN
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi
[email protected]
[email protected]
http://ozguraltan.wordpress.com/
» Bilimsel araştırmalarımıza maddi destek bulmak…
» Yeni bir iş fikri oluşturmak, var olanı geliştirmek ve
fikri ticari boyuta taşımak…
» Özel sektörden gelen Ar-Ge amaçlı fikirleri
projelendirmek…
» Yeni geliştirilen ya da devam etmekte olan projelere
partner olarak katılmak…
»
» Üniversite
Destekleri
Bilimsel
Araştırma
Proje
» TÜBİTAK Akademik Araştırma Programları
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
(UBAP)
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj.
(İŞBAP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Yeni Bir İş Fikri Oluşturmak, Var Olanı Geliştirmek
ve Fikri Ticari Boyuta Taşımak
San-Tez Projelerinin Gerektirdikleri
» Proje fikrinin yer aldığı sektörü iyi tanıyınız;
» Sektörün gereksinim duyduğu konu ve çalışmalar
hakkında bilgi toplayınız;
» Proje konusunun fizibilitesini «mutlaka» yapmış
olunuz.
» San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek
hibe şeklindedir.
» Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma
payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır:
» a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam
bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam
bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.
» b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam
bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam
bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.
» c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje
toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje
toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.
» ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam
bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam
bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.
» Özel Sektörden Gelen Ar-Ge Amaçlı Fikirleri
Projelendirmek (TÜBİTAK Destekleri)
» 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
» 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj.
(İŞBAP)
» 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
» 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
» 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
» 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme
ve Yenilik P. D. P.
» 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
» 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına
Yönelik D.P.
» 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
» 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
» 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
» 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
» 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
» KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Bşk.)Destekleri
»
»
»
»
»
»
»
»
»
KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek
Programı
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Kredi Faiz Desteği
Laboratuvar Hizmetleri
»Yeni Geliştirilen ya da Devam
Etmekte Olan Projelere Partner
Olarak Katılmak…
» Avrupa Birliği Projeleri ve Ulusal Ajans
» TÜBİTAK ve Çerçeve Programları
»ULUSAL AJANS
www.ua.gov.tr
Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve
uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında
finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları
sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata
geçirilmesini sağlar.
Download

Projelere Finansman Desteği Sağlayan Kurumlar