SAYI: 11/A
ULUSAL AÇIK DESTEK ÇAĞRILARI
Mayıs 2014 | Proje Birimi
V.1
1-Son Başvuru Tarihlerine Göre ULUSAL Destekler
Not: Desteklere ilişkin açıklamalar 2. Bölümde yer almaktadır.
16 Mayıs 2014


TÜBİTAK-2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
Türk – Alman Bilim Yılı Etkinlik Desteği
31 Mayıs 2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-Ge Proje Destekleri
06 Haziran 2014

TÜBİTAK-2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
10 Haziran 2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
15 Haziran 2014

Hrant Dink Vakfı – Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu
16 Haziran 2014

TÜBİTAK-1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
Açık Çağrıları
26 Haziran 2014

İZKA – Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
27 Haziran 2014

TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2543 – Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi
ile İkili İşbirliği Programı
11 Temmuz 2014

TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2542 - Azerbaycan Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili
İşbirliği Programı
08 Ağustos 2014

TÜBİTAK-1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
Açık Çağrıları
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
1
01 Eylül 2014

TÜBİTAK-2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı
26 Eylül 2014



TÜBİTAK-1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
TÜBİTAK-1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destekleme Programı
TÜBİTAK-3001 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
01 Ekim 2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı – Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali
Destek Programı
03 Ekim 2014

TÜBİTAK-1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Sürekli Açık Olan Çağrılar
















TÜBİTAK-2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P. (Başvuru
yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır)
TÜBİTAK-2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği (Başvuru yılda 12
dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır)
TÜBİTAK-2224-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (Her ayın son cuma
günüdür)
TÜBİTAK-2241/A-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (Her ayın son
işgünüdür)
TÜBİTAK-1002-Hızlı Destek Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-1503-Proje Pazarları Destekleme Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-2223-A - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
(Herzaman)
TÜBİTAK-3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları- 2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği
Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği
Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2506-Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi
(CSIR) ile İkili İşbirliği Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği
Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2513-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği
Programı
(Herzaman)
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
2


TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2525-Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile
İkili İşbirliği Programı
(Herzaman)
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları-2526-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği
Programı
(Herzaman)
3
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
2-ULUSAL Açık Destek Çağrılarının Detayları
TÜBİTAK DESTEKLERİ
TÜBİTAK-1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler
üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için
bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2014
TÜBİTAK-1002 - Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma
enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine
destek sağlamaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak
ve/veya
ülkemizin
rekabet
gücünü
artıracak
ulusal/uluslararası
yeni
bir
ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel
geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2014
TÜBİTAK-1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı'nın (UBAP) amacı; bilim
insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları
kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın
TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. Detaylı bilgi için
tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 03 Ekim 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
4
TÜBİTAK-1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)
çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine
katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-1503- Proje Pazarları Destekleme Programı
Proje pazarları, somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları
gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim
duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği
önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel
sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini
birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik
düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve
teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması
yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik
kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma
değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip
olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları
hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
5
TÜBİTAK-1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.
D. P.
TÜBİTAK-1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir
sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak
desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı
alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme
kazanılması hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Mobil İletişim Çağrıları
 Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim
Teknolojileri
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
Enerji Verimliliği – Elektrik Motorları
 Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Özel elektrik motor teknolojilerinin geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
Biyomedikal Ekipmanlar – Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aprat/Cihazlar
 Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin
Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
 Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin
Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeleri
 Hematoloji kitlerinin ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2014
Makine İmalat – Kalıp Tasarını
 Büyük Boyutlu Polimer Parçalar İçin Kalıp Tasarım ve İmalat Yöntemlerinin
Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
6

Polimer Ürünler İçin İleri Kalıplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Makine İmalat - İmalat Teknolojileri
 Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
 Kesici Takım Tasarım ve İmalatı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Enerji Verimliliği – Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Su Geri Kazanımı
 Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
 Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
 Ölçüm ve Otomasyon Amaçlı Buhar Sayaçlarının Geliştirilmesi
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Gıda –Tarla Bitkileri





Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Yağ ve Lif Bitkileri Islahı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Yemeklik Tane Baklagiller Islahı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Yem Bitkileri Islahı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
Tahıl Islahı
Son başvuru tarihi: 08 Ağustos 2014
TÜBİTAK-2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında
çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların
Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma yapma,
labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak
proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek
verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati
bitimine kadar yapılır.
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
7
TÜBİTAK-2223-A - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
Türkiye’de gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası katılımlı veya uluslararası kongre,
sempozyum ve sunumlu konferanslara katılacak ve etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak
olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için kısmi
destek sağlanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile
özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde
yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre,
kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir. Detaylı
bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 16 Mayıs 2014
TÜBİTAK-2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal
Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile
özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
himayesinde yurt
içinde düzenlenen
uluslararası
nitelikli kongre,
kolokyum
ve
sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir. Detaylı bilgi için
tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Başvurular bir yıl içinde 12 dönem halinde yapılır ve değerlendirilir.
TÜBİTAK-2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal
Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile
doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere
katılmaları için kısmi destek verilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Her ayın son cuma günüdür.
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
8
TÜBİTAK-2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal
proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar,
proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması
gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi
hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik
Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında
yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 06 Haziran 2014
TÜBİTAK-2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
Üniversitelerimizin Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal Bilimler
alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri, sanayinin bir
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem /
süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi
için hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler. Detaylı bilgi için
tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Her ayın son işgünüdür.
TÜBİTAK-3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak
için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan,
üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge
projelerini desteklemektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
TÜBİTAK-3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni
başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.
21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek,
hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde
sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki
rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
9
TÜBİTAK-İkili İşbirliği Programları
Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde
imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak
araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman
değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Bu
kapsamda açık çağrılar aşağıda yer almaktadır.










2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: TÜBİTAK için çağrı sürekli açıktır. Lütfen NSF’in konulara göre
değişen çağrı tarihlerini dikkate alınız.
2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2503-Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları için son tarih her yıl 15 Nisan'dır.
2506-Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği
Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2513-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2525-Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2526-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.
2542 - Azerbaycan Bilimler Akademisi (ANAS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2014
2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi ile İşbirli Programı
Son başvuru tarihi: 27 Haziran 2014

2505 - Fransa Ulusal Bilimsel Arş. Merkezi (CNRS) ile İkili İşbirliği Programı
Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2014
Türk Alman Bilim Yılı Etkinlik Desteği
“2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi
hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar
belirlemeye yönelik, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde
düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminerlere TÜBİTAK – BİDEB tarafından bu
program kapsamında destek verilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 16 Mayıs 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
10
KALKINA AJANSLARI DESTEKLERİ
İZKA-Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
İzmir Kalkınma Ajansı “Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı” kapsamında toplam 12.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru
sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır. Programa Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler) başvurabilecektir. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde
kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecek. Detaylı bilgi için
tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 26 Haziran 2014
DİĞER
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-Ge Proje Destekleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından farklı önceliklerde Ar-Ge
Projelerine Destek verilecektir. Başvuru dönemleri;



Birinci başvuru dönemi 1 Ocak–31 Ocak tarihleri arası,
İkinci başvuru dönemi 1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri arası,
Üçüncü başvuru dönemi 1 Eylül–30 Eylül tarihleri arası.
şeklinde olan çağrıya ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında; Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı
potansiyeline sahip, Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı
rekabet avantajı sağlayacak, ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesine destek
verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 05 Ağustos 2014
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve
İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
“dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe
programı” çağrıları kabul ediyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2014
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
11
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı – Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı
Mali Destek Programı
Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara
yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek
Programı önceliklerine ve program detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 01 Ekim 2014
Hrant Dink Vakfı – Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu
Hrant Dink Vakfı, iki ülke arasındaki temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik
edilmesi
amacıyla
Türkiye-Ermenistan Seyahat
Fonu’nu
açıyor. Civilitas
Foundation ortaklığında, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gümrü merkezli Youth
Initiative Center (YIC) işbirliğiyle yürütülecek fon, 16 aylık bir süre zarfında 200
kişinin Türkiye-Ermenistan arasında seyahat etmesini hedefliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: Yıl içinde farklı başvuru tarihlerinde başvuru kabul edilmektedir. Bir
sonraki başvuru dönemi; 15 Haziran 2014’tür
12
http://ebiltem.ege.edu.tr
Bilgi İçin:
[email protected]
E-posta: [email protected]
twitter.com/ebiltemtto
Telefon: 0 232 343 44 00 – 170 / 169 / 173 / 114
Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ihtilaf durumunda hibe kaynağında yer alan
bilgiler geçerli olacağından, bilgilerin ilgili sitelerden kontrol edilmesi uygundur.
Download

ULUSAL Açık Destek Çağrıları