Sunum Planı
GenelTanıtım
Destek Programlarımız
Başvuru – Değerlendirme Süreci ve Dikkat Edilecek
Hususlar
Soru ve Öneriler
ARDEB Destek Programları
• Dönemsel Başvuru Programları
–
–
–
–
1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1005 - UlusalYeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1011 - Uluslararası BilimselAraştırma Projelerine Katılma Programı
3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
• Sürekli Başvuruya Açık Programlar
– 1002 - Hızlı Destek Programı
– 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı
• Çağrılı Başvuru Programlar
– 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı
– 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini
Destekleme Programı
Destek Süresi
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Özel/Kamu
Kuruluşları
Lisans
Eğitimi
1.500 TL/ay
ProjeTeşvik
İkramiyesi
4 ay
Değerlendirme Süresi
36 aya kadar
Destek Miktarı
360.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
Mart - Eylül
Dönem SonTarihi
28 Mart 2014
26 Eylül 2014
(Uluslararası BilimselAraştırma Projelerine Katılma P.)
1011 – UBAP
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Kamu/Özel
Kuruluş
Lisans
Mezunu
Aylık
1500TL
’ye kadar
ProjeTeşvik
İkramiyesi
4 ay
Değerlendirme Süresi
Destek Süresi
36 aya kadar
Destek Miktarı
360.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
Mart - Eylül
Dönem SonTarihi
28 Mart 2014
26 Eylül 2014
3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı
Programı
Destek Süresi
• Üniversite
36 aya kadar
- Doktora Derecesi
- 5 yıl
- Farklı Üniversite
1.500 TL/ay
ProjeTeşvik
İkramiyesi
4 ay
Değerlendirme Süresi
Destek Miktarı
225.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
Mart - Eylül
Dönem SonTarihi
28 Mart 2014
26 Eylül 2014
Online başvuru:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
ARDEB Destek Programları
• Dönemsel Başvuru Programları
–
–
–
–
1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1005 - UlusalYeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
• Sürekli Başvuruya Açık Programlar
– 1002 - Hızlı Destek Programı
– 3001 - BaşlangıçAr-Ge Projeleri Destek Programı
• Çağrılı Başvuru Programlar
– 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı
– 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
1002 - Hızlı Destek Programı
• Üniversiteler /
Araştırma Enstitüleri
• Araştırma
Hastaneleri
Destek Süresi
12 aya kadar
Doktora
Derecesi
Tıpta
Uzmanlık
Derecesi
Destek Miktarı
30.000 TL’ye kadar
veya
veya
Doktora
Öğrencisi
Tıpta
Uzmanlık
Öğrencisi
Başvuru Dönemleri
Zaman kısıtlaması
yoktur.
2-3 ay
Değerlendirme
Süresi
2 ay
Değerlendirme Süresi
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
Destek Süresi
24
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Özel/Kamu
Kuruluşları
aya kadar
Destek Miktarı
60 Bin TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
Zaman kısıtlaması
yoktur.
Lisans
Eğitimi
500 TL/ay
ProjeTeşvik
İkramiyesi
Proje Almamış Kişileri
Ar-Ge’ye Isındırma
YENİ!
ARDEB Destek Programları
• Dönemsel Başvuru Programları
–
–
–
–
1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1005 - UlusalYeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
• Sürekli Başvuruya Açık Programlar
– 1002 - Hızlı Destek Programı
– 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı
• Çağrılı Başvuru Programlar
– 1003 - ÖncelikliAlanlarAr-Ge Projeleri Destek Programı
– 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini
Destekleme
Destek Süresi
Programı
24-36
• Üniversite
• Özel/Kamu
Kuruluşları
aya kadar
Destek Miktarı
Doktora
Derecesi
Lisans
Eğitimi
2.500 TL/ay
2.5 milyon TL’ye
kadar
Başvuru Dönemleri
Çağrılı - İki Aşamalı
ProjeTeşvik
İkramiyesi
YENİ!
Üniversite – Sanayi
İşbirliği
1003 –
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek
Programı
Destek Süresi
• Kamu/Özel
• Üniversite
Kuruluş
Küçük Ölçek
24 ay
Orta/Büyük Ölçek 36 ay
Doktora
Derecesi
Lisans
Mezunu
2500 TL/ay
ProjeTeşvik
İkramiyesi
2 ay
Değerlendirme Süresi
Destek Miktarı
Küçük Ölçek
00.000 TL’ye kadar
5
Orta Ölçek
.000.000 TL’ye kadar
1
Başvuru Dönemleri Çağrılı
Büyük Ölçek
.500.000 TL’ye kadar
Online başvuru:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
2
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirm
Programı
Destek Süresi
30-48
• Üniversite
• Özel/Kamu
Kuruluşları
aya kadar
Destek Miktarı
Doktora
Derecesi
Çağrıya göre değişmektedir.
Lisans
Eğitimi
Başvuru Dönemleri
2.500 TL/ay
ProjeTeşvik
İkramiyesi
Çağrılı - İki Aşamalı
Amaç
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek
ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının
çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır.
YENİLENDİ!
Üniversite – Sanayi
İşbirliği
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının
karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması.
Program Özellikleri
• Çağrılı sistem,
• 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı
• Prototip/Sistem/PilotTesis Projesi,
• Model/Yöntem/Süreç Projesi,
• Teknoloji Birikim Projesi,
• İki aşamalı proje başvurusu,
• İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram
ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
• İhtiyaç başlıkları için Odak Grup çalışmaları,
İlgili Gruplar: KAMAG, SAVTAG
Lisans Öğrencileri Bursiyer Olabiliyor.
Makale
Proje
Performans Ödülü (PPÖ)
Bildiri
100.000 TL’ye kadar
Kitap / Kitapta Bölüm
Ödül
Patent
Çıktı Niteliği
ve Niceliği
Ürün, Şirket ,Model
3 Kasım 2012
Yayılım
tarihinden itibaren
sonuçlanan projeler
AraştırmacıYetiştirilmesi
Yeni Proje Üretilmesi
ARDEB ProjeTakip Sistemi
Proje Performans Ödülü (PPÖ) Uygulaması
•
Amaç:
– Desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve
etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak
•
Miktar:
– 100.000 TL’ye kadar
•
Kriterler:
– Makale, Bildiri, Kitap, Ödül, Patent, Ürün,
Model, Şirket,Yayılım, Araştırmacı
Yetiştirme,Yeni Proje
•
Başvuru:
– Proje yürütücüsü başvurur.
– Sonuçlanmadan itibaren 3 yıl içinde
başvurulur.
– ARDEB-PTS üzerinden başvurular alınır.
Download

Ulusal Akademik Proje Destekleri 2