Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
Ulusal Akademik Ar-Ge Proje
Destekleri
Ankara Üniversitesi
LisansüstüTez Proje Desteği Başvurusu İçin Hazırlık Eğitimi Atölye
Çalışması
21.02.2014
Sunum Planı
GenelTanıtım
Destek Programlarımız
Başvuru – Değerlendirme Süreci ve Dikkat Edilecek
Hususlar
Soru ve Öneriler
Amaç
Psikoloji
Eğitim
İktisat
İşletme
Hukuk
Sosyoloji
Tarih
Dil ve
Edebiyat
Siyaset Bilimi
Ekonometri
Coğrafya
Çalışma
Ekonomisi
Maliye
Sosyal ve beşeri bilimlerin
Kitle İletişimi
ve Araçları
Felsefe
tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini
yürüten bilim insanlarımızı
destekleyerek, evrensel gelişmeler ve
ülke öncelikleri doğrultusunda,
bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik
etmek ve geliştirmektir.
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Enformatik
İlahiyat
Finans
Ekonomisi
Arkeoloji ve
Sanat tarihi
Sanat
Antropoloji
Ev
Ekonomisi
Kütüphanec
ilik
BankacılıkSigortacılık
Halkbilimi
Davranış
Bilimleri
Sosyal
Hizmetler
Aktüerya
Güvenlik
Bilimleri
Müzecilik
Bilim,
Teknoloji ve
Toplum
Tarihçe
1997
BTYK kararı ile SBB olarak kuruluş
1999
Proje desteklerine başlangıç
2004
SBB olarak az sayıda proje desteği
2005
BTYK kararı ile SOBAG olarak diğer
bilim/teknoloji alanlarıyla eşit statüde
TÜBİTAK destekleri kapsamında
Organizasyon Şemasında SOBAG
Çevre, Atmosfer,Yer ve Deniz Bilimleri (ÇAYDAG)
Elektrik, Elektronik, Enformatik (EEEAG)
ARDEB BaşkanYrd.
ARDEB* Başkanı
Mühendislik (MAG)
Sağlık Bilimleri (SBAG)
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG)
Tarım, Ormancılık veVeterinerlik (TOVAG)
Kimya ve Biyoloji (KBAG)
Matematik ve Fizik (MFAG)
Kamu (KAMAG)
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (SAVTAG)
Eğitim,Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü (ETAP)
Destek Programları Müdürlüğü (DPM)
Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES)
SOBAG İstatistiki Veriler (2005-2012)
Desteklenen
Alan Sayısı
Desteklenen Proje Sayısı
(Sosyal Bilimler)
(~1200)
(33)
Desteklerin
Diğer
17%
Tarih
Dil ve Edebiyat
Şehir ve Bölge Planlama
*
B/T Alanlarına
Dağılımı
(2005-2012)
3%
4%
4%
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
7%
Eğitim
15%
Siyaset Bilimi
7%
Psikoloji
9%
İktisat
13%
İşletme
9%
Sosyoloji
12%
*Bilim veTeknoloji
Download

Ulusal Akademik Proje Destekleri 1