1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. desteklenen projeler.
Tubitak-Ardeb tarafından düzenlenen 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının
amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için
bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.Bu kapsamda 2014 yılı 1. döneminde Üniversitemizde 3
proje desteklenmeye değer bulunmuştur.Desteklenen projeler için tıklayınız.
TUBİTAK 1001 "BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ
DESTEKLEME PROGRAMI" KAPSAMINDA
2014 YILI 1. DÖNEMİNDE ÖNERİLEN ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN
BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLENLER
S.NO
1
2
3
4
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
ADI SOYADI
Doç. Dr. BURAK
DİKİCİ
Doç.Dr. Yavuz
YARDIM
Yrd. Doç. Dr. HARUN
AYDIN
Yrd. Doç. Dr. SERKAN
ÜNER
ARAŞTIRMA GRUBU
KURULUŞ
MAG
YÜZÜNCÜ YIL Ü.
KBAG
YÜZÜNCÜ YIL Ü.
ÇAYDAG
YÜZÜNCÜ YIL Ü.
ÇAYDAG
YÜZÜNCÜ YIL Ü.
Download

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr