T.C.
BORNOVA KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL İZMİR KOLEJİ
ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
“BİLGİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
Bu Şartname “5.6.7.ve8.. Sınıflar Arası, Bilgi Yarışması” adlı yarışmamızın,
amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme komisyonunu,
yarışma yerleri ve tarihlerini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, ve yarışma takvimine
ilişkin esas ve usulleri kapsar.
AMAÇ:
Madde 1: Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda; bu yarışmayla okulumuza
devam eden 5.6.7.ve8.. Sınıf öğrencilerimizin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak,
öğrencilerimizin okula olan ilgilerini artırmak, okulunu ve kendilerini temsil edebilme
güçleri kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
YÜRÜTME KOMİSYONU
Madde 2:
BAŞKAN :
ÜYELER:
Halil İbrahim Demirçeken( Müdür Yardımcısı )
Fatma Özgür Güler ( Fen veTeknoloji Öğretmeni )
Hüsna Çoban ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni )
Hilal Baş ( Matematik Öğretmeni )
Özlem Eygin( İngilizce Öğretmeni )
Mehmet Altıntop ( Türkçe Öğretmeni )
Melike Özdemir ( Sosyal Bilgiler Öğretmeni )
Nesrin Pekçakar (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Nihal Bozalp ( Beden Eğitimi Öğretmeni)
KATILIM ŞARTLARI:
Madde 3: Yarışmaya; her sınıfı temsilen Sınıf rehber öğretmenlerinin seçtikleri 3 asıl ve bir
yedekten oluşan, her sınıftan dört öğrenci katılacaktır. Yarışma masasında üç öğrenci
bulunacak bir kişi yedek olarak hazır bulunacaktır.
Adres : Kazım Dirik Mah. 364/1 Sk. No:30/4 Bornova–İZMİR
Telefon : (0232) 462 62 02
Faks: (0232) 461 16 17
E-Posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.izmirkoleji.com.tr
T.C.
BORNOVA KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL İZMİR KOLEJİ
ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
5.6.7.ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN
DERSLER:
Madde 4:
Yarışma; 7 kategoride yapılacaktır. Bunlar:
1. Türkçe
2. Matematik
3. Fen ve Teknoloji
4. Sosyal Bilgiler
5. Din Kültürü ve Ahlak bilgisi
6.İngilizce
7. Genel Kültür
Yarışmada 5.6.7.ve 8. Sınıfların yarışma gününe kadar işledikleri konulardan soru
gelecektir.
Dersin Adı
Soru Sayısı
Türkçe
3
Matematik
4
Fen Bilgisi
Sosyal Bilgiler
İngilizce
3
3
3
Din Kültürü
Genel Kültür
Toplam
3
6
25
YARIŞMANIN ŞEKLİ:
Madde 5:
Yarışma tek seansta yapılacaktır. Yarışmaya, kurayla belirlenen her sınıftan üçer
öğrenci belirlenerek gruplar oluşturulacaktır.
Adres : Kazım Dirik Mah. 364/1 Sk. No:30/4 Bornova–İZMİR
Telefon : (0232) 462 62 02
Faks: (0232) 461 16 17
E-Posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.izmirkoleji.com.tr
T.C.
BORNOVA KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL İZMİR KOLEJİ
ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
YARIŞMA YERİ VE ZAMANI:
Madde 6: Yarışmalar okulumuzun konferans salonunda, ilgili sınıfların katılımlarıyla
gerçekleştirilecektir.
ZAMAN
YER
5.Sınıf
5 OCAK 2016
SAAT: 10.30
KONFERANS SALONU
6.Sınıf
5 OCAK 2016
SAAT: 14.30
KONFERANS SALONU
7.Sınıf
7 OCAK 2016
SAAT: 10.30
KONFERANS SALONU
8.Sınıf
7 OCAK 2016
SAAT: 14.30
KONFERANS SALONU
YARIŞMA İÇERİĞİ:
Madde 7: Yarışmada; yarışmacılara 25 soru sorulacaktır. Her soru için birer dakika süre
verilecektir. Her sorunun cevabının puan değeri 10 puan olacaktır. Böylece en yüksek puan
250 puan olacaktır.
Madde 8: Eşitlik durumunda en fazla 2 soru sorulacaktır.
Madde 9: Yarışmada çoktan seçmeli soruların cevapları yarışmacıların önlerinde bulunacak
olan hazır seçeneklerin kullanılmasıyla, klasik sorular ise boş kağıtlara yazılacaktır.
Madde 10: Yarışmada kopya teşebbüsü olursa o sınıf başarısız kabul edilecektir.
Adres : Kazım Dirik Mah. 364/1 Sk. No:30/4 Bornova–İZMİR
Telefon : (0232) 462 62 02
Faks: (0232) 461 16 17
E-Posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.izmirkoleji.com.tr
T.C.
BORNOVA KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL İZMİR KOLEJİ
ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 11: Yarışmada gelişecek herhangi bir olumsuzluk durumunda kararı yarışma jürisi
verecektir.
Madde 12:Yarışmaları sunacak öğretmenlerimiz ve yarışma jürileri yarışma haftasında
belirlenecektir.
Madde 13: Yarışmada çıkacak soruları okulumuz ders zümre öğretmenleri hazırlayacaklardır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Madde 14: Yarışma ve Yarışma sonuçları okul web sayfamızdan duyurulacaktır.
Madde 15: Yarışma komisyonu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İsa ARAS
Orta Okul Müdürü
Adres : Kazım Dirik Mah. 364/1 Sk. No:30/4 Bornova–İZMİR
Telefon : (0232) 462 62 02
Faks: (0232) 461 16 17
E-Posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.izmirkoleji.com.tr
Download

“BİLGİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ Bu Şartname