ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK 2015 YILI ÜST LİMİTLERİ
Madde 1- 2015 yılı burs desteği üst limitleri,
Bursiyer ücret karşılığı çalışmıyor ise;
Lisans Öğrencisi
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi:
Doktora Sonrası Araştırmacı:
: 500 TL/ay
: 2.200 TL/ay
: 2.500 TL/ay
: 2.800 TL/ay
Bursiyer ücretli çalışıyor ise;
Y. Lisans Öğrencisi
Doktora Öğrencisi
: 400 TL/ay
: 500 TL/ay olarak belirlenmiştir.
Madde 2- 2015 yılı Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) (kişiye çalıştığı kuruluş tarafından bir yılda
ödenmekte olan brüt ücret ve benzeri ödemelerin bir aya tekabül eden tutarının % 75’ini
aşmamak kaydıyla) üst limitleri,
Proje Yürütücüleri için
Araştırmacılar için
Danışmanlar için
: 1.500 TL/ay
: 750TL/ay
: 1.500 TL/yıl’dır.
Madde 3- 2015 yılında proje yürütücülerinin alabilecekleri “Ön Ödeme ve Harcama Üst Limiti”,
Yurt içi alımlarda
Yurt dışı alımlarda
: 30.000 TL
: 60.000 TL’dir.
Madde 4- İkili işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak ziyaretler ve saha çalışmaları dışındaki
faaliyetler için proje kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere verilebilecek destek
miktarı proje süresince toplam 10.000 TL’yi geçemez.
Madde 5- 2015 yılı için projelerde uygulanacak “Gündelik ve Konaklama Miktarları”
Yurtiçi seyahatlerde; Gündelik (Proje yürütücüsü / Araştırmacılar): 51,5 TL,
Gündelik (Diğer personel): 48 TL,
Konaklama (Belgelenmesi kaydıyla): Gündeliğin 2 katı olarak belirlenmiştir.
Yurtdışı seyahatlerde ise; projenin tabi olduğu ikili işbirliği anlaşmaları, yönetmelik veya esaslarda
ayrı bir düzenleme yapılmaması halinde 6245 sayılı kanun hükümleri uygulanır.
Download

araştırma projelerinde uygulanacak 2015 yılı üst limitleri