03/03/2014
ÖRNEK
Kaynak: Hilmi Deren Vd., Çelik yapılar, 2008.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
1
Besleme levhasını üst kolon profiline bağlayan kaynak dikişlerinin tahkiki
Uygulama-1’deki gibi, üst
kolon profilinin başlık ve
gövde alanları kullanılarak
hesaplanmıştır.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
2
3. hafta
1
03/03/2014
Başlık ek levhasının tahkiki
< Fb = 45.5 cm2 old. Levhada gerilme tahkiki gerekir.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
3
Başlık ek levhası kaynak dikişlerinin tahkiki
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
4
3. hafta
2
03/03/2014
Gövde ek levhasının tahkiki
< Fg = 27 cm2 old. Levhada gerilme tahkiki gerekir.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
5
Gövde ek levhası kaynak dikişlerinin tahkiki
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
6
3. hafta
3
03/03/2014
Asagıdaki sekilde özellikleri
verilen merkezi basınç
kuvvetine maruz enine levhalı
kolon-kolon eki için
gerekli tahkikleri yapınız.
(Tam ek yapılacaktır.)
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
7
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
8
3. hafta
4
03/03/2014
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
9
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
10
3. hafta
5
03/03/2014
Enine Levhanın alt ve üst kolon başlıklarına
mesnetlenmiş (gövdenin etkisi terk edilerek)
olduğu kabul edilerek aşağıda gösterilen kritik
eğilme momenti değeri için tahkik yapılabilir.
Yaklaşık eşit
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
11
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
12
3. hafta
6
03/03/2014
UYGULAMA-3
Aşağıdaki şekilde
özellikleri verilen
merkezi basınç
kuvvetine maruz
enine levhalı kolonkolon eki için
gerekli tahkikleri
yapınız. (Tam ek
yapılacaktır).
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
13
Üst kolon başlığını ve gövdesini enine levhaya bağlayan köşe kaynak
dikişlerinin tahkiki UYG-2’deki gibi yapılır.
Enine levhada eğilme oluşmayacağı için tahkik gerekli değildir. (Levha
kalınlığının, alt ve üst kolon başlık ve gövde kalınlıklarına yakın kalınlıkta
şekilde seçilmesi yeterlidir.)
Üst kolon başlıklarının altında bulunan düşey nervür levhasını alt
kolona bağlayan köşe kaynak dikişleri, üst kolondaki başlık kuvvetine göre
tahkik edilmelidir.
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
14
3. hafta
7
03/03/2014
AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR –II
BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL.
Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER
15
3. hafta
8
Download

ACY-II_Hafta 3